torsdag, april 22, 2010

Hungrig hund, jagar inte bättre

De fyra senaste åren har präglats av en politik som syftat till att sätta press på de som inte har, eller kan arbeta. Borgerliga politiker brukar kalla det för "ökade drivkrafter", vanliga människor kallar det för piskan. Ersättningen för sjuka och arbetslösa har minskats för att ge utrymme för skattesänkningar för de som redan arbetar. Politiken har ökat klyftorna i samhället och alla jobb som detta skulle skapa lyser med sin frånvaro.

En avhandling från Umeå universitet visar att sänkt a-kassa inte är någon bra metod att snabbt få arbetslösa att söka jobb. Regeringens metod att öka motivationen genom att sätta ekonomisk press på arbetslösa får bakläxa. Tvärtom ökar en relativt hög nivå på a-kassan möjligheterna att söka jobb under en längre tid och på så sätt hitta ett lämpligare och mera välavlönat jobb, enligt avhandlingen. Genom att studera situationen för dem som blev arbetslösa vid den ekonomiska krisen i början av 1990-talet kan man också visa att arbetsmarknadspolitiska program har positiva effekter på lång sikt.

Den borgerliga regeringen har alltså inte bara givit arbetslösa sämre förutsättningar att hitta ett nytt jobb, man har dessutom skurit ner 70 procent av arbetsmarknadsutbildningarna och minskat vuxenutbildningen. När den borgerliga jobblinjen torgförs så är det fört och främst jobbskatteavdraget som lyfts fram, men hur många jobb det givit är mindre känt. Sven-Otto Littorin brottas med resultaten från nystarts och instegs jobben, för att då inte glömma det totala fiaskot med "lyftet". Kort och gott, betyget för den borgerliga arbetslinjen som skulle sänka trösklar och närmast utrota utanförskapet för ett IG.

Den 19:e september är det val, då står fler jobb mot ökade klyftor.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:
Badlands Hyena / Claes Krantz /Roger Jönsson / Johan Westerholm / Alltid rött alltid rätt / Martin Moberg / HBT-Sossen / Storstad

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Pholostan sa...

Antalet nya jobb som jobbskatteavdraget direkt skapat är noll. Zip zero nil null noll. Något annat går inte att säga med säkerhet.