torsdag, februari 09, 2012

Fördel Löfven

Riksdagen kommer inte tillåta att Socialdemokraternas nyblivne partiordförande, Stefan Löfven, deltar i partiledardebatterna i kammaren. Något som bland annat Yvonne Ruwaida och Sören Juvas påkallat är möjligt, om den politiska viljan finns. Jag ställer mig dock till skaran som anser att detta ger Löfven fördel att ta utrymme där politiker behöver det som mest, nämligen i verkligheten.

Sett till alla förberedelser och resurser som används för riksdagens partiledardebatter så kommer liknande insatser utanför kammaren vara en fördel för Löfven. Visst kan debatten i riksdagen anses vara kärnan i demokratin, men dessa debatter är inte det avgörande inslaget i den Svenska politiken. Det är INTE debatterna i kommun, landsting eller riksdag som skapar engagemang och delaktighet hos väljarna. Personligen tror jag de ivrigaste försvararna av ovannämnda debatters betydelse är den kretsen av personer som själva deltar, undertecknad inkluderad.

Att hitta arenor utanför de politiska församlingarnas slutna rum är en utmaning, och en frågan om överlevnad. Socialdemokraterna är en folkrörelse och det ligger på vårt ansvar att hitta de arenor som finns där vår medverkan kan göra intryck och avtryck. Det görs inte genom att vi "vinner" debatten en kväll i kommunfullmäktige i Norrtälje, där jag själv är aktiv. Det görs inte heller om mina kamrater tvålar till borgarna i landstingsfullmäktige eller om Stefan Löfven skulle medverka på en partiledardebatt i riksdagen. Skillnaden görs i mötet med väljarna, och deras röster hörs aldrig i politikens slutna församlingar.

Jag hoppas det faktum att vår partiledare inte kommer medverka i dessa debatter kan bidra till att vi inom Socialdemokraterna omvärderar och omprövar betydelsen av debatter där vi politiker stöter argumenten och kastar våra pajer. Det är upp till oss att hitta de arenor där samtalet gör större skillnad än det omdöme som lämnas av oss själva och media efter dess genomförande. Löfven har nu en fördel i arbetet att hitta sina arenor och lämna det "trygga hörnet", låt oss övriga ta den utmaning och lära oss något av den.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Aftonbladet2 /

Nymedia på detta:
Peter Andersson

Krassman / In Your Face      

Inga kommentarer: