fredag, december 04, 2009

Vi bojkottar julbordet

På utbildningsnämndens arbetsutskott den 2/12 beslutade ordföranden Louise Branting (C), inför den sittande församlingen, själv fatta ett beslut om ett retroaktivt inköpsstop över nämndens samtliga verksamheter. Ett inköpsstop som förvaltningschefen meddelat berörda rektorer med via mail två veckor innan.


Vi från oppositionen hävdade att beslut skall fattas av nämnden och ställde oss mycket frågande till effekterna av ett inköpsstop eftersom inga kalkyler presenterades. Dessutom undrade vi över riktigheten i hanteringen, införandet av stoppet retroaktivt och på vems initiativ förvaltningschefen skickat beskedet om inköpsstop två veckor innan.

Eftersom nu inköpsstop råder, om ändå mycket tvivelaktigt, så har vi från oppositionen i utbildningsnämnden beslutat oss för att inte delta på den avslutade julmiddagen som skall hållas på nämndens sista möte för året. Är det inköpsstop som gäller så tänker i alla fall vi från oppositionen att göra vårt för att få ihop ekonomin för utbildningsnämnden.Får inte våra elever köpa skolböcker, genomföra utflykter och planerade studiebesök så tänker vi inte heller fylla våra tallrikar med julens läckerheter, i alla fall vi från oppositionen.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: