söndag, november 08, 2009

Attefalls verklighetsflykt

Nej, det är ingen Julkalender, men visst skulle det vara ett passande namn. Stefan Attefall har på självaste fars dag en artikel i Aftonbladet som landar i att det som Sanna Rayman landade i igår på SvD. Klåfingriga politiker skall inte lägga sig i hur föräldraförsäkringen delas mellan mamman och pappan. "Jag som kristdemokrat ser politiken som ett sätt att lösa problem, inte att styra människors beteenden. Information, uppmuntran, och gärna lite stimulanser, lockar fler pappor att tillbringa mer tid med sina barn. Men, låt inte barnen komma i kläm för regleringsivern" skriver Attefall.

FRA och könsneutrala äktenskap är inte att styra människors beteenden?

Återigen skickar konservativa tyckare signalen att föräldraförsäkringen är den sista bastiljonen av valfrihet som finns kvar i vårt samhälle, och gud nåde den som tycker något annat. På klassiskt borgerligt manér säger Attefall, rösta på mig, så får du bestämma mer själv. Lika klassiskt är det som det felaktiga antagandet som både Rayman och Attefall gör att det skulle råda en faktisk valfrihet när det gäller fördelningen av föräldraförsäkringen. Jag skrev om detta igår, och gör det så gärna igen.

Redan i slutet av 2005 så konstaterade Karl-Petter Thorwaldsson, som var ansvarig för den förra regeringens utredning kring föräldraförsäkringen, att papporna ville vara hemma mer med barnen. Var tredje pappa vill vara hemma mer – men fick inte för mamman. Det är inte bara kraven från jobbet eller lånen på villan som hindrar svenska män från att vara pappalediga, det är dessutom mammorna. Trots att det idag finns denna stora valfrihet som Attefall skriver om. Så här sade Thorwaldsson då det begav sig, alltså 2005 : För att få reda på vad som styr om papporna är föräldralediga eller inte tillfrågades olika forskare. Svaret var entydigt, det är mammans uppfattning som styr och inte pappans.

Om föräldrarna själva får förklara varför mamma är hemma med barnen säger båda att det är ekonomin som styr. – Men vid närmare studier visar det sig inte stämma. I själva verket är de här familjerna dåliga på jämställdhet över huvud taget. Det syns givetvis också i mamma- respektive pappaledigheten. Mannen är den stora förloraren i det ojämlika föräldraskapet, konstaterade Thorwaldsson redan då.

Jag tror att hållbarheten är god på den analysen. Jag är övertygad om att "bäst före datumet" på Thorwaldssons konstaterande inte på långa vägar är passerat. Så när Rayman och Attefall talar om att det råder en valfrihet eftersom systemet är har de fel, någon faktisk valfrihet finns det inte. Jag tycker att den föreslagna tre delningen, som Thorwaldsson tog fram åt den förra regeringen är en bra början. Låt papporna ta ett större ansvar, genom att öronmärka fler månader för pappan. Det är en bra början till att på sikt göra föräldraförsäkringen individuell. De flesta barn har en pappa och en mamma, varför inte låta båda utgöra normen av vilka som skall vara hemma med barnet. Först då är vi på rätt väg för att skapa ett jämställt samhälle där normen inte avgör, inte ens avgör när påstådd valfrihet finns.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet,
Aftonbladet från 2005, SvD

Nymedia på detta:

Karin Bergh, Trollhare
, Karin Bergh2, Vilket liv, Peter Karlberg, GP, Marknadsliberalen

Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

Spiff sa...

Och du fortsätter i din raljerand ton att håna alla som inte ser verkligheten som du gör!
Men faktum kvarstår. Ni på vänsterkanten vill tvinga folk att göra som ni finner bäst. Vi andra anser att var och en kan och bör få bestämma själva, s.k frihet...
Vänster=tvång, höger=frihet det blir ett lätt val!

Krassman sa...

@Spiff
Ha ha ha, och du med din onyanserade och smått trångsynta ser jag. Högern har för länge sedan lämnat politiken för individens frihet, men det verkar du inte uppfattat. Människans frigörelse genom lagstiftning är den borgerliga parollen och egoismen främsta ledet.

Ni kan tala vackert om frihet, så länge det är för de 10% av de rikaste i samhället och de som redan har förutsättningarna här i livet. Men att det skall råda frihet och valfrihet för alla är det en annan sak med. Där vill ni varken skapa samhället som ger alla förutsättningarna och inte heller se vilka politiska beslut som måste fattas. Kör på du Spiff, världen behöver sådana sig dig, annars skulle inte ordet solidaritet finnas.

centerpartist sa...

Hon heter Rayman, inte Ryman. Du har tagit fel på namnet minst tio gånger nu. Vore snyggt om du ändrade.

Krassman sa...

@Centerpartist
10 gånger var det faktiskt, det var inte rättstavat en enda gång.