tisdag, januari 25, 2011

Skall Norrtälje följa Karlskronas exempel

I dag så har undertecknad och Tove Åström Engvall en gemansm artikel i Norrtelje Tidning gällande vår kommande motion i kommunfullmäktig kring ett förbud mot fyrverkerier i tätbebyggt område. Länk till artikeln hittar ni här och nedan i sin helhet.

---------------------------------------------------------------

En av de hetaste debatterna som rasat på Norrtelje Tidnings hemsida under det gångna året var det lilla videoklipp som publicerades där Yvonne Tangen vädjade om hänsyn till andra människor och djur när man använde fyrverkerier.

Vi som följt den debatten kan konstatera att denna vädjan om större hänsyn kan behöva hjälp på vägen.Årets nyår var ingen skillnad från tidigare när det gäller fyrverkeriernas inverkan på djur, människor och egendom. I Stockholmsområdet, i Malmö och i Linköping orsakade fyrverkerier ett antal bränder. Hur många personer som skadades under ”smällandet” vet vi inte, men vi kan bara hoppas att de var färre än de 250 personer som det brukar vara som får uppsöka sjukhus.

Trots att det infördes ett förbud mot smällare för snart tio år sedan har minskningen av skador uteblivit. Av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är nästan nio av tio män och på grund av den utbredda ”lagningen” av fyrverkerier är 40 procent av de skadade yngre än 18 år. Totalt 70 procent av dem som uppsöker vård är män under 25 år. Man kan även misstänka att mörkertalet av skadade är stort eftersom just yngre män är så kraftigt överrepresenterade.

Vi anser att de spår som fyrverkerier sätter hos människor, djur och miljö bör begränsas. Hur fyrverkerier får användas regleras i den kommunala ordningsstadgan och vi kommer att lägga en motion i kommunfullmäktige om att denna skall ses över. Inspirerade av Karlskrona kommun så förordar vi att polistillstånd skall krävas för användande av fyrverkerier i tätbebyggt område.

Fyrverkerier skapar en festlig stämning vid högtidliga tillfällen, men sett mot den historik som finns i ämnet bör man överlåta detta till professionen och dem som är utbildade på området. Kunde prinsessan Victoria avstå fyrverkerier på sitt bröllop så kan även vi utan blått blod göra detsamma. För att vi skall minska skadorna på människor, djur och vår miljö så bör vi begränsa användandet och överlåta fyrverkerierna till dem som verkligen behärskar dem.

Kristian Krassman (S)
Tove Åström Engvall (S)

Inga kommentarer: