fredag, december 11, 2009

Ödesval för storstäderna

Idag skriver Mona Sahlin och ett antal företrädare från Stockholm, Göteborg och Malmö om Socialdemokraternas storstadspolitik. Författarna av artikeln gör en träffsäker beskrivning av våra storstäder. De är våra tillväxtmotorer men det är även de platser där de största kontrasterna i landet finns. Så här skriver de: "Tidigare har Socialdemokraterna fokuserat mer på industrins utveckling än på den tjänstesektor som dominerar i de stora städerna. Politiken har varit inriktad mot de stora företagen men försummat de småföretag och entreprenörer som är viktiga för storstädernas utveckling".

Socialdemokraterna har vaknat och på Jobbkongressen i november beslutade man sig för att sätter ner foten och vågar tala om storstädernas behov och förutsättningar. I våra storstäder finns de största kontrasterna. De fattigaste och de rikaste lever i våra storstäder, de som står längst från arbetsmarknaden och de som står mitt i den lever här. Det är i våra storstäder kontrasterna är som tydligast. I artikeln så beskriver författarna på ett bra sätt om avregleringens positiva effekter, men dessutom dess baksida.

"Utbyggnaden av friskolor har inneburit fler valmöjligheter. Men det måste bli ordning och reda. Kvalitetskraven ska skärpas så att man som förälder eller elev vet vad man får – och att man som utförare vet vad som krävs. Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. Pengar till skolan ska användas till skolan. Vi vill stifta en lag om investeringsskydd som förhindrar att skolor, förskolor och äldreboenden knoppas av för en spottstyver för att ägarna en kort tid senare ska kunna kvittera ut enorma vinster. Det är en stöld av skattebetalarnas pengar".

Valet 2010 avgörs i storstäderna, det vet alla partier. Att vilja vinna valet förpliktar oss Socialdemokrater att aktivt förnya vårt synsätt på storstäderna. Jag är otroligt glad att Mona Sahlin och våra företrädare i storstadsregionerna har levererat en politik för våra storstäderna men det krävs mer än en bra artikel för att vända trenden och minska klyftorna som finns i våra storstäder. Jag hoppas att politiken får gehör i våra storstäder. Våra storstäder kommer inte att utvecklas med en politik som bara riktar sig till de som har mest, storstäderna måste erbjuda en politik för alla.

Gammelmedia på detta:
DN


Nymedia på detta:
Westerholm

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

PeO sa...

Låter ju fint och bra. Vågar man hoppas på att ni inom S tar de tuffa besluten om att avskaffa Robin Hood skatten, sluta drömma om att svensk bilindutri kommer att finnas kvar om några år, tillåter tjänstesektorn riktad mot innevånare i storstäder att utvecklas (hushållsnära tjänder!), uppmuntrar infrastrukturella satsningar på t.ex kringleder. Eller är detta bara gammalt (o)hederligt valfläsk för att lura till er lite röster från de ställen där S fått mest stryk inom valmannakåren?

citat - "Socialdemokraterna har vaknat och på Jobbkongressen i november beslutade man sig för att sätter ner foten och vågar tala om storstädernas behov och förutsättningar". Hur skall ni sälja in detta till alla bönder ute i landet som vill ha del av våra skattepengar för att kunna bo kvar i avfolknigsbydger utan framtid?