tisdag, januari 25, 2011

Tänk rätt är att tänka långsiktigt

I dag presenterar valanalysgruppen för Socialdemokraterna i Stockholms Län om sin kravprofil man tagit gällande valet till ny partiordförande. Jag hade precis publicerat mitt senaste inlägg på ämnet när det gäller medias vurmande för Pär Nuder men kan inte hålla tillbaka inspirationen som läsningen ger mig, den måste bara ut.

Gruppen slår fast att det inte är några direkta överraskningar som kommer presenteras nu när partidistrikten lämnat in sina kravspecifikationer på en ny partiledare. Lång partierfarenhet, stark förankring i rörelsen, stöd hos facket, duktig talare, stabil och pålitlig. Allt låter förträffligt konstaterar gruppen, och helt oinspirerade. Det låter väl som det gjort tidigare inom detta 122 åriga parti. Vi vill välja en person med långa och djupa rötter inom arbetarrörelsen, tyvärr så begränsar vi oss då att välja en stubbe. Men det misstaget skall vi inte göra, och det gör vi inte om vi följer gruppen kravprofil:

•  Nyfikenhet.
Vi behöver ledare som vågar se framåt och som känner av och klarar av att tolka förändringar i samhället redan i ett tidigt skede.

• Mod.
Modet att stå emot påtryckningar och inte minst modet att misslyckas.

• Nytänkande.
Världen omkring oss har förändrats, alltså måste vi förändras. Vi har fastnat i gamla system och gammal retorik – nu krävs nya tankar grundade i våra gamla värderingar.

• Ork.
Vi har arbetsamma år framför oss, och det behövs personer som har stor uthållighet, massor av entusiasm och mängder av idéer.

• Självständighet.
Vi har många politiker som försörjts av politiken i hela sina vuxna liv. Vi måste börja se det som en tillgång att ha arbetslivserfarenhet från världen utanför rörelsen.

Alla dessa kriterier är viktiga men en aspekt som gruppen inte lyfter, men som Robert Noord gör i sitt blogginlägg i dag, är den tidsaspekt som Socialdemokraterna i Stockholms Läns styrelse förkunnat i sin egna kravprofil. Den nya partiordföranden ska leda partiet en längre tid, både i riksdagsvalet 2014 och 2018, med efterföljande mandatperiod vilket innebär att den partiordförande som väljs 2011 också ska kunna vara partiordförande 2022.

Nu när alla önskemål och synpunkter sammanställs så kommer bilden av en politisk superhjälte skapas, någon sådan finns inte i dag, men det betyder inte att det kommer ha en i framtiden. Har vi ambitionen att bygga långsiktigt så måste vi även uttala detta kring frågan om vårt ledarskap och inte bara om politiken. Vi Socialdemokrater brukar inte byta partiordförande så ofta, så Mona Sahlin får bli partiets undantag i den frågan. Har vi ambitionen att inte byta partiordförande så ofta krävs det alltså långsiktighet i valet på ordförandeposten.

Gammelmedia på detta:
DN /

Nymedia på detta:
Robert Noord / Anybody´s place / Johan Westerholm /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: