torsdag, april 15, 2010

Är detta allt?

Efter att läst 200 poäng konspirationsteorier på universitetet sprider sig nu oron i denna redan rastlösa kropp. När kommer det riktiga utspelet? När kommer Borg att kalla till ny pressträff med ljudande sirener. Vad kommer den borgerliga alliansen att utlova för satsningar och till vilken målgrupp?

Efter att läst Tokmoderatens totala sågning av sin egen finansminister blir jag ännu mer nervös. Är han utskickad av Moderaternas partiorgan, Kent Persson, för att spela ner vårbudgeten. Detta för att sedan kunna hissa "de riktiga satsningarna" till skyarna när de presenteras. Det är närmast panik i styrhytten när jag tänker tanken - Tänk om detta är allt!

Är det detta som skall minska utanförskapet som ökat med 70 000 under de gångna fyra åren med borgerligt styre? Är det detta som skall leda till fler jobb, nu när vi har fått en ökad arbetslöshet med 100 000 under de gångna fyra åren med borgerligt styre? Är det detta som skall hindra de skenande klyftorna mellan de som har jobb, och de som inte har? Är det detta som skall minska klyftorna mellan män och kvinnor och är det detta som skall knäcka en ungdomsarbetslösheten på 25 procent?

Nåja, vi får väl se vad som kommer, om det nu kommer. Själv tycker jag dock att Sverige kan bättre och att den 19:e september för att byta regering är i det allra senaste laget.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Expressen / SvD2 / DN2

Nymedia på detta:
Annarkia / Rasmus Lenefors / Ett hjärta rött / Badlands Hyena
/ Bloggarna / Alliansfritt Sverige1 / Alliansfritt Sverige2 / Johan Westerholm / Mina Moderata karameller / Peter Andersson / Kent Persson / Peter Högberg

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: