onsdag, december 09, 2009

För låga klimatambitioner

Idag så har undertecknad och Tove Engvall en gemensam debattartikel publicerad i Norrtelje Tidning. Länk till artiklen hittar ni här, och nedan i dess helhet.
---------------------------------------------------------------------------------
Världen är samlad till klimatkonferens i Köpenhamn för att enas om hur man ska hantera klimatförändringen. Hundratals miljoner människor kan komma att utsättas för hungersnöd, vattenbrist och översvämningar när jorden blir varmare.

 Världsbankens före detta chefsekonom, Nicholas Stern, har beräknat vad klimatförändringen kostar. Gör vi inte kraftfulla åtgärder nu kan det komma att kosta upp till 20 procent av världens samlade BNP. De närmaste 10-20 åren kommer att vara helt avgörande för åt vilket håll utvecklingen går. Fredrik Reinfeldt har gått från att säga att miljöfrågan är oviktig till att som nu försöka samla världen kring ett klimatavtal. Synar man den förda klimatpolitiken blir man inget annat än besviken. Vi skulle behöva minska utsläppen av växthusgaser med 90 procent till år 2050. Moderaterna vill minska med 50 procent.

Av de utsläppsminskningar som regeringen har som ambition ska en tredjedel göras i andra länder. Effekten blir att strukturförändringar och teknikutveckling slår av på takten och möjligheter till gröna jobb uteblir.
Det finns en anledning till att Nobelpristagaren och klimataktivisten Al Gore nyligen prisade Sverige som det främsta landet i världen när det gäller klimatarbetet. Anledningen är att Sverige tidigare haft de högsta kraven och ambitionerna för en hållbar utveckling.

Vill vi även i framtiden refereras till som ett föregångsland så duger inte Fredrik Reinfeldts ambitioner. I Sverige står trafiken för över en tredjedel av koldioxidutsläppen. I en plan för Trafikverkets satsningar till 2020 beräknar Vägverket och Banverket att utsläppen kommer att minska med en promille! Att det inte blir mer beror på de stora investeringar i vägar som planeras.

I Uppdrag granskning 2 december uttalade sig miljöminister Andreas Carlgren positivt om dessa vägprojekt. Han sa till och med att trafiken måste öka så att ekonomisk tillväxt skapas och att det är gammaldags tänkande att trafiken ska minska.

Det tycks som att han helt har missat de kostnader som klimatförändringen medför och att vi redan konsumerar 1,4 jordklot per år. Han tror dessutom att hela bilparken kan bytas ut till miljöbilar inom ett antal år och att det skulle greja biffen. De mest positiva inom bilbranschen menar att till år 2030 kommer maximalt 5-10 procent av bilparken i Sverige att vara elbilar. Dessa bilar kommer att vara cirka tre gånger så dyra som andra bilar.

Sex statliga verk har uttryckt att teknikutveckling inte är tillräckligt, det krävs ett minskat bilåkande. Enligt Vägverket måste vägtrafiken minska med 50 procent till 2030 om vi ska klara klimatmålen. I samma program meddelade även Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, att för att nå målen skulle bensinpriset behöva höjas till över 27 kronor litern. Därför måste vi investera mer i järnväg och kollektivtrafik för att möjliggöra ett hållbart resande för människor.

Vi måste ta vårt ansvar och minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2020 i Sverige. Därutöver krävs också insatser i utvecklingsländerna, med tekniköverföring och klimatbistånd. Till hösten har vi som tur är möjligheten att välja en ny och långt mer klimatsmart och ansvarsfull regering, en som i alla fall har ambitionen att refereras till som ett föredöme på klimatområdet i framtiden.

Tove Engvall (S)
Kristian Krassman (S)
--------------------------------------------------------------------------------

Gammelmedia på ämnet:
DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: