fredag, april 16, 2010

Även näringslivet surar Maud

SN ger sig på att göra ett bokslut över den gångna mandatperioden. Man räknar upp genomförda reformer så som förändringen av A-kassan, sjukförsäkringen, jobbskatteavdraget, sänkningen av bolagsskatten och borttagande av förmögenhetsskatten. Trots att alla dessa besked som bör ligga i linje med SN:s uppfattning med vad som är himlen på jorden så landar man i att det har gjorts för lite och i för långsam takt.

Om investeringar och anställningsbeslut ska förläggas till Sverige är det viktigt att svenska näringslivsvillkor sticker ut vid en global jämförelse, skriver SN. Näringslivsminister Maud Olofsson har följande citat på Regeringskansliets hemsida: "Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. Det ska bli mer lönsamt och mindre krångligt att vara företagare". Hon skriver dessutom i sitt nyhetsbrev från igår följande stycke.

"Jag är övertygad om att de prioriteringar regeringen nu föreslår i vårpropositionen kommer att falla i god jord. Vi är inne i ett ljusare ekonomiskt läge och förslagen vi nu presenterar är ytterligare steg på väg för ett ännu bättre Sverige."

Eller så gör det inte det Maud, eller så gör det inte det.....

Gammelmedia på detta:
SvD /


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: