onsdag, december 16, 2009

Den strålande kärnkraften

Läser i gammelmedia att elpriset rusat i höjden nu när grannen Bengtsson tänt julljusen. Att elpriset på elmarknaden Nordpool femfaldigades på torsdagen till 261 öre per kilowattimme har dock en logisk förklaring. Det är naturligtvis efterfrågan som styr priset men det har även påverkats av att flera kärnkraftsreaktorer står stilla, både i Oskarshamn och Ringhals, vilket drivit upp priset.

Fick en länk tidigare av Catarina Wahlgren till Veckans affärer där man tagit upp och granskat funktionsdugligheten hos den strålade kärnkraften. Vi kan väl säga att den inte är allt för imponerade. Summeringen från slutet av förra året visar att de Svenska kärnkraftverken håller en medelmåttig kvalitet. De står mycket oftare stilla än de i USA, Sydkorea och Finland. Visst har siffrorna något år på nacken men dagens artiklar i gammelmedia vittnar ändå om att det finns mer att önska, innan man rusar iväg och bygger nya.

År 2007 var svensk kärnkraft funktionsduglig 80,7 procent av tiden. Genomsnittsreaktorn stod stilla 70 dagar. Det kan jämföras med finländsk kärnkraft som gick 94,7 procent av tiden, det vill säga den stod stilla 19 dagar. De bästa reaktorerna Sverige kan skryta med är de två nyaste, Oskarshamn 3 och Forsmark 3, som båda har över 87 procents tillgänglighet över sin livstid. Det verkar ju dock föga imponerade om man tittar på Finlands kärnkraft. Som jag skrev tidigare, se till att de strålande kärnkraftverk vi har idag har en högre funktionsduglighet innan man börjar snacka om att bygga nytt. Enligt VA:s artikel så är skillnaden även  stor i pengar räknat. Om svensk kärnkraft vore finländsk skulle den producera 8 terawattimmar mer per år, värt i storleksordningen 3 miljarder kronor brutto.


Gammelmedia på detta:
SvDVA 

Nymedia på detta:
Ericas tillhåll


Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Anonym sa...

I år kommer kärnkraften bara nå upp till knappt 50 % tillgänglighet. Det är rekord utan dess like. Orsaken är främst att ett par enormt stora moderniserings- och effekthöjningsprojekt. Då dessa dragit ut mer än 200 % i tid får detta stor inverkan.

Det är således inte pga av gamla reaktorer som kärnkraften ger så lite energi i år - orsaken stavas dålig projektplanering, låg kompetens hos entreprenörer och undermåliga leveranser till kärnkraftverken.

Frukten av de arbeten som nu genomförs kommer att kunna skördas inom kort samt under lång tid framöver.

Om fyra år kommer Sverige producera mer el genom kärnkraft än då Barsebäcks bägge reaktorer fortfarande var i drift. Det är pga av dessa förtida stängningar som man nu tvingas genomföra så stora ingrepp i befintliga reaktorer för att möta effektbehovet. Vi skördar nu frukten av en flera decennier lång ambivalens inom svensk energipolitik.

Michael Karnerfors sa...

Som Anonym här ovan konstaterade: som man bäddar får man ligga.

Det är inte utan viss bitterhet jag som kärnkraftsvän ser vad resultatet av den kärnkraftsfientliga politiken har ställt till med. Partitillhörighet kan vi strunta därför att ingen som satt på stolarna 1980 sitter nu kvar på dem och kan ta ansvar för den där farsen som kallades "folkomröstningen" och det efterföjande riksdagsbeslutet. Men jag hoppas att det är deras el som dras först om det blir frågan om akut brist!

Resultatet är i alla fall tydligt: kompetenskapitalet sjunker kraftigt, speciellt på grund av naturlig avgång på grund av pension. Detta samtidigt man tvingas att uppgradera verken, trots att detta aldrig togs höjd för i den ursrungliga planeringen.

Detat har lett till att hälften av produktionskapaciteten står still på grund av tekniska problem. Speciellt O3 har plågats av att den där förbannade turbinen aldrig slutar skaka efter effektuppgraderingen.

Detta är vad de där !"#¤"#%"#¤ miljö-mupparna har ställt till med. Vad är deras "överskott av produktion" nu?! Ni vet, det där som de använder som slagträ för att säga att vi inte behöver kärnkraften.