onsdag, januari 05, 2011

Älvarna fortsätter brusa

Enligt uppgift så kommer livstidsförlängningen på Sveriges 10 kärnkraftsreaktorer kosta oss konsumenter 65 miljarder kronor. 65 miljarder som jag tror att vi skulle kunna göra bra mycket bättre investeringar för att få en säker och hållbar energiförsörjning. Trots löften från energijätten OKG så konstaterar jag att O3:an (den kraftigaste reaktorn) återigen står still. Start av reaktorna kommer nu att ske den 8/1-2011 men jag har mina tvivel, och naturligtvis inte helt obefogat.


Under 2009 så har de återkommande problemen med den svenska kärnkraften gjort att man nu är världmästare i snabbstopp enligt statistik från FN-organet IAEA. Denna usla drift får naturligtvis betalas av oss konsumenter och trots löften så verkar alltså denna vinter inte bli något undantag. Ett nytt snabbstop i dag, alltjämt medan älvarna fortsätter att brusa.

I Sverige svarar kärnkraften för ca. hälften av vår elförsörjning (60 TWh). I världen står kärnkraften för 14 % av elen. Frågan är ju då hur länge vi skall acceptera att denna opålitilga kraftkälla skall utgöra hälften av vår el. Jag tycker det är hög tid att avveckla de reaktorer, som ändå knappt går, och sedan låta energibolagen lägga sina 65 miljader på att investera i det hållbara, på flera sätt.

Jag skulle vilja se en utökad effektivitet av befintlig vattenkraft. Jag tror även att vi i framtiden skulle behöva utreda en utbyggnad av vattenkraften. De fyra i dag outbyggda älvarna, Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv, har tillsammans en kraftpotential på 14 TWh per år. De är skyddade från utbyggnad enligt ett riksdagsbeslut men frågan måste ställas om detta skall gälla för evigt. Utökad effektivitet samt att sattsa på de förnyelsebara alternativen som vind, sol och vågkraft tror jag är en bättre affär en den som våra kärnkraftsproducerande energijättar nu planerar. Bättre affär för oss konsumenter och vår planet i alla fall.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

3 kommentarer:

Martin J sa...

Det ska inte byggas ut en älv till! Det finns elproduktion så det räcker. Särskilt om kraftbolagen tvingas effektivisera redan befintliga kraftverk.
Hur mycket mer el kommer vi behöva framöver, då vi byter ut t.ex. lampor till mer energisnåla varianter. Kanske borde det sättas mer press på att förbättra alla andra elektriska apparater?

Krassman sa...

@Martin J
Jag vet det, Sverige är ett av de få länder som exporterar elkraft i dagsläget men ställt i relation till all den klolkraft som eldas så tror jag äbdå att frågan bör utredas.

Vi kan spara cirka 25% av vår totala energiförbrukning. Hushållen står för den största delen, industrin för den minsta.

Den stora frågan är dock vad vi väljer först, avveckla eller avveckla när tillfälle ges. Det finns orsak till att freda de fyra älvarna, men jag anser ändå att vi bör funder ett varv kring detta. Tack för din synpunkt Martin. återkom gärna.

Spiff sa...

"Frågan är ju då hur länge vi skall acceptera att denna opålitilga kraftkälla skall utgöra hälften av vår el"
Hur då opålitlig? Är Finnar, Amerikaner, Fransmän, Tyskar,Enegelsmän osv, så förb osmarta att de satsar på detta "vansinne"? Kom igen!
Är det inte i själva verket sossarnas fatala misstag för flera decennier sedan som har försatt oss i den här situationen...
Och vad menar du med "hållbara"? Vänsternas vanliga önsketänkende?!