måndag, december 21, 2009

Artikel om kärnkraften

Idag publicerade undertecknad, Tove Engvall (S), Catarina Wahlgren (V) och Dan Westin (Mp) en gemensam debattartikel i Norrtelje Tidning gällande kärnkraften. Länk till artikeln hittar ni här, och i sin helhet nedan.
---------------------------------------------------------------------------------

Oavsett om det är Vattenfall som under tvivelaktiga former investerar i tysk kärnkraft eller om det är Jan Björklund från Folkpartiet som lovar oss en strålande framtid, så kan vi inte blunda för det faktum att för varje gång kärnkraften hamnar i fokus som framtidens energiförsörjning, så hamnar alternativen i skuggan.

Sverige har länge legat i framkant på den tekniska utvecklingen och för att kunna göra det så kan man inte slå av på farten. I detta fall kan man konkret säga att ett stillestånd är en tillbakagång. Nu står vi i ett läge där vi behöver investera i förnybar energi i hela världen och då ägnar sig de borgerliga partierna åt att sjunga kärnkraftens lovsång och låta det statliga Vattenfall investera i kol och kärnkraft. Detta trots att effektiviteten i den svenska kärnkraften är låg. År 2007 var effektiviteten 80,7 procent (jämför Finland 94,7). Det innebär att den svenska genomsnittsreaktorn stod stilla 70 dagar under 2007.

Under 2009 har de svenska kärnkraftsreaktorerna varit avställda under än längre perioder på grund av olika problem. Oskarshamn 1 tillhör de sämsta reaktorerna i världen sett till effektivitet, den stod stilla 3,5 år mellan 1992-1996 och hela 2002. Den kommer sammanlagt upp i en effektivitet på knappt 64 procent under sin livslängd från 1971.

Kostnaderna för ny kärnkraft är helt okända men mycket höga. Den kärnkraftteknik som man nu har börjat forska på i Sverige kommer inte att vara färdig än på flera tiotals år och reaktorer med den nya tekniken inte i drift förrän tidigast 2040. De reaktorerna kommer dessutom att vara prototyper vars ekonomi man inte kan precisera i dagens läge. Investeringar i ny kärnkraft skulle ta bort ekonomiska medel för förnybar energi, som hela världen är i skriande behov av. Vi inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill istället använda Vattenfall till att investera i förnybar energi och på så sätt få nya gröna jobb. Vår motpol i detta blir näringsminister Maud Olofsson (C) som först spelar omedveten, sedan visar det sig att hon hemlighållit Vattenfalls planer. Det är uppenbart att det inte är Centerpartiet som håller takten i den borgerliga alliansen när det gäller att forcera fram ny kärnkraft, de sköter ljuset.

Enligt Nutek kan effektivisering av hushållens användning av el i till exempel kylskåp, frysar, spisar och lampor spara 4 TWh. Effektivisering av driftsel i lokaler i till exempel skolor, dagis och affärer, exempelvis via belysning kan också spara 4 TWh. Genom att investera i värmepumpar till eluppvärmda hus som ligger utanför fjärrvärmenäten kan man minska el-åtgången för uppvärmning i varje hus med två tredjedelar. Man kan spara 3 TWh på detta.

Det betyder att vi relativt enkelt kan spara 11 TWh av kärnkraftens totala 68 TWh på tio reaktorer. Detta borde betyda att vi med dessa insatser kan stänga två till och med fördel börja med Oskarshamn 1.
Totalt kan införande av ny, känd teknik och ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder på några tiotal år spara el motsvarande hela kärnkraftsproduktionen. Tydliga krav på låg energiförbrukning vid nybyggnation är också ett viktigt steg mot en effektiv energianvändning.

Sverige är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion en tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Svenska företags konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet på kort och lång sikt. Samtidigt ska vi ställa om till en hållbar energiförsörjning. Allt detta är möjligt, men då måste styrande politiker ha viljan och ambitionen. Tyvärr så verkar det vara lite si och så med det.

Kristian Krassman, S
Tove Engvall, S
Catarina Wahlgren, V
Dan Westin, Mp
---------------------------------------------------------------------------------

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Peter sa...

Kärnkraft är tekniskt komplicerat och det blir lätt känslor istället för fakta i debatten. Artikelförfattarna skriver att de svenska reaktorerna har varit avstängda ovanligt mycket och anger reaktorproblem som orsaken. Det är en felaktig beskrivning av verkligheten. Flera reaktorer står stilla pga planerade effekthöjningar, miljardprojekt som innebär att man i princip moderniserar halva reaktorn. Därtill kommer de planerade årliga revisionsperioderna för underhåll. Den andel av stopptiden som beror på reaktorproblem är liten i sammanhanget.

Trots att vi har bytt ut många bostäders eluppvärmning mot fjärrvärme så räcker elen inte till på vintrarna, inte ens när samtliga kärnkraftverk är igång, utan vi får köra oljekraftverket i Karlshamn samt importera ca 5 %. Börja med att åtgärda detta problem. MP talar ofta om ett elöverskott i Sverige. Ja, det är klart att ett kallt land får en kraftig överskottskapacitet under den varma årstiden, men det intressanta är huruvida vi är självförsörjande när det går åt som mest. På vintern är vi inte självförsörjande, då är vi importberoende.

Jag lovordar regeringens kärnkraftsvänliga inställning. Ersätt Sveriges äldsta reaktorer med nya istället för att lappa, laga och trimma. Det ger forskarna arbetsro att komma fram till ett realistsikt alternativ till kärnkraft. Märk väl ordet realistiskt, däri räknas inte t ex vindkraft. Tycker man det har man dålig koll på kapaciteten hos de olika energislagen.

Krassman sa...

@Peter
Hej Peter och tack för din kommentar. Det planerade underhållet görs ju även på alla andra reaktorer. Ta Finland som ett exempel. Deras underhåll och stopptider ger ändå en markant högre effektivitet. Siffrorna som vi hänvisar till är IAEA:s siffror och vi kan bara konstatera att svenska reaktorer inte har den effektiviteten som många andra länders har. Se denna artikel om du vill läsa mer.
http://www.va.se/nyheter/2008/11/06/svensk-karnkraft-i-strykkl/

Det problem du beskriver skulle ju kunna avhjälpas om till exempel den svenska kärnkraften hade samma effektivitet som till exempel de finska. Med tanke på de energi besparingar och effektiviseringar som finns att göra enligt NUTEK och det som finns i regeringens nya proposition SOU 2008:110.

Delar inte ditt kärnkrafts kramande utan ser hellre att den ersätts med alternativ och besparingar när det är möjligt. En av orsakerna som gör att man har dålig koll på alternativen är just vurmandet för kärnkraften, precis som vi skriver i vår artikel.