tisdag, december 01, 2009

Tre nyanser av brunt

Idag så levererar SvD en ledare som består av en text i tre nyanser av brunt. Utgångspunkten för ledaren är den rödgröna oppositionens förslag som presenterades igår av en ny organisation. En organisation av de trygghetssystem som finns idag som syftar till att människor inte skall bollas mellan olika myndigheter som om de vore svarte Petter.

Den första nyansen av brunt består i SvD:s tydliga förväntan att oppositionen skall leverera ett helt färdigt koncept med alla frågeställningar besvarade och alla analyser analyserade. SvD menar att förslaget från oppositionen är otydligt och att man helgarderar sig. Hade det varit ett förslag från en borgerlig opposition så hade säkert det bemötts med ord som visionärt, tankar som bryter invanda mönster och att förslaget vittnade om nytänkande. Det är uppenbart att när det nu är ett förslag från oppositionen så väljer SvD att försvara de systemen som finns idag, blunda för de problem som finns, än att se fördelar med förslaget.

Den andra nyansen av brunt består i SvD:s sätt att skriva ner oppositionens jobbpolitik. Här väljer SvD att använda sig av Svensk Näringslivs rapport som släpptes förra veckan. Här insinuerar SvD:s ledare att oppositionen heller vill tala om vad arbetsgivarna skall göra än att lyssna till dom. Kritiken från SN gällde för det första inte jobbpolitiken. I sin rapport konstaterar SN att de rödgröna har flera förslag som skulle vara positiva för företagandet. S-förslaget om ett riskkapitalavdrag för investeringar i nystartade företag, och MP och V:s föreslagna sänkningar av arbetsgivaravgifterna för småföretag är sådana åtgärder. Men problemen som SN tar upp i rapporten är att oppositionen vill återinföra förmögenhetsskatten och höja både nivåerna och taken i A-kassan vilket SN anser minskar drivkraften att arbeta och försvårar rekryteringar.

Den tredje nyansen av brunt från SvD: ledare är vilseledande funderingarna kring organisationen som oppositionen föreslagit. Är det en ny myndighet? Vad betyder det för den reformtrötta Försäkringskassan? Vad betyder det för rehabiliteringskedjan? Jag som läst samma artikel som säkert SvD gjort har i alla fall förstått att förslaget betyder att verksamheten skall organiseras på kommunnivå. Att sedan resurserna som arbetar med att utforma de individuelle stödet kommer både från kommun och stat är ganska uppenbart. Eftersom det är en mix de system som finns idag som skall sammanfogas på en plats för att ge alla bättre stöd och bättre förutsättningar. Det handlar inte om att ge arbetsförmedlingen och försäkringskassan gemensamma väntrum som SvD vill få det till. Det handlar om att ge människor stöd istället för att placera dom mellan stolarna i olika centrala insatser som utgår från Social-eller arbetsmarknads departementet.

Gammelmedia på detta:
SvD

Nymedia på detta:
Peter Andersson
, Kommunledningen, Marknadsliberalen

Krassman, In Your Face

3 kommentarer:

MarLin sa...

Jag håller med om att det inte rör centrala väntrum, jag säger skit i väntrumen helt. Jag vet inte vad arbetsförmedligne är om det inte är instand för att dölja viss statistik och visa lite annat. Och hota inte företagen som man gör i reklamen som komenteras på morgonssoffan.

Mattias Lönnqvist sa...

Hur är det tänkt att de rödgröna ska återinföra den s.k. värnskatten? Med tanke på att den (tyvärr) aldrig avskaffats menar jag.

Är det ytterligare en straffskatt på flit som ska införas (dvs en dubbel s.k. värnskatt) eller är det besparingsskatten (den s.k. förmögenhetsskatten) som egentligen åsyftas?

Krassman sa...

@Mattias Lönnqvist
Tack för frågan, den fick mig att inse att det var fel skrivet av mig. Naturligtvis gäller det förmögenhetsskatten.