onsdag, september 18, 2013

Att låna till skattesäkningar

Den borgerliga alliansen har med moderaterna i spetsen gjort ett nummer av att man tar ansvar för Sverige. Det jag kan minnas som bäst liknande någon form av ansvar från regeringen var när man pausade det femte jobbskatteavdraget. Det avser man nu att genomföra i höstens budget som presenterades idag, på lånade pengar.

På lånade pengar undrar ni kanske, jo så här hänger det ihop. Konjunkturinstitutet prognos som presenterades i augusti visar att den offentliga sektorns sparande går med underskott fram till 2015, och har med detta gått med underskott i sju års tid. Indikatorerna i de av riksdagen beslutade budgetreglerna visar att man med denna skattesänkning bryter mot det uppsatta regelverket.  regelverket för landets budgetöverskott, och experterna är överens om detta.

 ”Rådet konstaterar att överskottsmålet inte uppnås. För att upprätthålla trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket bör regeringen presentera en tydlig plan för hur överskottsmålet ska kunna nås under den konjunkturcykel som är relevant för måluppfyllelsen.” / Finanspolitiska rådet

”..enligt Konjunkturinstitutets bedömning finns det inget långsiktigt reformutrymme. Ofinansierade åtgärder i höstens budget kräver därför motsvarande besparingsåtgärder framöver.” / Konjunkturinstitutet

” ...då de offentliga finanserna redan i nuläget inte når upp till överskottsmålet.” / Ekonomistyrningsverket

Det är långsiktigt ansvarstagande över ekonomin som gjort att Sverige har en av de starkaste ekonomierna i världen. Att nu den borgerliga alliansens frångår de budgetregler som man tidigare ställt sig bakom är allvarligt. Vad som är ännu mer allvarligt är att det görs för skattesänkningar. Detta istället för satsningar på jobb, skola och omsorg. Om mindre än ett år är det val, och det är tur att det är du som bestämmer vilken väg Sverige skall välja.

Kristian Krassman, S

Gamnelmedia på detta:
SVD1 / SVD2 / SVD3 / DN / DN2 / DN3 / DN4 / AB1 /AB2 / AB3 / DN5 / DN6 / SR1 / SR2 / SVD4 /

Nymedia på detta:Inga kommentarer: