fredag, april 09, 2010

In Your Face, tant Gredelin

Justitieminister Beatrice Ask tar nu till orda när det gäller Borgström&Bodströms ambitioner gällande skärpta straff och nya rubriceringar för sexualbrott. Tant Gredelin som gärna själv tänker utanför boxen, med visionen om att staten skulle misstänkliggöra sexförbrytare offentligt färskt i minnet, tycker att de levererade förslagen inte innehåller något nytt. Merparten av förslagen finns med i den pågående sexualbrottsutredningen menar hon.

1:a pris i tävlingen "ansträngt leende 2010"

Den utredningen kanske innehåller höjda straffsatser för våldtäkt, men innehåller den en ny brottsrubricering kanske man skulle fråga tant Gredelin? Borgström&Bodström vill se särskilda våldtäktsmottagningar på varje länssjukhus, tant Gredlin talar om generella utbildningar för anställda inom vården. Tant Gredelin hävdar dessutom att Borgström&Bodström inte presenterar några konkreta förslag, samtidigt som hon alltså bemöter deras artikel med en utredningen som beräknas vara avslutad den 29 oktober 2010.

Jag kan konstatera att tant Gredelin kommer att ha en utvärdering klar innan valet den 19:e september gällande sexualbrotten. Det gäller utvärderingen av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Anna Skarhed som är tillsatt utredare är nybliven justitiekansler och hennes slutdatum som var den 30 april, är skjutet på framtiden. Det har talats om juni månad och jag mailde henne om exakt datum idag, vi får väl se om jag får något svar. Oavsett det så kan jag konstatera att tant Gredelin har dåligt på fötterna med argument som styrker att hon som justtitieminster har några visioner och målsättningar att presentera på området. In Your Face tant Gredelin.

Gammelmedia på detta:
SvD ,
Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: