onsdag, februari 29, 2012

Det kan hända här!

Har just varit på ett luchseminarium arrangerat av Miljöpartiet. Ämnet som avhandlas var vilka lärdomar vi i "landet lagom" kan lära oss av olyckan i Fukushima. Huvudtalare var Martina Krüger från Greenpeace och kärnsäkerhetsexperten tillika Sveriges yngsta ingenjör som varit med att starta ett kärnkraftsbygge i Sverige, Lars-Olov Höglund, i dag 61 år gammal.


Martina menade att konceptet om "säker kärnkraft" har skakats i grunden. Kärnkraftforskare har tidigare hävdat att sannolikheten för hur ofta en allvarig kärnkraftsolycka kan ske är vart 100 000 år. Verkligen har nu uppvisat att det kan ske vart 10:e år. Martina tog bland annat upp den inflation som gick i gränsvärden för helkroppssanering och säkerhetsnivåer för strålning efter katastrofen.

Det är uppenbart att man reviderade säkerhetsnivåerna utifrån de resurser som man förfogade över under krishanteringen. Även skadeståndsansvaret var en stor fråga. 150 000 personer har flytt från området men bara de som beordrades att evakuera kan räkna med ersättning. Martina berättade även att redan 2008 fanns det information om att en tsunami skulle kunna slå ut kärnkraftverket, men att ledningen för Tepco bedömde det som orealistiskt.  

Lars-Olov berättade lite om sin bakgrund och att han varit med att ta fram den nya lagstiftningen gällande rätten att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Grunden till byggandet av kärnkraftverk under han aktiva tid på Vattenfall var att det sågs som ett nödvändigt ont. Lars-Olov var tydlig med att det INTE går att bygga 100% säkra kärnkraftverk och att länder och företag som slänga sig med begreppet om att ”vi har landets säkraste kärnkraftverk” är nonsens.

Det som hände i Fukushima kan hända i Sverige, inte på exakt samma sätt men på ett liknande. Enligt Lars-Olov så finns det ingenting som skiljer Fukushima från våra reaktorer som säger att det inte kan ske. Tsunamin var inte heller orsaken till haveriet på Fukushima, orsaken var att säkerhetssystemen fallerade på grund av strömavbrott. Ett strömavbrott kan se vart som helst i världen, tsunami eller inte.

Lars-Olov avslutade med att ta död på myten om att det finns Svensk kärnkraft och kärnkraftsteknik, det är inte sant. Alla patent är amerikanska och byggda på licens. General Electric och Westinghouse är grunden för 95% av all världens kärnkraft, så även den svenska. Ett intressant seminarium som ytterligare belyser det faktum att kärnkraften inte är en strålande kraftkälla, just på grund av att den är det.

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / DN3 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /

Nymedia på detta:
Jonas Sjöstedt /

Krassman / In Your Face

måndag, februari 27, 2012

Unga på undantag, närmast en regel

Vi behöver fler arbetade timmar i Sverige. Det betyder att alla måste beredas plats på arbetsmarkanden, ung som gammal. Båda dessa grupper står inför en arbetsmarkand där förutsättningarna och möjligheterna till ett arbete tenderar att cementerar ett utanförskap. Det är här politikens uppdrag och ansvar ligger, att se till att detta bryts och inte permanentas. För det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik och en utbildningspolitik som öppnar dörrar istället för att stänga dom.Båda dessa saker har den borgerliga regeringen konsekvent motverkat med sin ”arbetslinje”, understödd av Björklunds elitistiska gymnasiereform. Istället för att likt Bo Lundgren säga att man skall sänka skatterna till Europanivå tog Reinfeldt och Sclingerman fram det skall löna sig att arbeta-mantrat och vips så var grunden i Sveriges politik för fler jobb att sänka skatterna och öka otryggheten. A-kassan som Moderaterna i valet ville göra obligatorisk, fungerar i dag för en tredjedel som är arbetslösa.

Ungdomsarbetslösheten ligger på strax över 24 procent och långtidsarbetslösheten biter sig fast hos de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Regeringen gör sitt bästa att försök sopa problematiken undre mattan med sifferexercis varje gång verkligheten utanför Rosenbad gör sig påmind. Jobben kommer vara en avgörande fråga i valet 2014 och sett till den borgerliga regeringströttheten som råder så bäddar det för maktskifte. Att unga mer eller mindre regelmässigt sätts på undantag kommer straffa sig.  

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvDDN / SvD2 / DN2 /

Nymedia på detta:
Alliansfritt Sverige / Alltid rött alltid rätt / Mina Moderata karameller / Thomas Böhlmark / Peter Högberg / Anybodys place / Tok 24 timmar om dygnet / Martin Moberg /

Krassman / In Your Face

fredag, februari 24, 2012

Förtroendemätning

Den mätning som i dag publiceras i DN är inget annat än en förtroendemätning. De aktuella politiska sakfrågorna som skulle kunna skapa opinionsförflyttningar har lyst med sin frånvaro den senaste tiden. Orsaken till detta är naturligtvis de interna problemen som vi Socialdemokrater brottats med, men dessutom den regeringströtthet som drabbat alliansens. Ett ynka fåtal politiska utspel har fått genomslag genom medias totala fokus på Socialdemokraterna vilket ytterligare stärker tesen om att denna mätning är en ren förtroendemätning som opinionen nu levererar.

 Socialdemokraterna får i mätningen en ökning med 5,6 procentenheter, vilket måste ses som ett nytt rekord för partiet. Inte helt oväntat så tappar Moderaterna i väljarnas förtroende på grund av sin trötthet, även Reinfeldts bevingade uttalande kring att jobba till 75 år borde kunna härledas till delar av raset. – Mätningen visar att det framför allt är att de väljare som gick till Vänsterpartiet och Miljöpartiet som nu återvänder till Socialdemokraterna.

Detta är dock den enkla delen i vår utmaning inför valet 2014. Nu återstår det att skapa förtroende för vår politik för de som i dag anser att det skulle alliansens partier som har lösningarna för att skapa jobb och sysselsättning i Sverige. Arbetslösheten ligger i dag på 8 procent och ungdomsarbetslösheten på 24, detta trots/tack vare den borgerliga arbetslinjen. Att trixa med sysselsättningsgraden siffror räddar inte  Reinfeldt och han kompisar från det faktum att arbetslinjen har havererat.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet /


Mymedia på detta:
Tokmoderaten / Peter Andersson / Thomas Böhlmark / Svensson / Martin Moberg /


Krassman / In Your Face   

torsdag, februari 23, 2012

One more down.....

Då skall vi se, är det sex reaktorer som står still nu eller? Oskarshamn 2 stoppade i dag enligt OKG:s hemsida. Driftstörningen orsakades av ett oljeläckage i ett oljerum. Detta medförde att turbinventiler stängde och att anläggningen därmed stoppades automatiskt. Sanering av oljan har påbörjats och hur lång tid åtgärderna beräknas ta är naturligtvis oklart.Denna strålande energikälla har bland den sämsta driftsäkerheten i världen, ändå hävdas dess förträfflighet gång efter annan. För andra året i rad så har vi en vinter där 5-6 reaktorer står stilla, och med den politiken som dominerar i riksdagen i dag så kommer nästa vinter inte bli något undantag. Det är dags att förpassa reaktorer som inte håller måttet till historien och ersätta med alternativ som levererar mer än bara pressmeddelanden.

Skrota de reaktorer som år för år uppvisar problem och få den regeringströtta alliansen att helt och fullt inse att Sverige behöver en blocköverskridande uppgörelse för att hitta långsiktighet och trovärdighet i energipolitiken. Personligen skulle jag kunna tänka mig att skrota de 5-6 reaktorer som inte går och tillåta att bygga en eller två nya. Det är först när branschen tvingas sluta lappa och laga dessa gamla härken som vi kommer se att de förnyelsebara alternativen tar ordentlig plats.

STOPPA PRESSARNA
Efter noggrannare efterforskning så visar sig att det bara är 3 reaktorer av 10 som inte är i drift, det är alltså 30% av Sveriges reaktorer som står still i dagsläget.

Gammelmedia på detta:
Expressen / SvDAftonbladet / Aftonbladet2 / DN /

Krassman / In Your Face

Innan babylyckan tar över

Det kanske redan är försent, men det är ändå värt ett försök. Innan babylyckan och hysterin kring vår nyblivna kronprinsessa tar över allt så känner jag mig tvingad till att upplysa att det faktiskt finns "andra" viktiga frågor som vi duktiga konsumenter av media behöver bära med oss.

Sverige ligger i topp när det gäller vapenexport och ökningen har skett till länder med högst tvivelaktiga demokratiska rättigheter. Svensk vapenindustri är fantastisk, men jag hoppas att nationen i framtiden kunde stoltsera med exporten av tillexempel miljöteknik istället för vapen. Dessutom så har vi i landet massarbetslöshet trots/tack vare den borgerliga arbetslinjen. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, långtidsarbetslösheten biter sig fast och två av tre arbetslösa får ingen A- kasa.

Dessutom kan jag konstatera att vi precis som förra vintern tvingas att starta oljekraftverk för att kompensera en kärnkraft som är bland den sämsta i världen. Detta på bekostnad av klimatet och våra plånböcker. Så där ja, nu skall dysterkvisten vara tyst och matas med de rosa-nyheterna kring vår nya blivande statschef.....

Gammelmedia på detta:
SvD / SvD2 / SvD3 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Expressen / Expressen2 / Expressen3 /

Krassman / In Your Face

söndag, februari 19, 2012

När rämnar blocken?

Sedan dag ett då Socialdemokrater slutade handla om personfixeringen av Håkan Juholt och diverse interna frågeställningar har vi stärkts. Sverige behöver mer Socialdemokrati och nu ser vi att opinionen visar de signaler som vi känt internt. När media övergick från att ha fokus på spekulationer och personfrågor hos oppositionen och istället började granska regeringen så har politiken återigen blivit det dominerade.       

Vi kommer se mätningar tätare än föregående mandatperiod, och det kommer gå upp och det kommer att gå ner för oss Socialdemokrater. Än så länge så är det blocken som ställs mot varandra i mätningarna, men i takt med att regeringen förlorar i enskilda sakfrågor och blocköverskridande uppgörelser kommer fram så bör även detta enkelspåriga resonemang lämnas. Det rödgröna samarbetet pågår inte längre och återigen så befinner sig Kd utanför riksdagen.

Rörelsen inom alliansen är allt jämt den samma och problematiken med den borgerliga kannibalismen verkar än så läge sopas under mattan. De tidigare "rödgröna" har en större frihet att nu skapa sig sina egna politiska profiler och så här långt måste jag säga att det är Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet som är flitigast på den punkten. Vi Sossar har "haft annat för oss" den senaste tiden, men med den känslan vi haft internt sedan valet av Stefan Löfven så kommer nu arbetet med den politiska profilen att intensifieras.

Moderaterna dominerar och Socialdemokraternas stöd växer återigen. Miljöpartiet är tredje största parti och Centerpartiets Lööf- effekt lyser med sin frånvaro. Kristdemokraternas dåliga siffror håller i sig och SD:s självskrivna framtid verkar allt mer osäker. Vittnesmål som alla tydligt talar om att det politiska landskapet i Sverige är under omformning. Hur de tilltänkta regeringsalternativen kommer se ut efter valet är trots dagens blockpolitiska indelning i media en mer öppen fråga.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / Expressen /


Nymedia på detta:
Håkans blogg / GP / Badlands Hyerna  / Norahfor You´s weblog / Svensson / Veronica Palm / Rasmus LeneforsJohan Westerholm / Kent Persson / Parkstugan / Fanpage för Stefan Löfven / Röda Malmö / Dick Erixson / Monica Green / Leines blogg / Peter Andersson

Krassman / In Your Face

 

fredag, februari 17, 2012

Vilka är emot ordning och reda?

Minuter efter att Carin Jämtin, Ilmar Reepalu och Annelie Hulthén avslutat sin presskonferens om större krav på privata aktörer i offentliga upphandlingar plinga det till i mailboxen. Det var Vårdföretagarna näringspolitiske chef Håkan Tenelius som i ett nyhetsbrev vill lätta sitt hjärta över Socialdemokraternas förslag med ökad ordning och reda på skattebetalarnas pengar.

Socialdemokraterna vill att kommuner och landsting skriver i sina avtal med privata entreprenörer att meddelarfriheten, offentlighetsprincipen och kollektivavtal ska gälla.
Dessutom ska avtalsundertecknarna skriva under på en uppförandekod som bland annat förhindrar dem att exempelvis placera pengar i skatteparadis. Även ”kryphålet” underleverantörer ska täppas till i avtalen.

Miljömässiga och sociala klausuler är ytterligare något som finns i avtalen som S vill införa nationellt. Det innebär att entreprenörer förbinder sig att anställa en viss andel funktionshindrade, långtidsarbetslösa och lärlingar. De aktörer som inte lever upp till avtalen sägs upp som leverantörer. Sedan måste företagen kunna konkurrera på lika villkor.  – Lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihet ger stiftelser, kooperativa och ideella föreningar möjligheter och icke-möjligheter att konkurrera på samma villkor som aktiebolag.

För oss är det viktigt att man kan konkurrera med kvalitet och kanske inte på hur stor balansräkningen är. Kvaliteten är det viktigaste, inte ägarformen, och därför vill vi se över de här lagstiftningarna, sade Carin Jämtin. Hur tror ni då detta tas emot av Vårdföretagarna Tenelius, magsurt om något kan jag meddela.

- Socialdemokraternas förslag ökar den politiska osäkerheten för våra företag. Om förutsättningarna i kommunen eller landstinget riskerar att ändras vid varje val blir det mycket svårt att bedriva ett vårdföretag långsiktigt. Förslaget slår hårdast mot de små, lokala företagen. Risken blir att duktiga vårdentreprenörer helt avstår från att sjösätta sina goda idéer. Det förlorar både valfriheten och välfärden på.

Vems ärenden går Tenelius tror ni, är det brukarnas och oss skattebetalares kanske? På den frågan kan jag svara, att NEJ, det gör han inte. Hans uppdrag är att försvara det rådande läget och hans tidigare engagemang i Folkpartiet verkar lagt grunden för hans syn på marknaden. Det är politikens uppgift att se till att konkurrens sker på lika villkor och att kvalitén på verksamhet säkras. Att som Tenelius syfta att politiken inte skall agera sig är knappast ansvarsfullt, oavsett vem han nu företräder.  

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Peter Andersson

Krassman / In Your Face

Hon slutade väl 2010?

I dag kan vi läsa oss till att Nyamko Sabuni från Folkpartiet avser lämna politiken 2014, den första frågan som jag ställde när jag såg rubriken var om hon inte lämnade redan 2010? Jämställdhet och biträdande utbildningsministern, som har ansvarsområden som folkbildning, förskola, studiefinansiering, ungdomspolitik och vuxenutbildning, har fått nog av politiken. - Det är dags att göra något annat, säger den trötta ministern till Chefstidningen.
Att hon är trött på politiken kommer inte som någon chock. Verksamheten som hon ansvarar för har mer eller mindre befunnit sig i koma sedan valet 2010. Inte så konstigt att ministern utan departement tycker att tillvaron är sömning och att det finns annat som lockar. Regeringens styvmoderliga behandling av frågorna är ett tydligt vittnesmål på hur man konsekvent väljer att negligera och nedvärdera dess betydelse inom politiken.

Det är ett faktum att hon med detta lilla utspel vill förekomma det ofrånkomliga, att hon oavsett valresultat 2014 skulle få sparken som statsråd. Så sent som i slutet av januari så körde en majoritet i riksdagens utbildningsutskott över alliansen i utbildningsutskottet. Inte helt oväntat handlade det om en fråga som Sabuni ansvarar för. Nu tvingas regeringen återkomma med förslag på riktat stöd till vuxenutbildningen.

Sabuni tycker inte politik är roligt längre, och att den känslan har funnits läge hos henne delar nog många med mig. Varför hon nu skall genomföra en Golgata-vandring där fler nederlag väntar är dock en gåta för undertecknad. Varför inte lämna nu och låta någon som tycker politiken är rolig och som kan återupprätta Folkpartiets nu skamfilade rykte i frågorna. Jag kan gissa mig till att det är lönen som statsråd som håller henne kvar.

Jag vill dock vädja till regeringen att de tar sitt ansvar och löser detta trötta statsråd från sina arbetsuppgifter på det kommande regeringssammanträdet den 22:a i nästa vecka. Typiskt att Sabuni just den dagen är på partiarrangemang i Gävle, vilket dessutom är ett av hennes två evenemang för hela den veckan. Ser att den gamla sanningen att det inte görs så mycket när man tycker något är tråkigt även gäller statsråd.  

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:
Your no diffrent to me / Johan Westerholm /

Krassman / In Your Face

torsdag, februari 16, 2012

Noll känsla för feeling!

Moderaternas kampanj inför alla hjärtans dag, "vi älskar människor" visar återigen att Moderaternas PR maskineri tappat koncepten helt och hållet. Med total avsaknad för att ha känsla för feeling slog kampanjen nytt floskel rekord. Fokus har intervjuvat partiets kommunikationshedvig, som nu försöker rädda det som räddas kan.

Kristdemokraterna drar samtidigt i gång en kampanj om att värna om barn. Ni säger något vagt att ni älskar människor. Värnar ni inte om barn? – Självklart gör vi det, jag ser inte hur det ena skulle utesluta det andra. Vi värnar främst om ordning och reda i ekonomin och arbetslinjen vilket skapar frihet för människor. Det är ett slags kärlek. Självklart värnar vi om barn också, säger Hedvig.

Moderaternas iver att transformera politik till PR och polerade ytor lämnar en kärv smak efter sig. Ansvariga Hedvig påstår i intervjun att Moderaterna i grunden älskar alla lika mycket. Konstigt då att Moderatern gör så tydlig skillnad på om man är att se som en närande eller tärande del av vårt samhälle. Tack återigen till den tidigare socialförsäkringsministern, Cristina Husmark Pehrsson, som på detta utsökta sätt redogjorde orsaken till förändringen av sjukförsäkringen.

Gammelmedia på detta:
Fokus / Ab 1 / 2 / 3 / SvD, UNT, BT, Västerbottens-Kuriren, Sydöstran, SMP, GP, Barometern, Sändaren, Skånskan.se, Laholms Tidning, Norra Skåne, Dagens Nyheter, Allehanda, E24 , Expressen 
Expressen
 
Nymedia på detta:
Martin Moberg / Parkstugan / Röda Berget / Alliansfritt Sverige /

Krassman / In Your Face

onsdag, februari 15, 2012

Kjesaren är naken, vem syr kläderna?

Den borgerliga arbetslinjen är en paradox i sig självt. Grunden för att skapa fler jobb och få fler i arbete är uppbyggd av skattesänkningar och subventioner för att öka efterfrågan. Dess självutnämnda konstruktörer, Borg och Reinfeldt, hävdar i alla lägen dess förträfflighet medan forskare och analytiker konstaterar att det inte går att trovärdigt utvärdera hur jobbskatteavdraget påverkat sysselsättningen.


Politik är som sagt det omöjligas konst och de enda jobben som jobbskatteavdraget verkligen lyckats påverka är väl Borg och Reinfeldts egna. För sex år sedan var 28 000 personer långtidsarbetslösa. Lösningen på detta var Borg och Reinfeldts arbetslinje som i det närmaste skulle krossa detta utanförskap och bryta den passivitet som nu Socialdemokraterna hade tvingat på svenska folket.

Sedan 2006 har långtidsarbetslösheten ökat med 143 procent enligt Arbetsförmedlingens. I dag har vi 68 000 personer som är långtidsarbetslösa och arbetslinjens viktigaste reform är nu sänkt restaurangmoms. Att långtidsarbetslösheten ökat är ett bevis på den borgerliga arbetslinjens tillkortakommande. Man skall stimulera sektorer för ökad efterfrågan på arbetskraft, men att då inte se till att fel matchning som råder på arbetsmarknaden motverkas med kompetens och utbildning är ett misstag.

