lördag, augusti 28, 2010

Buuu för Bildt och hans riskbedömningar

Nu är Carl Bildt ute och höjer ett varnade finger i media när det gäller de rödgrönas strategi för ett tillbakadragande av trupperna i Afghanistan. Han anser nämligen att ett slutdatum skulle öka risken för de svenska soldaterna, detta eftersom de skulle kunna bli mer utsatta för att påskynda ett uttåg. Detta får naturligtvis undertecknad och andra vänner av ordning att börja fundera kring Carl Bildt och detta med riskbedömningar.
Jag undrar vilka risker svensk trupp står inför när nu USA inleder sitt tillbakadragande från Afghanistan 2011. USA:s närvaro motsvarar i dag mer än två tredjedelar av den ISAF-styrka som finns på plats och att tro att detta inte skulle påverka situationen för de svenska trupperna är naivt. Man kan ju även fundera kring Bildts riskbedömningar när man ställer USA:s resonemang kring den mycket uppmärksammade Wikileaks rapporten kring de militära läget och hemliga operationer i Afghanistan.

Pentagon tände på alla cylindrar av Wikileaks publicerade dokument och det riktades misstankar om att det skulle ha ökat riskera för de närvarande trupperna. Wikileaks var av annan mening och om det nu finns en ökad hotbild mot trupp och civila får väl gudarna utvisa. Carl Bildts bedömning av dokumenten var då att det inte tillförde något nytt och tonade ner uppgifterna från Wikileaks. Vad som däremot Carl Bildt alltså tycker ökar riskerna är när en rödgrön regering fattar beslut om ett tillbakadragande, vilket flera länder redan planerar. Buu för Bildt säger jag, buuu för Bildt och hans riskbedömningar.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvD / E24 / DN / DN2 /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: