måndag, januari 31, 2011

Vargen, Hedman och fett fläsk

Har haft en lugn helg när det kommer till bloggandet och sitter just nu och lyssnar på miljöminister Carlgrens pressträff där han talar om att inplantera nya djur för att så stärka vargstammen. En fråga som i det närmaste liknar fredsprocessen i mellanöstern om man ser till svårighetsgrad och tonläge i debatten. Skall själv diskutera frågan om framtiden för Rialavargarna som vi har i min egen kommun på den lokala TV-kanalen imorgon. Återkommer i detta senare.

Dagens något splittrade bloggpost innehåller ett två korta reflektioner och först ut är Magnus Hedman som nu lättat sitt hjärta hos Malou von Sivers. Hedman berättade under intervjun med Sivers att tiden efter dommen av sexköp har han knappt vågat visa sig ute. Skammen var för stor och han säger att han har känt sig smutsig. Även tankar om självmord har funnits hos Hedman efter det inträffade. Att han då väljer att ansöka att få dommen prövad hos HD är för mig en gåta.

Att han skall få prövnings tillstånd är enligt undertecknad minimal, vad han däremot riskerar är att få avslag och återigen hängas ut som sexköparen Hedman. Något som knappast bättrar på Hedmans situation, sett till den bakgrund som han nu beskriver hos Malou von Sivers. Jag tycker att han riskerar att förlora mer genom sitta agerande och förstår faktiskt inte hur han och hans advokat kunde landa i detta resonemang kring ett överklagande.

Något annat som är spännande är debatten kring arvoden för kommunpolitiker. Först ut var Moderaterna i Täby som höjde sina arvoden med 10% och Moderater i Österåker var inte sämre dom. Inspirerade av sina kamrater så gjorde dom samma sak, och frågan skall tas upp på fullmäktige i Österåker i kväll och det skall bli intressant och se hur debatten fortsätter. I Täby är nämligen inte frågan avgjord. Ärendet överklagades till förvaltningsrätten och Kommunstyrelsen medgav fel i jävsfrågan och beslöt att göra om proceduren. I dag ska ärendet upp igen och om tre veckor hamnar det åter i kommunfullmäktige.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / SvD / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Germund reagerar / Örfilar & gladsparkar / Rune Lanestrand /

Krassman / In Your Face

torsdag, januari 27, 2011

Kommer en utredning nå målet 2012?

Frågan kanske låter konstig men mot bakgrund av barn- och äldreminister, Maria Larssons, nollvision mot att barn skall vräkas så blir frågan naturlig. Nollvisionen som infördes 2007 har haft en bra start, det måste medges, men nu så går det åt fel håll visar nya siffror. Sammanlagt var det 632 barn som vräktes förra året - detta alltså trot den höga ambitionen från den borgerliga regeringen. Då kan man ju fråga sig vad som gått fel, och hur nu denna vision skall infrias.

Enligt Maria Larsson så är de kommuner som jobbar tillsammans med kronofogdemyndigheten och hyresvärdar har bättre förutsättningar att förhindra vräkningar. Ser jag till min egen kommun där man arbetar tillsammans men kronofogden kring dessa fall, och ändå ligger bland de kommuner som har flest vräkningar i landet så är dock förklaringen en annan. Det är bostadssituationen som gör att det bara är 17 kommuner i landet som vräker fler barn.

Fler%20barn%20vr%C3%A4ks

Maria Larsson vill nu se en utredning där man skall dra lärdom av de kommuner som lyckas, alltså samma Maria Larsson som under valrörelsen berättade att hon vill driva frågan om att förbjuda vräkning av barnfamiljer. Jag tror att de faktorer som orskar dessa vräkningar är väl kända och har man nu redan tagit beslut om en nollvision mot att barn skall vräkas så förväntar jag mig att den visionen inns nedskriven på papper.

Vill den borgerliga regeringen förhindra att barn vräks, ja inför då ett förbud att vräka barnfamiljer, precis som Maria Larsson tidigare önskade. Hon har deklarerart att vräkningar av barn skall upphöra 2012 enligt det material jag kan hitta och då föreslår jag att Maria Larsson riktar in sig på det, istället för att lägga dyrbar tid på att utreda hur kommuner som lyckas jobbar. Faktorerna är redan kända så först när lagstiftning kommer på plats kommer man nå sin uttalade nollvision. Detta är en nollvision av två som Maria Larsson uttalat, och en frågan som måste ställas är hur seriösa dessa nollvisioner är som hon sätter upp.

Gammelmedia på detta:
SR / SvD / Aftonbladet / DN /

Krassman / In Your Face

tisdag, januari 25, 2011

Tänk rätt är att tänka långsiktigt

I dag presenterar valanalysgruppen för Socialdemokraterna i Stockholms Län om sin kravprofil man tagit gällande valet till ny partiordförande. Jag hade precis publicerat mitt senaste inlägg på ämnet när det gäller medias vurmande för Pär Nuder men kan inte hålla tillbaka inspirationen som läsningen ger mig, den måste bara ut.

Gruppen slår fast att det inte är några direkta överraskningar som kommer presenteras nu när partidistrikten lämnat in sina kravspecifikationer på en ny partiledare. Lång partierfarenhet, stark förankring i rörelsen, stöd hos facket, duktig talare, stabil och pålitlig. Allt låter förträffligt konstaterar gruppen, och helt oinspirerade. Det låter väl som det gjort tidigare inom detta 122 åriga parti. Vi vill välja en person med långa och djupa rötter inom arbetarrörelsen, tyvärr så begränsar vi oss då att välja en stubbe. Men det misstaget skall vi inte göra, och det gör vi inte om vi följer gruppen kravprofil:

•  Nyfikenhet.
Vi behöver ledare som vågar se framåt och som känner av och klarar av att tolka förändringar i samhället redan i ett tidigt skede.

• Mod.
Modet att stå emot påtryckningar och inte minst modet att misslyckas.

• Nytänkande.
Världen omkring oss har förändrats, alltså måste vi förändras. Vi har fastnat i gamla system och gammal retorik – nu krävs nya tankar grundade i våra gamla värderingar.

• Ork.
Vi har arbetsamma år framför oss, och det behövs personer som har stor uthållighet, massor av entusiasm och mängder av idéer.

• Självständighet.
Vi har många politiker som försörjts av politiken i hela sina vuxna liv. Vi måste börja se det som en tillgång att ha arbetslivserfarenhet från världen utanför rörelsen.

Alla dessa kriterier är viktiga men en aspekt som gruppen inte lyfter, men som Robert Noord gör i sitt blogginlägg i dag, är den tidsaspekt som Socialdemokraterna i Stockholms Läns styrelse förkunnat i sin egna kravprofil. Den nya partiordföranden ska leda partiet en längre tid, både i riksdagsvalet 2014 och 2018, med efterföljande mandatperiod vilket innebär att den partiordförande som väljs 2011 också ska kunna vara partiordförande 2022.

Nu när alla önskemål och synpunkter sammanställs så kommer bilden av en politisk superhjälte skapas, någon sådan finns inte i dag, men det betyder inte att det kommer ha en i framtiden. Har vi ambitionen att bygga långsiktigt så måste vi även uttala detta kring frågan om vårt ledarskap och inte bara om politiken. Vi Socialdemokrater brukar inte byta partiordförande så ofta, så Mona Sahlin får bli partiets undantag i den frågan. Har vi ambitionen att inte byta partiordförande så ofta krävs det alltså långsiktighet i valet på ordförandeposten.

Gammelmedia på detta:
DN /

Nymedia på detta:
Robert Noord / Anybody´s place / Johan Westerholm /

Krassman / In Your Face

De är rädda att vi skall göra rätt

Spekulationerna kring Socialdemokraternas nya partiordförande i media saknar alla proportioner¨. Orsakerna till detta kan vara många, men jag tror jag vet vilken som ligger närmast sanningen. Det är inte för att man tycker att allmänheten skall känna samma nivå av engagemang som när Obama valdes till president i USA. Det är inte heller för man vill att bilden av Socialdemokraterna skall vara att det är ett parti med en "vinnarstämpel". Nej orsaken till detta är något annat, och det blir tydligt när man ser det fokus som media väljer att lägga på Pär Nuder.


Det verkar som att man är helt livrädd för att den förändring som Mona Sahlin har påbörjat inom partiet skall bäras vidare av den kommande ordföranden. Man är livrädd för att få en ledare inom Socialdemokraterna som vågar lyfta på stenar och ta tag i den interna kulturen inom partiet. Man är livrädd för att Socialdemokraterna skall välja en ordförande som inte är gammal, till sättet men som har den rätta åldern. Man är livrädd för att Socialdemokraterna skall framstå som ett alternativ till en regeringstrött och regeringstrasslig höger minoritet.

Man är rädd för ett vitaliserat och nytänt (S) kommer prioriterar sin egen politik istället för borgerlighetens. Man är rädd för att Socialdemokraterna skall tänka utan för boxen och leta utanför mötesrummen efter en person som kan förmedla en Socialdemokrati för framtiden. Man är rädd för en person som inte har så långa och djupa rötter inom arbetarrörelsen att personen inte uppfattas som en stubbe. Man vill till varje pris vägra Socialdemokraterna en framgång i valet 2014, och det är därför man spekulerar till vansinne och nu lägger mer trycksvärta på Socialdemokraterna än vad man gjorde under hela valrörelsen 2010.

Mediasverige skulle älska att få avgöra valet av partiordförande. Om de får chansen så ser de till att vi väljer en person som är en "quickfix" och som för Socialdemokraterna till ytterligare ett valnederlag. Resultatet blir då att personen får avgå och en ny process inleds, vilket grusar partiets chanser till valet 2018. Vi Socialdemokrater har alla möjligheter att göra rätt i denna fråga, men som många gånger tidigare är det rätta det svåraste. Men att låta oss själva avgöra vem som skall bli partiledare kan vi klara, om vi inte läser så mycket vad den livrädda borgerliga pressen skriver.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / SvD2 / DN2 /


Krassman / In Your Face

Skall Norrtälje följa Karlskronas exempel

I dag så har undertecknad och Tove Åström Engvall en gemansm artikel i Norrtelje Tidning gällande vår kommande motion i kommunfullmäktig kring ett förbud mot fyrverkerier i tätbebyggt område. Länk till artikeln hittar ni här och nedan i sin helhet.

---------------------------------------------------------------

En av de hetaste debatterna som rasat på Norrtelje Tidnings hemsida under det gångna året var det lilla videoklipp som publicerades där Yvonne Tangen vädjade om hänsyn till andra människor och djur när man använde fyrverkerier.

Vi som följt den debatten kan konstatera att denna vädjan om större hänsyn kan behöva hjälp på vägen.Årets nyår var ingen skillnad från tidigare när det gäller fyrverkeriernas inverkan på djur, människor och egendom. I Stockholmsområdet, i Malmö och i Linköping orsakade fyrverkerier ett antal bränder. Hur många personer som skadades under ”smällandet” vet vi inte, men vi kan bara hoppas att de var färre än de 250 personer som det brukar vara som får uppsöka sjukhus.

Trots att det infördes ett förbud mot smällare för snart tio år sedan har minskningen av skador uteblivit. Av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nästan nio av tio män och på grund av den utbredda ”lagningen” av fyrverkerier är 40 procent av de skadade yngre än 18 år. Totalt 70 procent av dem som uppsöker vård är män under 25 år. Man kan även misstänka att mörkertalet av skadade är stort eftersom just yngre män är så kraftigt överrepresenterade.

Vi anser att de spår som fyrverkerier sätter hos människor, djur och miljö bör begränsas. Hur fyrverkerier får användas regleras i den kommunala ordningsstadgan och vi kommer att lägga en motion i kommunfullmäktige om att denna skall ses över. Inspirerade av Karlskrona kommun så förordar vi att polistillstånd skall krävas för användande av fyrverkerier i tätbebyggt område.

Fyrverkerier skapar en festlig stämning vid högtidliga tillfällen, men sett mot den historik som finns i ämnet bör man överlåta detta till professionen och dem som är utbildade på området. Kunde prinsessan Victoria avstå fyrverkerier på sitt bröllop så kan även vi utan blått blod göra detsamma. För att vi skall minska skadorna på människor, djur och vår miljö så bör vi begränsa användandet och överlåta fyrverkerierna till dem som verkligen behärskar dem.

Kristian Krassman (S)
Tove Åström Engvall (S)

måndag, januari 24, 2011

Bra, men sen då?

Så här närmast på pricken på treårsdagen till det att den parlamentariska integritetsskyddskommittén lämnat sitt slutbetänkande är det dags för att börja tala lagstiftning. Vad som gjort att det dröjt är tydligen att remissinstanserna varit oense så att Justitiedepartementet fått göra om förslaget. I dag meddelar i alla fall Beatrice Ask att det är dags att skärpa lagstiftningen gällande smygfotografering.

Regeringen vill att det skall vara straffbart att fotografera någon i ett omklädningsrum eller på en toalett eller hemma i en bostad. Det gäller också fotografering på andra platser som är avsiktligt kränkande för den enskildes integritet. Jag håller med om det märkliga att olovlig fotografering i dagsläget inte är olagligt men sett till debatten kring integritetskränkande lagstiftning så finns det fler och större frågor att ta tag i, under förutsättning att man vill och vågar.

Frågan om vad som är kränkande för den enskildes integritet är för mig starkt kopplat till FRA-lagstiftningen och Ipred. På det här området lyser debatten, förutom inom Piratpartiet, med sin frånvaro. Jag välkomnar naturligtvis en ny lagstiftning på området men om det är detta som är slutresultatet av integritetsskyddskommitténs arbete så finns det en hel del mer att önska.

Så länge man inte lyfter blicken och gör en analys av den enskildes integritet mot bakgrund av lagstiftning som FRA-lagen och Ipred så anser jag att detta något som flyttar fokus. Flyttar fokus och sätter bilden av att det är privata och enskilda intressen som är det stora problemet gällande integriteten, en bild som jag inte delar helt. Visst så ökar övervakningen från lillebor i samhället men de största intrången i den enskildes integritet står alltjämt storebror staten för.

Gammelmedia på detta:
SR / Aftonbladet / TV4 / SvD / DN / DN2 / DN3 / SvD2 /

Nymedia på detta:
Hållplats Hådén / Mark Klamberg / Juridikbloggen / Mårten Schultz / Prylotek / Johan Westerholm / Reflektioner /

Krassman / In Your Face

söndag, januari 23, 2011

Knuffen för vecka 3

Återigen kan vi notera en spännande vecka inom den politiska delen av bloggosfären. Tar vi en titt på Knuff listan över de 50 mest länkade bloggarna så kan vi se att det rört på sig en del bland våra progressiva NätRötter. Veckans raket på listan är tveklöst Lena Sommestad som kliver magiska 15 platser på listan. Största raset gör min egen blogg, som tappar 6 platser.

Kan även notera att två bloggar försvinnit från listan, och att en ny tillkommit. Kulturbloggen som förra veckan låg på plats 10 återfinns inte på veckans lista. Detta gäller även Veronica Palm som låg på en 49:e plats förra veckan. Jag är dock helt övertygade om att de snart är tillbaka bland top-50. Nykomling är Sandro Wennberg med sin blogg partistaten som äntrar listan på en fin 34:e plats. Övriga NetRoots bloggare på listan enligt nedan:

1. Alliansfritt Sverige (oför)
2. Peter Andersson (oför)
6. Mitt i steget (-3)
7. Peter Högberg (-1)
9. Röda Berget (+3)
12. Martin Moberg (+1)
14. Storstad (+1)
15. HBT-Sossen (+1)
17. Svensson (oför)
18. Lena Sommestad (+15)
21. Jinges Web&Fotoblogg (+3)
26. In Your Face (-6)
27. Magnihasa (+1)
34. Partistaten - av Sandro Wennberg (NY)
36. Roger Jönsson (+1)
38. Jonas Sjöstedt (+1)
39. S-Buzz (+1)
40. Annarkia (+2)
41. Min politiska sida (oför)
44. Rebella (oför)
45. Claes Krantz (oför)
46. Ett Hjärta RÖTT (+1)

Krassman / In Your Face

lördag, januari 22, 2011

Sverige, förbered er

Krigsvetenskapsakademiens debattforum ”Försvar och säkerhet” har uppmärksammat årsrapporten från ANSO, Afghanistan NGO Safety Office. Organisationen har rapporterat från landet allt sedan 2007 och den samlade statistik ger en oroande bild. Enligt rapporten så kommer antalet attacker från oppositionella grupper fortsätta att öka, i princip över hela Afghanistan. De områden som svenska soldater verkar i kommer att attackeras två gånger om dagen under 2011, jämfört med en gång i månaden 2007.


Antalet månatliga attacker från beväpnade oppositionsgrupper har ökat med mellan 40 och 65 procent varje år sedan 2006–2007. Det kommer med andra ord att bli värre innan det blir bättre. I och med detta så kommer rapporterna om skadade och i värsta fall dödade svenska soldater att återigen fylla medias rapportering, och den politiska debatten. Eller som Krigsvetenskapsakademiens redaktör, överstelöjtnant Johan Wiktorin, summerar läget, ”2011 blir ett långt år”.

I den uppgörelse som nu finns så skall Sveriges närvaro i Afghanistan ändras från en stridande roll till att bli en mer stödjande roll med ett uttalat slutdatum. nämligen senast 2014. Ett successivt överlämnande av säkerhetsansvar i den del av Afghanistan som omfattas av Sveriges och Finlands insatser kommer att inledas under 2011. Den Svenska insatsen kommer få en tufft år och vi som nation behöver förbereda oss på detta faktum. Den folkliga opinionen för kriget kommer att prövas och det kommer att ställa krav på politiken, även det något som nationen behöver förbereda sig på.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

Hur och vilka påverkar mätningarna?

Något som ofta debatterades under valrörelsen 2010 var den enorma mängden av opinionsundersökningar som genomfördes. Antalet var fler än vid något val tidigare och dess återkommande rapportering placerade själva politiken i passagerarsätet gång efter annan. Ett problem när man vill diskutera just politiken, en möjlighet om man inte vill diskutera den samma.

Nu skall Socialdemokraterna byta partiledare och jag känner igen mönstret. Det publiceras mätning efter mätning på vilket namn som är hetast, trots att det i dagsläget inte är någon av de "heta namnen" deklarerat sin kandidatut helhjärtat. Jag vill att Socialdemokraterna skall välja partiledare utifrån en tydlig deklaration av en framtida politik och sin syn på partiet. Att vi i valda delar själva medverkar till dessa mätningar och spekulationer underlättar inte utmaningen att lyfta den politsika aspekten.

Just nu så formulerar landets 26 partidistrikt, arbetarekommuner, S-föreningar och enskilda medlemmar vilka kriterier man vill se hos en blivande partiledare. Frågan blir ju då hur och när tilltänkta kandidater tänker leverera sin deklaration som kan matcha den efterfrågade profilen som nu skapas. Vi har sett en enda tydlig deklaration gällande politiska ambitioner för Socialdemokraterna. Det är Charlie Hansson som tydligt givit en signal om vad hans politiska ledarskap kommer att innehålla och prioritera, något som gör denna Jantelags antagonist unik.

Så, vilka är det som kommer att avgöra denna fråga? Kommer de mätningar och spekulationer som media initierat styra Socialdemokraterna till att fatta rätt eller fel beslut, och vem är det som formulerat vad som är rätt och fel. Frågetecknen är många och jag misstänkar att det kommer bli ännu fler. Vad som dock glädjer mig är att partiet lutar åt att man skall kunna välja en ordförande som i dag inte sitter i riksdagen, något som breddar fältet.

Gammelmedia på detta:
Aftonbaldet / DN / SvD / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / SvD2 / Aftonbladet5 /

Nymedia på detta:

Martin Moberg / Tokmoderaten / Peter Högberg / Kent Persson / Tokmoderaten2 / Thomas Böhlmark / Min Moderata karameller / Badlands hyena / Olas tankar / Sandro Wennberg / Ej utgivet material / Peter Andersson / Johanna Graf / Martin Moberg2 / Adventskalendern / Jinge / Piprök / Charlie Hansson /

Krassman / In Your Face

fredag, januari 21, 2011

Vad kommer ske med vargarna i Riala?

I dag så har undertecknad och Tove Åström Engvall en artikel publicerad i NT gällande vargarna i Sveriges minsta revir, Rialareviret. Vi känner oro för vargarna med tanke på den debatten som förs och de uttryck som hatet och rädslan för vargarna i reviret skapat. Sabotage och falska skyltar med dessinformation om vargen satts ut i reviriet för att piska på stämningen och man kan bara undra vilken framtid Rialavargarna har om debatten forsätter på det här viset. Hela artikeln hittar ni här, och nedan i sin helhet.

------------------------------------------------------------------------


I dagar som dessa är vargdebatten hetare än någonsin, en het debatt som även berör vår egen kommun. Flocken av vargar i det som kallas Rialareviret lever i vårt lands minsta revir och motståndet mot dessa vargar har gång efter annan gjort sig tillkänna. Vi har sett falska vargskyltar uppsatta för att skrämma allmänheten, där den påstådda avsändaren av informationen varit länsstyrelsen.

Det förs även en hård och infekterad vargdebatt på Facebook, som initierats på grund av vargarna i Rialareviret. Trots det ursprungliga syftet med att hålla debatten på en seriös nivå, så domineras den nu av ytterligheterna. Till detta så kunde vi så sent som i julhelgen läsa att en fårägare i Riala fått sitt rovdjursavvisande stängsel vandaliserat.

Trots att stockholmare tycker mer om varg än genomsnittet i Sverige, 81 procent jämfört med 71 procent i övriga landet, så är rädslan och hatet mot varg påtagligt i vår kommun. Den rädsla som finns måste mötas med respekt, och hatet med saklig debatt. Att döma av det rådande läget så finns det dock de som inte vill att en saklig debatt dominerar. Om vargfrågan och grunden för en svensk rovdjurspolitik över huvudtaget skall få acceptens så måste debatten föras med förståelse och respekt, från alla parter.

Varghannen i Rialareviret är född på försommaren 2008 i Hälsingland och är avkomma efter en varg som vandrade in till Sverige från Finland. Rialahannen bär därför på nya gener som har betydelse för hela den Skandinaviska vargstammen. Hannen har tillsammans med tiken, som kom till reviret sommaren 2009, tre valpar. Med bakgrund av den förda debatten och sabotaget i julhelgen så kan man inte bli annat än orolig för deras framtid.

Om det nu bildas en organisation av Facebook-gruppen ”Våga Vägra Vargen”, som det tidigare meddelats, så har vi en vädjan till dem som är engagerade. Se till att det inte är ytterligheterna som avgör den röst som hörs, och ta avstånd från de uppenbart olagliga handlingar som utförts för att piska på rädslan och hatet mot våra vargar.

Sveriges rovdjurspolitik baseras på att staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan leva kvar i den svenska faunan. Det behövs dock en ökad långsiktighet än den politik som förs idag, men oavsett detta så har alla som tar debatten ett ansvar att se till att frågan handlar om hur dessa rovdjur långsiktigt skall leva kvar.

Om man verkligen bryr sig om vargen borde man lägga kraften i den diskussionen, och på att hjälpa dem som lever med rovdjuren att hitta sätt att göra det hanterbart. Då krävs att debatten handlar om det, snarare än att det bara är ytterligheternas röster och gärningar som får dominera och styra. Vi tänker göra vårt i debatten för detta, och vi hoppas att ni andra gör det också.

Kristian Krassman (S)
Tove Åström Engvall (S)

torsdag, januari 20, 2011

Vad skatten skall användas till

Det finns en del olika bud inom politiken vad skatten som våra kära medborgare betalar skall användas till. Oavsett vilket parti man tillhör så brukar tumregeln vara att man skall hantera medborgarnas pengar med omsorg och vara tydlig med till vad och varför man tänker använda dom. Självklarheter kanske ni tycker, men det tycker inte alla kan jag meddela, det tycker inte Moderaterna i Österåker.

Sist Moderaterna i Österåker var på tapeten var det höjningen av politikernas arvoden. Över natten mellan den sista december 2010 och föra januari 2011 så hade arbetsbelastningen blivit spå stor så att arvodena var tvungna att höjas med 10 procent, ingen dålig löneutveckling det inte. Inte helt oväntat så försvarade Michaela Fletcher Sjöman (M) tilltaget med näbbar och klor. Hon menade att uppdragen kräver en stor arbetsinsats och innebär ett stort ansvar. Inte helt oväntat så hade hon inspirerats av sina gelikars höjning av sina arvoden i Täby.Nu är det alltså nästa fråga gällande Moderaterna i Österåker och vad man tycker att man skall prioritera skattebetalarnas pengar till. Ni undrar väl nu om det är att ta tag i kvalitén i skolan eller den skyhöga ungdomsarbetslösheten som kommunen har. Eller är rent av äldreomsorgen som skall få ett efterlängtat tillskott, nix, nix ,nix. Man skall förvärva konst för 10 miljoner kronor. Förslag är en "satsning" som ingick i den borgerliga alliansens budget för 2011, konstigt är dock att man inte nämner denna stora satsning på sin hemsida där man skriver om kulturen i Österåker.Visst är konst viktigt, och visst skall politiker få betalt för sin arbetsinsats men vad är rimligt och hur skall det genomföras. Hade Moderaterna i Österåker gjort klart under valrörelsen att man skulle köpa konst för 10 miljoner med skattebetalarnas pengar så hade jag inte brytt mig, men det gjorde dom inte. Hade de tagit upp att de skulle sockra sina egna arvoden med 10 procent så hade jag inte heller brytt mig, men det gjorde dom inte. Man kan ju bara undra vad mer Moderaterna i Österåker tycker att skattebetalarnas pengar skall användas till.

Gammelmedia på detta:
DN /

Nymedia på detta:
Michaela Fletcher Sjöman / Anki Furustrand / Mina Moderata Karameller /

Krassman / In Your Face

onsdag, januari 19, 2011

Mod och förnyelse

Jag vill tacka Jan Björklund för sitt inlägg i dagens partiledardebatt. Han hade två ord som han tyckte stog för Mona Sahlin, det var mod och förnyelse. De inom politiken och speciellt de som vart kritiska mot Mona Sahlins ledarskap bör ta sig en funderare på vad hennes gärning som partiledare för Socialdemokraterna inneburit. Det har inte varit tydligt för alla, men det som jag sett på nära håll ger Jan Björklund rätt, Mona Sahlin har stått för mod och förnyelse.


Jimmie Åkesson gav enligt Mona själv den finaste presenten i dagens debatt. Mona var stolt och glad över att vara Sverigedemokraternas främsta motståndare och det som får Sverigedemokraterna att kämpa. Det skall bli intressant och se vem som nu kommer axla den manteln efter Mona Sahlin. Kommer det med automatik bli vår kommande partiordförande för Socialdemokraterna eller finns det någon annan som aspirera till den posten.

Mona Sahlin är den partiordförande som Socialdemokraterna har haft kortast tid, och detta är inget annat än ett misslyckande. Istället för att hon blev Sveriges första kvinnliga statsminister så blev hon vår partis snabbast utbytta partiordförande. Vi har många läxor att lära i mitt parti, att dagens partiledardebatt är Mona Sahlins sista är även det en läxa som vi Socialdemokrater måste ta med oss när vi nu skall lära oss de andra läxorna.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Expressen / Expressen2 /


Krassman / In Your Face

tisdag, januari 18, 2011

Om vi fick välja

I dag så presenterar Sandro Wennberg resultatet av sin enkät gällande de egenskaper som önskas hos vår blivande partiledare. Jag kan med glädje konstatera att enkäten fått 111 respondenter efter drygt två veckor, vilket är i nivå med opinionsundersökningar som brutits ned på regional nivå. Resultatet av Sandros enkät är med andra ord i allra högsta grad relevant.

