torsdag, februari 23, 2012

One more down.....

Då skall vi se, är det sex reaktorer som står still nu eller? Oskarshamn 2 stoppade i dag enligt OKG:s hemsida. Driftstörningen orsakades av ett oljeläckage i ett oljerum. Detta medförde att turbinventiler stängde och att anläggningen därmed stoppades automatiskt. Sanering av oljan har påbörjats och hur lång tid åtgärderna beräknas ta är naturligtvis oklart.Denna strålande energikälla har bland den sämsta driftsäkerheten i världen, ändå hävdas dess förträfflighet gång efter annan. För andra året i rad så har vi en vinter där 5-6 reaktorer står stilla, och med den politiken som dominerar i riksdagen i dag så kommer nästa vinter inte bli något undantag. Det är dags att förpassa reaktorer som inte håller måttet till historien och ersätta med alternativ som levererar mer än bara pressmeddelanden.

Skrota de reaktorer som år för år uppvisar problem och få den regeringströtta alliansen att helt och fullt inse att Sverige behöver en blocköverskridande uppgörelse för att hitta långsiktighet och trovärdighet i energipolitiken. Personligen skulle jag kunna tänka mig att skrota de 5-6 reaktorer som inte går och tillåta att bygga en eller två nya. Det är först när branschen tvingas sluta lappa och laga dessa gamla härken som vi kommer se att de förnyelsebara alternativen tar ordentlig plats.

STOPPA PRESSARNA
Efter noggrannare efterforskning så visar sig att det bara är 3 reaktorer av 10 som inte är i drift, det är alltså 30% av Sveriges reaktorer som står still i dagsläget.

Gammelmedia på detta:
Expressen / SvDAftonbladet / Aftonbladet2 / DN /

Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Lars Flemström sa...

Det är förmodligen möjligt att ersätta sex gamla reaktorer med två nya, som tillsammans ger lika mycket el som de gamla tillsammans, när alla är i drift.

Ett driftstopp i en reaktor när alla tolv ursprungliga reaktorer, samt alla vattenkraftverk, var i drift medförde ett bortfall av c:a 4 % av den totala elproduktionen. Med en tredjedel så många reaktorer och tre gånger så högt energiutbyte per reaktor så hade bortfallet i stället blivit 12 %.

Bör då målsättningen vara att minimera ANTALET reaktorer? Utan att vara expert tror jag att man kan minimera både riskerna för och konsekvenserna av en svår reaktorolycka genom att utnyttja energiinnehållet i bränslet bättre och använda minde bränsle för samma produktion. Med mindre bränsle i härden blir det mindre radioaktiva produkter som kan spridas vid en riktigt svår olycka.

Tycker alltså att det finns två starka argument som talar för hellre flera små än färre stora reaktorer: Energibortfallet p.g.a driftstopp i en reaktor blir mindre samt att risken för och konsekvenserna av ett reaktorhaveri bli mindre.

Därtill kommer att de nya reaktorerna kan byggas där det är mest optimalt, dvs på rimligt avstånd från konsumenterna och gles befolkning i närområdet, detta för att minimera överföringsförlusterna i ledningsnätet. Forsmark har en bra placering i förhållande till Stockholm, medan både Oskarshamn och Ringhals ligger för långt från Öresundsregionen.

Ska vi ha nackdelarna med kärnkraften (bör vara nybyggnadsförbud inom en radie på en á två mil) ska vi inte samtidigt ha nackdelarna med en överutbyggnad av andra energislag. De fyra orörda Norrlandsälvarna måste ha fortsatt skydd, någon ytterligare höjning av vattenmagasinen i de redan utbyggda älvarna ska inte ske. Landskapet och elkonsumenterna ska skyddas från fortsatt utbyggnad av den olönsamma vindkraften.

Jag anser f.ö. att en ny blocköverskridande energipolitik bör förhandlas fram i tvåpartiöverläggningar med de gamla linje 2-partierna, s + fp. Vad kan extrempartiierna mp + c (stödjer proritintressena i vindkraftbranschen) resp. m (stödjer alla profintressen före allmänintresset, se bara på omsorgen!) tillföra?