onsdag, februari 15, 2012

Kjesaren är naken, vem syr kläderna?

Den borgerliga arbetslinjen är en paradox i sig självt. Grunden för att skapa fler jobb och få fler i arbete är uppbyggd av skattesänkningar och subventioner för att öka efterfrågan. Dess självutnämnda konstruktörer, Borg och Reinfeldt, hävdar i alla lägen dess förträfflighet medan forskare och analytiker konstaterar att det inte går att trovärdigt utvärdera hur jobbskatteavdraget påverkat sysselsättningen.


Politik är som sagt det omöjligas konst och de enda jobben som jobbskatteavdraget verkligen lyckats påverka är väl Borg och Reinfeldts egna. För sex år sedan var 28 000 personer långtidsarbetslösa. Lösningen på detta var Borg och Reinfeldts arbetslinje som i det närmaste skulle krossa detta utanförskap och bryta den passivitet som nu Socialdemokraterna hade tvingat på svenska folket.

Sedan 2006 har långtidsarbetslösheten ökat med 143 procent enligt Arbetsförmedlingens. I dag har vi 68 000 personer som är långtidsarbetslösa och arbetslinjens viktigaste reform är nu sänkt restaurangmoms. Att långtidsarbetslösheten ökat är ett bevis på den borgerliga arbetslinjens tillkortakommande. Man skall stimulera sektorer för ökad efterfrågan på arbetskraft, men att då inte se till att fel matchning som råder på arbetsmarknaden motverkas med kompetens och utbildning är ett misstag.

Agerandet är snubblande nära tanken att skapa en låglönemarknad som skall stärka Sveriges internationella konkurrens på en global marknad. Att göra det svårare för gymnasieelever att läsa till högre studier, dra ner på arbetsmarknadsutbildning, sätta arbetslösa ungdomar i karantän från insatser och utbildning och i det närmaste skrota vuxenutbildningen är naivt och vittnar om att den största kompetensbristen för att skapa nya arbetstillfällen finns hos de som konstruerat den borgerliga arbetslinjen.

 Nu försvarar dessa konstruktörer sig med näbbar och klor och siffror lyft fram utan kontext. Målet är att ge sken av en fungerande arbetslinje och skjuta misslyckandet på framtiden, i hopp om att det skall lösa sig av sig självt. I dag har 405 000 öppet arbetslösa och sysselsättningsgraden i landet har minskat till 65 procent sedan augusti 2006. Kejsar Reinfeldt är naken, hur länge tänker media fortsätta sy hans kläder?   

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / SvDDN / DN2 / DN3 / SvD2 / DN4 / DN5 /

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

Peter Vettergren sa...

Rätta dig i ledet, du tycker fel.

http://www.dn.se/ekonomi/jobb/s-forslaget-ar-konstruktivt

Jobbigt att vara sosse ibland.

Krassman sa...

@Peter Vettergren:
Jaha, vart tycker jag fel någonstans Peter?