Agerandet är snubblande nära tanken att skapa en låglönemarknad som skall stärka Sveriges internationella konkurrens på en global marknad. Att göra det svårare för gymnasieelever att läsa till högre studier, dra ner på arbetsmarknadsutbildning, sätta arbetslösa ungdomar i karantän från insatser och utbildning och i det närmaste skrota vuxenutbildningen är naivt och vittnar om att den största kompetensbristen för att skapa nya arbetstillfällen finns hos de som konstruerat den borgerliga arbetslinjen.

 Nu försvarar dessa konstruktörer sig med näbbar och klor och siffror lyft fram utan kontext. Målet är att ge sken av en fungerande arbetslinje och skjuta misslyckandet på framtiden, i hopp om att det skall lösa sig av sig självt. I dag har 405 000 öppet arbetslösa och sysselsättningsgraden i landet har minskat till 65 procent sedan augusti 2006. Kejsar Reinfeldt är naken, hur länge tänker media fortsätta sy hans kläder?   

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvDDN / DN2 / DN3 / SvD2 / DN4 / DN5 /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

måndag, februari 13, 2012

Duke Nukem

Stefan Löfven har nu gjort sina två jungfruseglatser på den mediala oceanen som partiordförande för Socialdemokraterna. Inte helt oväntat så består det mesta av frågeställningarna av arvegods från sin tid som ordförande för IF-Metall. Frågan om kärnkraften har fått en tydlig renässans, inte heller så konstigt med tanke på att Fp och KD nu förordar en blocköverskridande överenskommelse kring energin då deras egna uppgörelse lämnar mer att önska, nämligen allt.
Är detta bilden av Löfven som media vill sätta?

Visst kan det vara märkligt att frågan om kärnkraften får sådant utrymme, sett till hur stor hela energifrågan är. Men sådan är medialogiken, den är inte logisk, den avgör själv vilken fråga som är mest intressant och exkluderar indirekt frågor som istället bör beredas större utrymme. Frågan om jobben som exempel. Urvalet görs på personliga egenskaper och tidigare engagemang och sett mot detta är jag glad att Stefan tar frågan om energin och kärnkraften nu när media fortfarande verkar tror att det är ordföranden för IF-Metall de talar med.

Stefan har under dessa två intervjuer (Agenda och P1) visat kärnan i det som varit hans engagemang. Vad som komma skall blir dock ännu mer intressant. Det skall bli spännande och se hur media väljer att måla bilden av Socialdemokraternas ordförande då IF-Metall beskrivningen och deras bild av att "Duke Nukem" tagit över inte passar längre. För första gången på månader kan partiledaren för Sveriges största parti tala politik, och att det ger effekt i floden av opinionsmätningar är inte förvånande, trots att frågorna då mestadels varit arvegods.       

Men detta är knappt början på det arbete som vi Socialdemokrater har framför oss. Den borgerliga jobblinjen har reducerats till sänkt restaurangmoms och sifferdribblande om sysselsättning. Grunden i vår politik är lagd i tidigare budgetarbete, med Stefans ledarskap så kommer fokus att stärkas på de jobbskapande åtgärderna och arbetslivets villkor. Något som har mycket starkare verklighetsförankring en Reinfeldts tankar om framtida pensionsåldrar.  

Gammelmedia på detta:SvD / SvD2 / DN / DN2 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Expressen /

Nymedia på detta:
Peter Högberg / Johan Westerholm / Martin Moberg / Jinge / Anybody´s place / Badlands Hyena / Rasmus LeneforsTokmoderaten / Thomas Böhlmark / Roger Jönsson / Svensson / Röda Malmö / Ulf Bjereld på SVT-debatt / Johan Westerholm2 / Alliansfritt Sverige / Under den lugna korkeken / Erik På uppstuds /
Krassman / In Your Face

torsdag, februari 09, 2012

(C)ärnkraften

Den interna debatten inom Centerpartiet kring kärnkraften hade knappt hunnit lägga sig innan den återigen skapar huvudvärk för partiet som var det första i världen att ta avstånd från den strålande energikällan. Centerpartiet med Maud Olofsson tvingades av sina allianskollegor att lämna den blocköverskridande uppgörelsen med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och med gråten i halsen och hänvisning till barnbarnen sålde Maud ut Centerpartiets trovärdighet i energifrågan.

Nu vill både Folkpartiet och Kristdemokraterna få tillstånd en blocköverskridande uppgörelse med Socialdemokraterna för en långsiktig energipolitik vilket öppnar för att Centerpartiet återigen kan bli partiet som gör 180 grader i kärnkraftsfrågan. Vi Socialdemokraterna har sedan Centern lämnade den gemensamma uppgörelsen önskat se en blocköverskridande överenskommelse men de borgerliga partierna valde då att cementera frågan till blocken. nu har en lucka öppnats i cementen och KD och FP  är villiga att förhandla. Energiminister Anna-Karin Hatt (C) vägrar, hon vill inte ändra ett kommatecken i alliansens energiöverenskommelse från 2009.

Som att det inte vore nog för det gamla bondeförbundet så hänvisar Aftonbladet till källor inom Moderaterna att de inte främmande för vissa justeringar. – M, FP och KD har ungefär samma åsikter i den här frågan, säger en tung allianskälla. Dessa tre partier vet att Sverige behöver långsiktiga och trovärdiga parter i blocköverskridande uppgörelser. Socialdemokraterna har levererat tidigare, kring kärnkraften, försvaret och pensionerna. De som i dagsläget saknar trovärdiga i ett långsiktigt  åtagande kring energin, är med facit i hand, Centerpartiet.

Nu gör Centern allt dom kan för att lugna alt. skrämma sina alliansvänner att lämna tankarna på blocköverskridande uppgörelser med Socialdemokraterna kring kärnkraften. Den politiska chefredaktören på Norrtelje Tidning, Reidar Carlsson, utgör ett bra vittnesmål till detta. I sin ledare här om dagen deklarerade han att det var meningslöst att förhandla med S, eftersom vi aldrig skulle hålla en blocköverskridande uppgörelse vid en valseger. Intressant resonemang från en politisk chefredaktör, som själv kämpar för partiet som sist bröt en blocköverskridande energiuppgörelse.  

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / NT / SvD / DN / SvD2 / DN2 / DN3 / DN4 /


Nymedia på detta:
Approximation / Rune Lenestrand / Alliansfritt Sverige /


Krassman / In Yuor Face 

Fördel Löfven

Riksdagen kommer inte tillåta att Socialdemokraternas nyblivne partiordförande, Stefan Löfven, deltar i partiledardebatterna i kammaren. Något som bland annat Yvonne Ruwaida och Sören Juvas påkallat är möjligt, om den politiska viljan finns. Jag ställer mig dock till skaran som anser att detta ger Löfven fördel att ta utrymme där politiker behöver det som mest, nämligen i verkligheten.

Sett till alla förberedelser och resurser som används för riksdagens partiledardebatter så kommer liknande insatser utanför kammaren vara en fördel för Löfven. Visst kan debatten i riksdagen anses vara kärnan i demokratin, men dessa debatter är inte det avgörande inslaget i den Svenska politiken. Det är INTE debatterna i kommun, landsting eller riksdag som skapar engagemang och delaktighet hos väljarna. Personligen tror jag de ivrigaste försvararna av ovannämnda debatters betydelse är den kretsen av personer som själva deltar, undertecknad inkluderad.

Att hitta arenor utanför de politiska församlingarnas slutna rum är en utmaning, och en frågan om överlevnad. Socialdemokraterna är en folkrörelse och det ligger på vårt ansvar att hitta de arenor som finns där vår medverkan kan göra intryck och avtryck. Det görs inte genom att vi "vinner" debatten en kväll i kommunfullmäktige i Norrtälje, där jag själv är aktiv. Det görs inte heller om mina kamrater tvålar till borgarna i landstingsfullmäktige eller om Stefan Löfven skulle medverka på en partiledardebatt i riksdagen. Skillnaden görs i mötet med väljarna, och deras röster hörs aldrig i politikens slutna församlingar.

Jag hoppas det faktum att vår partiledare inte kommer medverka i dessa debatter kan bidra till att vi inom Socialdemokraterna omvärderar och omprövar betydelsen av debatter där vi politiker stöter argumenten och kastar våra pajer. Det är upp till oss att hitta de arenor där samtalet gör större skillnad än det omdöme som lämnas av oss själva och media efter dess genomförande. Löfven har nu en fördel i arbetet att hitta sina arenor och lämna det "trygga hörnet", låt oss övriga ta den utmaning och lära oss något av den.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Aftonbladet2 /

Nymedia på detta:
Peter Andersson

Krassman / In Your Face      

måndag, februari 06, 2012

Landsförrädaren Breivik

I dag så genomfördes omhäktningsförhandlingen av Behring Breivik i Oslo tingsrätt. Hans agerande i rätten tillskriver den första utvärderingen som gjordes av massmördarens psyke där han konstaterades lida av paranoida schizofrena drag. Att som i dag hävda att han omedelbart skall bli frigiven och att attacken var ett "preventivt angrepp" mot islamsk kolonisering och landsförrädare pekar helt klart på en mental störning.

De som ändå tvivlade, och som ställer sig vid sidan av Breivik i det påhittade kriget mot Islam, blev väl helt övertygade när massmördaren meddelade att han borde tilldelas krigskorset av den norske kungen. Onekligen kommer inte denna teater från Breivik att påverka den kommande rättegången nämnvärt. Han kommer att dömas för sitt brott och hans arroganta uppträdande kommer inte att hjälpa honom eller hans påstådda kamp. Breivik är en landsförrädare för det fria och toleranta samhälle som Norge vill vara.

Gammelmedia på detta:DN / SvD / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:
Lasses blogg
/ Fokusert /

Krassman / In Your Face

onsdag, februari 01, 2012

Avveckla och bygg nytt

Den svenska kärnkraften har en kvalité som är bland de sämsta i världen så frågan är ju om man skall bli förvånad när nu oljekraftverk startas för att vi skall klara vinterkylan. Kärnkraftskramare brukar gärna hävda att energikällan är den bästa sett ur miljöhänsyn, men sett till driften av våra svenska reaktorer så är det inget annat än en myt. Fyra kärnkraftsreaktorer står stilla och Ringhals har en reaktor som går på reducerad effekt. 

Det gör att vi behöver använda oss av effektreserven. Det har varit så milt i vinter förut att vi inte behövt det, säger Maria Jäderberg, presschef på Svenska Kraftnät. Trots upprepade möten mellan regeringen och energijättarna så har vi ännu en vinter till handlingarna då den uråldriga svenska reaktor stallet inte klarar att leverera. Kärnkraften är en avgörande del av vår energiförsörjning, men dess trovärdighet för att möta framtidens behov och omställning är en katastrof.

Så varför tvingas vi nu elda med olja när reaktorerna står still, jo det är politikens fel men även dess ansvar att åtgärda. Dagens energipolitik har ett svagare stöd i riksdagen en frågan om vargjakten. Energijättarna kommer inte att investera våra pengar som vi betalar för vår energi för att bygga nya reaktorer så länge energipolitiken inte är blocköverskridande och håller längre än en mandatperiod.

För att bryta dödläget krävs det handlingskraft, och jag hoppas att Socialdemokraterna och Stefan Lövfen är villiga att kliva fram och ta det ansvaret. Tillsätt en blocköverskridande kärnkraftskommission som tillsammans med berörda parter i frågan lägger upp en plan för gamla reaktorers avveckling och nyinvesteringar för reaktorer som kan garantera leverera. Vi har uppenbart femstycken i dag som inte håller måttet, skrota dessa och påbörja arbetet med att ersätt dom med en eller två nya.      

Gammelmedia på detta:GP / SvD / Expressen / DN / SvD2 / Aftonbladet från 2010 / SvD3 /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face