måndag, oktober 17, 2011

En jargong, ett sätt man pratar på!?

Genom Viktor Tullgren tar jag del av en transkription (talat språk uttryckt i text) från radioprogrammet Medierna i P1 från den 15/10:e där man intervjuvar Jan Helin från Aftonbladet. Frågan gäller naturligtvis Aftonbladets superskoop gällande Håkan Juholt och han påstådda bluffande med traktamente för sin lägenhet. Juholt har själv tagit upp att forskare, journalister och samhällsvetare kommer att studera denna historia i årtionden framöver. Syftade drevet till att få fram sanningen i hans agerande, eller syftade till att få hans avgång?


Efterspelet för Håkan Juholt har bara börjat, men så även för de media som varit aktiva i arbetet med att driva drevet. I dag så har Johanne Hildebrant en intressant kolumn som tangerar detta ämne. Hon skriver bland annat: "även om Cirkus Juholt har orsakat en enorm politikerbevakning görs i vanliga fall inte särskilt många djuplodande reportage med kontext från den sfären". Det som Johanne pekar på i sin kolumn är mycket tänkvärt och frågan blir slutligen vilken typ av journalistik vi kommer få se från kvälls-och dagspress, hennes egna ord blir en bra avslutning, och start på tankarna.

"Journalistik är framför allt att ta reda på vad som händer och förklara varför det sker. Så om inte medierna kan ge sina tittare och läsare ett faktaunderlag att utgå från så att de själva kan skapa sig en bild av något som händer, vem ska då göra det?"

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / Jan Helin / SvD2 / DN / Medierna i P1 /

Nymedia på detta:
Robin HoodMartin Moberg / Peter Andersson / Jämlikhetsanden / Tokmoderaten /Anna Ardin / Roger Jönsson /

Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Steffe P sa...

Att just Aftonbladet ville att Juholt skulle avgå är ju ganska intressant. Ha inte dom setts som en S blaska sen urminnes tider? Kanske ett tecken på hur splittrat det är hos S i gentligen.