lördag, augusti 28, 2010

Vem sätter bilden av RUT och varför

Att merparten av de som utnyttjar RUT-avdraget är höginkomsttagare är känt sedan gammalt. Att det är de som tillhör det rikaste samhällsskiktet som flitigast använder andras pengar för att bekosta sin hemtjänst har vi sett otaliga rapporter på. Ser vi på siffrorna för 2008 så var de det fem procenten av de bäst betalda som tog ut närmast 45 procent av alla dessa bidrag. Den allra mest välbeställda procenten tog en femtedel av hela denna skattesänkning själva. Lägger man ihop det hela av så visar siffrorna så står en procent av de riktigt välbetalda för 75 procent av alla hushållsnära avdrag.


I media så har RUT-avdragetS förträfflighet varit den gällande bilden, med några få undantag. Jag förundras även över hur borgerliga partier, och speciellt då Centerpartiet, konstanta vurmande över att de nya jobben och företagandet är villkorat på skattesubventioner. Det handlar om RUT-avdrag, ROT-avdrag, sänkt moms på vissa sektorer och vi skall inte heller glömma stödet till jordbruket. Denna borgerliga strävan efter att använda skattemedel som subventioner till näringsliv verkar ha blivit den enda näringen de har att erbjuda ett växande företagande.

Medias rapportering kring RUT-avdraget hamnar i dag i ett något annat ljus när vi ser denna sammanställning som gjorts här ovan. Kan det möjligen vara så att medias rapportering påverkas av det faktum att flera högdjur inom traditionella media själva flitigt använder sig av RUT-avdraget? Visst så är journalisters målsättning att vara objektiva men helt otänkbart är det ju inte att personerna som finns på denna lista gärna vill se att överklassens problematik med att behöva betala sin städning själva hamnar i ljuset.

Gammelmedia på detta:


Krassman / In Your Face

5 kommentarer:

Robert sa...

Fundera istället på varför de rödgröna är så vildsint emot RUT-avdrag men inte ROT-avdrag. Jag vet svaret. RUT handlar om kvinnligt företagande och ROT om män. De fackliga ombudsmännen är nästan alltid män och driver därför de rödgröna framför sig i sitt kvinnoförakt.

Nu har de rödgröna lovat att ta hem de svenska soldaterna i Afghanistan. Helst vill de att alla utländska trupper ska dras bort från landet, så att talibanerna kan stänga alla skolor för flickor och stena kvinnor som inte burit burkha.

Det säger enhel del om de rödgrönas kvinnosyn, eller hur?

Krassman sa...

@Robert
Nej du Robert, nu får du allt borsta dig och dina argument. Dina argumenten mot RUT-avdraget som du försöker presentera som rödgröna argument är ju bara trams. 25 000 färre, låg räknat, som lämnat välfärden vittnar däremot på ett bra sätt om hur alliansen ser på välfärdsarbetarna som är en helt kvinnodominerad.

Männen har dessutom fått de största skattesänkningarna genom jobbsaktteavdraget. Om du nu tror att jag hellre ser kvinnor städa hemma hos rika som har råd att betala sin städning utan subventioner så tror du fan fel.

För 2008 var avdragen totalt 442 miljoner. Det betyder att det var cirka 1 700 heltidsjobb som subventionerades fullt ut.

Så många timmar räcker nämligen pengarna till om tjänsterna kostar 360 kronor i timmen och om en anställd arbetar 1 800 timmar per år, varav 80 procent är fakturerad tid (faktisk tid i hemmen).

Jag ser heller att dessa heltidstjänster som betalas av skatter görs inom välfärden, men det gör väl inte du?

När det sedan gäller Afghanistan och vad vi rödgröna tycker så har du fel, vilket du vet. Vill du att svenska trupper skall vara kvar till siste eller? Jag vet att det är lätt att ha en åsikt Robert, men skall du kommentera på den här bloggen så får du nog skaffa dig lite insikt om frågorna oxå. Blir så pinsamt för dig annars.

Anna Blixt sa...

"Att merparten av de som utnyttjar RUT-avdraget är höginkomsttagare är känt sedan gammalt."

Nej, det är känt "sedan gammalt" att detta påstående är ett rent påhitt - de flesta är faktiskt helt vanliga "medelinkomsttagare". Dock är det så att andelen som utnyttjar RUT är högre bland höginkomsttagare än låginkomsttagare - men det är inte samma sak som det du skriver.

Och det i sig är ungefär lika sensationellt som att det är en högre andel höginkomsttagare än låginkomsttagare som bor i villa.

Självfallet använder de som jobbar mycket och tjänar mycket pengar sådana tjänster - och det är bra, för det skapar jobb.

En person som är arbetslös har dessutom tid att städa själv. Ungefär 163 timmar i månaden mer än den som jobbar heltid, faktiskt. Det kanske bidrar lite till att statistiken tippar över åt ena hållet?

Och oavsett hur många höginkomsttagare som använder tjänsterna, så har användningen också ÖKAT MARKANT bland gamla, och tjänsterna uppskattas extremt mycket av dessa.

Så vad är problemet?

Anna Blixt sa...

Krassman, det kanske är intressant att titta på vart dessa 25 000 har tagit vägen? För det är faktiskt så att det jobbar 27 000 FLER inom välfärden nu än förra året. Att 25 000 har gått över från kommunala/statliga inrättningar till privata alternativ innebär ingen försämring - vare sig för arbetarna själva eller för de som använder sig av de vårdtjänster som erbjuds.

Den korrekta meningen är: "25 000 jobb inom välfärden har flyttat till annan arbetsgivare och 27 000 nya jobb har skapats inom välfärden som helhet."

Läs till exempel här: http://anderswjonsson.se/2010/08/23/27-000-fler-jobbar-inom-valfarden/

När det gäller de 1700 heltidsjobben du talar om, så har betydligt fler jobb än så skapats i och med att ROT/RUT-jobben inte behöver subventioneras till 100% för att uppstå, vilket statliga/kommunala jobb gör. Om 1700 jobb som är 100% subventionerade kan skapas inom statlig verksamhet till samma kostnad som över 10 000 jobb inom privat företagande så tar jag hellre 10 000 privata jobb - det genererar nämligen inkomster till staten och förbättrar budgeten för välfärden i det lite längre loppet.

Krassman sa...

@Anna Högberg
Du skriver följande:
"Självfallet använder de som jobbar mycket och tjänar mycket pengar sådana tjänster - och det är bra, för det skapar jobb."

Om de tjänar mycket pengar så fattar inte jag varför vi skall betala för detta via skatten, de har väl råd att betala det själva, eller? Det är liksom det som är själva frågan här.

Varför skall inte rika människor betala för sig utan subventioneras vi skatten som vi betalar tycker du?

Jag vet inte vilka källor du använder men nedan finner hänvisningar till mina. Skall bli intressant att se dina, om de nu är trovärdiga. Intressant och läsa att du tror att man inte kan ses som höginkomsttagare för att man är gammal.

Detta eftersom mer än var tredje pensionär, 36 procent, hade vid mätningen 2007 en nettoförmögenhet på över en miljon kronor.

SCB:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K02_TI_12_A05TI0902.pdf

SVT:
http://svt.se/2.103800/1.1927582/statistik_rut-avdraget?lid=puff_1864921&lpos=extra_2

SVT2 om pensionärerna:
http://svt.se/2.128339/1.2109219/manga_miljonarer_bland_pensionarer?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_2109219

När det sedan kommer till jobben inom välfärden så kommer jag allt kräva lite mer av dig en en rapport från ett arbetsgivarförbund som hänvisar till att antalet ARBETADE TIMMAR har ökat och motsvarar 27 000 personer. Antalet arbetade timmar är inte samma sak som antalet anställda Anna.

Lite källor som uppvisar en klart högregrad av trovärdighet än en Centerpartitisk riksdagsledamot som gör samma felaktiga tolkning som du själv gör.

SCB:
SCB/AKU rapporterar att det under det första kvartalet i år försvann 25 000 jobb inom vården och omsorgen – oavsett huvudman, form av juridisk person, driftsätt osv. Minskningen av antalet sysselsatta och anställda inom vården och omsorgen är statistiskt säkerställd.

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287910.aspx

Konjunkturinstitutet:
KI har på regeringens uppdrag utrett utvecklingen av sysselsättningen i den skattefinansierade välfärden. KI rapporterar att mellan 2007 och 2009 minskade de kommunalt finansierade sysselsatta (dvs. oavsett huvudman) med 33 000 personer.

http://konj.se/download/18.3eea013f128a65019c2800013516/F%C3%B6rdjupningspm_+nr6_2010.pdf