onsdag, december 09, 2009

Att möta varje individ efter deras unika behov

Idag så var det då äntligen dags för Husmark Pehrsson och Littorin att förklara för svenska folket om deras missuppfattning när det gäller den reformerade sjukförsäkringen. Borta är beskrivningarna från förr när det gällde att skapa utrymme för skattesänkningar. Nu handlar reformen om att möta varje individ efter dess unika behov. Husmark och Littorin vill att frågan man skal ställa sig kring sjukförsäkringen är, passivt utanförskap eller möjligheten att, utifrån sina egna förutsättningar, vara med på arbetsmarknaden?

Så här skriver de båda i SvD: Skulle någon enskild del av reformpaketet i det avseendet inte fungera som det var tänkt kommer vi att lyssna på synpunkter och överväga förändringar. Inom kort görs exempelvis en förändring av reglerna avseende prövning vid 180 dagar, där tolkningen av reglerna visade sig få orimliga effekter för ett antal svårt sjuka människor. 

Min erfarenhet från kommunpolitiken säger berättar att detta agerande är typiskt arbetsätt för Moderata företrädare. Först fatta beslut, trots remissinstanserna alla protester för att sedan se om man behöver backa på sådant som redan varit uppenbart fel. Enligt skribenterna är
syftet med reformerna att ta tillvara arbetsviljan hos de personer som år efter år aldrig ens fått frågan om de kan eller vill arbeta. "Det handlar kort och gott om att möta varje individ efter deras unika behov och vilja".

Så kanske är fallet men då kan vi med lätthet konstatera att systemet inte ser till den enskilde individen, det som skall vara Moderaternas starkaste ideologiska förankring. Hur många enskilda fall skal behöva beskrivas för denna duo innan de förstår att en lagstiftning som skal tolkas restriktiv inte blir individuell.Så sent som den 7/12 garanterade Sven-Otto Littorin att alla skulle få "sina" pengar i tid. Eftersom 15 000 personer nu riskerar att bli utan ersättning. Lösningen för Littorin blir åter ett hastverk för A-kassorna att hantera: – Vi kommer att presentera en schablon-ersättning senast torsdag nästa vecka. A-kassorna kommer då bara behöva lägga in den i sina system och räkna ut ersättningen.

"Det handlar kort och gott om att möta varje individ efter deras unika behov och vilja", ni får faktiskt ursäkta mig, men vilket skitprat. 


Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, SvD, SvD2, SvD3DN2, DN


Nymedia på detta:
Svensson, Godis tanten, Vägen till himmlen, För facket i tiden, Peter Andersson, Scaber Nestor,Westerholm, Alliansfritt, Bloggarna, Högberg

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

linlasj sa...

Intressanta slutsatser om att man fattar ett beslut och sedan backar. Du menar att det är så i kommunpolitiken. Så har vi sett det här i Linkeboda med.