torsdag, april 22, 2010

Sverige tjänar på rättvisa

Joakim Molander uppmanar idag alla kamrater upp på barrikaderna. Bakom hans upprop ligger boken som på svenska heter Jämlikhetsanden (The Spirit Level) av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Bokens vetenskapligt baserade slutsatser visar att ingen tjänar på ojämlik fördelning – inte ens de som till synes har dragit samhällets vinstlott. Skälet är att ojämlika samhällen uppmuntrar en statushets som leder till stress, sociala problem och ohälsa.


Vidare skriver Molander följande: "Över 50 års forskning kommit till slutsatsen att skillnader i ohälsa mellan rika och fattiga kan förklaras med en enda variabel: ekonomisk ojämlikhet. Och inte bara det. Ekonomisk ojämlikhet är inte bara förklaringen till varför fattiga mår sämre än rika inom ett samhälle. Det är också orsaken till att fattiga människor i ojämlika samhällen mår sämre än fattiga människor i jämlika samhällen."

Anders Borg har gång efter annan glidit på svaret när det gäller klyftorna i Sverige som ökat som en effekt av den borgerliga kalla politiken som nu förts de senate fyra åren. Fördelningen mellan de som har jobb och de utan, mellan män och kvinnor och mellan sjuk och frisk talar ett tydligt språk. De som redan har skall mer få och de som är utan skall inget ha.

Molander tar även upp en annan rapport i sin artikel från statsvetarna Peter Strandbrink och Linda Åkerström. Deras rapport visar att våra medborgare inte är så politiskt passiva och upptagna av sina egna liv (och konsumtion) som det hävdas i medier och politisk debatt. Vi ser fram emot att dessa medborgare går till vallokalen den 19:e september och byter regering i Sverige så att vi återigen kan påbörja arbetet med att minska klyftorna i Sverige, eftersom Sverige tjänar på rättvisa.

Gammelmedia på detta:
SvD

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: