tisdag, december 08, 2009

Att flytta fokus och peka finger

Idag så väljer SvD på sin ledare, och DN på sin att flytta fokus från att det faktum att 15 000 personer riskerar att bli utan ersättning, att Cristina Husmark Pehrsson ljuger om remissinstanserna och att människor som har något deltidsarbete nu tvingas söka nya. Istället för att se in i framtiden med utgångspunkt från nuet, referera de båda till dåtiden och pekar finger på Socialdemokraterna. Under rubriken "Friska ska inte tvingas till förtidspension igen" slår SvD fast att den förra regeringen användes sjukskrivning som allmän avstjälpningsplats och att den nuvarande regeringen försöker "komma till rätta" med problemet.

SvD konstaterar dock att ingen vill ha tillbaks det gamla systemet, ändå försöker både SvD och DN smeta på oppositionen bilden av att man vill just dit. SvD tar i ända från tårna och menar att sjukskrivningarna skedde under en period då arbetsplatserna varit säkrare än någonsin och samtidigt som välfärdsstatens hjälpande institutioner varit som mest utvecklade och kostsamma. Det är vågat att vilja flytta fokus och man kan bara undra över orsakerna till detta.

När det sedan gäller historiebeskrivningen så har Johan Westerholm, till skillnad SvDs och DNs redaktioner botaniserat i siffrorna kring sjukskrivningarna. Nedan finner ni Socialförsäkringens utgifter, löpande priser, i förhållande till BNP 1980-2006, i miljarder kronor:

Årtal       utgifter*       BNP         % till BNP
1980         90,4         548,6        = 16.5 %
1990       257,6      1 433,4        = 18,0 %
2000       333,7      2 217,3        = 15,1 %
2006       436,4      2 837,0       = 15,4 %

Ovan siffror är ur SCB samt en del av Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete med inriktning i socialpolitik vid Malmö Högskola. Visst kan det ses som anmärkningsvärt höga siffror men att som SvD och DN på ledarplats göra sken av att det som nu Husmark Pehrsson och Littorin nu gör är ett nödvändigt ont är fel. Socialdemokratins arbetslinje ligger fast. Vi säger att varje arbetad timma behövs oavsett vem den utförs av, varje arbetet timma behövs om vi skall klara välfärden. Att gör sken av att den rödgröna oppositionen vill tillbaka till en tid med höga sjukskrivningstal är bild som är långt från den sanna men uppdraget att ge Husmark Pehrsson och Littorin sitt stöd verkar grumla bilden ordentligt för de borgerliga ledarsidorna. Vi skall ju inte glöma orsaken till den nya sjukförsäkringen som applåderades av den Moderata alliansen i riksdagen då den beslutades. De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar skulle bidra till att betala regeringens skattesänkningar.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, SvD2, DN2, SvD3, Xpressen


Nymedia på detta:
Westerholm, Peter Andersson, Cattis, Röda Berget, Rolf Eriksson, Svensson, Alliansfritt

1 kommentar:

Anonym sa...

Ingen vill säga som det är. Alliansens företrädare har som mål att tvinga ALLA människor att jobba heltid. Det säger mycket om deras brist på biologiskt kunnande och om deras verklighetsuppfattning som härrör från deras egna och deras gelikars liv. Liv utan vare sig höga prestationskrav eller dålig ekonomi.