måndag, augusti 02, 2010

Vad är det som skall betygsättas?

Det Svenska betygssystemet är på väg att förändras i grunden. I dag meddelar nämligen Jan Björklund (Fp) att skolk skall synas i betygen. Björklund marscherar vidare på samma manér och kraven på våra unga skruvas upp för varje steg. Han drar sig inte ens för att göra en direkt jämförelse mellan myndiga och minderåriga - Det är inte okej att vuxna på en arbetsplats kommer och går precis som de vill. Då ska det inte vara det i skolan heller.

Det faktum att man inte får lön av att gå i skolan är tydligen inte en koppling som Björklund ser och hans tarvliga jämförelse vittnar inte om något annat än att hårdare tag mot allt och alla som inte håller sig till planen är liberalernas paroll. Jag läser även att Ylva Johansson (S) har uttalat sig positivt till förslaget, en uppfattning som jag inte delar. Johansson har dock inte de befintliga kraven på vuxna som ett argument utan ser frågan i ett större perspektiv. - Det viktiga är att man agerar när det händer och hör av sig till eleven och föräldrarna och tar reda på vad skolket beror på, säger hon.

Jag är av uppfattningen att om skolan skall sätta betyg, så skall det göras på det som eleverna presterar i de olika ämnena, inget annat. Skall skolk omfattas i betygen så kanske man skall löpa den linan helt ut och använda betygskriterier som är helt hämtade från arbetslivet. Vad sägs om samarbetsförmåga, socialkompetens och kunskapsförmedling till övriga elever. Eller varför inte initiativförmåga och problemlösning. Vissa kanske tycker det är dags att låta fack och arbetsgivare ta fram vad som skall betygsättas på våra elever, men det gör inte jag.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Mathias Sundin
/ Grönt Stockholm / Calle Bergström / Lottas ogenererade /
Martin Moberg / Alliansfritt Sverige / Kulturbloggen /Peter Andersson /

Krassman / In Your Face

6 kommentarer:

Helena von Schantz sa...

Hur kan betygssystemet förändras i grunden av att ogiltig frånvaro rapporteras i terminsbetygen? Skolan är redan skyldig att rapportera all ogiltig frånvaro till föräldrarna så har alla gjort sitt jobb är det inga nyheter som står i betyget. Eftersom skolkrapport inte finns i slutbetyget har det ingen betydelse för elevernas fortsatta karriär.

Du kallar Björklunds jämförelse med yrkeslivet tarvlig. I skolan förbereder vi elever för yrkeslivet. Vi betalar också rundligt med pengar för att våra barn ska lära sig det de behöver för att klara sig i livet. Skolkar de blir vi alla bestulna. Men framför allt är vuxenvärldens lättvindiga inställning till skola och skolk en orsak till att många elever blir bestulna på sin framtid. När jag var ung kunde alla få jobb, med eller utan slutbetyg. Idag är den som saknar gymnasiebetyg ytterst svag på arbetsmarknaden. Att vi inte tar ansvaret att få slut på okynnesskolkandet och att vi inte åtgärdar de problem som leder till annat skolkande. Det Krassman, det är däremot tarvligt.

Krassman sa...

@Helena von Schantz
Det förändras i grunden eftersom betygen nu skall redovisa något annat än vad eleven presterar i ämnena, och min fråga är återigen syftet.

Att som du mena att det inte är någon nyhet att man skall ha skolk i betyget är ju inte riktigt sant. Vad är det som får dig att tro att arbetsgivare i framtiden inte kommer att efterfråga skolkrapporter från skolan?

Det kommer flytta fokus från det som verkligen är intressant, nämligen elevernas kunskaper.

Jag har under alla mina år som skolpolitiker sett skolan som en förberedelse för själva livet, och inte bara yrkeslivet, så som du ser det. Sedan så är det väl även så att om en elev inte är på plast i skolan så används skolans resurser på de elever som närvarande, så att tala om stöld blir ju lite barnsligt.

Jan Björklund och den borgerliga alliansen skulle satsa på välfärden och det är tre år senare 33 000 färre anställde inom den samma. Att tro, eller påstå att detta med att torgföra elevers frånvaro skulle få elever som väljer att inte studera göra det är inget annat än naivt.

Tror du att okynnesskolandet kommer att upphöra bara för att det kommer att syna si betyget Helena? Du kanske gör det, men jag tror att det behövs insatser som möter varje enskild elev och får det så behövs det resurser.

Resurser i form av pedagoger som har tid och engagemang så det räcker för alla elever. Hoppas du är en av dom.....

Kalmardamen sa...

Jag är lika negativ som du i frågan om att betygsätta skolk.
Man löser inga problem med att försöka åtgärda symtomen.

Däremot kan jag mycket väl tänka mig ett skriftligt omdömme redan från 1:a klass i kamratskap och social kompetens. (Inga betyg)
Skrivet med stor försiktighet, efter att detta tagits upp på utvecklingssamtalen.
Inte stämpla något barn som den där elaka ungen, utan hitta det positiva som finns hos varje barn och arbeta vidare med det.
Kanske skulle detta kunna hjälpa mot mobbningen inom skolan.
Tvinga vuxna att uppmärksamma, se och höra problemen som finns där.

Helena von Schantz sa...

Du lägger verkligen ord i min mun här. Jag menar inte att det inte är en nyhet att man ska ha skolk i betyget, bara att informationen inte borde komma som en nyhet för föräldrar och elever då vi är ålagda att rapportera sådant fortlöpande.

Du påstår också att jag ser skolan som en förberedelse för yrkeslivet, medan du ser den som en förberedelse för livet. Var fick du det ifrån? Jag skriver yrkeslivet och "klara sig i livet".

Vad är det som får dig att tro att arbetsgivare kommer att efterfråga skolkrapporter från skolan? Vad får dig att tro att fokus kommer att flytta från kunskaper? Om betygen är bra är det väl ingen som bryr sig om frånvaron, men den situationen är sällsynt. För de flesta leder skolk till underkända betyg och då är det bra att påminnas om orsak och verkan.
Du efterfrågar syftet. Om det har jag skrivit i min blogg bättre än jag kan formulera mig i en kommentar: http://helenavonschantz.blogspot.com/2010/08/skolk-i-betyget.html
Jag tror inte alls att okynnesskolkandet upphör för att vi dokumenterar bättre. Däremot tror jag att det blir svårare att nonchalera skolk för både skolpersonal, myndigheter och föräldrar och det tycker jag är riktigt bra. Så bra att det är värt det extra arbete det innebär för oss lärare.

Krassman sa...

@Helena von Schantz
Där är vi helt överrens, att elever inte har godkännd frånvaro skall inte komma som någon överaskning för föräldrar och vårdnadshavare. Alla kanske inte följer sina barn/barns närvaro via fronter men osasett så skall det inte komma om en surprice.

Okej, sorry för det där med yrkeslivet. Har stött på argumentet att ett jobb fixar allt och bara man har ett jobb så ordnar sig livet men förstår nu att det inte var så du menade.

Så fort man inför något i en bedömning så tror jag att den informationen kommer att vara intressant. Väljer man att införa skolk i betyget, så kommer det naturligtvis att ta ett fokus från betygen i själva ämnena.

Om någon har haft tanken om att det som skall skrivas ner i betygen, ja då finns det människor som dessutom kommer att läsa det. Som en liknelse skulle bli fötrvånad över hur många arbetsgivare som jag träffat som fortfarande frågar efter omdömmen från det militära.

Vi har inte ordningsbetyg i skolan, men jag ser att ta med skolk i betyget som ett steg mot det, och jag är inte förvånad att det är Björklund som föreslår det samma.

Men avslutningsvis måste jag fråga dig varför du tror att om skolk tas med i betyget skulle bli ett sådant kraftigt incitament. Varför tror du att pedagoger, skolledare, föräldrar och myndigheter skulle ge dessa noteringar mer resurser än vad som ges idag?

Två andra funderingar är oxå hur eleverna ser på det och hur man ser på undervisning utan handledning. Är det läraren som skall få skolk på lönespec då eller rektor som skall ha det för att han har för få pedagoger?

Helena von Schantz sa...

Tror du verkligen att fokus skulle hamna på skolket? Vi hade betyg i ordning och uppförande när jag gick i skolan och jag har inte en aning om vad jag hade för betyg i de ämnena. Däremot vet jag fortfarande vad jag hade för avgångsbetyg i allt annat. Jag tror inte att fokus kommer att hamna på skolk för att informationen hamnar där istället för bara i SMS och mejlboxar. I så fall skulle det vara urbota dumt för den informationen säger ingenting om personens arbetskapacitet, kunskaper eller ens punktlighet. Så dumma arbetsgivare förtjänar att gå i konkurs. :)

Det som händer i dag är att lärare missar, skolledare missar, föräldrar missar, socialtjänsten missar. Lärare missar att rapportera skolk, i allmänhet pga tidsnöd och överarbete, ibland pga slapphet eller slarv. Skolledare missar genom att ha dåliga rutiner för frånvarorapportering och bristande uppföljning, socialtjänsten missar genom att dalta med föräldrarna på barnens bekostnad. Föräldrar missar att se ”the big picture” även om de får enstaka skolkrapporter. De tror på sina barns undanflykter och hittar på egna för sig själva. En officiell rapportering ställer helt andra krav på lärare och skolledning och gör det svårare för föräldrar att blunda för problemen. Det är ingen quick fix, men det gör det definitivt svårare att sopa problem under mattan och minskar risken att det ska ha hunnit gå långt innan skolket uppdagas. Lättare också för skolinspektionen att ge skolor bassning om de inte sköter det här.

För oss lärare innebär det här obekväm detaljstyrning och extra arbete. Själv är jag stor motståndare till all dokumentationshysteri och alla andra nya uppgifter som ger oss mindre tid att förbereda vettiga lektioner. Men i det här fallet måste vi ta det för när skolk har hunnit rasa iväg är det ett helt liv som påverkas, i värsta fall förstörs.