onsdag, april 28, 2010

Vi sätter jobben först!!

Idag så har underteckand en artikel publicerad i dagens Norrtelje Tidning. Länk till artikeln hittar ni här, och nedan i sin helhet.

----------------------------------------------------------------------------

Valet den 19:e september är ett vägval för Sverige. De politiska alternativen som står mot varandra är tydliga. Den borgerliga alliansen står för en politik som kort kan beskrivas som mer av samma. Klyftan mellan pensionärer och de som arbetar skall bestå och lösningen på utanförskap, arbetslöshet, sjukvårdsköer, kvaliteten i skolan och klimat- och miljöfrågan är alltjämt nya skattesänkningar.

Nu krävs åtgärder för att skapa nya jobb. Vi socialdemokrater har presenterat en lista med konkreta åtgärder för att gå från passivitet till jobbskapande politik. Vi vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer. Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för de soloföretagare som gör sin första anställning, något som vi vet skulle fungera mycket väl i vår kommun. Vi vill även införa ett riktat avdrag för alla som anställer arbetslösa ungdomar och införa ett kraftfullt första jobbet-avdrag för dem som anställer långtidsarbetslösa ungdomar.

Den borgerliga jobblinjen har havererat för länge sedan och de ”projekt” som Sven-Otto Littorin startat har gång efter annan omstrukturerats och förändrats. Resultaten av jobbgarantin, nystartsjobben, instegsjobben och den senaste kampanjen, ”lyftet”, lyser med sin frånvaro.
Samtidigt som effekterna uteblivit så satsar man nu ynka 100 miljoner på feriearbeten som valfläsk. Detta är inte på långa vägar tillräckliga satsningar i ett läge där, enligt Statistiska Centralbyrån, 26,8 procent av våra unga saknar arbete.

Vi vill investera i Sveriges unga. Alla vet att ett första jobb och en egen bostad är grunden för att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar ska få stöd för att lättare hitta de utbildningar som ger störst chans till jobb. Vi föreslår ett brett ungdomslyft för att med jobb och utbildning i dag rusta de unga för morgondagens arbetsmarknad. Av de 100000 nya jobb-, praktik- och utbildningsmöjligheter vi föreslår riktar vi 26000 platser till unga.

Enligt arbetsförmedlingens siffror så har arbetslösheten i Norrtälje kommun ökat med 202 personer på ett år. Av de totalt 838 arbetslösa som vi hade i mars månad var hela 180 av dessa ungdomar mellan 18-24 år. Efter tolv år av borgerligt styre så behövs det politiska visioner och engagemang i Norrtälje kommun som tar ett långsiktigt ansvar för vår kommuns utveckling.

Vi Socialdemokrater sätter jobben först och de satsningar vi vill göra på skola, gymnasieskola, vuxenutbildning, bostadsbyggande och feriearbeten är alla exempel på investeringar som skapar ökade möjligheter för alla våra kommuninvånare, och det gör vår kommun stark.

Kristian Krassman (S)

1 kommentar:

Cath sa...

Du nämnde Nystartsbidraget... jadu - som levande mitt i utförsäkring, sjukdom och dessa sk insatser kan härmed meddela att det inte fungerar över huvud taget...