måndag, december 21, 2009

En garanti, för att vara arbetslös i tre månader

På brännpunkt presenterar idag LO-ekonomerna sin mastiga rapport om Sveriges ungdomsarbetslöshet och den förda arbetsmarknadspolitiken för landets unga. Den av borgerligheten så omtalade jobbgarantin har en hel del mer att önska enligt rapporten, om jag uttrycker mig försiktigt. Bara 8 procent – fick utbildning eller praktik i jobb- garantin i september 2009. Garantin som idag garanterar arbetslöshet utan åtgärder i tre månader och, först efter det, aktiva insatser för att kunna ge ett arbete. De 20–24-åringar som saknar fullständig gymnasieutbildning kan inte lösa sitt problem långsiktigt genom cv-utformning och jobbsökeri, skriver ekonomerna bakom rapporten.

Den borgerliga nedrustningen av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) har försämrat ytterligare för våra unga att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En dryg tredjedel av alla arbetslösa mellan 20 och 24 år saknar slutbetyg från gymnasiet. I denna grupp finns det mycket stora problem. Dessa unga är överrepresenterade i arbetslöshetssiffrorna och har ett stort behov av insatser, som den borgerliga regeringen inte tillgodoser. Små återställer har gjorts i den senaste borgerliga budgeten men antalet utbildningsplatser är fortfarande lägre än det var när borgerligheten tog över makten 2006.  

Bara 60 procent av de unga arbetslösa som inte studerade registrerade sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen 2008. Rapportens författare befarar med detta att unga har börjat avstå från de insatser som finns. Unga är alltså i allt mindre utsträckning med i en a-kassa och har därför inte samma skäl som tidigare att vända sig till Arbetsförmedlingen. Om det misstro mot systemen eller möjligtvis är ovetande som ligger bakom denna utveckling är osäkert. Dock är det mycket allvarligt.


Jag tycker rapporten ger en bra beskrivning över gruppen "unga arbetslösa" som tidigare har saknats i debatten. Gruppen är nämligen inte en homogen utan består helt enkelt av olika grupper med olika förutsättningar och problematik. Sist jag hörde om själva komplexiteten kring detta var under Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen. Regeringens arbetsmarknads-politik för unga är enligt rapporten fel utformad och jag håller med. Den är inte individuellt anpassad och innehåller inte tillräckliga satsningar på utbildning och praktik vilket avspeglas i de höga siffrorna.

Gammelmedia på detta:
SvD , DNAftonbladetNymedia på detta:
Röda Malmö

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Anonym sa...

Ungdomar i storstadsområden som går bärsärk och eldar upp allt som är löst !?.Inga arbeten och försämringar av A-Kassan !?.Sjuka tvingas ställa sig i kö på arbetsförmedlingen trots svår sjukdom trots att dessa aldrig lär ha en chans hos någon arbetsgivare till ett nytt arbete samt att arbeten saknas i landet redan till de som är fullt friska !?.En Försäkringskassa som från början hade till uppgift att stötta och lotsa den sjuke rätt i systemet men idag gör allt för att ta död på denna sjuka individ !?.En statsminister som ägnar sin tid till klimatmöten när de stora jättarna fullständigt struntar i lille Reinfeldts ord !?.Kriminella som rånar och dödar och ofta får bättre ersättning än offret samt blir frisläppta omgående !?.Nä , det ska fan vara Svensk i dessa dagar !?.

Pelle