söndag, november 01, 2009

Arbetet har bara börjat

Den Socialdemokratiska Jobbkongressen är avslutad. Motionen som jag medverkat på gällande integritetskränkande lagstiftning har behandlats. Vi kan säga att vi fick igenom halva motionen. Två av fyra att-satser fick bifall.Vår avgörande att-sats om införande av ett moratorium fick ej gehör och blev avslagen. Dock måste sägas att de två bifallna att-satserna pekar ut en riktning och ger ett besked . En riktning mot en bättre politik och ett besked att arbetet bara har börjat. De två som yrkades bifall är:

* (S) verkar för ett reform arbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.

* (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Vi börjar med nummer två. Den adresserar problemet med det faktum att lagstiftningen på området, direktiv och förordningar som är antagna gör att överblick över själva området är närmast in på omöjlig. Vi har ett läge idag där beslutsfattare tar beslut som de inte känner till dess effekter av. Frågan är om man skall begära mer av våra medborgare än de som fattar beslut om lagstiftningen när det gäller vår integritet. Denna "kaka på kaka" lagstiftning med politiska kompromisser som tillkommit under förhandlingar i elfte timman i riksdagens plenum kan knappast ses som något mästerverk.

Nummer ett handlar om att vi måste inse att det sättet som vi genomför lagstiftning på idag måste moderniseras. Vi behöver interaktion mellan olika utskott eftersom lagstiftning, speciellt på detta område, tangerar flera utskott när det gäller lagstiftningens effekter. FRA- lagen berör såväl justitier, utrikes, försvar och konstitutions utskottet. IPRED berör inte bara näringsutskottet utan även den flera andra utskott precis som FRA-lagen. Här måste politiken ta ett ansvaret för att visa på möjligheten att vi kan stifta lagar och ha ett arbetsätt som går i takt med tiden och med samhällets utveckling.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, DN2

Nymedia på detta:
Westerholm, Hartman, Peter Andersson, Åsa Westlund, Erik Laakso, Haninge-Posten, Johanna Graf, Alexandra, Eva-Lena Jansson, Djingis, Brockman, Sandberg

Bloggare på Jobbkongressen:

Åsa Lindestam
Joakim Kellner kommunals kongressblogg
Röda Berget
Camilla Wedin
Dan Oskarsson
Jonas Morian
Eva Rundkvist Käringen mot strömmen
Åsa Westlund
Johanna Graf
Staffan Svärd
S-Buzz
Reza Javid Mohammedsvensson
Erik Laakso På uppstuds
John Johansson
Örebro läns delegationsblogg
Västmanlandsdelegationen
Lidmans legender
Anders Teljebäck
Gabriel Wikström
Åsa Eriksson
Tingeling
Peter Gustavsson
Lars Wiberg
Darina Agha
Markus Blomberg
Robert Noord
Thomas Bodström
Best of mankind
Fredriks kongressblogg
Fredrik Lundh Sammeli
Rödgrön
S i norr - kongressblogg
S debatt i Jämtlandslän
Mats Engström
Rosemari Södergren med Kulturbloggen
Peter Andersson med rätt att tycka
Johan Westerholm på Mitt i steget
Alexandra Einerstam HBT-sossen
Monica Green
Arvid Falk hela redaktionen på plats
Anders Löwdin på Lowdin.com
Claes Krantz och hela gänget bakom sosse.tv och Solidariskt Sverige
Mårten Wedebrand
Nathalie Sundesten Landin
Stefan Wikén Stefans konspirationer
Peter Högberg Högbers tankar
Viktor Tullgren
Fredrik Jansson tankar från roten
Karin Bergh
Haningeposten
Eva-Lena Jansson
AC Brockman
Fredrik Pettersson
Thomas Hartman
Anna Vikström
Alliansfritt Sverige


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: