tisdag, maj 07, 2013

14 miljarder i sjön?

Ungdomsarbetslösheten i landet har under flera år visat en oroväckande utveckling och andelen unga som är långvarigt arbetslösa biter sig fast. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) så var arbetslösheten för åldersgruppen 15-24 år hela 28,1 %. Det är en höjning med 3% från motsvarande period föregående år och det är tredje kvartalet i rad som arbetslösheten visar på en signifikant ökning.

Totalt var arbetslösheten 8,6 % under första kvartalet 2013, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. Det råder utan tvekan massarbetslöshet i Sverige, en massarbetslöshet som berör 443 000 personer. Regeringens viktigaste reform för att skapa jobb för unga har den halverade arbetsgivaravgiften för alla mellan 18 och 25 år.


Effekten av reformen har vi starkt ifrågasatt under lång tid. Alliansen med Reinfeldt i spetsen har haft som huvudargument att vi vill ta bort reformen och att fler jobb inte skapas med höjd skatt på arbete. Nu har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering gjort de första vetenskapliga studierna av reformen.

Den preliminära rapporten från IFAU visar att kostnaden per nytt jobb är mellan 1 och 1, 5 miljoner kronor. På längre sikt är det osäkert om reformen har någon effekt alls trots att den kostar 14 miljarder kronor per år. Reformen ger alltså gav få unga jobb och är otroligt dyr. Nu är frågan på allas läppar om regeringen skall våga erkänna sitt misstag med ungdomsarbetslösheten eller om de även fortsättningsvis kommer välja att stoppa huvudet i sanden och inte se problemet.

Mot denna tandlösa reform ställer vi vår 90-dagarsgaranti. Den innehåller utbildningskontrakt för den som saknar gymnasieexamen. En arbetslös ska snarast erbjudas en utbildningsplan som leder till gymnasieexamen. Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser. Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. En reform för fler unga skall få jobb, att jämföra med ett slöseri på 14 miljarder per år.

Gammelmedia på detta:
SVT / DN / DN2 / Dagens opinion på liknande rapport gällande jobbskatteavdraget / Även  Aftonbladet på liknande /

Nymedia på detta:
Alliansfritt Sverige /

/ Krassman   

1 kommentar:

Yngve Nilzon sa...

Att "ljuga som en häst travar" är ett gammalt ordspråk. Att du Krassman inte är någon hippolog kan du inte rå för.
Men att du medvetet väljer ut siffror om ungdomsarbetslöshet för att det skall passa din och sossarnas agenda råder det inget tvivel om.
Arbetslösheten är tillräckligt bekymmersam utan att du ska behöva ljuga om den.
Du vill att läsarna skall tro att ungdomsarbetslösheten i kommunen totalt är 21,7 % och att de ungdomar som varit utan arbete i mer än sex månader skulle ha ökat med 52 % från motsvarande period föregående år.
Låt oss se vad Arbetsförmedlingens färska statistik visar för Norrtälje kommun.
Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) och sökande i program med aktivitetsstöd ökade från motsvarande period föregående år med totalt elva personer eller 3,7 procent. De som varit utan arbete mer än sex månader ökade med 29 personer (27,1 procent). Och de utan arbete i 12 månader med en (1) person (2,6 procent). Medan sökande som fått arbete under samma period ökade med hela 67,5 procent.
Och Kristian Krassman, antalet öppet arbetslösa ungdomar i Norrtälje kommun har minskat med 34 personer (27,2 procent) under samma period.
(Källa: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/)

För rättvisans skull kan det vara intressant att se på antalet sysselsatta i riket som helhet. I april 2003 då sossarna styrde Moder Svea var 4 203 000 miljoner människor i arbete (SCB). Idag är den siffran 4 643 000. 440 000 fler har ett arbete idag.

Trava på Krassman men håll dig på rätt bana.