lördag, januari 22, 2011

Sverige, förbered er

Krigsvetenskapsakademiens debattforum ”Försvar och säkerhet” har uppmärksammat årsrapporten från ANSO, Afghanistan NGO Safety Office. Organisationen har rapporterat från landet allt sedan 2007 och den samlade statistik ger en oroande bild. Enligt rapporten så kommer antalet attacker från oppositionella grupper fortsätta att öka, i princip över hela Afghanistan. De områden som svenska soldater verkar i kommer att attackeras två gånger om dagen under 2011, jämfört med en gång i månaden 2007.


Antalet månatliga attacker från beväpnade oppositionsgrupper har ökat med mellan 40 och 65 procent varje år sedan 2006–2007. Det kommer med andra ord att bli värre innan det blir bättre. I och med detta så kommer rapporterna om skadade och i värsta fall dödade svenska soldater att återigen fylla medias rapportering, och den politiska debatten. Eller som Krigsvetenskapsakademiens redaktör, överstelöjtnant Johan Wiktorin, summerar läget, ”2011 blir ett långt år”.

I den uppgörelse som nu finns så skall Sveriges närvaro i Afghanistan ändras från en stridande roll till att bli en mer stödjande roll med ett uttalat slutdatum. nämligen senast 2014. Ett successivt överlämnande av säkerhetsansvar i den del av Afghanistan som omfattas av Sveriges och Finlands insatser kommer att inledas under 2011. Den Svenska insatsen kommer få en tufft år och vi som nation behöver förbereda oss på detta faktum. Den folkliga opinionen för kriget kommer att prövas och det kommer att ställa krav på politiken, även det något som nationen behöver förbereda sig på.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: