lördag, december 05, 2009

Fruktlöst som ett frontkrig

Kampen mot fildelningen som förs via Ipred-lagen tror jag är lika fruktlös som ett föra ett frontkrig mot det så kallade "kriget mot terrorismen" som pågår i Irak och Afghanistan. Vill man få ett stopp på den olagliga fildelningen så är inte leken tjuv&polis en framgångsfaktor. Det talades tidigare om en Ipred-effekt när lagen infördes i April, nu så visar mätningar att fildelningen slår nya rekord.  

Så här tror jag att det kommer att fortsätta. Några stora fildelare kommer att åka fast, fildelningen minskar men för att sedan öka igen. Ny fildelare ansluter sig och ekorrhjulet för musik och filmbranschens alla anställde som jobbar med detta är ett faktum. Det kommer aldrig att ta slut. För varje nu generation som äntrar internet så kommer fildelningen och dess variationer att göra nya landvinningar. Vidare utvecklingar av dagens teknik, ökad bandbredd och helt nya tekniska lösningar talar för att fildelarna alltid kommer att framstå som vinnarna i det långa loppet, men kanske inte i enskilda bataljer.

Som jag skrivet många gånger tidigare, lagstiftning som finns måste ha en verklighetsförankring om de skall efterlevas. Ipred-lagen har inte den verklighetsförankring den behöver för att motverka fildelningen och det faktum att tekniken gör det möjligt att fildelare kan välja att vara anonyma ger lagen inte vidare förutsättningar för att uppnå sitt syfte. Skiv-och filmindustrin behöver fundera över sitt skapade evighetsuppdrag och riksdag och regering på sitt ansvar för att kunna motverka den olagliga fildelningen, vi kan väl i alla fall så här långt konstatera att den inslagna vägen är fel väg.  

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Aftonbladet2, SvD2, DN2


Nymedia på detta:
Amanda BrihedOskorei, Alliansfritt, JJ.n, Beta Alfa

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: