onsdag, december 28, 2011

NYHETSTORKA!?

Mellandagarna är här och så verkar även nyhetstorkan att vara. Vissa redaktioner verkar dock klara torkan bättre än andra. DN ser ut att var hårdast drabbat. Under ämnet "S-krisen" kokar DN soppa på samma gamla spikar som använts den senaste tiden gällande Socialdemokraterna. Nu är vinkeln att partiet inte skullle klara att genomföra ett öppen process vid val av partiordförande. Bilden som DN alltså nu skall sätta är att det är aktuellt med ett nyval av partiordförande och att interna motsättningarna inte skulle medge en öppen process.För att stäka sitt case så använder tidningen Jenny Medestam och Daniel Suhonen som vittnen för sin sak, men hela scoopet faller tämligen platt. När det gäller medias rapportering kring partier, och i synnerhet kring Socialdemokraterna, så har ett ämne drabbats hårt av inflation, ämnet är fakta. DN vill sätta bilden vilket uppenbart kräver att ämen som fakta måste devalveras. I detta fall är det mest uppenbara att det inte aktuellt med något val av partiordförande inom Socialdemokratern.

Vad som däremot är fakta är att Socialdemokraterna, under ledning av partisekreterare Carin Jämtin, genomför ett långsiktigt  och övergripande arbete för att se över partiet struktur och arbetssätt. Att då föra spekulationer kring om och hur ledarskap skall tillsättas och utformas inom partiet blir en inget annat än en tydlig indikation på att nyhetstorkan liknar Gobiöknen på DN.

Det framtida stödet från väljare kommer kräva att partier har öppna processer för att ta fram politik och ledarskap. Men att förvänta sig att alla partier skall göra likadant är inte trovärdigt men det är inte heller det som är nyhetsvärdet med artikeln från DN. Det man vill konstatera med artikeln är att partiet i nuläget inte klarar att välja partiordförande på det sätt som Vänsterpartiet och Miljöpartiet gjort. Frågan är inte aktuell och partiets interna processer är inte beslutade, men fakta som detta verkar inte ligga i DN:s intresse.

För er som inte visste det så hävdar DN följande på sin hemsida: "DN ska vara oberoende, stå fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Tidningen ska ha en god lönsamhet som säkrar dess oberoende och förmåga att hävda sitt uppdrag på lång sikt". Tro det, om ni törs....

Gammelmedia på detta:
DN / SvD /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

tisdag, december 20, 2011

Ytterligare en bit Sverige till salu

I ett sms till Expressen skriver regeringen att försäljning till högsta bud inleds av delar av Bilprovningens stationsnät. Till en början är det två tredjedelar av nätet som skall säljs ut. Svensk Bilprovning ägs i dag till 52 procent av staten, åtta branschorganisationer äger 36 procent och ett antal försäkringsbolag äger resterade 12 procent. Fakta som till och med TT missat att redogöra korrekt i sin julrusch.
Fram tills september i år hade bilprovningen en ökad nettoomsättning med 8 procent till 1,2 miljarder kronor och gjorde under perioden en vinst på 90 miljoner kronor. Hittar denna lydelse i senaste delårsrapporten från denna kassako. ”Staten ingick ett avtal med övriga ägare under hösten som gjorde det möjligt att förbereda utförsäljning i syfte att underlätta och påskynda framväxten av en väl fungerande marknad med god konkurrens”. Vackra ord kan tyckas, men har vi verkligen inte hört det förr?

Nu säljs klabbet och med detta så kommer alltså allt bli bättre och säkert mycket billigare. Jag förutsätter att eventuellt överskottet kommer att investeras i personalen och fastigheter, bättre service, ökad tillgänglighet och sänkta priser. Om nu detta inte skulle ske utan att priserna höjs, servicen försämras och besiktningsstationer stänger så hänvisar jag med varm hand till den nu sittande borgerliga regeringen.

Vart tror ni förresten att SvD och DN  väljar ett lägga sina artiklar om detta någonstans, ni gissade rätt, under näringsliv och ekonomi naturligtvis. I deras ögon är vi ju bara andelar på en marknad och i deras ögon har väl detta inte med politik att göra. Nu får vi väl se om det finns någon stort bolag som tjäna storkovan för det är bara att ta fram plånboken och ringa Anders ”allt skall bort” Borg på Finansdepartementet. För här finns ytterligare en bit Sverige till salu.

Just det, på tal om det. Hur gick det med försäljningen av Vin&Sprit förresten, dom blev väl nöjda? Alltså dom som äger Absolut och Skåne, Finska staten alltså……

Gammelmedia på detta:
SvDDN /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face  

måndag, december 19, 2011

Klyftorna kommer inte med storken

Enligt SCB:s har den tiondel av befolkningen som är rikast fått se sina inkomster öka med 63 procent de senaste 20 åren. Den fattigaste tiondelen har fått en ökning med 1,7 procent. Att de rika blir rikare är ingen nyhet, så har det sett ut under en lång tid. Vad som dock är nytt är att de som kallas ”mellanskiktet” har fått kraftigt ökade inkomster, mellan 30–40 procent.


– Medelsvenssons inkomster har ökat väldigt mycket, men botten följer inte med. Det som gör det beror till stor del på att de står utanför arbetsmarknaden. En annan förklaring är att maxersättningen i a-kassan och socialbidragssystemet inte hängt med i utvecklingen. Om man tar socialbidragsnormen är den i dag inte så skild från den man bestämde 1985, säger Björn Halleröd, professor i sociologi, vid Göteborgs universitet. 

Till grund för utvecklingen ligger naturligtvis politiken. Skatternas effekt i landet har varit  utjämnande mellan klyftorna, genom att de som tjänar bäst betalar mest i skatt, men den effekten har minskat något under 00-talet enligt Daniel Waldenström, professor nationalekonomi på Uppsala universitet. Varför den effekten minskat känner vi alla till, det kallas nämligen för jobbskatteavdraget. Det där som skulle skapa en massa nya jobb, som nu skall fixas av den sänkta restaurangmomsen.

Faktum är alltså att den borgerliga arbetslinjen inte levererat det viktigaste målet för reformer som att förändra sjukförsäkringen, jobben har uteblivit för de som behöver dom mest och skattesänkandet har försämrat politikens möjligheter till att minska klyftorna. Det utanförskap som Reinfeldt så vacker skulle utrota genom skattesänkningar har istället ökat klyftorna mellan fattiga och rika. Något som säkert kommer att framstå som en nyhet för vissa.     

Något som är lika intressant är att SvD väljer att publicera sin artikel om detta i sin näringslivs del, man kan ju bara undra varför. Är detta primärt en fråga som berör näringslivet eller vill man bara nå en viss målgrupp med detta innehåll? Frågorna om artikelplaceringen är många. Det är precis som att tidningen försöker förklara att det är en fråga för näringslivet att klyftorna i vårt land ökar, när ansvaret ligger hos politiken. Något som dock Anders Lindberg skriver mycket bra om i dagens Aftonbladet. 

Även intressant att man avslutar artikeln med att hänvisa till att Socialdemokraterna avskaffade arvsskatten 2005, vilket tydligen skall ge bilden av det har varit avgörande för ökningen av klyftorna. Halleröds reflektion över arbetslösheten och kopplingen till jobbskatteavdraget (som nu är sänkt restaurangmoms) känns mer relevant än arvskatten som gav inkomster på 300 miljoner per år till staten, att jämföra med jobbskatteavdraget som totalt inneburit skattesänkningar på cirka 235 miljarder kronor. SvD meddelar för övrigt att man på ledarplats är obunden moderat, och att på övriga sidor finns ingen politisk tendens.....   

Gammelmedia på detta:
Krassman / In Your Face

fredag, december 16, 2011

KD tar gud till hjälp

I dag så skall Kristdemokraternas valberedning ta bladet från munnen och presentera sin lösning på partiets vandring genom dödsskuggans dal. Enligt rykten så kommer Mats Odell att petas efter den infekterade interna debatten som hans kandidatur mot Göran Hägglund bidragit till. Istället så skall partiet satsa på ett tidigare använd strategi, nytt och friskt och kändis. Simmaren och tidigare guldmedaljören i simning, David Lega, ryktas ta Odells plats i toppen vid ordförande Hägglund och vice ordförande Maria Larssons sida.


För att nu få ihop partiet igen så spelar Hägglund ett högt spel. Den kristna högern inom KD som sett Odell som sin frälsare kommer inte att blidkas i första taget och strategin från Hägglund att nu återgå till den kristna grunden i partiet är ett risktagande. Risken är att opinionen inte imponeras av de kristna budskapet inom politiken och framgångarna i uteblir. Med resultatet att slitningarna mellan de fundamentalistiska kristna och de progressiva inom partiet ökar och det interna kampen tilltar.

Hägglunds strategi att koppla från kristendomen från politiken har misslyckats. Hans försök med verklighetens folk har fallit platt eftersom de konservativa idéerna som vårdnadsbidrag och misslyckandet inom omsorgen har dominerat. Att nu få med sig sina egna, som står på den kristna högerns ytterkant, och den folkliga opinionen genom att lyfta in kristendomen i politiken igen kan leda till att allinsen gör ett av sina sämsta val 2014 och att Kristdemokraterna åker ur riksdagen.  

KD kämpar med SD om att var det parti som de svenska väljarna tycker minst om. Att nu vända sig till högre makter för att hitta politiska framgångar är ett risktagande av monumentala format. Det kan ha fungerat tidigare under ledning av den mer eller mindre helgonförklarade Alf Svensson, men att tro att det kommer att fungera med Göran Hägglund som cherub kan kosta hela kollekten för partiet. Jag har dock förståelse, om nu ryktet är sant, att man från valberedningen föreslår detta. Man har kniven mot strupen och riskerar att bli alliansens första offerlamm.    

Gammelmedia på detta:DN / DN2 / DN3 / SvD / Aftonbladet / Expressen / E24 /

Nymedia på detta:Stig-Björn Ljunggren / Tokmoderaten / Verklighetens folk / Martin Moberg / Mikael Andersson / Röda Berget /  Badlands Hyena / Sjunde statsmakten /

Krassman / In Your Face

måndag, december 12, 2011

Hur många får "julklappar" i år

Siffror visar att mer än varannan kvinna utsätt för någon form av våld från män under sin livstid, och ändå så väljer många att blunda för den faktiska maktstruktur som råder mellan könen. Är det till exempel konstigt att en tredjedel av personalen på Södersjukhusets akutmottagning anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad?


När jag läser om den publicerade undersökningen som visar att just en tredjedel av personalen lägger ansvaret i kvinnans händer när hon utsätts för ett övergrepp så tänker jag på hur lite vi människor lärt oss den tabu som ämnet har. Det blir ännu mer intressant när man funderar på kommentaren från Maaret Castrén, professor i akutsjukvård och som arbetar utbildning på Södersjukhuset . – Studien visar att vi fortfarande har mycket att jobba med på attitydssidan, säger hon till Ekot.

Nog för att denna kommentar säkert är en del av ett längre resonemang, men den skulle lika bra kunna vara fälld av Pär Ström då han återigen uttrycker hur synd det är om oss män som tvingas leva i ett matriarkat. Detta handlar nämligen än så mycket mer än bara attityd, det handlar om att se det strukturella förtryck som mäns våld mot kvinnor innebär.

Utan att ha siffrorna framför mig så kan jag gissa mig till att majoriteten av de tillfrågade i studien är kvinnor. Majoriteten som arbetar inom sjukvården är nämligen kvinnor. Mer än hälften av dessa kvinnor ingår i den gruppen som utsätt för någon form av våld från män under sin livstid. Att erkänna att man blivit eller är förtryckt, slagen eller psykiskt misshandlad är tabubelagt och stigmatiserat.

Vem vill vara ett offer, vem vill vara en svag kvinna och vem vill se sig själv i den som fått stryk? För att vara ödmjuk så skriver jag att de är få som vill det, att man väljer att distansera sig är inget konstigt. Att de som utgör den yttersta och första kontakten inte ser, inte kan eller inte vill se mäns våld mot kvinnor skiljer sig inte från de övriga i samhället.

Det är anmärkningsvärt och beklämmande att hälften av personalen inte frågat de kvinnor som kom in med misstänkta misshandelsskador om de blivit misshandlade. Att knappt var tionde kvinna som misshandlats fick inte sina skador dokumenterade är lika allvarligt. Att man nu lyfter detta är bra, men det är inte en sjukvård som ställer frågor och utreder som är lösningen.

Det som är lösningen är att våga tala om mäns våld, och de som sitter med den största insatsen där är sådan som jag själv, för jag är en man. Det är vårt ansvar att se till att vårt våld och dess effekter på samhället debatteras. Det är inte en kvinnas fel att den blir slagen av en man, det är mannens fel och vi andra män måste se detta. Det är först när vi män står upp för dessa kvinnor som samhället kommer förändras, den förändringen kommer inte att komma bara för att kvinnorna/männen inom vården gör det.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / SvD / Expressen /

Nymedia på detta:Lasses blogg / Anna Starbrink / Jinge / Genusnytt / Verglighetens tolk / Feminism och Funderingar / Tokmoderaten / Strandtestarbloggen / Leffe45`s weblog / Det perfekta livet /

Krassman / In Your Face

fredag, december 09, 2011

Tvåsiffrigt för V stavas EU

Det var den 11:e juni 2007 som jag uppmanade Jonas Sjöstedt för första gången att komma hem och ta ledning över Vänsterpartiet. Sedan dessa har jag blivit tvungen att upprepa min önskan, men jag kan nu se att min önskan är på väg att besannas, om nu Vänsterpartiet själva vill. I helgen så träffas Vänsterpartiets valberedning och skall ena sig om ett namn som de skall förorda till partiordförande, men det är onekligen kongressen i januari som helt avgör frågan.

 Nu kan ju vän av ordning undra varför är en sosse som mig så intresserad av att se Jonas Sjöstedt som ledare för Vänsterpartiet, och förklaringen är egentligen ganska enkel. När jag påbörjade mitt politiska engagemang så stod valet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag valde det förstnämnda eftersom jag förutsatte att Vänsterpartiet skulle driva en tydlig politik från vänsterkanten och att mitt fackliga engagemang behövdes inom folkrörelsen i Socialdemokraterna.

Jag var aktiv inom fackförbundet Metall, och fick tidigt höra talas om den engagerande Vänsterpartisten från Umeå. Sedan dess så har jag följt Jonas arbete och jag förbannade den dagen då han bestämde sig för att kandidera till Europaparlamentet. Jag tyckte hans engagemang behövdes här hemma, men sett till nuläget så gör hans erfarenheter av sitt arbete där honom till den enda kandidaten inom Vänsterpartiet som verkligen kan göra EU till en valfråga.

I valet 2014 så kommer det finas två partier som är EU-kritiska, det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. EU:s framtid kräver engagemang och kunskap och vilka av dessa två partier som kan leverera detta är uppenbart. Om Vänsterpartiet fattar rätt beslut på kongressen i januari kommer de få en partiordförande som med emfas kan positionera sitt parti inom ett ledigt politiskt utrymme. Rätt hanterat så detta vara frågan som göra att Vänsterpartiet noteras för tvåsiffrigt i valet, men det avgörs av rätt beslut tas på Vänsterpartiets kongress.

Gammelmedia på detta:
Nymedia på detta:
Havets blogg / Jonas Sjöstedt /

Krassman / In Yor Face

onsdag, december 07, 2011

Maktskifte

Så kom då äntligen den stora SCB-mätningen som enligt spekulationerna skulle knäcka förtroendet för Håkan Juholt. På vissa håll har det låtit som att mätningens resultat skulle tvinga Håkan att lämna partiledarskapet Socialdemokraterna. Förvånande för många så visar nu mätningen att vi hade haft en rödgrön regering om det vore val i dag. Mätningen visar att Kristdemokraterna åker ur riksdagen och att alliansen då skrapar ihop 44,5 procent, jämfört med de rödgrönas 44,6. Detta faktum är dock något som som media i sin rapportering helt verkat missat, man kan undra hur det kan komma sig.

Precis som förväntat så backar Socialdemokraterna kraftigt i mätningen, från 34 till 27,7 procent. En minskning med 6,3 procentenheter sedan mätningen i maj månad vilket naturligtvis svider i skinnet. Resultatet talar för sig själv, det är dåligt ett. Men sett mot bakgrunden av den bild som målats av Socialdemokraterna och speciellt Håkan Juholt så har Reinfeldt och de borgerliga småkakorna alla anledningar till att vara oroliga. De aktuella frågorna kring omsorgen borde bidragit till att partiet som påstår sig stå för ett värdigt åldrande har helt uteblivit för KD.  

Vad som även är intressant att se är vart väljarströmmen från Socialdemokraterna tagit vägen. Största tappet sker till MP (1,7 procentenheter) sedan Moderaterna (1,2) och Vänsterpartiet (0,9). Men den allra största gruppen (2,8 procentenheter) som i mättningen övergett partiet svarar i mätningen ”vet ej”. Detta vittnar om att merparten av tappet relativt snabbt kan återfås genom att lägga fokus på politiken, istället för frågan om Juholt som person. Vi Socialdemokrater har mycket att göra och det kommer inte vara helt omöjligt att visa på handlingskraft i det rådande läget. Den styrande regeringen för det här landet verkar i det närmaste överlämnat hela politiken till marknaden.     

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Expressen / Aftonbladet4 / SvD2 / Aftonbladet5 /
DN2 /
Nymedia på detta:
Martin Moberg / Thomas Böhlmark / Tok24 / Mikael Andersson / Peter Högberg / Tomt i tanken / Mina Moderata KaramellerAlliansfritt Sverige / Jinge / Johan Westerholm / Röda Berget / Monica Green / Annarkia / Svensson / Kent Persson / Jan Rume / Skäggapans åsikter / Parkstugan / Badlands Hyena / Anybody's place / Per-Åke Fredriksson / Staffans blogg / Ericas tillhåll / RADIKALEN /

Krassman / In Your Face

Medborgarlinjen mot marknadslinjen

Reinfeldt talar gärna om att ta ansvar för Sverige. När man tittar närmare på vad detta ansvarstagande går ut på så visar det sig att merparten av ansvaret är överlåtit till marknaden att sköta. Att överlämna samhällsutvecklingen och stödet för landets befolkning till marknaden och låta politiken ta plats på läktaren är INTE att ta ansvar för Sverige.

Det borgerliga samhällsbygget rasade i samma ögonblick som Sveriges viktigaste reform, enligt Reinfeldt själv, jobbskatteavdraget decimerades till sänkt restaurangmoms. Arbetslinjen var nu helt  övergiven och Moderaternas ideologiska marknadslinje slog igenom fullt ut. Att gå särintressens ärenden ser nu ut att vara regeringen främsta uppgift, istället för att ge landets alla medborgare möjligheter att växa.

I DN så utvecklar i dag Håkan Juholt sina tankar om påregleringar där medborgarintresset fått stått tillbaka till förmån för marknadslinjen. Det handlar om att bygga Sverige starkt för framtiden, mot denna medborgarlinje står den borgerliga marknadslinjen. Juholt förslag till påregleringar gäller först och främst mobil, el-, järnvägs- och apoteksmarknaden.

 – Jag har besökt flera delar av landet där människor inte ens kan ringa SOS Alarm eller använda trygghetslarmet de har på handen, för att det anses för dyrt att bygga ut mobilnätet. Det är inte rimligt att det i vissa delar av landet finns hur många operatörer som helst att välja på, och i andra delar av landet kan du inte ens använda ditt trygghetslarm, säger Juholt till DN.

När det gäller Apoteken så vill Juholt att alla skall kunna få sin medicin inom 24 timmar. Apoteken skall åläggas att upprätta ett gemensamt register så patienter inte behöver leta efter apotek som har den receptbelagda medicinen. Om inte så kommer vite bli aktuellt eller så mister man tillståndet. Medborgarintresset måste komma före deras intresse av att tjäna pengar på oss, säger han.

Socialdemokraterna arbetar med ett förslag för att hårdare reglera elmarknaden som kommer presenteras när de goda råden behövs som mest. När det gäller järnvägarna vill Juholt se att staten ska ta tillbaka uppgiften att underhålla järnvägsnätet och att SJ ska få ett samhällskrav vid sidan av lönsamhetskravet. Alla förslag är sociala investeringar som gör att Sverige byggs starkare för framtiden, på våra innevånares villkor istället för på marknadens.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Expressen / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:h
Thomas Böhlmark / Tokmoderaten / I grevens tid / Kommunisternas blogg / MMK /
Krassman / In Your Face

måndag, december 05, 2011

It ain't over....

Enligt dagens undersökning så har Socialdemokraternas fall i opinionen bromsats, Detta är naturligtvis mycket välkommet att man för en gångs skull kan se en positiv rubrik kopplad till sitt största intresse och arbete, men det innebär ett bedräglig lugn. Den långa resan tillbaka för oss Socialdemokrater är i sin linda och det är knappast läge att börja hoppas på att en vändning redan skett i opinionen, vi har mycket mer att bevisa för väljarna innan det sker.

I mätningen från Aftonbladet/United Minds ökar vi marginellt från 24,9 procent till 25,7 procent. Moderaterna tappar 1,3 procentenheter till 31,5 men de övriga borgerliga småpartierna uppvisar på samma gamla problematik när det gäller att kapa åt sig smulorna som ramlar ner från Moderaternas bord. Alla tre ökar smått, men de har inte nämnvärt att stärkt sin position under Socialdemokraternas tillbakagång. Det är förresten kul att se att mätningen får sådan stor uppmärksamhet i både DN och SvD.

En mätning är ingen mätning och det känns mer eller mindre som självklart att rubrikerna nästa gång, om Socialdemokraterna går bakåt, kommer att slås upp som att krisen är monumental, internt gnöl dominerar, Juholt är slut och Socialdemokraterna är körda i valet 2014. Alltså mer eller mindre helt i linje med den tidigare rapporteringen kring mätningarna efter Juholts svarta vecka. Det kan därför vara värt att återigen lyfta forskningen från Mikael Persson och Anders Sundell på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Forskningen visar på två saker. För det första finns det en negativ effekt av skandaler på partiets stöd i opinionen, men effekten är kortvarig. För det andra, den negativa effekten av skandaler har ökat i styrka över tid. Enligt forskarna så kommer vi troligtvis inte se någon långvarig minskning i stödet för Socialdemokraterna till följd av Juholts svarta vecka, om det drevet följer samma mönster som tidigare politiska skandaler. Värt att minnas, synd bara att många har så lätt att glömma.    

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / SvD /

Nymedia på detta:
Peter Högberg / Jinge / Thomas Böhlmark / Roger Jönsson / Kent Persson / Kommunisternas blogg /

Krassman / In Your Face

fredag, december 02, 2011

Långkok på samma spik

Att koka soppa på en spik är en konst, men att göra det på samma spik, gång efter gång är något helt annat. Dagen till ära är det Aftonbladet som står för merparten av kokandet när det gäller medias oproportionerliga spekulationer kring Håkan Juholts dåtid och framtid. Aftonbladet gör i dag gällande att Socialdemokraternas partisekreterare, Carin Jämtin, hade en ”packt” för att planera Juholts avgång. Lena Mellin skriver att denna plan, som helt avisas av Jämtin, var sensationell.Det sensationella skulle enligt Mellin vara att partiet arbetade fram en katastrofplan som innefattade en extra partikongress för att välja Juholts efterträdare. Enligt Mellin visar detta hur illa ute S-ledningen bedömde att Juholt var i början av oktober. Vilka bevis som hon har för att detta verkligen skett är oklart, eller lika kristallklart som Aftonbladet kallade riksdagens närmaste obefintliga regler för Juholts boende. Veckan då drevet påbörjades mot Håkan Juholt så fick han en polisanmälan hängande över sig för bedrägeri. Självklart så påverkade detta men Mellin verkar nu helt glömt detta när historien nu skall kokas om, för att smaka som något nytt.

Drevet mot Juholt kommer gå till historien som ett av de i särklass märkligaste och pekar på medias fartblindhet när det gäller källkritiken till ett påstått skoop. Eftersom Juholt vägrar vika ner sig för den mediala anstormningen så fortsätter spekulationerna. Vilken granskning media kommer utföra av regeringsmakten den här helgen skall bli intressant att se. Jag tror nämligen att allt kommer handla om Socialdemokraternas pågående Förtroenderåd, det gäller som alltid pioritera vad som är viktigt.

Gammelmedia på detta:


Krassman / In Your Face  

torsdag, december 01, 2011

Apoteksboomens fördel, ett problem!?

Avregleringarna som genomförts i Sverige har i många fall uppvisat fler baksidor än framsidor. Elmarknaden har vi som exempel på ett av de större misslyckandena, och avregleringen av den statliga televisionen kan jag personligen tycka vara en av framgångarna. En av de senare avregleringarna som nu uppvisar en ny baksida är avregeringen av de statilga apotesmonoploet.   


Svårigheter för patienter att få tag i sin receptbelagda medicin, över konsumtion av ej receptbelagda preparat, svårigheter för de med knapp ekonomi att få köpa medicin på avbetalning är några av de baksidor som jag tidigare sett av denna ideologiska avreglering från den borgerliga regeringen. Det som jag dock sett som en av fördelarna verkar nu kunna bli denna avreglerings nästa baksida, nämligen tillgängligheten. I dag meddelar den tyska apotekskedjan Doc Morris att man stänger 16 av sina 81 apotek redan till årsskiftet.

En annan fråga i detta sammanhang väcks i mitt sinne, något jag stört mig på tidigare. När företag som detta, som skall tillgodose viktiga funktioner i vårt samhälle tvingas till nedskärningar så rapporteras det nästan uteslutande med små notiser på näringslivs/ekonomi-delarna i media. Som att det primärt skulle vara en fråga rörande endst sfären näringsliv och ekonomi. Vi får väl se när man har tillräckligt med stake för att skriva om det på nyhetsplats och i ledare, för detta är ju i hög grad en politisk fråga och berör vårt samhälle. Ett sidospår, men dock ett intressant media fenomen.  

Orsaken är samma som alltid när man tvingas stänga butiken. Man har inte klarat konkurrensen eftersom man uppenbart felbedömt marknaden. Enligt företaget själva så förlorar miljoner varje vecka. Eller som det heter på företagsspråk Efter en genomgång av apotekens utvecklingspotential har företaget beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram. Det innebär att 16 apotek som inte utvecklats tillräckligt bra läggs ned”.  

Man kommer dock att fortsätta att starta nya apotek och under början på nästa år öppna 8 nya. Hur man den här gången har bedömt konkurrensen och risken för överetablering skall bli intressant att se. Kommer man öppna där man verkligen behövs, eller öppnar man där det finns flest kunder? Bara det faktum att man kallar en minskning med 8 apotek för expansion är ju i sig ganska intressant. Tyvärr så tror jag att vi kommer får se fler som missbedömt markanden och dess potential. Något som föranletts av en överetablering grundad i en övertro till marknadens möjlighet till lösningar.
Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face  

tisdag, november 29, 2011

Skillnad mellan partipiskorna

Alla politiker vill ha makten, makten att förändra och forma samhället som han/hon bär av sin ideologiska övertygelse. Alla partier har sina kulturer och sina egna glastak som behöver krossas, men alla skiljer sig åt. Det finns inte något parti där alla tycker lika och det är oftast dessa ”oliktänkare”, som väljer att slåss för sin övertygelse som skapar de största rubrikerna, och den största irritationen inom det egna partierna. Hur dessa behandlas av majoriteten skiljer sig även detta från de olika partiernas interna kultur och dess ledarskap.

Det finns exempel på råd och uppmuntran till att göra det som är ”rätt”, tills de som öppet och inför andra nämns direkt vid namn och kallas för svikare och att man givit ledarskapet en dolkstöt i ryggen. Den sistnämnda kan säkert den Moderate riksdagsledamoten Karl Sigfrid tala mer om när det gäller frågan om FRA. Min erfarnehet från att arbeta för Socialdemokraterna i riksdagen, och det vittnesmål som den förre Moderate riksdagsledamoten, Ann-Marie Pålsson, ger är ledarskapet.

Tryggheten i ledarskapet är avgörande för hur vi behandlar "oliktänkande" och vad som gör den skillnaden tror jag är att leda, och styra. Vi kan se på det Moderata ledarskapet inom Alliansen, som sett från min horisont handlar om att styra. Att då styra utifrån ett engagemang inom ett toppstyrt parti och att leda en rörelse är två vidt skilda saker. Båda är motiverade av övertygelsen om vad som är rätt och riktigt och båda kan uppvisa problem med att ha högt i tak. För mig så är det uppenbart vilket ledarskap av dessa två som innehåller mest av demokrati och acceptans för oliktänkande, något som säkert Ann-Marie Pålsson delar.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvDDN / Expressen / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /

Nymedia på detta:
Annarkia / Min sida / Martin Moberg / Anybody´s place / Badlands HyenaJinge / MP / GP / Peter Högberg / Ipse Cogita / Mikael Andersson / Ockulta ögat / RADIKALEN / Håkans blogg / Tokmoderaten / Skäggmesens Atlas / DHE / Röda Malmö /

Krassman / In Your Face          

fredag, november 25, 2011

Mosa Juholt-kampanjen

I takt med att opinionsundersökningarna presenteras så eskalerar nu medias ”mosa Juholt-kampanj” i en ny fas. Spekulationerna tilltar, ny undersökningar om Juholts förtroende inom partiet levereras och nya experter lyfts för att omöjligförklara Håkan Juholts framtida chanser som partiledare och statsminister. Vi Socialdemokrater må uppfattas som desperata i denna kamp, men om så är fallet så är vi gott sällskap. Desperationen från medias sida är klart påtaglig och nu tvingas man helt enkelt växla upp mosa kampanjen och skjuta till mer resurser.
Jag är inte förvånad, samtliga Socialdemokratiska antagonister hade redan sedan den svarta veckan och efterföljande mediadrevet räknat ut Juholt på knock-out, trots detta står han kvar och fortsätter med sin turné och backar inte från att lyfta Socialdemokratin viktigaste frågor för framtiden. Desperationen hos antagonisterna inom borgerliga media blir ännu mer tydlig eftersom den borgerliga regeringens alternativ mot den Socialdemokratiska sluggern Juholt lyser med total frånvaro. Media vädrar blod och eftersom den borgerliga politiken inte gör jobbet är de själva tvungna att snöra på sig handskarna och börja slå under bältet.

Sedan när började media själva tillsätta analyser av de debattartiklar som borgerliga partiledare skrivit för att på så sätt såga dessa innehåll med fotknölarna, och ha det som huvudrubriker? Socialdemokraterna har förlorat ett par ronder och vår partiordförande har fått ett par riktiga smällar. ALLA vet att fler mätningar kommer visa på minskat stöd! Då passar media och tyckare på att deklarerar att vändningen snart måste komma, annars måste Juholt lämna posten. 

 Men att tro att publiken som ser matchen inte ser alla dessa slag under bältet som media nu levererar är ett misstag, ett misstag som kommer att kosta på medias trovärdighet. Socialdemokraterna vill satsa på välfärden och jobben. Man vill satsa på skolan och klimatet, inte konstigt att de som nu agerar mot detta är desperata. Så länge hotet mot deras agenda, denna Håkan Juholt, står i ringen och slår mot en trött borgerlig allians som har slut på slag och lider av visionsskräck så kommer dom fortsätta, och det kommer väl vara i cirka 1053 dagar till.     

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:
Krassman / In Your Face

torsdag, november 24, 2011

När det väntade blir det oväntade

I dag så presenterar TV4 sin senaste opinionsundersökning, en undersökning som påbörjades två veckor efter Aftonbladets så kallade scoop att Håkan Juholt brutit mot solklara regler gällande hyresersättningen för sitt dubbla boende. Inte helt oväntat så visar undersökningen på ett kraftigt och säkerställt ras för Socialdemokraterna, och med handen på hjärtat så kan man ju undra om det är att betrakta som en nyhet. Att väljarstödet för oss Socialdemokrater skulle påverkas av det efterföljande drevet har väl ett nyhetsvärde som är lika med noll.

Intressant är att nu hur man från TV4 och eventuellt övriga media skall få denna förväntade utveckling att verka som oväntad. Man kommer lägga tonvikt på att använda förklaringar som att om det vore val i dag, och i dag har den borgerliga regeringen egen majoritet, när det egentligen handlar om ett resultat som är sammanställt för en vecka sedan. Nu tror jag inte att opinionen kanske förändrats så mycket den senaste veckan men faktum kvarstår, att vi Socialdemokrater tappar i opinionen efter det drevet som vi utstått är INGEN nyhet.

Raset i stödet kommer pågå ett antal månader, om utvecklingen kring denna fråga följer liknande ”politiska kriser” som skett genom tiderna. För oss Socialdemokrater så handlar det nu om att hitta tillbaka till att ha det politiska initiativet, vilket i sig inte är en uppgift som bör vara alldeles för svår, den borgerliga regeringen har nämligen inte initiativet utan sitter lugnt och stilla i båten och putsar sina siffror på gamla meriter. Det finns nämligen ingenting som är så enkelt som att hålla fasaden på dansgolvet, utan att röra sig. Men när musik väl börjar kan det rasa snabbt…..

Gammelmedia på detta:
TV4 / Aftonbladet / SvD / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / DN /

Nymedia på detta:
Peter Högberg / Peter Andersson / Martin Moberg / JingeInte min ledamot i Riksdagen / Mats Berglunds blogg / PLCPeter Högberg2 / Röda Malmö / Kent Persson / Anybody´s place / Thomas Böhlmark / Nysossen /

Krassman / In Your Face

måndag, november 21, 2011

Reinfeldt väljer NOGA sitt sällskap

Att välja sitt sällskap syftar till att sätta en viss bild av sig själv, eller att förstärka en sida av sig. Fredrik Reinfeldt har under lång tid arbetat med att odla bilden av sig själv genom att styra vilka han omger sig med och i vilka sammanhang han finns. Det är inget direkt konstigt med det, en person som företräder landet och dess regering skall naturligtvis välja sitt sällskap, men när det handlar om att konsekvent välja bort sammanhang och möten som kan stänka ner den fina kostymen så spelar Reinfeldt i en egen liga.

Jag tror inte någon begär att Reinfeldt skall medverka i alla sammanhang, men att mer eller mindre systematiskt vägra att sammanfatta sig med situationer då hans ”höghet” statsministern kan få lite smuts på sig är INTE att ta ansvar för Sverige. Låt mig citera två skribenter som tar upp detta faktum om i dagens SvD. - Att tillämpa detta synsätt när det kommer till att svenska staten efter decennier tar sitt ansvar är inte bara ett tecken på svagt ledarskap, det är också otroligt oetiskt. Den som först fick mig att uppmärksamma detta var en annan bloggare, Scaber Nestor, och han har kallat Reinfeldts strategi för associationsprojicering. Har saxat ett par exempel som han valt att lyfta.

2007 - Det är kris i försvarsdepartementet, Odenberg avgår.
Reinfeldt är tyst.

2007 - Ulrika Schenström hånglar med reporter när hon har jour.
Reinfeldt är tyst tills han tvingas uttala sig i en utfrågning.

2008 - FRA-lagstiftningen skapar ett folkligt uppror.
Reinfeldt är tyst.

2008 - Georgienkonflikten inträffar, Carl Bildt jämför Ryssland med Nazi-Tyskland.
Reinfeldt är tyst.

2008 - Frankrikes President vill koncentrera makten genom att Euroländer ska vara ordförandeländer. Reinfeldt är tyst.

2009 –  Christina Husmark Pherson får ta hela smällen med sjukförsäkringen.
Reinfeldt gör sporadiska kommentarer, men inte står han vid sin minister inte.

2009 - Vattenfall pantsätts och Maud Olofsson försöker försvara sitt agerande, eller bristen av det. Reinfeldt är tyst.

Det finns naturligtvis fler tillfällen då Reinfeldt använt sig av denna associationsprojicering, och ett var i dag. I Stockholms stadshus arrangerar i dag regeringen en ceremoni för att framföra en ursäkt till de människor som drabbats av vanvård i statliga barnhem under 1900-talet. Reinfeldt prioriterade ett helt annat möte än detta. ”Reinfeldt har nämligen prioriterat ett möte med den bulgariska premiärministern Barisov i Sofia framför ceremonin i Stockholm. Till skillnad från kollegorna i länder som Australien, England, Skottland och Irland väljer han att inte själv uttala samhällets ursäkt”, skriver Ingvar Persson på Aftonbladet.

Bra där, men testa och gör en riktig kartläggning av Reinfeldts associationsprojicering någon gång.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 / DN / SvD / SvD2 /

Nymedia på detta:
Canute Ocean / Kommunisternas blogg / Röda Berget /

Krassman / In Your Face

söndag, november 20, 2011

Knuffen för vecka 45

Söndag och dags att se på utvecklingen för våra NetRoots-bloggare på Knuff listan.Veckan som gått bjuder på små överraskningar. Veckans klättrare är Alexandra och Åsa på HBT-Sossen som kliver två platser uppåt på listan. Veckans ras gör Kulturbloggen som tappar sju platser på listan. Stort grattis till Johanna Graf som nu äntrar listan på sista och 50:e plats. Övriga NetRoots-bloggare enligt nedan:


1. Röda Berget (oför) 
2. Martin Moberg (oför) 
3. Peter Högberg (oför)
5. Mitt i steget (oför)
6. Alliansfritt Sverige (oför)
7. Peter Andersson (oför)
10.
(S)ebastians tankar (oför)
11. Jinges Web&Fotoblogg
(oför)
14. Roger Jönsson (+1)
16. HBT-Sossen (+2)
18. In Your Face (-1)
22. Svensson (-1)
25. Storstad (-2)
29. Ulf Bjereld (-2)
30. Jämlikhetsanden (+1)
31. Kulturbloggen (-7)
34. Jonas Sjöstedt (oför)
35. Annarkia (+1)
41. Magnihasa (+1)
42. Lena Sommestad (-1) 
50. Johanna Graf  (Ny)

Krassman / In Your Face 

Valfråga 2014?

Läser på OKG:s hemsida att reaktor O1:s stillestånd förlängs för total turbinöversyn. Detta förväntas ta en månad i anspråk uppger man på hemsidan. Det är ju bra att man tar tag i detta ordentligt, men jag kan konstatera att man återigen drabbas av ett oplanerat stopp. Inte blir det bättre när man läser om att den planerade återstarten av Ringhals 1 försenas. Vattenfall skriver på sin hemsida att uppstartsarbete pågår, men att ventilproblemen gör att man behöver kyla ned reaktorn till kall avställning, för kontroll och eventuell åtgärd. Enligt tidigare planer skulle Ringhals 1 startas på nytt den 15 november, efter knappt två månaders revision.

Denna strålande energikälla, kärnkraften, dras kontinuerligt med diverse bakslag. Driftsäkerheten hos våra svenska reaktorer tillhör botten skiktet i världen men det är inte allt , även säkerheten lämnar en hel del mer att önska. Strålsäkerhetsmyndigheten fattade beslut om drift med särskilda villkor för Ringhals i juli 2009. Säkerhetskulturen på Ringhals har man nu arbetat med under två års tid, och SSM meddelar att de problem som ledde till att man förelade Ringhals med särskilda villkor för drift 2009 kvarstår. Man kan ju bara undra hur mycket pengar man skall lägga undan för höjda elpriser på grund av kärnkraften i vinter.

Svensk energipolitik befinner sig i dödläge. Bolagen tänker inte bygga nya raktotrer så länge den borgerliga energiuppgörelsen hänger på en rösts majoritet i riksdagen. Jag har tidigare skrivit om att man borde tillsätta en haverikommission över blockgränserna för att på så sätt hitta en långsiktig uppgörelse för den Svenska energipolitiken. Frågor som avveckling och nybyggnation av reaktorer måste lösas, frågan om de orörda älvarna bör även den addreseras. Nya ingångar i frågan måste tillåtas och gamla ställningstaganden måste omvärderas, frågan om landets energipolitik har potential att bli en avgärande valfråga, men frågan är vart debatten är.    

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / DN2 /

Nymedia på detta:
Rune Lenestrands blogg /

Krassman / In Your Face