onsdag, augusti 31, 2011

PRESSMEDDELANDE

Det som skett i Oslo och på Utøya är fruktansvärt och en tragedi för Norge, Arbeiderpartiet och dess ungdomsförbund. Men attacken var även riktad mot alla som står för ett öppet och demokratiska samhälle. Mot bakgrund av detta har Socialdemokraterna i Norrtälje stad tagit initiativ till en öppen manifestation för att visa deltagande i vårt grannlands sorg och för att visa vårt engagemang för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Manifestationen kommer att genomföras lördagen den 3/9 med start klockan 14.00 på stora torget i Norrtälje (Folkets hus vid regn). Den samlar samtliga partier i kommunfullmäktige och förutom partiernas representanter medverkar kyrkoherde Per Rydberg och Rosie Skoog, regionchef för Bris region Mitt.

Även politiska chefredaktören Reidar Carlsson från Norrtelje Tidning och kulturarbetaren/Norrtälje-profilen Lennart Jansson medverkar. Manifestationen inramas med sång och musik av bland annat Balkanensemblen "Neretva" och Alexandra Jardvall, som kommer att framföra ”Vi kommer aldrig ge upp”. Sången hon skrivit för att hedra offren av massakern på Utøya.

För mer information kontakta:
Kristian Krassman
076-936 99 67
kristian.krassman@riksdagen.se

Gammelmedia på Utøya:
DN / DN2 / SvD / SvD2 / Aftonbladet / Aftonbladet2 /

onsdag, augusti 24, 2011

Vi vill utrota barnfattigdomen

I dagens NT så har undertecknad och Hanns Stymne Bratt en gemensam artikel publicerad på ämnet barnfattigdom. I vår egen kommun fanns år 2008 över 1000 barn som väkte upp under fattiga förhållanden, och sett till ökningen av hushåll med barn som får socialbidrag så kommer kanppast siffran att minska. Det är dags för politiken att fatta de beslut som krävs. Hela artikeln finner du här, och nedan i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------

Den rapport som Rädda Barnen tagit fram om barnfattigdomens utveckling ger oss två som är politiskt engagerade i vår kommun en tankeställare. Märkligt nog verkar inte alla politiker i vår kommun få detsamma av denna alarmerande rapport.

Rädda Barnen konstaterar att Sverige är rikare än någonsin. Trots det ökar klyftorna mellan fattigaste och rikaste barnen. Orsaken är att den ekonomiska familjepolitiken har blivit sämre på att jämna ut skillnader mellan rika och fattiga barnfamiljer. Vad som oroar oss är det index som Rädda Barnen använder. Hit räknas barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller socialbidrag. 2008 fanns i vår kommun 1025 barn som växte upp under fattiga förhållanden (en ökning med 51 barn från 2007).

Sett till utvecklingen i vår kommun, när det gäller antalet utbetalda socialbidrag, finns det all anledning att agera och ta de politiska beslut som krävs för att utrota barnfattigdomen. Siffrorna visar nämligen att familjer med barn och ensamstående kvinnor med barn är grupper där andelen socialbidragsutbetalningar har ökat den senaste tiden.

Av detta kan vi dra slutsatsen att passivitet kommer ge fler barn som lever under fattigdomsstrecket i vår kommun. Vi har ett gyllene läge, men som alltid krävs det ambitioner.
Att leva under knappa ekonomiska förhållanden påverkar alla delar av ett barns liv. Föräldrar prioriterar ofta barnen och drar ner på sin egen konsumtion för att barnen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva som andra barn, så även i vår kommun.

Rädda Barnen anser att en av de åtgärder som bör prioriteras är en avgiftsfri skola. Fler och fler föräldrar har svårt att skjuta till fruktpengar, pengar till ett teaterbesök och klassresor. Ett stopp mot avgifter inom skolan är ett av de konkreta förslag som även vi lämnat för att motverka ökningen av antalet barn som växer upp i fattiga förhållanden.

Göran Pettersson (M), ordförande i barn- och skolnämnden, meddelade från fullmäktiges talarstol att ett förbud mot avgifter i skolan skulle vara att detaljstyra skolans innehåll och att varje skola själv skall avgöra om och vilka avgifter de ska ha. Skolans verksamhet och innehåll är inte och ska inte vara beroende av kontanter från våra barn. Om ett förbud mot avgifter i skolan skulle innebära att barnen aldrig får lämna skolgården, aldrig får gå på teater eller museibesök är det något fel på resurstilldelningen och riktlinjerna för skolans verksamhet.

Att säga att avgifterna bara är någon engångsföreteelse och något som alla har råd med utan problem är faktiskt inget annat än ett hån och ett nekande av det faktum att det finns över tusen barn i vår kommun som växer upp i fattiga förhållanden. Vi har högre ambitioner än så, vi är fullt beslutna om att driva en politik som utrotar barnfattigdomen i vår kommun.

Hanna Stymne Bratt (S)
Kristian Krassman (S)

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / Expressen /

tisdag, augusti 23, 2011

Alliansens små biter ordentligt, varandra

Vi vet alla att den borgerliga alliansens styr Sverige i minoritet, vilket gör att det parlamentariska läget för denna borgerliga fyrkant är mins sagt snårigt. Detta gör även att de problem som alliansens drogs med i majoritet har blivit ännu mycket värre. Den borgerliga kannibalismen som medför att Moderaterna knaprar sina minde kopior i kanten när det gäller väljarna gunst blir ännu svårare att hantera än i majoritet.

Under de forna glansdagarna så kunde alliansens alla partier få var sitt kinderägg i budgettider. Alla fick något att överraska väljarna med, något interna att pyssla med och något smaskigt som skulle få deras politiska utrymme och legitimitet i politiken att öka. Men nu är det slut på det, och tonläget från alliansens små har höjts, mot oppositionen och mot varandra.

Här om veckan sågade Centerpartiets blivande ordförande, Ann-Karin Hatt, en av KD:s kärnfrågor. I en debattartikel deklarerade hon, det som alla andra utom KD tycker, att det är dags att skrota vårdnadsbidraget. Eftergiften till Kristdemokraterna var ett kraftigt kliv bakåt i svensk jämställdhetspolitik, enligt den blivande partiordföranden. Göran Hägglund kontrade direkt genom kalla sanningssägaren Hatt för att komma med ett förbluffande uttalande. Nu är det dock ett nytt ämne som är upp till debatt inom alliansen.

Centern drar nu blankt på ledarsidor och i artiklar för det som just nu utgör kärnan i den borgerliga arbetslinjen, sänkt restaurangmoms. Reformen som beräknas ge 3500 nya arbeten, till en kostnad av 5,4 miljarder, försvaras på ett sätt som att det skulle gälla livet av Centern. Men det är väl kanske just det denna reform gör. Det är precis som att Centern tror att det var kampanjen ”EU-priser på krogen” som avgjorde valet 1994. Nu försvaras reformen som innebär att varje nytt jobb inom branschen subventioneras med 600 000 till sista blodsdroppen.

Inte helt oväntat så säger nu KD nej till reformen. Jag läser i Restaurang världen Bengt Germundsson, som sitter i partistyrelsen, talar om "lägre pris på löjrom och champagne på krogen". Han framhåller bland annat att sänkt krogmoms kostar 5,4 miljarder medan sänkt skatt för pensionärer skulle kosta 2,3 miljarder kronor.

Samtliga partier har blivit utlovade sina egna kinderägg inför valet 2010. Centern fick sänkt restaurangmoms, Moderaterna det femte jobbskatteavdrag, Folkpartiet höjd gräns för statlig inkomstskatt och KD sänkt skatt för pensionärer. Nu är samtliga reformer lagda på is, utom sänkningen av restaurangmomsen som utgör huvudspåret i den borgerliga arbetslinjen.

För att inte kriga på två fronter försöker Centerpartiet nu göra poäng på att hänvisa till att även de rödgröna gick till val på sänkt restaurangmoms. Den argumentationen blir dock lite lös i kanterna när man tittar på vad som ingick i den rödgröna uppgörelsen. I dokumentet på 18 sidor så finner vi detta nämnt med en rad. ”Vi har också som reformambition att under mandatperioden sänka restaurangmomsen, givet att det finns ett varaktigt reformutrymme.”

Att hävda att denna obudgeterade reformambition skall ses som en inteckning till att alliansens reform delas av oss Socialdemokrater, och på så sätt innebär att man inte kan ifrågasätta den, är lika förbluffande som Hägglunds försvar av vårdnadsbidraget, om inte ännu märkligare. Subventionerad Toast Skagen eller tunnbrödsrulle kommer aldrig att garantera lägre priser eller fler anställda. Däremot så skulle de 5,4 miljarder som reformen kostar kunna användas till att anställa 9000 lärare på heltid, undrar vilket som kan vara viktigast att satsa på för Sveriges del?

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / NT / SvD / SvD2 / RV / DN / DN2 / SvD3 / Expressen / Expressen2 / SvD4 /

Nymedia på detta:
Jag kan, törs och vill / Anybody´s place / Annarkia / Parkstugan /

Krassman / In Your Face

måndag, augusti 22, 2011

Reinfeldts arbetslinje gör 8 ‰

Det borgerliga kommunikationsdepartementet (DN) levererar i dag en synnerligen onyanserad jämförelse mellan Håkan Juholts och Fredrik Reinfeldt genomförda sommartal. Som i tidigare kommunikéer från departementet är ambitionsnivån att försöka framstå som nyanserad och opartisk mer eller mindre frånvarande. En ambitionsnivå som är skrämmande likt den borgerliga regeringens, alltså departementets uppdragsgivare.

DN har som många gånger tidigare valt att helt bortse att politikens huvuduppgift är att förädla och utveckla det förtroende som man fått av väljarna. Departementets uppgift från regeringen är att förmedla att politikens uppgift är att förvalta. Genom att förstärka och tydliggöra sin statsministers oförmåga till initiativ och låga ambitionsnivå hoppas nu departementet att känslan av ambitioner och förändring skall skrämma väljarna. Politik och politiker skall vara grå och trist, precis som vädret var under Reinfeldts tal i Gustavsberg.


Departementet verkar leva med tron att man kan övertyga väljare genom att kräva att Juholt skall avlägga alla sina hur och vad innan den sittande regeringen lagt sin väntande budget. DN:s strategi är att man skall ge sken av att förändring alltid leder till försämring och att en opposition med ambitioner är ett tecken på okunskap och ovilja till ansvar. Märkligt kan tyckas, men politik är det omöjligas konst, och DN kan politik.

Jag förstår att departementet har tuffa tider när pressläggning skall ske av dessa kommunikéer. Att försöka få en grå politik med låga ambitioner att verka spännande, utmanande och nyfiken är ett uppdrag dömt att misslyckas, och det vet departementet mycket väl. Därför läggs fokus som så många gånger för på det som hotar departementets grå ledare. Allt annat än det egna ledarskapet och dess låga ambitioner är en del av nationens problembeskrivning, det visionslösa ledarskapet är enligt DN lösningen och räddningen för nationen.

Den låga ambitionsnivån och de magra reformerna är alla tecken på styrka enligt departementet. För skall man som DN gå marknaden och kapitalets ärenden så gör man som de andra departementen, men håller god min och applåderar ledarskapets konster. Även när ledarskapets inte ens förmår att levererar en krusning på ytan av människors vardag. I dag besår den borgerliga arbetslinjen av sänkt restaurangmoms. Den kostar skattebetalarna 5,4 miljarder och beräknas sänka arbetslösheten med 8 promille.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 / DN2 / DN3 /

Nymedia på detta:
(S)ebastians tankar / Bo Widegren / Roger Jönsson / Rolf Eriksson / Jinge / Lena Sommestad / Martin Moberg / (S)ebastians tankar2 / Politikerbloggen / Alexandra Einerstam / Jämlikhetsanden / Storstad / Lars Bäck /

Krassman / In Your Face

söndag, augusti 21, 2011

Knuffen för vecka 33

Söndag och Håkan Juholt har precis avslutat sitt första sommartal som partiordförande för Socialdemokraterna. Innan jag sätter tänderna i ett själva talet så är det dags för att titta på utvecklingen för våra NetRoots-bloggare på Knuff:s topp 50 lista. Veckan som gått har bjudit på en hel del förändringar. Vi ser ett antal större ras, men även ett antal nya bloggare som tar sig in på listan, pånytt eller för första gången.

Veckans största ras står Svensson för som tappar inte mindre än 16 platser på listan, säkert bara ett temporärt ras och eftersom Knuff-listan kan är lite nyckfull i sina placeringar så tar vi det med en skopa havssalt. Veckans klättrare är Alliansfritt Sverige och Jonas Sjöstedt som båda kliver tre platser uppåt. För detta får vi nog tacka det stundande partiledarbytet i Vänsterpartiet samt Centerpartisten Staffan Danielsson som i veckan torgförde sina tankar om att Alliansfritt borde byta namn, i spåren av Utöya.

Veckans bloggande har resulterat i att två bloggar gör comeback och två bloggar gör premiär på listan, i all fall enligt min vetskap. Comeback gör Kulturbloggen och Ulf Bjereld. Premiär gör Jerker Nilsson på Alltid rött alltid rätt och Staffan Lindström på bloggen Jämlikhetsanden. Stort grattis till er alla. Övriga NetRoots-bloggares placeringar på listan enligt nedan:

1. Röda Berget (oför)
2. Martin Moberg (oför)

3. Alliansfritt Sverige (+3)
6. Peter Högberg (-3)
9. Peter Andersson (oför)
10. (S)ebastians tankar (oför)
13. Jinges Web&Fotoblogg (+2)
14. Roger Jönsson (S) (oför)
22. In Your Face (-4)
23. Lena Sommestad (+1)
24. HBT-Sossen (-7)
26. Storstad (-1)
27. Kulturbloggen (NY)
28. Svensson (-16)
31. Annarkia (+2)
33. Jonas Sjöstedt (+3)
35. Löntagarbloggen (-3)
37. Min politiska sida (-10)
39. Magnihasa (-8)
42. Ulf Bjereld (NY)
47. Jämlikhetsanden (NY)
48. Alltid rött alltid rätt (NY)

Krassman / In Your Face

fredag, augusti 19, 2011

Hälften av byggbolagen skall vara offentliga!

I dag meddelar Centerpartiet att man ställer sig till skaran av liberaler som anser att allt blir bättre om det drivs privat. Man kommer nämligen föreslå till sin kommande kongress, där man kommer välja Anna-Karin Hatt till partiordförande, att hälften av all vård i Sverige skall utföras i privat regi. Orsaken till detta är INTE ambitionen att förbättra kvalitén i vården, korta köerna eller underlätta för de anställda. Orsaken till att privatisera ytterliga 40 procent av den totala vården i Sverige är enligt Centerpartiet, och jag citerar då deras partisekreterare ”vi tror att det är en rimlig tanke att vi har ungefär hälften i privat eller annan regi”.
Bra exempel Arthursson, eller oxå inte!

En annan rimlig tanke skulle ju vara detta med kvalitén på all vård som utförs och förbättra för vårdens alla anställda, men inte enligt Centerpartiet alltså. Det viktigaste är att man tillåter privata aktörer ta en ännu större del av vårdkakan som finns idag. På frågan varför man skall öka andelen skattemedel som går till vinst i privata vårdbolag så gör parisekreterare Michael Arthursson en fullkomligt halsbrytande jämförelse, utan skyddsnät. - Det är ingen som ifrågasätter att ett byggföretag gör vinst när de bygger ett sjukhus. Då är det inte så konstigt att man kan göra vinst på att utföra tjänster, säger han.

Nu är det inte så att staten eller landstingen brukar ha egna byggbolag men tanken som Arthursson tangerar här kanske inte är så dum. När det gäller fastighetsbranschen så domineras den helt av privata aktörer. Man kanske vi skulle arbeta för att får ett antal byggaktörer som är offentliga. Låt oss säga att 50 procent av alla byggbolag i framtiden skall drivas i offentlig regi. Inte för att det blir bättre kvalité på bostäderna eller för de anställda, men för att det är en rimlig tanke att ungefär hälften är i privat eller annan regi. Tack för idén Arthursson, den borde ju rimligtvis vara lika jävla bra som Centerpartiets. Ni har väl inte missat Per Ankersjö, ledare för Centerpartiet i Stockholm - där privatiseringen av vården gått som längst - förklaring till strategin:

- Det offentliga kan aldrig ge lika mycket värde och kvalitet för pengarna som en privat verksamhet.

Så nu vet ni det........

Gammelmedia på detta:
DN / SvD /

Nymedia på detta:
Steve Reflekterar / Svensson / Politik för en halv miljon / Ankersjö / Dagens kommentar / Alltid rött alltid rätt / Peter Högberg / Lars Bäck / Annie Lööf / Lotta Olsson / Martin E / Röda Berget / (S)ebastians tankar / Kent Persson / RADIKALEN / DHE / Alliansfritt Sverige /

Krassman / In Your Face

torsdag, augusti 18, 2011

Av ren courtesy till DN

I dag så levererar det nyinrättade borgerliga kommunikationsdepartementet (läs DN) ett alster signerat Erik Helmerson. Ett alster som med säkerhet kommer ersätta hans tjänstledigt från TT Spektra och säkra en anställning på departementet. I detta alster deklarerar Helmerson att Socialdemokraternas Håkan Juholt är full beredd att med Sverigedemokraterna som stödparti störta regeringen, i alla fall i sak.

Helmerson kan nämligen inte se att det är någon skillnad i sak, i hans påstående och Juholts faktiska uttalande kring att Reinfeldt och Borg nu överger den viktigaste reformen i den borgerliga arbetslinjen. Så här sa Juholt: ”Det är ju alldeles uppenbart att det här handlar inte om ekonomi utan om stämningen och läget här i riksdagen. På så här sätt förhindrar ju också regeringen en regeringskris". Enligt Helmerson är det ingen skillnad i sak på detta och att Juholt skulle säga ”Vi socialdemokrater är fullt beredda att med Sverigedemokraterna som stödparti störta regeringen”.

Av ren courtesy till DN och deras eventuellt kommande anställning av Helmerson så har jag tittat lite närmare på detta. Att ”i sak” se skillnad på två påståenden kan vara svårt, vilket Helmerson antyder, men i det här fallet så är det faktiskt inte det. I det här fallet handlar det om att man måste ha en del grundläggande kunskap om det svenska statsskicket och följt den senaste tidens politiska utvecklingen noggrant.

• Ett stödparti är per definition ett parti som stöttar den sittande regeringen, och inte ett parti som röstar med ett annat parti i en enskild fråga. Det är att stötta ett parti, inte att vara ett stödparti. Stor skillnad, men kanske inte för Helmerson.

• Man kan ge stöd en fråga ”i sak”, men ha andra motiv. SD kommer att presentera sin egen budget och har sina egna motiv till att inte stötta de föreslagna reformerna från regeringen. Något som Helmerson inte tar upp, samt att skillnaden i fallet består av vilket motiv och uppsåt som föreligger.

• Den ekonomiska aspekten som Juholts verkliga citat handlar om har Helmerson helt utelämnat. Det faktum att Konjunkturinstitutet meddelat att nationens finanser med redan föreslagna reformer på 30 miljarder från Regeringen, även med nuvarande svagare tillväxtprognos, pekar på ett litet överskott. Det gör att Helmersons citat frångår sakfrågan och blir mer allmänt hållen, vilket den alltså inte är.

• Det är ett faktum att Socialdemokraterna aldrig sökt stöd från SD i riksdagen, i någon fråga. Att då ”i sak” mena att Socialdemokraterna ”är fullt beredda” för stöd från SD antyder på samarbete mellan partierna, vilket alltså inte förekommer och inte har förekommit. Socialdemokraterna är INTE ansvariga för SD:s politiska ställningstaganden, i någon fråga. Vilket Helmerson antyder med sitt citat.

• Precis som Helmerson skriver i sin artikel så är regeringen en minoritetsregering. Det är upp till den att lägga förslag som vinner majoritet i Sveriges riksdag. Enligt principen att man har ansvar för sina egna förslag så är det i detta fall regeringen som misslyckats med att finna majoritet, och skulle vid omröstning själva vara orsak till att regeringens förslag faller.

Jag hoppas att DN och Erik Helmerson uppskattar mitt engagemang och inte ser detta inlägg som att jag skulle göra mig lustig över någons okunskap och en persons uppenbart redan satta agenda. Jag försöker hjälpa DN och Helmerson gör att bra arbete ännu mycket bättre, och är inte ute efter att skriva en enskild journalist på näsan för ett osympatiska inlägg. Även om det nu inte är någon skillnad i sak, men det är skillnad i motiv och uppsåt.

Gammelmedia på detta:
DN

Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt / Peter Högberg / Jämlikhetsanden / LO Bloggen / Min politiska sida / Martin Moberg / Johan Westerholm / Essbeck /

Krassman / In Your Face

onsdag, augusti 17, 2011

The darling is dead

Grötmyndigt stog Borg och Reinfeldt och talade om ansvar, det handlade om att INTE infria sina ambitioner. De talade om ansvar genom att inte låta genomföra reformen som Reinfeldt på fullaste allvar hävdat är/har varit den enskilt mest jobbskapande åtgärden. Reformen som han syftar till är jobbskatteavdraget. Alla dessa uttalanden och artiklar från alliansens alla företrädare om att sänkt skatt kommer lösa jobbkrisen krossades, och ryggraden på den borgerliga arbetslinjen bröts.


Grötmyndigheten som duon serverade genom att påstå att det krävs både hängslen och livrem för att klara statsfinanserna faller många på läppen, även min, om den hade varit med sanningen överrensstämmande. I det här fallet så verkar det dock som att duons grötmyndiga uppmaning om hängslen och livrem har samma låga sanningshalt som att jobbskatteavdraget är den enskilt mest jobbskapande åtgärden. Det har nämligen visat sig att duons bedömning av den annalkande undergången av nationens ekonomi är något, för att inte skriva kraftigt, överdriven.

Enligt KI (Konjunkturinstitutet) så skulle nationens finanser med redan föreslagna reformer på 30 miljarder från Regeringen, även med nuvarande svagare tillväxtprognos, visa ett litet överskott 2011-2013. Jobbskatteavdraget skulle enligt förslaget kosta 15 miljarder kronor. Detta påvisar att det grötmyndiga ansvarstagandet över reformen, som enligt Reinfeldt varit den enskilt mest jobbskapande åtgärden, är lika ihålig som analysen av själva reformen.

Agerandet från Borg och Reinfeldt kan förklaras enligt följande modell. Antingen så är detta beslut baserat på att man vill undanröja att regeringens budget faller i riksdagen, eller så kommer man att presentera en budget med andra typer av reformer. Oavsett modell så kvarstår följande faktum. Den borgerliga arbetslinjen, som byggts på jobbskatteavdraget, som tillskrivits vara den enskilt mest jobbskapande åtgärden, som finansierats av en förändrad sjukförsäkring, är död.

Vad vi har fått se från duon Reinfeldt och Borg är ett typexempel av det som kallas ”kill your darlings”. Det vill säga att den som står bakom ett koncept eller en idé måste kunna erkänna att ens personliga favoriter inte nödvändigtvis ligger i linje med lösningen eller konceptets mål i sig, och att beteendet blir kontraproduktivt. Med sanningen i vitögat har duon konstaterat att jobbskatteavdragets påstådda effekt uteblivit och är inte lösningen på jobbkrisen. Ett ytterligare steg är kontraproduktivt och därför dödas hon nu, Borgs och Reinfeldt främsta ”darling”.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / SvD / SvD2 / DN / DN2 / Expressen /tisdag, augusti 16, 2011

Vad finns kvar av arbetslinjen?

Den borgerliga regeringens främsta argument för jobbskatteavdraget har varit att det skapar jobb. Detta är dock en koppling som regeringen, bland andra, har haft svårt att redovisa. Anders Borg deklarerade 2006 att det var massarbetslöshet i landet Falukorv, på fem procent. Sedan dess har mycket hänt och det är många miljarder i skattesänkningar som genomförts. Regeringen har efter detta deklarerat att man kommer att nå en sexprocentig arbetslöshet 2014, alltså en högre massarbetslöshet än den som var 2006.

Någon som minns det där med utanförskapet?

I dag så meddelar Borg och Reinfeldt att deras främsta vapen för att skapa nya jobb, och alltså nå en massarbetslöshet på sex procent, skall skjutas på framtiden. Det oroliga ekonomiska läget gör att regeringen INTE kommer genomföra deras viktigaste reform, och därigenom överge sin egen arbetslinje. Ingen sänkt inkomstskatt för 12 miljarder, ingen sänkt skatt för pensionärer på 2,3 miljarder och ingen höjd brytpunkt för statliginkomstskatt.

Vad som nu sker med den borgerliga arbetslinjen, när dess viktigaste incitament för nya jobb skjuts på framtiden, vet vi ännu inte. Jag vet dock att monstermassarbetslösheten i Sverige ligger på 8,8 procent i dag, och att den borgerliga regeringen helt saknar initiativ och idéer för jobben. Intressant att Maud Olofsson nu helt sågar jobbskatteavdragets jobbskapande effekt , Hon tycker nu att man ska fokusera på att skapa nya jobbtillfällen istället för att sänka skatten. Men det kanske finns någon annan där ute som kan förklara för mig vad den borgerliga arbetslinjen innehåller, efter detta beslut.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / DN / SvD / SvD2 / SvD3 / DN2 / Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Expressen4 / DN3 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / SvD4 / DN4 /

Nymedia på detta:
(S)ebastians tankar / Ulf Bjereld / GP / Mikael Andersson / Jämlikhetsanden / Martin Moberg / Jinge / Lars Bäck / Min politsika sida / Alliansfritt Sverige / Politik, personliga tankar och mer / Peter Högberg / Tokmoderaten / Annarkia / Peter Högberg2 / Sideriska Siktet / Thomas Böhlmark / Edvin Ala(m) / Kommunisternas blogg / Marknadsliberalen / MustaPekka / Roger Jönsson / Johan Westerholm / Human LabRat / Sideriska Siktet2 / DHE / Utredarna / Mikael Persson / Signerat Kjellberg / Kent Persson / Daniel Snällman / Krohniskt / Röda Malmö / Kalles Blogg /

Krassman / In Your Face

måndag, augusti 15, 2011

Cameron v/s Stoltenberg

Den gode Wolfgang Hansson levererar i dag mycket insiktsfulla rader i Aftonbladet om att polletten trillat ner hos David Cameron, eller i alla fall delvis och retoriskt. Han har nämligen gjort sina första uttalande som antyder att det finns andra orsaker, än hans först föreslagna, till den senaste tidens oroligheterna i England. Cameron har nu insett att det finns sociala problem som utgjort grunden för de utbrott som sker.


Tidigare så har förklaringen från Cameron varit mer eller mindre i stil med de uttalanden som finns att läsa på English Defend Leauges hemsida. Förklaringsmodellen har varit att upploppen är ren och skär kriminalitet och inget annat. Cameron har även meddelat att det finns en kultur av lathet, ansvarslöshet och själviskhet i samhället. Men pekade på att den inte bara finns i de fattiga lagren. Likheterna till Camerons plumpa och trubbiga uttalande och de anonyma kommenterar som jag får kring synen på det mångkulturella samhälle vi har i Sverige, och jag förespråkar, är slående.

Mina meningsmotståndare är duktig på att beskriva problem, men insikt kring orsaken, eller ännu hellre lösningar på problemet saknas totalt. Så sent som i dag så var det en "gammal Socialdemokrat" som hävdade att Socialdemokraterna feltolkat nutidens viktigaste fråga. Den frågan var nämligen "de socioekonomiska och kulturella konsekvenserna för Sverige i ljuset av den oreglerade massinvandringen av muslimska folkelement". Vad han menade som var oreglerad massinvandring av muslimer framgick tyvärr inte, i alla fall inte i den kommentaren.

Vad som får människor att bortse från socioekonomiska faktorer som finns i dessa sammanhang kan inte vara något annat än en medveten handling. Trots att Camron nu talat om att grunden till oroligheterna är sociala problem, så har han inte tagit tillbaka sitt förslag om att de skyldiga till upploppen ska fråntas sina statliga hyreslägenheter och eventuella bidrag. Han har dock förstått hur viktigt arbete är för integrationen är att unga kommer ut i arbete. Hur fler arbeten för unga skall skapas i dessa tungt sociala områden som nu drabbas av dessa upplopp framgick tyvärr inte, i alla fall inte i den kommentaren.

Att ledarskribenter på en nyliberal blaska som DN hävdar att "De flesta är överens om att det i Storbritannien framför allt handlar om kicksökande kriminella som tar varje chans att gå genom närmaste skyltfönster för att plocka på sig en ny tv", förvånar föga. De precis som David Cameron och personer som som landar i enkla förklaringsmodeller som att brott, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och dåliga ekonomiska förutsättningar är resultat av etnicitet, hudfärg, kultur eller religiös tillhörighet brukar ha svårt att våga se orsaker till ett problem, än problemet i sig. Vad tror ni om en debatt mellan David Cameron och Jens Stoltenberg på ämnet hur man skapar ett mer demokratiskt och öppet samhälle, för alla.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet
/ DN / DN2 / SvD / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Röda Lidköping / Svensson / Jinge / Kommunisternas blogg / Håkans Blogg / Ipse Cogita /


Krassman / In Your Face

söndag, augusti 14, 2011

Ko på isen och extramöte med FiU

I dag så kan vi läsa att Tommy Waidelich tycker det är för tidigt att blåsa faran över när det gäller bostadsmarknaden, något som Anders Borg gjorde tidigare i veckan. Det ekonomiska läget runt om i världen är långt från stabilt. Grekland har en enorm uppförsbacke. Den tidigare saktfärdig Berlusconi nu infört nya krisåtgärder för att tokspara den Italienska ekonomin ur krisen. Vi skall inte heller glömma Cypern och deras kris, som Flute-tankar lyfter upp på sin blogg.

Låt oss hoppas att den nuvarande kon möter ett bättre öde

Världsbankens chef Robert Zoellick varnar för ”nya och farligare” tider i världsekonomin. EU-ländernas åtgärder hittills mot krishärdarna räcker inte enligt Zoellick. De senaste veckorna har fokus legat på USA som kämpar med att få rätsida på sin ekonomin. Europas problem är allvarligare och långt svårare att ta itu med än USA:s lånekris, varnade Zoellick för i en exklusiv intervju med australiensiska tidningen Weekend Australian på lördagen. Det är uppenbart att det står en ko på isen, men frågan är vilka som ser den i landet Falukorv.

Vi har starka statsfinanser i Sverige, men att se framtiden med tillförsikt är klokt. Att den borgerliga regeringen är en minoritetsregeringen har de flesta redan konstaterat, förutom kanske just den borgerliga regeringen. Den har lidit ett antal nederlag redan i riksdagen, och varje gång det sker så har regeringen reagerat med chock och vrede. Finansutskottet skall ha extra möte med anledningen av den senaste ekonomiska utvecklingen på tisdag och känslan av att det står en ko på isen tycker jag är uppenbar. Regeringen skall presentera sin höstbudget i september och det skall bli intressant att se om regeringen den här gången insett att de nu sitter i minoritet.

Gammelmedia på detta:
SvD
/ DN / DN2 / DN3 / DN4 / Aftonbladet / SvD2 / Expressen /

Nymedia på detta:
Radikalen
/ GP / Jämlikhetsanden / Röda Berget / Peter Högberg / Snusideal Socken veckoblad / Tord Oscarsson / (S)ebastians tankar /Örfilar & Gladsparkar / Annarkia / Alliansfritt Sverige /


Krassman / In Your Face

Knuffen för vecka 32

Söndag och dags att kasta ett öga över utvecklingen på Knuff-listan. Pågrund av semester och därför begränsad tillgång till dator så har rapporteringen haltat en del, men från och med imorgon skall ordningen bli återställd. En intressant notering som gäller för dagens lista är att de 20 progressiva NetRoots-bloggare som finns på listan befinner sig i toppen och mitten av listans 50 placeringar.

Veckans klättrare är utan tvekan Magnihasa som kliver sex platser sedan den senaste rapporteringen. Missa inte heller Magnihasa:s inlägg med tips för dig som vill "ta debatten". Veckans ras står Annarkia för som tappar fyra platser sedan den senaste rapporteringen. Övriga NetRoots-bloggare på listan enligt nedan:

1. Röda Berget (oför)
2. Martin Moberg (oför)

3. Peter Högberg (oför)
6. Alliansfritt Sverige (oför)
9. Peter Andersson (-2)
10. (S)ebastians tankar (+1)
12. Svensson
(oför)
14. Roger Jönsson (S) (+1)
15. Jinges Web&Fotoblogg (oför)
17. HBT-Sossen (oför)
18. In Your Face (+1)
24. Lena Sommestad (-2)
25. Storstad (-2)
27. Min politiska sida (-1)
29. Annarkia (-4)
31. Magnihasa (+6)
32. Löntagarbloggen (+1)
36. Jonas Sjöstedt (-4)
38. Partistaten - av Sandro Wennberg (NY)

Krassman / In Your Face

tisdag, augusti 09, 2011

Står Hägglund på tur?

I dag så hade Lars Ohly funderat klart, och hans beslut är klokt. Sedan 2004 så har Ohly jobbat hårt med sitt Vänsterparti, och han har gjort det med den bravur. Resultaten i opinionen har inte varit någon direkt framgång, men hans insats och intryck han gjort på den politsika arenan kan ingen ta ifrån honom. Jag brukar ibland fundera på media och dess påverkan i olika sammanhang och Ohlys bröstpump-uttalande under valrörelsen 2010 är exempel som man kan fundera mycket kring.


Ohly har landat i att det är dags att lämna, andra har landat i att det är deras tur att ta över och alla dessa belsut är kloka. Politik är en förtroendebransh och får man inte förstroende så skall man låta andra försöka. Detta med att låta andra göra en insats på en ledande position inom politiken är något som många är dåliga på att inse och själva avgöra. Att inse att det är dags att lämna en post man fått tilldelats för sitt engagemnag är svårt, men närmast in på omöjligt för vissa. Men ledarskapet är trots allt avgörande, för oavsett hur demokratiska våra partier är så är det den som håller i ratten som styr, mer än vad vi själva kanske är villiga att erkänna.Lars Ohly väljer att lämna ordörandeskapet i Vänsterpartiet men kommer fortsätta sin politiska gärning. Att börsen i dag gjorde en vändning och steg kanske kan vittna om att Vänsterpartiets kapital hos väljarna nu även det kommer att stiga i värde. Vänsterpartiet behövs i politiken, och det gör även Ohly. Men att Vänsterpartiet behöver en annan som håller i ratten är uppenbart, så även för Ohly.Nu skall det bli intressant att se hur länge Göran Hägglund sitter kvar på sin post inom Kristdemokraterna. Hägglund tillträdde 2004 precis som Ohly och önskar väl precis som Ohly att han framgångar kunde vara fler än motgångarna. Hägglund kämpar med ett parti som är splittrat i många frågor och som inte kommer överleva ett val till på stödröster från Moderaterna. Hägglund har förpassat sitt parti till att kontinuerligt ligger runt fyraprocentspärren och då är ordförandeskapet något som omöjligt kan tas för givet.

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / DN3 / DN4 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Expressen4 /

Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt / Johan Westerholm / Peter Högberg / Under den lugna Korkeken / Signerat Kjellberg / Ipse Cogita! / Tokmoderaten / Röda Berget / DHE / Jinge / (S)ebastians tankar / Jonas Sjöstedt / Martin Moberg / RADIKALEN / Röda Malmö / Jens Holm / Jesper Svensson / Mer vänster i Uppsala / Jöran Fagerlund / HAX / Ulf Bjereld /

Krassman / In Your Face

lördag, augusti 06, 2011

Vilket ansvar har du själv?

Jag har säkert fått hundratals anonyma kommentarer under mina år som jag bloggat från personer som uttrycker sina fördomar och har alla möjliga bevis för att ett samhälle som accepterar alla människor, oavsett kultur och religion kommer leda till vår nations undergång. Mest framträdande i dessa anonyma kommentarer är det påstådda hot som islam utgör, och den förtryckta gruppen av människor i Sverige som är etniska svenskar. Mina inlägg som handlat om Breiviks attack mot det öppna och demokratiska samhälle vi Socialdemokrater kämpar för har även de dominerats av dessa anonyma kommentarer, trots bättre vetande kan tyckas.

Norges främsta massmördare genom tiderna har som sin största inspiratör haft den antimuslimske bloggaren "Fjordman". Efter det politiska massmord som nu skett så har denna Fjordman trätt fram med namn och bild. Han heter Peder Jensen och nekar inte till att ha spridit budskapet men tar avstånd från våld. Denna Peder är en centralfigur bland de skandinaviska antimuslimska bloggarna och förekommer på flera olika sajter och forum. Så vilket ansvar har denna Peder Jensen, inget ansvar alls naturligtvis, precis som alla andra antimuslimer, rasister och främlingsfientliga tyckare och tänkare som jag stött på.

Men det finns ett samband, mellan Peder Jensens bloggande och Breiviks agerande är uppenbart. Ulla Ekström von Essen är docent i idéhistoria vid Södertröns högskola och har forskat kring högerextrema gruppers retorik. Ekström von Essen understryker att attentaten inte är Peder Jensens fel, men hon pekar även på detta samband. - En väldigt vulgär och våldsgenomsyrad retorik och ideologi kan så klart trigga stämningar i samhället och hos individer. Ett genomgående drag är att den egna kulturen står vid domedagens brant och att undergången väntar om inget görs. – Retoriken bygger på att vi måste utplåna eller utplånas, och då behöver man inte uppmana till våld, det är underförstått någonstans, säger Ekström von Essen.

Så vilket ansvar tycker ni anonyma bloggare, kommentatorer och experter att ni har över era antimuslimska åsikter som ni så friskt vädrar? Viket ansvar har ni över det motstånd som ni torgför mot det mångkulturella samhälle som skapat den framgångsrika nation som Sverige är? Vilket ansvar tar ni och vilket samband ser ni själva i era fördomar och den rädsla ni uppvisar mot andra kulturer och religioner när ni speglar er i den debatten som pågår på nätet. Är helt utan ansvar eller kan det vara så att era åsikter och synpunkter som ni torgför bidrar till att personer som Anders Behring Breivik skapas? Är det möjligtvis så att era fördomar och rädsla som ni uttrycker för ett mångkulturellt samhälle, som vårt eget, formar det hat som skapade Breivik?

Men det är kanske å ena sidan jag, och mina Socialdemokratiska värderingar som bär hela ansvaret för de fördommarna som föder det hat som skapade Breivik. Jag som förespråkar ett öppet och demokratiskt samhälle där en människa inte värdesätts beroende på etnicitet eller vilken gud de tillber. Men å andra sidan så skulle inte Anders Behring Breivik tvekat att trycka av sin Glock eller sin Ruger Mini-14 rakt i ansiktet på mig om jag hade varit på Utøya för femton dagar sedan.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / DN2 / DN3 / DN4 / SvD / Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Expressen4 / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /SvD2 / SvD3 / SvD4 /

Nymedia på detta:

Fi Västra Götaland / Annarkia / Kommunisternas blogg / Jinge / Kent Persson / Ann Helena Rudberg / Svensson / Tänkvärt! Eller inte? / Pappas murslev / Jöran Fagerlund / Dick Bengtson / (S)ebastians tankar / Peter Högberg / P-O Wågström / Röda Berget / Johan Westerhom / Alltid rött alltid rätt / Nemokrati / Parkstugan / Martin Moberg /

Krassman / In Your Face