Sandro skriver: "En överväldigande majoritet anser att den nye S-ledaren ska vara visionär, kunna slå igenom i mediebruset och vara ansvarstagande. Även social kompetens, empati och analytisk förmåga är för många svarande viktiga egenskaper för en Socialdemokratisk partiledare". Svaren visar tydligt att man prioriterar personliga egenskaper högre än kön, ålder, geografiskt hemvist, skolning inom SSU, eller om man vart tidigare statsråd. Många vill se en ledare som är visionär, medial och ansvarstagande.

Resultatet av Sandros enkät visar i mina ögon ett resultat som väl borde stämma överens med det som både nuvarnade väljare och presumtiva väljare efterlyser. Det skall bli intressant att ta del av de parti interna rekomendadtioner som nu samlas in runt om (S)verige. Kommer vi att välja vår ledning mot en liknande kravprofil, eller kommer vi välja något annat.

Gammelmedia på ämnet:
Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Sandro Wenneberg / Röda Berget / Martin Moberg /

Krassman / In Your Face

måndag, januari 17, 2011

Vi lärde oss för lite...igen

Vi Socialdemokrater har det svårt att i dagsläget lyfta blicken och se framåt, med tanke på rådande läge så är det inte heller så svårt att förstå detta. Det känns ändå som att Kriskommissionens genomförda seminarium på Rönneberga förra veckan har fått en del frön att gro. Tyvärr så kommer jag nu att klä oss i säck och aska återigen, detta eftersom jag nu tagit del av Socialdemokraterna i Stockholms läns valanalys.

Något talande i denna anlys är att man konstaterar att man inte lärt sig av det som man förordade efter valförlusten 2006. Det valet var enligt alla ett katastrofval, men vi lärde oss uppebarligen för lite av denna förlust. Analysen har lagt fokus på politiken och det är inga glada tongångar, eller man kanske skall säga att vi helt klart har potential att läsa oss något. Ett av citaten som jag speciellt gillar är det från en fd väljare till oss i Stockholms stad som säger följande "Det känns som att ni pratar till dem som ringer till Ring P1".

Antalet frågor som vi tappar förtroende i är legio enligt analysen, men vad som är ännu viktigare är ett antal av de läxor som finns att lära av den samma. Vi gick till val på jobben, analysen är att vi skall lyfta fram jobben. Vi skall genomgående arbeta med livskvalitetsfrågorna i regionen. Vi skall överväga ett kommunalt och regionalt skattehöjningsstopp. Vi skall utveckla en regional innovations-, entreprenörs- och småföretagarstrategi. Visst låter det bra,

Jag och analysgruppen landar även i ett alvarligt problem med vår organisatoriska struktur. Vi lyckades inte kommunicera ett gemansamt budskap över hela stockholmsregionen. Uppfattningen från analysgruppen är att Stockholm stad och Stockholms län måste samarbeta politiskt såväl mellan och under valröreleser. Det är hög tid att vi lär oss denna läxa, underförutsättning att vi vill vinna val alltså.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / SvD2 /

Nymedia på detta:
Norha4you / Ekonomisten / Johanna Graf / Peter Andersson / Monica Green / Utsikt från ett tak / Ankersjö / HBT-Sossen /

Krassman / In Your Face

söndag, januari 16, 2011

Knuffen för vecka 2

Söndag och dags att ta en titt på Knuff listan och hur de progressiva bloggarna inom NetRoots ligger till. Det har verkligen varit en progressiv vecka för våra bloggare och det är ett stort antal som avancerar på listan. Veckans bästa klättrare är tveklöst Kulturbloggen som kliver fyra platser på listan.

Peter på Röda Berget är den enda bloggaren som uppvisar ett tapp, och eftersom det är en plats så är jag inte orolig att den röda graniten kommer att få revansch. Kul att se att även Johan Ulvenlöv på S-Buzz har hittat tillbaka på listen efter en tids frånvaro. Han gör en rykande comeback på plats 40 på listan. Samtliga 23 stycken NetRoots-bloggares placeringar på listan med högst knuffpoäng enligt nedan:

1. Alliansfritt Sverige (oför)
2. Peter Andersson (oför)
3. Mitt i steget (oför)
6. Peter Högberg (oför)
10. Kulturbloggen (+4)
12. Röda Berget (-1)
13. Martin Moberg (+2)
15. Storstad (+1)
16. HBT-Sossen (+1)
17. Svensson (+2)
20. In Your Face (+1)
24. Jinges Web&Fotoblogg (+1)
28. Magnihasa (+1)
33. Lena Sommestad (+2)
37. Roger Jönsson (+3)
39. Jonas Sjöstedt (+2)
40. S-Buzz (NY)
41. Min politiska sida (+1)
42. Annarkia (+1)
44. Rebella (+1)
45. Claes Krantz (+1)
47. Ett Hjärta RÖTT (+1)
49. Veronica Palm (oför)

Krassman / In Your Face

En gryende strukturomvandling

Skulle precis påbörja mitt inlägg om utvecklingen på Knuff-listan bland NetRoots-bloggare, men fastande i en större tanke med koppling till bloggandet. En tanke initierad av Johan Sjölander. Johan har i sitt inlägg gett en bild av den gryende strukturomvandling som håller på att ske inom det 122 år gamla Socialdemokraterna. Han skriver om ett intellektuellt generationsskifte ser sin gryning inom partiet. Jag har själv fått se motreaktioner från maktstrukturerna som nu utmanas som avsändare och torgförare av den Socialdemokratiska politiken, lokalt och centralt.


Johan skriver följande:"Kanske mer som att det länge funnit ett eftersatt behov av att tycka och tänka om politik, utanför de gängse organisationskanalerna. Och att sociala medier och bloggar inneburit någon form av öppna kringfartsleder där man sluppit försöka ta sig igenom den traditionella partistrukturens igentäppta innerstadstrafik".

Andemeningen i ett mail jag fått på ämnet var något i den här stilen. "Det är så lätt att vara Socialdemokrat i dag. Det dyker upp massa nya namn och personer som tycker och tänker Socialdemokratiska tankar, trots att dom aldrig levererat något praktiskt inom politiken". Att sitta i sitt (S)-märkta elfenbenstorn och ha alla svaren är svårt när gräsrötter och nyblivna medlemmar själva tar debatten inom bloggosfären. Rätten att definiera vad Socialdemokratin befinner sig och vart den skall i framtiden ges till fler och bloggarna leder vägen.

Skall Socialdemokraterna bli Sveriges öppnaste parti, vilket vi måste, så kommer tidigare maktrukturer och uppdrag som förvaltas av förvaltare att utmanas och ersättas av tänkare. Johan skriver mycket klokt om att det inte handlar så mycket om ålder utan om attityd , det handlar om synen och den inställningen man bär inom sig till förändring. För att återigen få citera Katrine Kielos: "Flytta på er, och det är ingenting personligt – än så länge – bara ni flyttar på er. Gör oss den tjänsten, ni skymmer nämligen sikten med ert agerande för våra värderingar. Dessa, inte ni, är tidlösa. De heter frihet, jämlikhet och solidaritet vilket ni tycks ha glömt bort".

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Aftonbladet2 /

Nymedia på detta:
Peter Högberg / Johan Sjölander /


Krassman / In Your Face

Det vänder den 8:e juli, tidigast

I dag presenterar Skop sin senaste väljarbarometer. Raset för Socialdemokraterna håller i sig och vi tappar 3,8 procentenheter i denna mätning. Ingen borde vara förvånad över hur oppositionen uppfattas i rådande mätningar för de som synts av den samma har knappast varit märkbart. Jag tror att siffrorna kommer att börja vända tidigast ett par månader efter (S) kongressen i slutet av mars, Almedalen 2011 kommer att bli ett elddop och förhoppningsvis en pånyttfödelse för Socialdemokraterna och den övriga oppositionen.

I denna mätning där ingen förändring är säkerställd kan jag konstatera att man tycker bäst om Moderaterna som får 35,7%, och sämst om Kristdemokraterna som samlar hela 2,7%. Att Miljöpartiet tappar mest i mätningen är kanske inte helt förvånande. Trots att deras byte av ledning inte har någon krisstämpel på sig så har Mp:s profil i debatten varit väldigt låg. Att det är Vänsterpartiet som gör den enda ökningen hos oppositionen är inte heller det förvånande.

Jag skulle vilja säga att det som håller Vänsterpartiet uppe i den här mätningen är Lars Ohly:s egna utspel som skett under de gångna veckorna. Ett farligt spel med tanke på den uppenbara strid som pågår inom Vänsterpartiet gällande partiledarfrågan. Vänsterpartiet tycker jag har haft den tydligaste profilen av de rödgröna den gångna månaden men på sättet som den framställts så kan straffa sig för Ohly. Kritiken mot honom är tilltagande och ett antal riksdagsledamöter har signalerat att det är dags för ett nytt ledarskap.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / Expressen / DN /

Nymedia på detta:
Röda Malmö / Örfilar & Gladsparkar / Norha4you / GP / Rasmus Lenefors / Peter Andersson / Tokmoderaten / Kent Persson / Thomas Böhlmark / Katarina Nyberg Finn / Sjölander / Allra underdånigast /


Krassman / In Your Face

lördag, januari 15, 2011

Att värna sitt x-kändisskap?

Hovrätten dömde i veckan Magnus Hedman för att ha köpt sex av 20-åriga Mariana. Domen var en del av prostitutionshärva där ett rumänskt par dömdes för att tagit unga kvinnor från Rumänien till Sverige för att sälja sex till tusentals män. Tre av de rumänska kvinnorna hade natten den 2 februari sex med Hedman och hans jämnåriga vän.


Före detta landslagsspelaren i fotboll, med före detta fru.

Hedman har erkänt att han misstänkte att det kunde röra sig om prostituerade men att han själv inte betalat för sexandet, och det är här det intressanta i domen kommer. Rätten valde att fälla Hedman mot bakgrund av att han skulle förstått att dessa kvinnor var prostituerade, men valde ändå att begå handlingen. Hovrättens lutar sig helt enkelt på den lägsta graden av uppsåt, likgiltighetsuppsåt.

Så här skriver de i dommen: "Hovrätten framhåller att det inte bevisats att Magnus Hedman betalat några pengar men anser ändå, till skillnad mot tingsrätten, att han måste ha förstått att de kvinnor som följde med till lägenheten var prostituerade. Kvinnorna hade utmanande klädsel, sminkning och talade engelska med kraftig brytning. Enligt domstolen borde Hedman ha insett att kvinnorna kunde vara betalda eskortflickor."

Att Hedman skulle vara oskyldig är knappast fallet men eftersom hovrättens formulering i själva domslutet lämnar en del mer att önska så väljer alltså Hedman och hans advokat Martin Cullberg att överklaga till högsta domstolen. Att HD skulle välja att ta upp fallet för prövning ställer jag mig tveksam till. För att HD skall pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som har väckts vid tingsrätt krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd meddelas endast om avgörandet kan bli vägledande för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för prövning t.ex. att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Även om hovrättens formuleringar alltså lämnar en hel del mer att önska så kan knappast slutsatsen som Hedman och hans advokat vara gällande, att ett grovt formellt fel gjorts i en domen.

Att bli dömd för sexköp är då verkligen inget att skryta med, men att som Hedman nu välja att gå vidare med fallet tror jag inte kommer att rentvå hans namn. Tvärtom så finns det en uppenbar risk att HD avslår ansökan om prövningstillstånd och att Hedman kavlas ut som sexköpare i media återigen. Men vad vet jag, det kanske bidrar till ett ökat x-kändisskap, vilket även TT:s rapportering innehåller den här gången. Hedman nämns inte vid namn utan får gå under epitetet "före detta landslagsspelaren i fotboll".

Gammelmedia på detta:
SvD
/ Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:

Vakare /


Krassman / In Your Face

fredag, januari 14, 2011

Skall Gudrun välja (S) eller (V)?

Gudrun Schyman har just meddelat att hon inte kommer att fortsätta som partiledare för Fi. Eftersom jag gärna lägger mina tankar utanför boxen så blir min första fundering om det är Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna som hon nu skall rädda. Eller är det bara Fi:s begravning som hon skall medverka på?


Schyman är utan tvekan en av Sveriges i särklass mest kunniga och karismatiska politiker i modern tid, och hennes politiska gärning tror jag är långt från över. Att hon har mer att ge syns, hörs och känns. Jag tror det är många som följt Schymans politiska väg, för att man valt att gå med i just Schyman. Så som många i mitt parti gick med i Olof Palme.

Skulle hon kunna gå tillbaka till (V), jag är inte säker, så med andra ord är det fullt tänkbart. Vänsterpartiet befinner sig i en komplicerat läge kring dagens ledarskap och hon skulle säkert kunna bringa lugn till partiet och staka ut en tydlig väg för ett nytänt Vänsterparti.

Men varför inte då gå med i Socialdemokraterna? Ja varför inte! Inom Socialdemokraterna finns alla politiska hemvister tydligt representerade, att få en pragmatisk vänsterkraft som Gudrun Schyman till besättningen skulle knappast skapa ett otydligare ledarskap än det som är dagsnoteringen.

Under Kriskommissionens just avslutade seminarium på Rönneberga så talade Karin Pettersson från Aftonbladet om att Socialdemokraternas nya partiordförande kanske inte ens är med i partiet. Vem vet, dagens ledare från Karin på ämnet jämställdhet kanske var den utlösande signalen som Schyman behövde för att ta ett första steg.

Jag hoppas på båda dessa scenarion, även om de kanske inte är helt troliga. Gudrun säger att hon skall vara kvar i Fi, men om det nu är någon framgångsmodell tvivlar jag på och det som kan hända inför valet 2014 är mycket. Men oavsett så måste ni hålla med om att båda mina "förslag" skulle göra dem svenska politiken mer intressant och spännande. Något som jag tyvärr måste säga att det inte är för mycket av i dagsläget.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / DN / SvD / Expressen / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 /

Nymedia på detta:
Peter Andersson / Lasses blogg / Röda Malmö / Från utomlands / Röda Lund / Hanna Fridén / FMP / Kommunisternas blogg / Pezster / Thomas Böhlmark / Martin Moberg / Ekonomen
/ Röda Berget /

Krassman / In Your Face

torsdag, januari 13, 2011

Stillestånd är tillbakagång

Sitter just nu och inväntar att Socialdemokraternas kriskommission skall återuppta dagens öppna seminarium efter en kort lunch. 60 deltagare och 40 från media har i dag samlats för att diskutera och ta del av debatten om Socialdemokraternas framtid. Någon som tydligt efterlyst reaktion från partiets ledning är Johan Westerholm som hade en kristallklar uppmaning till ledningen.

"Endast en handfull av Socialdemokraternas ledning - som består av inalles 55 personer – har varit närvarande i den politiska debatten i någon mätbar omfattning." Skriver Westerholm i sin debattartikel i Aftonbladet.

Om det är partiet ryggsäck i form av jantelagen som omöjliggör att fler av de som innehar de högsta förtroendeposterna inom partiet inte agerar och gör sig synliga i debatten vet jag inte, men det kan gott vara en misstanke. Man vill inte göra ett för stort avtryck, eftersom det finns gott om tår att trampa på inom denna rörelse, speciellt i en tid som denna då nytt ledarskap skall väljas.

Det är ju knappt en trio som helhjärtat meddelat att de är villiga att axla manteln och ta plats i ledningen för Sveriges största parti. Vi behöver fler kandidater som säger sig villiga till att vara med och bygga framtidens Socialdemokrati, men fram tills vi haft vår kongress och valt ett nytt ledarskap så är det hög tid för de närmare 50 personer som befinner sig i toppen på partiet att driva på oppositionspolitikern, för den är allt annat än tydlig i dagsläget.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Martin Moberg / Peter Andersson / Johan Westerholm /


Krassman / In Your Face

onsdag, januari 12, 2011

Björklund chockar nationen

Nä men dra mig baklänges! Jan Björklund kan verkligen chocka en hel nation. Nej, jag menar inte till Folkpartiets tradition att mitt i valrörelser ställa krav på flytingar och invandrare för att på så sätt locka röster från främlingsfientliga och rasistiska partier. Jag talar inom om hans drivande kraft att kväsa och minimera det lilla socialiberala ådran som finns kvar i en liten grupp bland Folkpartiets förtroendevalda, jag om Björklunds uppenbara motstånd till en skola som respekterar eleverna som den är till för.


Enligt en rykande färsk utredning så skall elever kunna överklaga sina betyg, och jag hoppas verkligen att ni sitter ner nu när ni läser Björklunds reaktion på detta. Jan Björklund sågar nämligen förslaget på stående fot. Men nu kommer ändå det bästa, hans argument varför detta är så helt crazy med elever som skall ha rätt att invända mot de betygg som sätts.

Enligt honom skulle det leda till kraftig byråkratisering och bara överklagandeprocessen skulle kosta 250 miljoner kronor om året. Dessutom skulle det innebära kraftigt ökade krav på lärarna att dokumentera sitt arbete. Men det räcker inte med det, han hänvisar även till att det också kan bli en väldig fixering vid skriftliga provresultat.

Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund har en mycket viktig poäng i sitt resonemang kring denna fråga, hon skriver i sitt pressemeddelande - ett betyg är ett myndighetsbeslut och ett myndighetsbeslut ska kunna omprövas. Om betyg är att se som byråkrati är jag inte övertygad om men jag konstatera att det i dag finns en omfattande byråkrati i dag i dagens skolor för att utöva detta myndighetsbeslut. Men alltå inga resurser för att kunna omvärdera det samma, luktar som ett feltänk och felaktig finansiering från början, om det nu är det största problemet.

Att hänvisa till att detta betyder utökat krav på lärarnas dokumentation när det gäller betygssättningen är ju inget annat än skandal. Det måste väl vara lika viktigt att ha bra dokumentation som för att kunna sätta rättvisa betyg, eller har jag fel? När Björklund sedan hänvisar till att det också kan bli en väldig fixering vid skriftliga provresultat så är det ju bara god natt. Skall Sveriges främsta betygshetsare signalera oro för att det blir en fixering vid skriftliga provresultat, hyckleriet finner inga gränser.

Nu är det ju så, att om det skulle komma upp för ett beslut i riksdagen så skulle finns det finnas en majoritet för förslaget, eftersom samtliga rödgröna partier är för och även Kristdemokraterna och Cneterpartiet är det. Därför kommer Björklund nu att helt sonika stoppa förslaget i en byrålåda tillsammans med alla andra förslag som skulle stärka elevernas ställning. Eller som Björklund själv uttrycketr det: – Vi ska lyssna på remissinstanserna, men min preliminära bedömning är att utredningens förslag inte ska genomföras. Nackdelarna är större än fördelarna. Wow Björklund, nationen är i chock...

Gammelmedia på detta:


Krassman / In Your Face

tisdag, januari 11, 2011

Jantelagens antagonist

Det råder en del märkliga kulturer inom de flesta partier i Sverige. Eftersom jag är Socialdemokrat och har ett antal års erfarenhet från politiken så har jag lärt mig vilka som finns inom mitt parti, men för all del även ett par andras. Men i det här inlägget så kommer jag adressera ett av mitt eget partis, och en person som mycket väl kan utpekas som dess första riktiga antagonist. Jag talar om jantelagen inom Socialdemokraterna, och jag talar om Charlie Hansson.


I dag kan jag läsa att Pär Nuders florerar som en het kandidat till partiledarposten inom Socialdemokraterna. Vad som nämligen kan stärka Nuders ställning som kandidat är tydligen "att inom Socialdemokraterna brukar det heta att intresserade kandidater ska ligga lågt". Jag har sett denna interna jantelag inom partiet tidigare, på lokal nivå, och det är knappast en kultur som jag delar.

Jag har sett den ena efter den andra fullfjädrade kandidaten deklarera sitt framtida engagemang som nytt språkrör i Miljöpartiet under den gångna perioden, och jag har sett det med avundsjuka, ända till idag. I dag så ser jag äntligen en Socialdemokrat som deklarera sin kandidatur till ordförandeposten inom Socialdemokraterna, och därmed blir den främsta antagonisten till den interna jantelagen inom partiet.

I dag kan vi alla läsa om Charlie Hansson och om hans visioner för Socialdemokraterna under hans ledarskap. Han kallar sin programförklaring för Affärsplan S, smaka på det ni! Det är säkert lika många som tycker det smakar bra, som jag gör, som sätter det i halsen. Charlie skriver att han är höger inom Socialdemokraterna. Han vill främja tjänstemannasektorn, akademi, entreprenörskap och nya jobb.

Han skriver även att han är vänster för han vill ha ett samhälle där ingen kan falla utanför, satsa ännu mer än tidigare vallöften på skolan, kampen för de hemlösa och minska segregeringen. Han deklarera tydligt att höger/vänster skalan är obrukbar till annat än att söndra.

Jag tycker ni skall läsa hans affärsplan, jag tycker att hans initiativ andas nytt och det andas fräscht och det andas en framtid för Socialdemokraterna. En framtid mycket ljusare än dem som bildas av den debatt som i dag dominerar bilden av mitt älskade parti. Nu får vi se hur denna programförklaring välkomnas av det 122 åriga partiet, kan det möjligtvis vara en 30:åring som utmanar den 92 åriga jantelagen inom partiet.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet
/ Aftonbladet2 / Expressen / Expressen2 /

Nymedia på detta:
Politikerbloggen
/ Martin Moberg / Bios Politikus / Tokmoderaten
/ Johan Westerholm / Peter Högberg / Peter Andersson / HBT-Sossen /

Krassman / In Your Face

Nio fällda för sexköp

Den uppmärksammade kopplerihärvan, där nu hovrätten ändrat tingsrättens friande dom mot Magnus Hedman och Dulee Johnson har uppmärksammats av många. Ingången till frågan från debattörer och många bloggare skapar dock ett antal frågetecken hos undertecknad. Man verkar helt och hållet missat att Hedman och Dulee:s inblandning och att deras sexköp är en del av en mycket omfattande koppplerihärva.


När tingsrätten förkunnade sin dom i detta kopplerimål så fälldes sju män för sexköp, eller försök till sexköp. Magnus Hedmans och Dulee Johnsons frikännande överklagades till Hovrätten som nu alltså även fäller dessa två för sexköp. Kopplerihärvan har nu nio fällda och fyra friade. Upprinnelsen till kritiken från bloggare och debattörer mot dessa fällande dommar verkar vara hovrättens yttrande gällande de prostituerades klädsel och tal.

Så här skriver de i dommen: "Hovrätten framhåller att det inte bevisats att Magnus Hedman betalat några pengar men anser ändå, till skillnad mot tingsrätten, att han måste ha förstått att de kvinnor som följde med till lägenheten var prostituerade. Kvinnorna hade utmanande klädsel, sminkning och talade engelska med kraftig brytning. Enligt domstolen borde Hedman ha insett att kvinnorna kunde vara betalda eskortflickor."

Visst så kan denna formulering från dommen på total 105 sidor uppfattas som något trångsynt och fördomsfull, och jag är inte förvånad att det just är detta citat som engagerat. Men om det är detta citat från hovrätten som skall ligga till grund för de tolkningar som görs av bloggare och andra debattörer gällande kopplerihärvan, sexköpslagen och rättsväsendet så finns det en hel del mer att önska kring en del tyckares slutledningsförmågan. En del har till och med menat att uttalandet från hovrätten skulle vara rasistiskt.

Att genom dommen dra slutsatsen att det från och med nu är uteslutet för en prostituerad att inleda en relation med någon utan att då riskera att fälla sin partner för sexköp är att vittna om en naivitet och en okunskap av oanade mått. Eller kan det vara så att dessa illustra debattörer finner ett problem i att sexköp i Sverige är en straffbar handling. Är det så att problemet för de som nu skriker högst är att det är straffbart att köpa någons kön och inte ses som en affärsuppgörelse mellan jämställda parter.

Magnus Hedman fälls på indicier och andras vittnesmål, och om han nu kommer att överklaga detta till HD återstår att se. Jag kan i alla fall konstatera att två personer till dömts för sexköp och att deras blygsamma böter samt kravet att de skall betala rättegångskostnaderna från den tidigare friande tingsrätten är ett straff som är alldeles för lågt. Sexköp kan i dag leda till maximalt sex månaders fängelse, vilket är alldels för lågt. Vi kan bara hålla tummarna för att en höjning av straffsatsen sker nu när regeringens utredare landat i samma slutsats.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / Expressen /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

söndag, januari 09, 2011

Knuffen för vecka 1

Då var det dags att ge en bild över våra NetRotts-bloggare som befinner sig på Knuff listan, så här när vecka för 2011 har passerat. Vi kan notera att NetRoots nu håller samtliga tre pallplatser på toppen. Ett stort grattis till Johan Westerholm som i dag noteras som bronsmedaljör på listan, väl kämpat Johan och fortsätt så.

I övrigt så har det inte skett så många förändringar på listan. Veckans klättrare är Jonas Sjöstedt som efter flitigt bloggande lyfter sig tre platser på listan. Det finne ett par bloggare som alla tappar merk på listan, om ändå blygsamt. Jinge, Annarkia och Annika Högberg på bloggen Min politiska sida, tappar alla en placering veradera. Övriga NetRoots på Knuff listan enligt nedan.

1. Alliansfritt Sverige (oför)
2. Peter Andersson (oför)
3. Mitt i steget (+2)
6. Peter Högberg (oför)
11. Röda Berget (oför)
14. Kulturbloggen (oför)
15. Martin Moberg (oför)
16. Storstad (oför)
17. HBT-Sossen (oför)
19. Svensson (oför)
21. In Your Face (oför)
25. Jinges Web&Fotoblogg (-1)
29. Magnihasa (+1)
35. Lena Sommestad (+1)
40. Roger Jönsson (oför)
41. Jonas Sjöstedt (+3)
42. Min politiska sida (-1)
43. Annarkia (-1)
45. Rebella (oför)
46. Claes Krantz (oför)
48. Ett Hjärta RÖTT (oför)
49. Veronica Palm (oför)

Krassman / In Your Face

fredag, januari 07, 2011

En saga värd att inspireras av

I dag så skriver Moderaternas tidigare spinndocktor, Ulrica Schenström, om vad Socialdemokraterna behöver göra för att klara en politisk comback. Jag tycker inte att hennes analys innehåller några direkta överraskningar utan ligger i linje med den förändring som Moderaterna genomförde efter katastrofvalet 2002. Att öka sitt väljarstöd från valet 2002 med 14,86% på åtta år är dock inget annat än en framgångssaga, en saga värd att inspireras av.


Att göra ett grundligt arbetet gällande den egna bilden av partiet och väljarnas bild av partiet. Att tänka igenom vad syftet med partiet ska vara i den tid vi nu lever i, och framöver, och vilket uppdrag den blivande Socialdemokratin har. Att lägga maktkamper som vänster/höger-progressiv/konservativ-storstad/landsbyggd år sidan och koncentrar sina krafter på att söka lösningar på de problem som är vår tids stora frågor. Som sagt, inga direkta överraskningar från Schenström.

Hon pekar även på ledarskapet och här bävar jag för att mitt eget parti inte kommer att spela sina kort rätt. Schenström skriver följande: "I sökandet efter en ny partiledare kan man inte bara leta efter någon som kan vara statsminister från första dagen på jobbet. Sök i stället en person som brinner för sina åsikter – en som vill förändra och förbättra för människor. Då kan en person som verkligen vill bära människors förtroende och lösa samhällsproblem ta uppdraget och inte bara någon som vill få eller kan få makten".

Moderaternas lösningar behöver inte vara våra, men vi vet att Moderaterna hämtade stora delar av sin förändring från Labour i Storbrittaninen. Frågan om mitt partis ledarskap kommer att avgöras på den kommande kongressen i slutet av mars och jag hoppas att mitt parti har styrkan och modet att välja en ledare för dess ambitioner och engagemang och inte för att han/hennes namn ses som en bra kompromiss mellan olika partidistrikt och en tillfällig lösning. Frågan om väljarnas förtroende i valet 2014 avgör vi själva och jag hoppas att vi vågar fatta dom besluten som krävs. Ledarskapet är en av dom....

Gammelmedia gällande partiledarskapet i (S) :

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face