tisdag, augusti 31, 2010

Fem minuter - VägvaletI dag gästade undertecknad och Maryam Yazdanfar studion för medverkan i ett avsnitt av "Fem minuter - Vägvalet" som hålls av Eric Sundström från AiP. Inte helt oväntat så var det den rödgröna regeringsplattformen som dominerade samtalet. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. 60 % av de som röstade 2006 bestämde sig de tre sista veckorna, 30 % procent bestämde sig sista veckan 10 % bestämde sig på valdagen. Nu är två manifest presenterade, nu är det upp till väljarna.

Gammelmedia på detta:
Expressen / SvD / DN / DN2 /

Nymedia på detta:
Monica Green / Jonssons funderingar / Sundevall / Jens Holm / Katarina Nyberg Finn / Martin Moberg / Edvin Ala(M) / Jonas Sjöstedt / Ali Esbati / HBT-Sossen / Åsa Westlund /


Krassman / In Your Face

måndag, augusti 30, 2010

En valvinnare

I dag presenterade de rödgröna partiledarna vårt gemensamma valmanifest, ett manifest för nya jobb, utvecklad välfärd och minskade klyftor. Ett rödgrönt manifest som står mot ett borgerligt manifest som satsar fyra gånger så mycket på skattesänkningar som på välfärden, nya jobb, minskade klyftor och klimatet. Skillnaderna i svensk politik har aldrig varit tydligare, inte ens då Bo Lundgren var partiledare för Moderaterna.

Efter att nu läst den rödgröna regeringsplattformen så vill jag lyfta tre saker som jag tror är de direkta valvinnarna i den gemensamma politik som nu presenteras. Det är kampen mot arbetslösheten, de nya satsningarna på miljön och satsningen på förskolan. Det finns ett antal bra förslag på varje område men jag tänker nämna de som jag anser är de tre viktigaste.

- Slopat aktivitesförbud för unga.
En ung arbetslös skall inte behöva vänta i tre månader innan man erbjuds satsningar i form av utbildning, praktik eller en traineeplats.

- Klimatavdraget.
Ett hushåll som gör en investering som sänker energiförbrukningen med 30 procent slipper betala fastighetsavgift under tre år. Det motsvarar en subvention på 18 000 kronor.

- Maxtaxan.
Införandet av reformen var första steget till att göra förskolan kostnadsfri. Nu sänks avgiften med ytterligare 29 procent. Det betyder en sänkning till 900 kronor för första barnet, 600 kronor för andra barnet och 300 kronor för tredje barnet.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet /SvD /Expressen / SvD2 / DN2 / Expressen2 /

Nymedia på detta:
Rödgröna bloggen / Högbergs Tankar / Veronica Palm / S-Buzz / Kent Persson / Röda Malmö / Johan Westerholm / Mikael Abramsson /Peter Högberg / Martin Moberg / Per Altenberg /


Krassman / In Your Face

Och vad tycker du Nyamko?

I söndags så presenterar Moderaterna att man misslyckats med integrationspolitiken under den gångna mandatperioden. Ett område som Nyamko Sabuni från Folkpartiet varit ansvarig för sedan den borgerliga alliansen vann valet 2006. 20 dagar innan valet så blir det alltså Migrationsminister Tobias Billströms lott inför media berätta om det totala misslyckandet, som varken han eller hans eget parti bär ansvar för.

Hur tycker du att integrationspolitiken funkat då Nymako?

Folkpartiet har som vana haft att presentera hårdare tag mot flyktingar och invandrare under de sista skälvande veckorna av valrörelse de senaste tre riksdagsvalen. De uppenbara kopplingen till att man vill ta röster från främlingsfientliga väljare har nu blivit så uppenbar att man inte ens låter den ansvariga ministern ta ansvar för de egna frågorna, istället får storebror Moderaterna rusa till undsättning. I den borgerliga alliansens valmanifest från 2006 hittar vi följande målsättning och ambition när det gäller integrationen:

"En genomgående linje i vår integrationspolitik är att riva hinder och öppna möjligheter. Invandrare ska respekteras som individer och inte betraktas som ett homogent kollektiv. Det behövs inte mer kontroll eller lägre bidrag för just invandrare, utan en politik som frigör människors inneboende kraft. Det är en politik för större frihet, och för ett samhälle som präglas av gemenskap och samhörighet, där ingen grupp ställs åt sidan eller diskrimineras. Den svenska integrationspolitiken har misslyckats. Alltför många har alltför svårt att ta sig in i samhällslivet och på arbetsmarknaden".

I dag så handlar den borgerliga alliansens integrationspolitik om att ställa hårdare krav på invandrare och flyktingar när det gäller föräldraledighet, burkaförbud i skolan och till sist om att införa en segregerad arbetsmarknad i form av ekonomiska zoner. Det har tagit fyra år borgerlig integrationspolitik och maktinnehav för att landa i en retorik som som närmast kommer från det rasistiska och främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Och som av en händelse så syns inte ansvarig minister Nyamko Sabuni från Folkpartiet till i debatten, över huvudtaget.

Gammelmedia på detta:


Nymedia på detta:

Martin Moberg
/ Vid vägkorsningen / Röda Malmö / Peter Högberg /Jöran FagerlundNemokrati / Röda Berget / Johan Westerholm /


Krassman / In Your Face

Sweatshops, den borgerliga arbetslinjen

I går så gick Tobias Billström ut och deklarerade att de gångna fyra åren av borgerlig intergartionspoltik var fyra förlorade år. – Jag erkänner att vi misslyckats med integrationen men om man vill bli frisk måste man först erkänna att man är sjuk, berättade då Moderaternas integrationspolitiske talesperson Billström. Han konstaterade dessutom att jobb och bostäder vad avgörande för integrationen.


I dag var det då dags att presentera medicinen för den sjuka borgerliga integrationspolitiken. Nu presenterar alliansens partiledare en form av borgerliga Sweatshops för ökad integration. Förslaget handlar om att man i "särskilt utsatta områden" skall ge arbetsgivaren en rad nedsatta eller slopade avgifter, om man etablerar sig i och anställer människor från dessa områden. Nyamko Sabuni medverkade inte, varken igår eller under dagens presentation vilket är mycket intressant med tanke på hennes ansvarsområde.

Maud Olofsson lyfter fram Frankrike som ett exempel på detta, som alltså skall vara en lyckad integrationspolitik. En arbetsgivare slipper arbetsgivaravgifter, vinstskatt, fastighetsskatt och sociala avgifter under fem år meddelar Maud och pekar i nästa andetag ut Ronna i Södertälje som ett tänkbar område. Grattis Sverige, den borgerliga alliansens iver att skapa en sektorer med låglönejobb har nu tagit ett ytterligare kliv. Denna gång dolt under samma integrationsburka som Folkpartiet så flitigt brukar använda i valtider.

Att inrätta särskillda ekonomiska zoner är inget nytt. Vi kan i världen hitta ett antal länder förutom Mauds exempel i Frankrike som använder sig av denna politik. Jag noterar från Wikipedia följande länder, Polen, Indien, Ryssland, Kina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Iran, Kazakstan, Nordkorea, Pakistan, Sydkorea, Ukraina och Vitryssland. Nu skall alltså Sverige få en liknande modell i det utpekade Ronna. Frågan är om det inte vore bättre av Alliansen att köra Billströms linje, och ge fan i och göra något.

Gammlemedia på detta:

Nymedia på detta:

söndag, augusti 29, 2010

Knuffen för vecka 33

Söndag och jag sliter mig från kontakten med medborgarna för att göra en reflektion över förändringarna på Knuff-listan. Vi kan kosntaera att det skett en del saker bland högdjuren hos NetRoots-bloggarna. Återigen så har Peter Andersson tagit andraplatsen på listan och petat ner gänget på Alliansfritt Sverige till en tredjeplats.

Veckans ras gör Claes Krantz som tappar tre platser på listan, vilket jag ser som mycket temporärt. Veckan klättrare är Magnihasa som klättrar tre platser för veckans insatser med bloggen. I övrigt så är det endst små förändringar att rapportera från den gångna veckan. I dag är det 20 dagar kvar till valet och det skall bli spännande och se vad de kommande veckorna i bloggsfären har att erbjuda.

2. Peter Andersson (+1)
3. Alliansfritt Sverige (-1)
11. Mitt i steget (+1)
14. Peter Högberg (-1)
15. Röda Berget (oför)
17. Kulturbloggen (+1)
21. Martin Moberg (oför)
23. HBT-Sossen (-1)
24. In Your Face (-1)
25. Storstad (oför)
26. Svensson (+1)
29. S-buzz (oför)
33. Claes Krantz (-3)
37. Jinges Web&Fotoblogg (+1)
41. Ulrika Falk (oför)
45. Magnihasa (+3)

Krassman / In Your Face

lördag, augusti 28, 2010

Vem sätter bilden av RUT och varför

Att merparten av de som utnyttjar RUT-avdraget är höginkomsttagare är känt sedan gammalt. Att det är de som tillhör det rikaste samhällsskiktet som flitigast använder andras pengar för att bekosta sin hemtjänst har vi sett otaliga rapporter på. Ser vi på siffrorna för 2008 så var de det fem procenten av de bäst betalda som tog ut närmast 45 procent av alla dessa bidrag. Den allra mest välbeställda procenten tog en femtedel av hela denna skattesänkning själva. Lägger man ihop det hela av så visar siffrorna så står en procent av de riktigt välbetalda för 75 procent av alla hushållsnära avdrag.


I media så har RUT-avdragetS förträfflighet varit den gällande bilden, med några få undantag. Jag förundras även över hur borgerliga partier, och speciellt då Centerpartiet, konstanta vurmande över att de nya jobben och företagandet är villkorat på skattesubventioner. Det handlar om RUT-avdrag, ROT-avdrag, sänkt moms på vissa sektorer och vi skall inte heller glömma stödet till jordbruket. Denna borgerliga strävan efter att använda skattemedel som subventioner till näringsliv verkar ha blivit den enda näringen de har att erbjuda ett växande företagande.

Medias rapportering kring RUT-avdraget hamnar i dag i ett något annat ljus när vi ser denna sammanställning som gjorts här ovan. Kan det möjligen vara så att medias rapportering påverkas av det faktum att flera högdjur inom traditionella media själva flitigt använder sig av RUT-avdraget? Visst så är journalisters målsättning att vara objektiva men helt otänkbart är det ju inte att personerna som finns på denna lista gärna vill se att överklassens problematik med att behöva betala sin städning själva hamnar i ljuset.

Gammelmedia på detta:


Krassman / In Your Face

Buuu för Bildt och hans riskbedömningar

Nu är Carl Bildt ute och höjer ett varnade finger i media när det gäller de rödgrönas strategi för ett tillbakadragande av trupperna i Afghanistan. Han anser nämligen att ett slutdatum skulle öka risken för de svenska soldaterna, detta eftersom de skulle kunna bli mer utsatta för att påskynda ett uttåg. Detta får naturligtvis undertecknad och andra vänner av ordning att börja fundera kring Carl Bildt och detta med riskbedömningar.
Jag undrar vilka risker svensk trupp står inför när nu USA inleder sitt tillbakadragande från Afghanistan 2011. USA:s närvaro motsvarar i dag mer än två tredjedelar av den ISAF-styrka som finns på plats och att tro att detta inte skulle påverka situationen för de svenska trupperna är naivt. Man kan ju även fundera kring Bildts riskbedömningar när man ställer USA:s resonemang kring den mycket uppmärksammade Wikileaks rapporten kring de militära läget och hemliga operationer i Afghanistan.

Pentagon tände på alla cylindrar av Wikileaks publicerade dokument och det riktades misstankar om att det skulle ha ökat riskera för de närvarande trupperna. Wikileaks var av annan mening och om det nu finns en ökad hotbild mot trupp och civila får väl gudarna utvisa. Carl Bildts bedömning av dokumenten var då att det inte tillförde något nytt och tonade ner uppgifterna från Wikileaks. Vad som däremot Carl Bildt alltså tycker ökar riskerna är när en rödgrön regering fattar beslut om ett tillbakadragande, vilket flera länder redan planerar. Buu för Bildt säger jag, buuu för Bildt och hans riskbedömningar.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / E24 / DN / DN2 /

Krassman / In Your Face

Om sanningen skall fram

Gårdagens presentation kring den rödgröna strategin om ett tillbakadragande från Afghanistan är ett bevis på den skillnaden som finns mellan blocken när det gäller politiskt mod. En rödgrön regering ska börja dra tillbaka svenska soldater från Afghanistan tidigt nästa år. Målet är att Sveriges militära insats ska vara avslutad 2013.

Allehanda borgerliga tyckare påbörjade direkt sin sedvanliga klagokör som alltid hör till när de rödgröna presenterar en gemensam överenskommelse. Skillnaden den här gången var dock att ju högre rang du hade inom borgerligheten, ju tystare ville man stämma upp i klagosången. Naturligtvis så är det mest framträdande i kören att spela ut kortet om att det nu är Vänsterpartiets politik för Afghanistan som råder. Det faktum att Vänsterpartiets politik på området varit enligt nedan verkar dock gått den borgerliga klagokören helt förbi.

* Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF).

* Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela den svenska insatsen i Afghanistan bör dras tillbaka och att en plan för ett sådant trupptillbakadragande upprättas.

* Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella organ och som enskild stat bör agera för att den USA-ledda ockupationen av Afghanistan upphör.

* Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska agera för att det upprättas en från de militära insatserna oberoende koordinering av de humanitära insatserna.

* Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för FN tar initiativ till en konferens om Afghanistans framtid med syfte att inleda en bred och inkluderande freds- och försoningsprocess.

Om nu någon i den borgerliga klagokören skulle läst Vänsterpartiets förslag och hållit sig till sanningen i sina brösttoner så hade tonläget varit något helt annorlunda. Det faktum att USA som är två tredjedelar av ISAF-styrkan påbörjar sitt tillbakadragande nästa år är något som Sverige måste ta hänsyn till. Den borgerliga regeringen har länge duckat för att fler länder planerar beslut om tillbakadragandet och om nu sanningen skall fram så verkar den borgerliga alliansen inte vilja att frågan skall lyftas fram under valrörelsen.

Undertecknad brukar ju inte ha så många vackra ord till övers för DN:s ledare men i dag så måste jag säga att de slår huvudet på spiken i denna fråga. Det är nu upp till alliansen att ta ställning för hur de vill att Sveriges närvaro skall se ut i Afghanistan och ställa sig frågan om svensk trupp skall vara de sista som lämnar landet eller om ett samordnat tillbakadragande är framtidens melodi från klagokören.

Carl Bildt har kommenterat den rödgröna strategin och landat i slutsatsen att han ställer sig frågande till de rödgrönas prognos för Afghanistan och tillbakadragandet med start 2011. Bildt vittnar här om komplexiteten i frågan och det faktum att alliansen inte själva har reflekterat tillräckligt över det faktum att Sverige kan bli det sista landet kvar med militär trupp. Som sagt, ju längre upp man är i rang i klagokören så blir brösttonerna och tonläget lägre. Detta eftersom sanningen till sist skall fram, och det är just de som skall sjunga den.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

torsdag, augusti 26, 2010

Valmanifest for dummies

För dig som inte riktigt fått kläm på vad den borgerliga alliansen vill i framtiden så har Alliansfritt Sverige nu tagit saken i egna händer och levererar Alliansens valmanifest for dummies. Denna kommer utan tvekan skänka väljarna mer tydlighet än vad den borgerliga alliansen någonsin kommer att göra genom sina pressträffar, borgerliga ledarsidor och utspel.

Mona Sahlin som just nu sitter i SVT:s partiledarutfrågning ger en tydlig bild av vad som står på spel på valdagen den 19:e september. En politik för nya jobb, medvetna satsningar på en välfärd som skurits ner under den gångna mandatperioden och en miljöpolitik värd namnet. Eller ett fortsatt borgerligt styre med hack i skivan, skattesänkningar, skattesänkningar, skattesänkningar, skattesänkningar, och åter skattesänkningar.

Gammelmedia
DN
/ SvD / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:
Alliansfritt Sverige /Kulturbloggen / Röda Berget / Alltid rött alltid rätt / Norah4you's /


Krassman / In Your Face

Mer av samma, NEJ TACK

Alliansen har i dag presenterat sitt skattesänkarmanifest som skall få väljarna att välja bort nya jobb, utvecklad välfärd och minskade klyftor. Redan efter sin pompösa inledning i dokumentet trampar man snett och försöker skriva om historien på grund av en misslyckad jobbpolitik.

Så här skriver man i sitt 48:sidiga dokument som väger lika tungt som en pamflett i kampanjvärde. ”Alliansens löfte till väljarna 2006 var att återupprätta arbetets värde och bryta med en utveckling där allt fler fastnat i utanförskap”. Okej bra så, men gör man jobbet och läser vad som står i deras gemensamma valmanifest från 2006 så står under rubriken ”Återupprätta arbetets värde” följande rader:

Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering är att skapa förutsättningarför fler jobb så att fler människor kan gå från bidrag till eget arbete. Arbetslinjen ocharbetets värde ska återupprättas.

2006 så var det massarbetslöshet i Sverige enligt den borgerliga alliansen. Arbetslösheten låg då på cirka fem procent. Dagens siffror från SCB visar att den nu ligger på 8,5 procent. Den borgerliga regeringen medger att det råder en hög arbetslöshet, men visst är det märkligt att den borgerliga retoriken ändrats så radikalt i samband med maktövertagandet 2006.

Jag har all anledning att återkomma till detta manifest som Johan Westerholm mycket riktigt ger epitetet sockervadd. Valet den 19:e september handlar om vilket samhälle vi vill se och det är två tydliga alternativ som står mot varandra. Nya jobb, utvecklad välfärd och minskade klyftor står mot mer av samma, skattesänkningar som riktar sig till dem som redan har det gott ställt.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Expressen / DN2 / DN3 / Expressen2 / Expressen3 /

Nymedia på detta:
Johan Westerholm / Martin Moberg / Alliansfritt Sverige / S-Buzz / Röda Berget / Peter Högberg / Kent Persson / Peter Andersson / Thomas Böhlmark / Synnerligen kunnigast / Joakim Hörsing / Tänkvärt! Eller inte? / Emil Broberg / Magnus Andersson /

Krassman / In Your Face

Analys, inte SD:s starkaste kort

Att Sverigedemokraterna har som vana att slänga sig med siffror som inte går att kontrollera och jämföra statistik mellan länder utan att ta hänsyn till olika lagstiftning är gammalt känt. Att tro deras senaste påstådda flaggskepp, rapporten om våldtäkter, som skall ge detta främlingsfientliga och rasistiska parti en plats i riksdagen skulle skilja sig från tidigare utspel var det väl egentligen ingen som trodde.

Jimmie Åkesson och Gudrun Schyman möttes på Agenda och det var början till slutet på SD:s kampanj att försöka sprida förakt, misstänksamhet, skräck och hat mot invandrare och flyktingar. Först så mästrade den rutinerade Schyman denna Åkesson som framstod som att någon hade placerat ett förvuxet blåbär i Agenads studio.

Sedan var det dags för BRÅ att genom SvD plockade sönder SD:s analys att "Sverige har drabbats av en våldtäktsvåg" i molekyler. Precis som vanligt så bemöttes SD:s slarviga slutsatser och känsloargumentering av en verklighet som var mer komplicerad än SD:s verklighets beskrivning och siffror som behövde korrigeras.

I dag så är det kriminologen Jerzy Sarnecki att såga av SD:s språngbräda till riksdagen. Så här skriver Sarnecki i sin artikel "Att utifrån fynd att invandrare är överrepresenterade bland dömda för våldtäkt dra slutsatsen att invandring ska minska är lika rimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn".

Sverigedemokraterna är ett parti som vill göra skillnad på människor istället för att lösa de problem som finns gemensamt. De tror att framgångsrika samhällen byggs av människor där människor från andra länder, kulturer och traditioner exkluderas. De anser inte att att alla människor har samma värde och att homosexuella inte har samma rättigheter som heterosexuella. Detta nationalromantiserande parti med en politik hämtat från sekelskiftet 1800-1900 har föga att erbjuda Sverige.


Gammelmedia på detta:
SvD / SvD2 / DN /Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Alltid rätt alltid rött /Andreas blogg / Reflekterat /Niklas Hellgren /


Krassman / In Your Face

onsdag, augusti 25, 2010

Sjung om studenters lyckliga dar

Då har Jan Björklund levererat sitt budskap till Sveriges studenter, som enligt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) går back med totalt 625 kronor i månaden. Beskedet är följande - Ni får ni låna hela vår föreslagna höjningen av snälla staten. Förra gången hade Björklund i alla fall den goda smaken att även höja bidragsdelen av studiemedlet.

Nog för att den förra höjning mer var ett hån på 40 riksdaler per månad rakt i ansiktet på våra studenter, men ändå. Då kunde han ju i alla fall säga att han hade höjt studiebidraget, på riktigt. Björklund meddelar i dag i radio att en höjning av bidraget naturligtvis hade varit önskvärt, men det är en prioriteringsfråga om det finns ekonomiskt utrymme.

Björklund är tydlig med att årets val står mellan satsningar på jobb, utvecklad välfärd och minskade klyftor eller skattesänkningar. Alliansen trogen väljer han naturligtvis det senare och den som menar att kostnaden på 12 miljoner nästa år och 34 miljoner 2012 för att skuldsätta studenterna är en satsning kan räkna med att få sina siffror och fiskar varma. Om nu Sveriges unga nuvarande/blivande studenter kommer sjunga borgerlighetens lovsång för att ytterligare kunna skuldsättas under sin studieperiod håller jag som mycket tveksamt.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD /SR / SvD2 / Aftonbladet / DN2 /

Nymedia på detta:
Homo Politicus / Peter Högberg / Kulturbloggen
/

Krassman / In Your Face

Något om de borgerliga utförsäljningarnaHär ovan har ni ett helt underbart alster kring den borgerliga regerings ideologiska utförsäljningar. Att inte avgöra statliga bolags försäljningar från fall till fall visar på sällan skådat dåligt omdömme och våra gemensamma tillgångar slumpas iväg till förmån för privata vinstintressen. Anders Borg (M) har redan lovat att sälja ut statens innehav i flera bolag för totalt cirka 100 miljarder under nästa mandatperiod, den 19:e september har du möjlighet att sätta stopp för det.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD /

Krassman / In Your Face

60 - 30 - 10

I dag så presenteras ännu en mätning och spekulationerna om vem som leder och vilka som vinner verkar vara oändliga. Novus siffror ger alliansen ett försprång på 4,3 procent. Orsaken till ledningen är enligt mätningen att Socialdemokraterna rasar med 2,4 procentenheter och får 30,3 procent. En nedgång som inte är signifikant. Marginalen mellan blocken finns, men hur stor den verkligen är kommer att visa sig först den 19:e september.


Andelen osäkra väljare i dagens mätning landar på 14 procent vilket ger mig anledning att i dessa tider av spekulationer, uttag av segrar i förskott och fördelning av medaljer berätta ett antal sanningar som är hämtade från valrörelsen 2006. Då vann den borgerliga alliansen valet med 2,16 procent av rösterna. Det skilde 120 000 väljare mellan blocken när röstsedlarna var färdigräknade efter valdagen, det är den minsta marginalen som en borgerlig regering någonsin vunnit med.

60 procent av de som röstade på valdagen bestämde sig de sista tre veckorna. 30 procent av de som röstade på valdagen bestämde sig den sista veckan och 10 procent av de som röstade på valdagen bestämde sig på själva valdagen. Om säkerheten hos väljarna är större den här gången tvivlar jag på. Det faktum att allt kommer att avgöras på självaste valdagen den 19:e september verkar media som rapporterar i denna ström av aldrig sinande mätningar närmast glömt, och en och annan bloggare oxå om sanningen skall fram.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

tisdag, augusti 24, 2010

Det avgörs den 19:e, tidigast

Återigen två mätningar presenteras i dag, återigen mätningar som inte visar på några säkra siffror. Skillnaden mellan blocken är i Skops mätningen 3,4 procent till alliansens fördel. I United Minds är det fördel rödgrönt med 0,7 procent. "Det räcker med att 1,7 procent av valmanskåren byter block, framhåller Skops analytiker, Birgitta Hultåker i ett pressmeddelande. Aftonbladet meddelar att SD får 6,5 procent och att det riskerar att bli skakigt parlamentariskt.

Vilket block som blir störst pendlar alltså i dagsläget mellan som 68.000 till 121 000 röstberättigade och mätningar som presenterar statistiskt säkerställda förändringar har den senaste månaden varit ytterst få. Antalet mätningar som genomförts sedan valet 2006 måste vara upp i över 300 stycken och jag kan konstatera att det aldrig tidigare varit så många under ett riksdagsval i Sverige. Spekulationerna tar aldrig slut och att valet kommer att bli jämt precis som valet 200, även om man inte kanske villa att det skall bli det.

Jag tror att det jämna läget är bra både för partierna men dessutom för valdeltagandet. Ett jämt opinionsläge får partierna att mobilisera och göra ännu mer under valspurten. Antalet personer som bestämde sig sista veckan 2006 var 25 procent. Mätningarna har hittills visat på att antalet osäkra väljare ligger någonstans mellan 18 - 22 procent. Så vad som gäller nu för alla rödgröna är att se till att göra allt som är möjligt för att vi äntligen skall få se Sveriges första kvinnliga statsminister. Valet den 19:e handlar om fler jobb, utvecklad välfärd och minskade klyftor eller skattesänkningar för de som redan har det väl ställt.

Gammelmedia på detta:

SvD /DN / Expressen / Expressen2 / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Peter Andersson / Röda Malmö / Thomas Böhlmark / Alltid rött alltid rätt / Peter Högberg / Tokmoderaten / Kent Persson /


Krassman / In Your Face

måndag, augusti 23, 2010

Med lite salt smakar det fint

Det har varit ett fasligt liv på både den ene, den andre och även den tredje om LO:s nu mer världsomtalade affischkampanj. Till skillnad från de stora flertalet som uttalat sig om kampanjen så har jag sett alla affischerna. När man ställer de affischerna med företrädare från regeringen mot de där medlemmar från LO-förbunden uttalar sig så blir den riktigt bra.


Kampanjen blir ju inte sämre när det visar sig att de tänkvärda texterna som hör till ligger närmare sanningen än Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann när han säger att Socialdemokraterna lämnat walk over i jobbfrågan och när Reinfeldt säger att vi vill införa en ungdomsskatt. DN:s valfläskkontroll har granskat siffrorna som angriper Göran Hägglund och den borgerliga sjukförsäkringen. Den kanske inte är 1000 procent korrekt men med en nypa salt, som man skall ta det mesta med i valtider så tycker jag att den smakar riktigt fin fint.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Aftonbladet2

Nymedia på detta:
En politiker föds / Fredrik Segerfeldt / RADIKALEN / Tokmoderaten / Tänkvärt? Eller inte!Kent Persson / Tankar hos en Gråsäl / Per Ankersjö / Martin Moberg / Röda Berget /

Krassman / In Your Face

Där föll FP:s integrationsburka

I dag så meddelar Nyamko Sabuni att hon välkomnar SD-röster till sitt parti. Säkert ingen direkt nyhet då jag misstänker att samtliga partier inte motsäger sig röster från något annat parti. Moderaterna har ju varit väldigt tydliga med att de vill ha röster från Socialdemokrater och jag kan tänka mig att Maud Olofsson och hennes Centerpart inte skulle sig nej om någon Piratpartist av någon oförklarlig anledning skulle vilja rösta på dom.
Då är vi ett steg närmare sanningen till FP:s strategi!

Vad som dock gör detta uttalande lite mer intressant är det faktum att Folkpartiet de tre senaste riksdagsvalen medvetet riktat sina utspel mot att handla om SD:s kärnfråga. Hårdare krav på flyktingar och invandrare har nämligen varit återkommande utspel från Folkpartiet 2002, 2006 och nu under valrörelsen 2010. Partiet egen Mikael Trolin skrev här om dagen om Folkpartiets mycket tvivelaktiga strategi att värva röster genom att spela på främlingsfientlighet.

Vi kan med detta se att det går en klar och tydlig skiljelinje mellan de övriga partierna inom den borgerliga alliansen, partierna inom de rödgröna och Folkpartiet. Inget parti har en erkänd och utvecklad strategi för att värva röster genom att spela på främlingsfientlighet, förutom då alltså Folkpartiet liberalerna. Det känns skönt att äntligen kunna skriva att strategin är bekräftad från Sabuni eftersom hennes tidigare uttalanden om låglönejobb för invandrare och förkortad föräldraförsäkring för invandrare haft en burka över sig om av att handla om integration.

Gammelmedia på detta:

Expressen /

Nymedia på detta:
Mats Engström / Alltid rött alltid rätt / Amanda Brihed /


Krassman / In Your Face

KD:s vandring mot elefantkyrkogården

Kristdemokraterna har under parollen verklighetensfolk uppvisat en mycket skakig tillvaro i opinionen. Man har pendlat över och under fyraprocentsspärren i riksdagen och likt en ballerina på slak lina så har Göran Hägglund krumbuktat sig med diverse utspel för att hålla sig på rätt sida spärren till riksdagen. Om nu inte liknelsen till en ballerina skulle falla på läppen så finns ju alltid liknelsen till en mask på en krok att tillgå.


Nu visar det sig att Kristdemokraternas viktigaste fråga för att legitimera en familjepolitik med anor från sekelskiftet 1800-1900 har gått i stå. Splittringen inom den borgerliga alliansen kring vårdnadsbidraget har inte gått obemärkt förbi under mandatperioden och nu faller alltså bilan. Det var inte oväntat Anders Borg som höll i yxan när beslutet föll under överläggningarna på Harpsund i helgen.

Det blir alltså inget utökat vårdnadsbidrag som Hägglund och Kristdemokraterna kämpat för. - Jag beklagar väldigt mycket att det här inte går att genomföra, säger Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund till TT. Om det nu vore så att det inte INTE GICK hade ju varit en sak. Men faktum är ju att de övriga partierna inom alliansen inte INTE VILL genomföra det. Övriga partier inom alliansen delar således min uppfattning att vårdnadsbidraget är otidsenligt, motverkar balansen mellan föräldrarna och drabbar kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

För att nämna några av effekterna av denna reform som Hägglund har kallat en av Sveriges viktigaste reformer. Att detta är ett svidande nederlag för Kristdemokraterna är inget att snacka om och det skall bli intressant och se hur Kristdemokraterna nu skall förorda skattesänkningar före sin så älskade reform vårdnadsbidraget. När Borg lät bilan falla så kan det mycket väl vara att KD tog ett avgörande kliv mot politikens elefantkyrkogård.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:

Peter Andersson /Segersams / Röda Berget / Jinge / Lena Sommestad / Monica Green / Alltid rött alltid rätt /


Krassman / In Your Face

söndag, augusti 22, 2010

En nypa salt, någon?

Dagens mätning som presenteras av SvD/ Sifo får borgerliga bloggare att reagera med allt från ett leende till att närmast utlova sig som valsegrare. Moderaternas partisekreterare, Per Schlingmann, som verkar luktat på en del korkar från regeringens kräftskivan på Harpsund berättar följande orsak till den icke statistiskt säkerställda ökningen för borgerligheten: – Jag tror att väljarna straffar Socialdemokraterna för att de lämnat walk over i jobbfrågan.

Att ljuga är lika fult som din randiga tröja du brukar ha i riksdagen, Schlingmann

Alliansen har i mätningen ett försprång på 7,6 procentenheter och får stöd av 51,5 procent av väljarna. Stödet för alliansen ökat med 2,9 procentenheter jämfört med förra veckan och försprånget mot de rödgröna har ökat med 4 procentenheter. Mätningen visar som sagt på små rörelser och det faktum att alla resultat ligger inom felmarginalen verkar de flesta som läst mätningen fullkomligen missat, eller så väljer de helt enkelt att inte ta den där nypan salt som dessa mätningar så väl behöver.

Reinfeldt har ondgjort sig över Socialdemokraternas budskap om borgerlighetens ambitioner under EM i skattesänkningar. Han har kallat påstående för lögner och har uppenbart haft svårt att sova om nätterna. Det faktum att alliansen utlovade skattesänkningar på 20 miljarder under valrörelsen 2006 och sänk med 100 miljarder borde dock få den inbitne att dra öronen till sig.

Det var på Moderaternas partistämma i Gävle 2007 som Fredrik Reinfeldt sa de bevingade orden - Nu är det välfärdens tur. Ja, välfärd går före värnskatt. Vi vet alla hur det har gått med denna satsning på välfärden. Vi har idag 25 000 färre anställda inom välfärden, minst. Reinfeldt har tydligt visat att de reformutrymme som kan komma i framtiden skall gå till skattesänkningar. Det visar tydligt att ambitionen Moderaternas ambition till att sänka skatterna till EU-nivå finns kvar, borta är talet om att satsa på välfärden.

Valet den 19:e september handlar om fler jobb, utvecklad välfärd och minskade klyftor eller sänkta skatter för de som redan har det gott ställt. Schlingmanns utspel om att Socialdemokraterna lämnat walk over när det gäller jobben kan inte ses som något annat än en ren desperations handling från Moderaternas egna partisekreterare. 100 000 färre sysselsatta än 2006. Arbetslösheten ligger på 9,5 procent, vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet och en eskalerande långtidsarbetslöshet. Det är resultaten av Moderaternas jobblinje, ett resultat värt att kalla walk over.

Noterar även att Folkpartiets strategi att ta väljare från SD ger en signal av att fungera även i denna mätning. Sverigedemokraterna hamnar utanför riksdagen och Folkpartiet ökar. Inget är säkerställt men att Folkpartiet flörtande med främlingsfientliga väljare med hårdare tag mot invandrare och flyktingar drabbar Sverigedemokraterna har visat sig i tre mätningar efter varandra.

Gammelmedia på detta
Aftonbladet / DN / SvD / Expressen /

Nymedia på detta: Kent Persson / Tokmoderaten / Johan Westerholm / Mina Moderata karameller / Peter Swedenmark / Sörlidens / Motpol / Alltid rött alltid rätt / Svensson / Peter Högberg / Peter Andersson / Storstad / Tänkvärt! Eller inte? / Jonas Sjöstedt / Homo politicus / Röda Malmö / Martin Moberg /

Krassman / In Your Face

Knuffen för vecka 32

Söndag igen och det fyra veckor kvar till valdagen. Kent Persson toppar fortfarande listan men marginalen till Alliansfritt Sverige har krympt under den gångna veckan. Glädjande är även att Peter Andersson nu ligger på 3:e plats. Veckans klättrare är tveklöst Marika Lindgren Åsbrink på bloggen Storstad som klättrar mäktiga sju platser. Veckans ras gör Kulturbloggen som tappar tre platser på listan.

Jag får kosta på mig att ge veckan två hedersomnämnanden. Det första går till den spolformade Moderaten som sannerligen väger sina ord på guldvåg och alltid håller sina analyser ovanför midjan. Ett stort grattis till Tokmoderaten som ligger på en 11.e plats på listan. Det går till Peter på Röda Berget. Efter att bloggat som en furie under den gångna veckan så kliver Peter fem placeringar på listan. Övriga NetRoots-bloggare på listan enligt nedan:

2. Alliansfritt Sverige (oför)
12. Mitt i steget (-1)
13. Peter Högberg (oför)
15. Röda Berget (+5)
18. Kulturbloggen (-3)
21. Martin Moberg (+1)
22. HBT-Sossen (+1)
23. In Your Face (-1)
25. Storstad (+7)
27. Svensson (-1)
29. S-buzz (-1)
30. Claes Krantz (oför)
41. Ulrika Falk (oför)
48. Magnihasa (-2)

Krassman / In Your Face

lördag, augusti 21, 2010

Trolin, en man värd att lyssna på

I dag så skriver en Folkpartist som jag verkligen högaktar om sitt eget partis återkommande utspel om hårdare tag mot flyktingar och invandrare. Jag har haft den stora förmånen att få jobba nära Mikael Trolin då vi båda var aktiva under kampanjen för ett ja till Euron. Jag fick lära känna en sann socialliberal med ett engagemang för människors fri och rättigheter som jag bara känt hos ett fåtal aktiva inom politiken genom alla mina år som aktiv.

Trolin levererar en mycket bra beskrivning av de utspel som Folkpartiet återkommande gör när det gäller krav och hårdare tag mot invandrare och flyktingar under brinnande valrörelser. Han beskriver på ett mycket bra sätt hur hans eget parti blundat för sina egna valanalyser och det faktum att spionskandalen mot Socialdemokraterna inte var det egentliga orsaken till det stora raset i valet 2006.

Han skriver bland annat detta: "Att göra burkaförbud, språktest och kortare föräldraledighet för flyktingar till huvudfrågor, fyra veckor före valet, förstärker bara bilden av att Folkpartiets ledning fiskar i grumligt vatten och spelar på främlingsrädsla".

Trolins berättelse om sitt eget partis agerande kan knappast avvisas så lätt som de kommentarer som justitieminister Beatrice Ask fällde här om dagen om Folkpartiets ambitioner att ta väljare från SD. Trolins berättelse kommer från Folkpartiets egna led, ett Folkparti där socialliberaler som han närmast fått bada i tjära och fjädrar internt sedan Jan Björklunds batongliberalism fått råda. Han skriver avslutningsvis följande i sin artikel:

"Likabehandling är en grundbult inom liberalismen. Eller som min liberalt sinnade vän kirurgen uttryckte det: ett liberalt parti, som inte uppfattas som liberalt, har problem". Trolin slår med detta huvudet på spiken när det gäller Folkpartiet verkliga problem. För mig känns det tyvärr som att personer som Mikael Trolin aldrig någonsin kommer att få avgöra politiken inom Folkpartiet igen. Det känns nämligen lika avlägset som att Moderaterna skulle överge sin skattesänkarpolitik på riktigt.

Gammelmedia på detta:
SvD / SvD /

Nymedia på detta:
Röda Berget / Törnqvist / Frasses blogg / Fahlstedts betraktelser /


Krassman / In Your Face

fredag, augusti 20, 2010

Välfärd eller skattesäkningar, valet är dittMona Sahlins anförande från dagens valupptakt på Clarion Sign i Stockholm. Valet den 19:e september blir efter borgerliga utspel allt enklare. Valet står mellan välfärd eller skattesänkningar, precis som när Bo Lundgren rattade Moderaterna.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Rasmus Lenefors / Tokmoderaten / Peter Högberg / Martin Moberg /


Krassman / In Your Face