onsdag, december 16, 2009

Artikel om flyktingmottagandet

Idag hade undertecknad en artikel om det borgerliga förslaget att flytta flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedlingen. Länk till artiklen hittar ni här, och nedan artiklen i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------------------

Jag minns kommunfullmäktigemötet när vi diskuterade flyktingmottagandet i vår kommun. Ledamöter som inte sagt något under en lång period var upp i talarstolen och gav sin syn på denna fråga, och ingen var oberörd av debatten. Alla partier var övertygade om att detta var viktigt, dock skilde det sig i ambitionsnivåerna.
Vi från oppositionen ville se att kommunen tog emot det antal som Migrationsverket hade föreslagit, men så blev det inte. Det blev fler än tidigare år men den borgerliga majoriteten orkade inte spänna bågen för att tillmötesgå Migrationsverkets förhoppningar.

Debatten som då fördes inom nämnder och inom partier i Norrtälje kommun var mycket engagerande. Frågan är hur det blir med det i framtiden.Den borgerliga regeringen har nyligen publicerat sin integrationsplan som man arbetat med under ett antal år. Den skall börja gälla från och med december 2010 och innebär i praktiken att ansvaret för flyktingmottagandet flyttas från kommunen till Arbetsförmedlingen. Enligt den borgerliga regeringen så leder dagens modell ofta till arbetslöshet och bidragsberoende. Därför skall alltså Arbetsförmedlingen ges ett större ansvar.

Redan i dag har nyanlända invandrare som är arbetslösa rätt till insatser från Arbetsförmedlingen. Det organiseras utifrån de förutsättningar som finns på respektive ort och arbetsmarknad. I Norrtälje har vi ett projekt som heter Pius och som blivit stor framgång. I projektet varvas SFI-undervisning med praktik runt om på olika företag i kommunen. Om vi ser till andelen arbetslösa hos utrikes födda så har vi senaste året haft en ökning med 0,9 procentenheter, att jämföra med en ökning i länet på 2,2 procentenheter i snitt. Andelen arbetslösa för gruppen är i kommunen 3,1 procent att jämföra med snittet i länet på 6,4 procent.

Jag tror att man kommer mista mycket av det lokala politiska engagemanget i denna nyordning. Enligt Svenskt Kvalitetsindex framkommer det tydligt att kommunen är bättre än staten på service till medborgarna. Det är till och med så att Arbetsförmedlingen är den myndighet som har lägst förtroende av samtliga myndigheter i undersökningen. Jag tror att regeringens integrationsplan innebär att en ytterligare börda läggs på Arbetsförmedlingen, som i dagsläget redan har stora problem med den skenande arbetslösheten.
Jag tycker att flyktingmottagningen vi har i dag är bra. Visst behöver den utvecklas och problematiken kring bostäder behöver lösas, men statistiken talar sitt tydliga språk. Verksamheten är bra och levererar ett mottagande av hög kvalitet för våra nya kommuninnevånare.

Jag tror inte den planerade nyordningen kommer att leda till reparation av en havererad borgerlig arbetslinje. Jag är övertygad om att den kommer att skapa nya påfrestningar och problem för Arbetsförmedlingen. Jag är även övertygad om att den kommer att distansera oss lokalt engagerade politiker från frågan.
Vi får väl se om vi får lika engagerade debatter kring flyktingmottagandet i kommunfullmäktige som vi haft tidigare, om denna borgerliga nyordning blir verklighet.

Kristian Krassman (S)

--------------------------------------------------------------------------------


Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Aftonbladet2 

 Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: