fredag, februari 17, 2012

Vilka är emot ordning och reda?

Minuter efter att Carin Jämtin, Ilmar Reepalu och Annelie Hulthén avslutat sin presskonferens om större krav på privata aktörer i offentliga upphandlingar plinga det till i mailboxen. Det var Vårdföretagarna näringspolitiske chef Håkan Tenelius som i ett nyhetsbrev vill lätta sitt hjärta över Socialdemokraternas förslag med ökad ordning och reda på skattebetalarnas pengar.

Socialdemokraterna vill att kommuner och landsting skriver i sina avtal med privata entreprenörer att meddelarfriheten, offentlighetsprincipen och kollektivavtal ska gälla.
Dessutom ska avtalsundertecknarna skriva under på en uppförandekod som bland annat förhindrar dem att exempelvis placera pengar i skatteparadis. Även ”kryphålet” underleverantörer ska täppas till i avtalen.

Miljömässiga och sociala klausuler är ytterligare något som finns i avtalen som S vill införa nationellt. Det innebär att entreprenörer förbinder sig att anställa en viss andel funktionshindrade, långtidsarbetslösa och lärlingar. De aktörer som inte lever upp till avtalen sägs upp som leverantörer. Sedan måste företagen kunna konkurrera på lika villkor.  – Lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihet ger stiftelser, kooperativa och ideella föreningar möjligheter och icke-möjligheter att konkurrera på samma villkor som aktiebolag.

För oss är det viktigt att man kan konkurrera med kvalitet och kanske inte på hur stor balansräkningen är. Kvaliteten är det viktigaste, inte ägarformen, och därför vill vi se över de här lagstiftningarna, sade Carin Jämtin. Hur tror ni då detta tas emot av Vårdföretagarna Tenelius, magsurt om något kan jag meddela.

- Socialdemokraternas förslag ökar den politiska osäkerheten för våra företag. Om förutsättningarna i kommunen eller landstinget riskerar att ändras vid varje val blir det mycket svårt att bedriva ett vårdföretag långsiktigt. Förslaget slår hårdast mot de små, lokala företagen. Risken blir att duktiga vårdentreprenörer helt avstår från att sjösätta sina goda idéer. Det förlorar både valfriheten och välfärden på.

Vems ärenden går Tenelius tror ni, är det brukarnas och oss skattebetalares kanske? På den frågan kan jag svara, att NEJ, det gör han inte. Hans uppdrag är att försvara det rådande läget och hans tidigare engagemang i Folkpartiet verkar lagt grunden för hans syn på marknaden. Det är politikens uppgift att se till att konkurrens sker på lika villkor och att kvalitén på verksamhet säkras. Att som Tenelius syfta att politiken inte skall agera sig är knappast ansvarsfullt, oavsett vem han nu företräder.  

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Peter Andersson

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: