onsdag, november 13, 2013

Flockbeteende

Just nu sprids en nyhet via TT som tydligt visar på avsaknad, eller faktisk media logik. Källgranskning har i vår tid av konstanta flöden av nyheter aldrig varit viktigare. Trots detta så verkar tid eller intresse för att ta reda på fakta och presentera dessa lysa med sin frånvaro. Detta mediala flockbeteende har i dag fått ett tydligt exempel. Jag syftar på nyheten som fått rubriken ”Poliser måste tåla hot” alternativt ”poliser måste tåla dödshot”.

Är det som nyheten säger då, nej det är det naturligtvis inte. Aftonbladet, Expressen, GP och SvD lyfter alla upp sammandraget på ämnet som skickats ut från TT. Hoten mot två poliser skedde när den berusade 48-åring omhändertogs. Poliserna hade blivit rädda av hoten och krävde skadestånd på 5 000 kronor vardera för kränkning. Tingsrätten ogillade dock skadeståndskravet, och när man tittat närmare på frågan så tycker jag inte det är konstigt. 

Smålandsposten rapporterar att 48-åringen dömdes av tingsrätten till för upprepade hot mot tjänste­man, straffet blir skyddstillsyn, precis som vid tidigare hot mot poliser. Något som varken TT eller de övriga medierna tar upp. Nu blir rubriksättningen det som dominerar nyheten, inte att han dömdes för hot mot tjänsteman. Hotar du en polis kan du dömas för hot mot tjänsteman, det betyder dock INTE att polisen i sig får ett skadestånd. 

Att poliser har en tuff arbetsmiljö med inslag av hot och våld är ett faktum, och det är naturligtvis beklagligt. Att personliga skadestånd skall betalas ut för hot i tjänsten för poliser faller rimligtvis därför. Har nu beställt hela domen från tingsrätten i Växjö och avser att återkomma mer till ämnet. Någon som inte håller med så här långt är Norha4you, men vi får se var det landar. Skall vi i lag reglera att personligt skadestånd alltid skall betalas vid hot mot tjänstemän? Jag är tveksam....

Kristian Krassman, S

fredag, november 08, 2013

Besked från S i regringsfrågan!

I dag lämnar socialdemokraternas Stefan Löfven och Carin Jämtin tre tydliga besked i DN gällande regeringsfrågan. En fråga som flitigt ställts från den borgerliga regeringen och en uppsjö av borgerliga ledarskribenter. Löfven och Jämtin har tidigare meddelat att man i god tid innan valet kommer lämna besked, och detta är beskedet:

1. Vi socialdemokrater går till val själva med ett socialdemokratiskt valmanifest, som tydliggör våra prioriteringar kring att skapa fler jobb, vända utvecklingen i skolan och stärka välfärden.

2. Vid en kommande valseger siktar vi på att bilda en socialdemokratiskt ledd regering som tar tag i Sveriges framtidsutmaningar med ökad global konkurrens, en växande demografisk utmaning och en betydande klimatutmaning som kräver snabb omställning.

3. Vi är beredda att ta ansvar för Sverige – även i ett svårt parlamentariskt läge.
Därför är vi beredda att samarbeta över blockgränsen.

Löfven och Jämtin skriver att Miljöpartiet en naturlig samarbetspartner framöver. Men att vi även har en del gemensamt med Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet, och vet att de kan ta ansvar när det behövs. Det enda parti vi helt utesluter från alla former av samarbete är Sverigedemokraterna. Frågan är nu om Reinfeldt kommer utlova mer av samma eller om även han, eller något annat borgerligt parti, är villigt att ta ansvar för Sverige och söka samarbete över blockgränserna. 

Kristian Krassman, S

Nymedia på detta: 
Peter Högberg / Ulf Bjereld / Röda Berget /

måndag, oktober 14, 2013

Blir stridshingsten valack hösten 2014

Fredrik Reinfeldt har haft den goda smaken att utnämna sig själv till stridshingst för att lyfta sig när opinionen sviktar. Enligt honom själv kan han få människor som röstade på Vänsterpartiet i förra valet att rösta på M om de upplever att vi säger rätt saker som för Sverige framåt. Det är härligt med människor som har självförtroende, vill nämna att lite verklighetsförankring är inget någon dött av.

Dagens publicerade opinionsmätning understryker det faktum att stridshingsten riskerar att bli valack efter valet nästa höst.  Enligt Wikipedia betyder Valack en hingst som kastrerats genom att dess testiklar och bitestiklar tagits bort för att den ska bli lugnare, vänligare och tystare och därmed mer anpassad som arbetshäst. Kanske kan passa nu när Moderaterna officiellt utnämnt sig själva till Sveriges arbetarparti.

En person vars yrke är att kastrera hästar kallas valackare och jag kan se att knappt 57 procent i Metros undersökning svarar att Stefan Löfven kommer bli statsminister efter nästa val, medan 39 procent fortfarande tror på Reinfeldt. Ibland så snubblar man i politiken över uttrycket ”en häst till partiledare ”och nu kan jag konstatera att Moderaterna har en, han är dessutom självutnämnd.  

Kristian Krassman, S 

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

måndag, september 23, 2013

Räcker Perssons målsättning för Alliansen?

Socialdemokraternas tidigare partiordförande, Göran Persson, införde målet att Sverige skulle ha 80 % sysselsättning. I ett tidigare inlägg tog jag upp arbetslösheten och fick en kommentarer från riksdagsledamoten Bino Drummund (M). Han skrev följande ”Och ändå är Göran Perssons mål för sysselsättningsgrad på 80 % uppnått, av en borgerlig majoritet dessutom. Helt otroligt, eller hur Kristian? S var aldrig i närheten.”

Alliansen med Reinfeldt i spetsen skrotade sysselsättningsmålet. Arbetslösheten är nu 7,3 procent och väntas i år hamna på 8,2 procent. När Reinfeldt tillträdde i oktober-06 så var arbetslösheten 6,6 procent, så förstår jag varför Per Gudmundson på SvD och Drummond vill tala om sysselsättningsgraden igen. Att tala om en havererad arbetslinje är otacksamt, så valet blir naturligt och enkelt för dom.

Men det finns ett allvarligt problem att likt Gudmundson och Drummond väljer att blanda begreppen. I siffran över antalet sysselsatta ingår inte mindre än 11 arbetsmarknadspolitisk åtgärder. Dessa är onekligen avgörande för att arbetslösa skall kunna komma in på arbetsmarknaden, never the less, det är i dag 131 953 personer som ingår i åtgärder som befinner sig i statistiken. Åtgärder som är viktiga och avgörande, men det är ett annat mått än det som definierar politikens verkliga utmaning, nämligen arbetslösheten.

Kristian Krassman, S

Gammelmedia på detta
SvD

Nymedia på detta:
Marknadsliberalen
 

onsdag, september 18, 2013

Att låna till skattesäkningar

Den borgerliga alliansen har med moderaterna i spetsen gjort ett nummer av att man tar ansvar för Sverige. Det jag kan minnas som bäst liknande någon form av ansvar från regeringen var när man pausade det femte jobbskatteavdraget. Det avser man nu att genomföra i höstens budget som presenterades idag, på lånade pengar.

På lånade pengar undrar ni kanske, jo så här hänger det ihop. Konjunkturinstitutet prognos som presenterades i augusti visar att den offentliga sektorns sparande går med underskott fram till 2015, och har med detta gått med underskott i sju års tid. Indikatorerna i de av riksdagen beslutade budgetreglerna visar att man med denna skattesänkning bryter mot det uppsatta regelverket.  regelverket för landets budgetöverskott, och experterna är överens om detta.

 ”Rådet konstaterar att överskottsmålet inte uppnås. För att upprätthålla trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket bör regeringen presentera en tydlig plan för hur överskottsmålet ska kunna nås under den konjunkturcykel som är relevant för måluppfyllelsen.” / Finanspolitiska rådet

”..enligt Konjunkturinstitutets bedömning finns det inget långsiktigt reformutrymme. Ofinansierade åtgärder i höstens budget kräver därför motsvarande besparingsåtgärder framöver.” / Konjunkturinstitutet

” ...då de offentliga finanserna redan i nuläget inte når upp till överskottsmålet.” / Ekonomistyrningsverket

Det är långsiktigt ansvarstagande över ekonomin som gjort att Sverige har en av de starkaste ekonomierna i världen. Att nu den borgerliga alliansens frångår de budgetregler som man tidigare ställt sig bakom är allvarligt. Vad som är ännu mer allvarligt är att det görs för skattesänkningar. Detta istället för satsningar på jobb, skola och omsorg. Om mindre än ett år är det val, och det är tur att det är du som bestämmer vilken väg Sverige skall välja.

Kristian Krassman, S

Gamnelmedia på detta:
SVD1 / SVD2 / SVD3 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / AB1 /AB2 / AB3 / DN5 / DN6 / SR1 / SR2 / SVD4 /

Nymedia på detta:Bilden av min kommun...kan bli bättre

Norrtälje kommun bedriver ett arbete med att utveckla ett varumärke för kommunen. I detta arbete så har man nu genomfört en undersökning för att ta reda på vilken bild andra har av Norrtälje. 834 personer mellan 18-64 år bosatta i hela landet (inte Norrtälje kommun) har deltagit i onlineintervjuerna.

Jag har bott i denna kommun hela mitt 41-åriga liv och undersökningen visar att, hur skall jag skriva det, att kommunen har stor utvecklingspotential. Har saxat en del ur undersökningen och här är några talande exempel på bilden som svenskarna har av Norrtälje kommun, en bild som jag tyvärr delar i stora stycken. En bild som onekligen kan bli bättre.

* Knappt 40 procent känner till och 57 procent har hört talas om Norrtälje.
* 27 procent av de svarande har inga egna associationer till Norrtälje.
* 22 procent av de tillfrågade som hört talas om eller känner till Norrtälje har en mycket eller ganska positiv bild av Norrtälje.
* 16 procent tycker att Norrtälje kommun möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö.
* Sex procent anser att Norrtälje kommun är öppen för det som upplevs nytt.

Här har politiken en riktig utmaning och jag tycker kommunens näringslivschef  summerar det bra när han blir intervjuad av Norrtelje Tidning. – Det finns hos många en väldig längtan bakåt i tiden och man ser förändring och utveckling som något dåligt, säger han. Är det bara en slump att tidningen har kvar den gamla stavningen förresten?

I dagsläget klarar man inte det egna uppsatta målet när det gäller inflyttning. Skolorna i kommunen hamnar återkommande i slutet av rankingar. Vi har en smal arbetsmarknad och har svårt att attrahera akademiker. Det byggs minst. Den eftergymnasiala utbildningsnivån är lägst i länet och politiken tar inte klimatfrågan på allvar. Norrtälje kommun ses onekligen som "kusinen från landet" av många, och ansvaret att göra något åt det äger politiken. Tur att man är politiskt aktiv......

Kristian Krassman, S 

måndag, september 16, 2013

13 000 jobb, really?


Alliansen med moderaterna i spetsen trycker på pausknappen och genomför det tidigare planerade femte jobbskatteavdraget. Samma gamla slitna argument som tidigare återanvänds och detta femte avdrag skall ge 13 000 nya jobb. Sett till de tidigare och hur många jobb de gett så är dessa nya jobb en siffra som vi bör ta med en nypa salt, för att underdriva.

Inte ens nationens främsta ekonomer och forskare på området kan peka på hur många jobb som de fyra tidigare avdragen gett. Lyssnar man på hjärnorna bakom Alliansens politik så låter det annorlunda. Reinfeldt meddelar under pågående presskonferens följande: – De flesta bedömare är ense om att det här är den kanske mest jobbskapande åtgärden. Jag skulle aldrig kalla honom för lögnare, men jag vet att han inte talar sanning.

Landet har en av Europas bästa ekonomier, trots detta så rasar resultaten i skolorna, larmen inom sjukvården avlöser varandra, det råder massarbetslöshet och bland våra unga är arbetslösheten är skyhög. Med nästa veckas budgetförslag har regeringen Reinfeldt kommit upp i årliga skattesänkningar på 140 miljarder kronor netto sedan 2007. Lägg till de som genomförs av den borgerliga majoriteten i kommunen så har ni förklaringen till varför det ser ut som det gör.

Valet 2014 kommer handla om två saker, satsningar på jobb och skola eller skattesänkningar. Vilken tur att det är du som bestämmer!

Kristian Krassman, S

Gammelmedia på detta: 
SVD / DN / Aftonbladet / SR /

Nymedia på detta:

tisdag, maj 07, 2013

14 miljarder i sjön?

Ungdomsarbetslösheten i landet har under flera år visat en oroväckande utveckling och andelen unga som är långvarigt arbetslösa biter sig fast. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) så var arbetslösheten för åldersgruppen 15-24 år hela 28,1 %. Det är en höjning med 3% från motsvarande period föregående år och det är tredje kvartalet i rad som arbetslösheten visar på en signifikant ökning.

Totalt var arbetslösheten 8,6 % under första kvartalet 2013, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. Det råder utan tvekan massarbetslöshet i Sverige, en massarbetslöshet som berör 443 000 personer. Regeringens viktigaste reform för att skapa jobb för unga har den halverade arbetsgivaravgiften för alla mellan 18 och 25 år.


Effekten av reformen har vi starkt ifrågasatt under lång tid. Alliansen med Reinfeldt i spetsen har haft som huvudargument att vi vill ta bort reformen och att fler jobb inte skapas med höjd skatt på arbete. Nu har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering gjort de första vetenskapliga studierna av reformen.

Den preliminära rapporten från IFAU visar att kostnaden per nytt jobb är mellan 1 och 1, 5 miljoner kronor. På längre sikt är det osäkert om reformen har någon effekt alls trots att den kostar 14 miljarder kronor per år. Reformen ger alltså gav få unga jobb och är otroligt dyr. Nu är frågan på allas läppar om regeringen skall våga erkänna sitt misstag med ungdomsarbetslösheten eller om de även fortsättningsvis kommer välja att stoppa huvudet i sanden och inte se problemet.

Mot denna tandlösa reform ställer vi vår 90-dagarsgaranti. Den innehåller utbildningskontrakt för den som saknar gymnasieexamen. En arbetslös ska snarast erbjudas en utbildningsplan som leder till gymnasieexamen. Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser. Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. En reform för fler unga skall få jobb, att jämföra med ett slöseri på 14 miljarder per år.

Gammelmedia på detta:
SVT / DN / DN2 / Dagens opinion på liknande rapport gällande jobbskatteavdraget / Även  Aftonbladet på liknande /

Nymedia på detta:
Alliansfritt Sverige /

/ Krassman