onsdag, december 02, 2009

Gårdagens skämt signerat Louise Branting (C)

Igår så hade vi arbetsutskott i utbildningsnämnden i Norrtälje kommun. Med på dagordningen var frågan kring att införa inköpsstop för alla nämndens verksamheter. Den borgerliga majoriteten har sedan i somras känt till prognosen med ett underskott på 1,7 miljoner kronor och man säger sig konsekvent och fokuserat jobbat med frågan. Så konsekvent att förvaltningschefen på eget bevåg skickade ut ett mail den 18/11 till alla verksamheter där man meddelade om ett inköpsstop som gällde per omgående.

Jag kontaktade nämndens ordförande, Louise Branting (C), för att se om hon kände till detta. Det gjorde hon inte och jag tror på henne när det gäller detta. När detta nu kom upp på arbetsutskottet och vi från oppositionen började ställa frågor som hur mycket pengar detta skulle kunna spara för nämnden, varför ett generellt inköpsstop införs som kan uppfattas som kollektivbestraffning och varför detta beslut skall fattas retroaktivt. Vi yrkade på att inköpsstop skall gälla från den dagen vår nämnd beslutar om detta och inte innan. Louise Branting (C) valde då istället för att ställa förslagen mot varandra ta beslutet på delegation som ordförande. Jag har själv aldrig varit med om något liknande och det visade sig senare att nämnden för skola och barnomsorg istället skulle ta sitt beslut på sin nämnd.

Att som den borgerliga majoriteten i utbildningsnämnden använda kollektiv bestraffning och göra så att verksamheter och rektorer som håller budget skall "straffas" för att en eller ett par inte kan hålla sin budget tycker vi är oacceptabelt. Vi ställer oss inte bakom en personalpolitik där personer ställs mot varandra för att skapa ett "inre tryck" för att få tillstånd förändringar när det gäller organisation och ekonomi. Visst kan inköpsstop vara ett sätta att lösa ett underskott men då skall det göras genom delaktighet med de anställda, med ordentliga eknomiska underlag och i dialog. Politik är en förtroende bransch, och sättet som den borgerliga majoriteten hanterat detta på är ju ett skämt.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: