fredag, augusti 13, 2010

Nej till KD:s bidragslinje

Göran Hägglund kan tänka sig att vårdnadsbirgaet inte längre skall vara frivilligt för kommunerna att införa, om han får bestämma skall kommunerna erbjuda föräldrar att gå hemma med vårdnadsbidrag istället för att använda barnomsorg och arbeta. Trots det faktum att efterfrågan på vårdnadsbidraget inte fallit ut enligt regeringens egna beräkningar så propsar Hägglund på, trots den övriga alliansens uppenbara ointresse, att fler föräldrar skall välja att gå på bidrag.

Faktum är att vårdnadsbidraget ökar skillnaderna i ansvar och kontakt med barnen mellan män och kvinnor. Som ett exempel kan nämnas Stockholms kommun där mer än 90 procent av vårdnadsbidraget togs ut av kvinnor. Till råga på detta så har den borgerliga jämställdhetsbonusen som skulle motverka detta blivit ett totalt fiasko. Försäkringskassan har nämligen visat i sina siffror att den inte har haft någon effekt på fördelningen av föräldradagarna mellan kvinnor och män.

Sedan visar de siffror som finns att Sverige haft samma utveckling som i Norge. I Rinkeby har 21 föräldrar ansökt om vårdnadsbidrag för ett år eller längre. Detta är den stadsdel med flest långa vårdnadsbidrag. Något som motverkar integrationen och i sin förlängning kan bidra till ett ökat utanförskap. Det är även ett faktum att kvinnors ställning på arbetsmarknaden och deras löneutveckling kommer att drabbas när valet blir att stanna hemma med barnen istället för att arbeta.

I dagens SvD kan vi läsa att den sortens kritik och omdöme inte håller Göran Hägglund vaken om nätterna. – Vuxna människor är kapabla att fatta beslut om vad som är bäst för dem själva. De, huvudsakligen vänsterinriktade politiker, som anser sig veta bättre än vad människor själva vet om sin vardag ger jag inte mycket för, säger Hägglund.

Alla siffror som finns på det faktiska uttaget visar att det är kvinnor som väljer att gå på bidrag, att de som går längt kommer från invandrartäta områden och att bidraget i sig själv är en flopp. Hägglund vill inte att politiker skall påverka människor för mycket, ändå vill han att alla kommuner skall tvingas till att erbjuda vårdnadsbidraget. Är det bara jag som ser ett problem i det resonemanget som Hägglund har för att "erbjuda" föräldrar att gå hemma på bidrag. De föräldrar som vill vara hemma med sina barn de första åren, är det redan och ett bidrag på 6000 kronor som KD vill att bidraget skall höjas till tycker jag är rent slöseri med skattemedel.

Gammelmedia på detta:
SvD /

Nymedia på detta:

Martin Moberg / Thomas Bodström / Peter Soilander / Jämställd / Mats Engström / Emil Broberg /

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är problemet? Att människor själva skall få välja mer. Kommuner är så vitt jag vet inga människor.

Mattias

Krassman sa...

@Anonym
Nej det är inget problem, för den valfriheten finns redan idag. Jag är emot att jag med skattepengar skall betala för att andra skall gå hemma på bidrag bara. Vill du att arbetslösa skall kunna välja att gå hemma på bidrag oxå?