måndag, december 14, 2009

Sänkningarnas bortglömda baksida

Fredrik Reinfeldt lovade dyrt och heligt att han lämnat den tidigare Bo Lundgren politiken där skattesänkningarna var i fokus. Reinfeldt uttryckte det under valrörelsen 2006 med att säga att varje krona i sänkt skatt hade en baksida. Den baksidan var att varje sänkt krona i skatt var en krona mindre till välfärd och omsorg. Kring årsskiftet tickar nu de senaste borgerliga skattesänkningarna ut. 10 miljarder kronor i sänkta skatter, pengar som riksgälden fått låna till.


Enligt riksrevisionen så visar det sig att det är långt ifrån alla som känner till skattesänkarfesten. Särskilt arbetslösa, unga och utlandsfödda är okunniga om sänkningarna. – Beräkningarna visar att jobbskatteavdraget kan förväntas få en positiv effekt på arbetskraftsutbudet. Men regeringen bör säkerställa att allmänheten får en bättre kännedom om jobbskatteavdraget. Det är en förutsättning för att nå de förväntade effekterna, säger riksrevisor Claes Norgren.

Vi kan med all säkerhet förvänta oss en valrörelse där Moderaterna återigen faller in i skattesänkarmantrat, friskt påhejade av att få medborgarna att inse hur bra alla som jobbar fått det. Hur bra de fått det genom att sjuka, arbetslösa, unga och pensionärer fått stått tillbaka till förmån för den sänkta skatten. Bortblåst kommer Reinfeldt retorik från 2006 att vara och sloganen "att nu är det välfärdens tur" kommer vara glömd sedan länge. Förutom att verkligheten är den Moderata alliansens största problem så ser vi även att de som får sänkt skatt ser den kopplingen som Reinfeldt gjorde, i alla fall under valrörelsen 2006.

I Aftonbladet så vittnar makarna Roland och Madeleine Lindvall från Huddinge, som är vinnare av den borgerliga politiken, om deras funderingar kring att få några hundra över i månaden. Makarna är överens om att välfärden är viktigare än stora skattesänkningar. – Vårdgarantin är viktigare. Folk måste kunna klara sig även när det är en lågkonjunktur, säger Roland. Jag tror inte att Roland är ensam om att tycka detta.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, DN, SvD

Nymedia på detta:
Petra , Kierkegaard , Hannastacia

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: