torsdag, januari 27, 2011

Kommer en utredning nå målet 2012?

Frågan kanske låter konstig men mot bakgrund av barn- och äldreminister, Maria Larssons, nollvision mot att barn skall vräkas så blir frågan naturlig. Nollvisionen som infördes 2007 har haft en bra start, det måste medges, men nu så går det åt fel håll visar nya siffror. Sammanlagt var det 632 barn som vräktes förra året - detta alltså trot den höga ambitionen från den borgerliga regeringen. Då kan man ju fråga sig vad som gått fel, och hur nu denna vision skall infrias.

Enligt Maria Larsson så är de kommuner som jobbar tillsammans med kronofogdemyndigheten och hyresvärdar har bättre förutsättningar att förhindra vräkningar. Ser jag till min egen kommun där man arbetar tillsammans men kronofogden kring dessa fall, och ändå ligger bland de kommuner som har flest vräkningar i landet så är dock förklaringen en annan. Det är bostadssituationen som gör att det bara är 17 kommuner i landet som vräker fler barn.

Fler%20barn%20vr%C3%A4ks

Maria Larsson vill nu se en utredning där man skall dra lärdom av de kommuner som lyckas, alltså samma Maria Larsson som under valrörelsen berättade att hon vill driva frågan om att förbjuda vräkning av barnfamiljer. Jag tror att de faktorer som orskar dessa vräkningar är väl kända och har man nu redan tagit beslut om en nollvision mot att barn skall vräkas så förväntar jag mig att den visionen inns nedskriven på papper.

Vill den borgerliga regeringen förhindra att barn vräks, ja inför då ett förbud att vräka barnfamiljer, precis som Maria Larsson tidigare önskade. Hon har deklarerart att vräkningar av barn skall upphöra 2012 enligt det material jag kan hitta och då föreslår jag att Maria Larsson riktar in sig på det, istället för att lägga dyrbar tid på att utreda hur kommuner som lyckas jobbar. Faktorerna är redan kända så först när lagstiftning kommer på plats kommer man nå sin uttalade nollvision. Detta är en nollvision av två som Maria Larsson uttalat, och en frågan som måste ställas är hur seriösa dessa nollvisioner är som hon sätter upp.

Gammelmedia på detta:
SR / SvD / Aftonbladet / DN /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: