måndag, november 09, 2009

Den strålande kärnkraften hör inte framtiden till

Thomas Eneroth (S) uttrycker sig mycket träffsäkert i dag gällande den borgerliga regeringens och Vattenfalls intentioner att bygga ut kärnkraften. Eneroth vill nu att frågan skall tas upp i valrörelsen. – Det är allvarligt. Här står vi i ett läge där vi behöver investera i förnybart i hela världen och då ägnar sig Vattenfall åt att investera i kol och i kärnkraft. Vi ska använda Vattenfall till att investera i förnybart och få nya gröna jobb, men Maud Olofsson verkar vara helt omedveten, eller så hemlighåller hon Vattenfalls planer, säger han till SVT. Så vackert Thomas, så vackert. Centerpartiet hänger på en skör tråd till riksdagen enligt den senaste mätningen från Demoskop och Maud Olofsson populärlitet sjunker enligt Synovate. Centerpartiets kärnväljare och de unga flyr "fyrklövern", undrar om kärnkraftkramandet och antiungdomspolitiken har med saken att göra?

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet, SvD

Nymedia på detta:
Dyng-Bengt/Diesel-Doris, Allround Mats
, Alexandra

Krassman, In Your Face

7 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

"Här står vi i ett läge där vi behöver investera i förnybart i hela världen..."

Nej, vi behöver invetsera i hållbart... inte enbart förnybart. Hållbart är vad som står i vår grundlag, inte förnybart.

85% av världens energiproduktion kommer från förbränningsskällor som kol, olja och bränd biomassa. Det orsakar över 2 miljoner för tidiga dödsfall varje år.

Kärnkraften kan rädda 15 000 liv per reaktor som ersätter motsvarande mängd kolkraft, och minska utsläppen per producerad kWh med mellan 90 och 99%.

Vem kan med dessa fakta i ryggen och ett nyktert tänkande ärligt mena att denna kraftkälla skall uteslutas ur energimixen? Vi behöver varje ren kilowatt-timme vi kan få. Självklart låter man i det läget kärnkraften få vara med.

Eller var det någon som betraktade utsläppsproblematiken som något slags lyxproblem där man kan välja och vraka bland lösningarna?

Krassman sa...

@Michael Karnefors
Kärnkraften är inte någon hållbar lösning på energifrågan. Tillgången på uran till kärnkraft är begränsad och det finns idag bara fyra reaktorer som kan använda upparbetat uran.

För varje satsad krona på kärnkraft så backar vi alternativen längre in på ett stickspår. Det är dyrt och säkerhetskulturen på våra egna kärnkraftsverk är under all kritik. Att njuta av dess energi och efterlämna soporna till kommande generationer är moraliskt oförsvarbart. Kom ihåg vilka som skall betala denna utbyggnad.

Enligt NUTEX kan effektivisering av hushållens användning av el i t ex kylskåp, frysar, spisar och lampor kan spara 4 TWh. Effektivisering av driftsel i lokaler i t ex skolor, dagis, affärer, exempelvis via belysning kan också spara 4 TWh.

Genom att investera i värmepumpar till eluppvärma hus som ligger utanför fjärrvärmenäten kan man minska elåtgången i varje hus med två tredjedelar. Totalt kan man spara 3 TWh på detta, allt enligt NUTEK alltså. Det betyder att vi relativt enkelt kan spara 11 TW av kärnkraftens totala 68 TW på 10 reaktorer. Detta borde betyda att vi med dessa insatser kan stänga två till, men vill man inte så går det inte heller.

Michael Karnerfors sa...

Kärnkraften är inte någon hållbar lösning på energifrågan.

I beg to differ... se länk ovan.

Tillgången på uran till kärnkraft är begränsad

Det är solens energi också. Frågan är hur länge. Alla prognoser vad gäller nuvarande prospekteringar och konsumtionstakt säger att det finns uran för minst 100 år fram i tiden. Detta tar inte hänsyn till nya prospekterinar eller ändringar i de ekonomiska förutsättningarna att bryta uran i lägre koncentrationer, vilket är högst relevant eftersom uran finns normal-log fördelat... det vill säga att för varje 10 gånger du går ned i koncentration, ökar mängden fyndigheter med 300 gånger.

Detta tar inte hänsyn til nyare generationer reaktorer.

Detta tar heller inte hänsyn till torium som bränsle.

och det finns idag bara fyra reaktorer som kan använda upparbetat uran.

Och? Ser vi till vad förnybart kan producera idag så är vi alla rökta, bokstavligt talat. Det är framtiden vi diskuterar, eller hur? :)

För varje satsad krona på kärnkraft så backar vi alternativen längre in på ett stickspår.

Varför säger du det? Självklart kan vind, sol och vatten samexistera med kärnkraft. Vi gör ju det redan idag i Sverige där vår vattenkraft samexisterar med vår kärnkraft. På vilket sätt menar du att de utesluter varandra?

Det är dyrt

Det är även förnybart. Krona för krona får du ut fler kilowatt-timmar på kärnkraft än på vind. Alliansen talar om att skänka 12-siffriga belopp till vindkraften. Detta samtidigtsom staten mjölkar kärnkraften på 4 miljarder SEK varje år i den konstgjorda straffavgiften Effektskatten.

säkerhetskulturen på våra egna kärnkraftsverk är under all kritik

"Under all kritik"? Enligt vem?

Kritik förekommer, ja, vilket i sig är positivt för det visar att myndigheterna är med på banan och håller dem på kort koppel. Men att säkerheten skulle vara undermålig på alla punkter, det stämmer inte... för då hade tillstånden redan varit dragna. Vi har forfarande hög säkeret, vilket bevisas att slappande inte accepteras utan då får de skäll.

Att njuta av dess energi och efterlämna soporna till kommande generationer är moraliskt oförsvarbart.

Varför? Lösningen som skapas är underhållsfri, utan mänsklig inblandning. Detta till skillnad ifrån alla de andra sopor som vi lämnar efter oss. Hur mycket av de sopor du lämnar efter dig finns det en lösning för? Hushållssopor, avgaser, tungmetaller... ur många av dem har en så bra lösning som kärnkraften nu är på väg att få? Vet du exempelvis vad som finns för lösning på det kvicksilver du har lämnat efter dig i ditt liv?

Kom ihåg vilka som skall betala denna utbyggnad.

Det gör de som använder kärnkraften idag. Kärnavfallsfonden matas direkt från kärnkraftskundernas elräkning och betalar hela forkningen byggandet, driften och förslutningen av slutförvaret.

---

Vad sedan gäller effektivisering så vore det jättetrevligt, ja. Energieffektiviseirngar gör energikonstanden lägre vilket stimulerar ekonomin. Jag är för effektiviseringar.

Men vad har du för garantier för att det verkligen ger lägre energianvädning totalt sett, och att mängdenutsläp fortfarande hålls nere? Rekyleffekten har en otäck tendens att skjuta hål på miljövinsten.

Dessutom... nu var det inte bara Sverige vi talar om utan citatet var "Här står vi i ett läge där vi behöver investera i förnybart i hela världen..."

Tyskland släpper ut 495 g/CO2 per kilowatt-timme. UK släpper ut 572 g... USA över 600 gram och Kina skyhöga 771 gram per kWh. I Sverige är mostvarande siffra 47 gram.

Jag frågar igen: varför skall men utesluta kärnkraften ur energimixen? 15 000 räddade liv per reaktor. 90-99% längre mängd utsläpp.

Om man så ens kunde använda kärnkraften i bara 100 år, skulle det inte vara värt det?

Krassman sa...

@Michael Karnefors
Vi talar om olika saker kan jag tycka. Uranet på vår planet kan räcka i 100 000 tals år om vi använder upparbetat uran. Men det finns 4 sådana reaktorer i världen. Vad kostar de? Vem skall upparbeta det och varför byggs inga nya?. Om detta skulle vara en lösning, varför finns det ingen som anammar den då Michael?

På Gotland så produceras 25% av all konsumerade energi av vindkraft. Skulle det vara en omöjlighet på fastlandet Michael?

De utesluter varandra eftersom mängden pengar som skatter och elanvändare är villiga till att finansiera sin energi med är begränsad. Eller vad föredrar du? Höjd skatt eller höjt elpris. Om inte vi går före så och satsar på den gröna elen så kommer det bara att kosta ännu mer i framtiden.

Nej, du. Fonden kommer inte betala nya reaktorer. Verksamheten vid Kärnavfallsfonden styrs sedan den
1 januari 2008 av bestämmelser i
• lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) och lagen
(1988: 1597) om finansieringen av hantering av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen,
upphör vid utgången av 2009),
• förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsngsförordningen)samt
• förordningen (2007:1055) med instruktion för
Kärnavfallsfonden.

Vart hittar du att myndigheten skall betala nya reaktorer och betala driften? Och hur skulle den ha råd med detta eftersom deras samlade fonder idag inte ens skulle räcka till en nya reaktor. Fondkapitalet var 42 685 miljoner kronor vid årets slut 2008. Dina önskedrömmar kräver mycket lagändringar min gode Michael för att inte tala om pengar. Och varför skall statens pengar användas till detta, det är ju till slutförvaret.

0kej, på säkerheten tog jag kanske i lite. Den är inte dålig på alla punkter. Jag tycker den är det efter alla rapporter som vi kunnat tagit del av. Rapporter från SSM, SKI och IAEA.

Jag vet inte om jag missade det eller om jag resonerade kring att kärnkraften inte skulle ingå i energimixen men kör i vind. Den kommer att vara, och får absolut vara det. Tills den kan ersättas med andra alternativ. Det är min hållning och den rödgröna oppositionens. Varför tycker du att den inte är acceptabel? Varför skall vi ha kärnkraft, om den inte behövs Michael?

Om man så ens kunde använda kärnkraften i bara 100 år, tycker jag det inte skulle vara värt det. Vi skall avveckla den när vi kan. Men vi kommer inte dit om vi bygger nytt. Skulle vi få en backlash i omställningen så är väl inte det ett argument för att bygga ut kärnkraften heller? Idag har vi ett överskott på elproduktion så vi kan gott och väl ersätta och utvärdera utan att få panik.

Bra funderingar och frågor från dig men på ditt resonemang gällande slutförvaringen blir det IG på. Två fel gör inte ett rätt Michael. Bara för att man inte löst allt annat skit kan man inte argumentera för att dumpa ännu mer skit in i framtiden.

Michael Karnerfors sa...

Vi talar om olika saker kan jag tycka. Uranet på vår planet kan räcka i 100 000 tals år om vi använder upparbetat uran. Men det finns 4 sådana reaktorer i världen. Vad kostar de? Vem skall upparbeta det och varför byggs inga nya?. Om detta skulle vara en lösning, varför finns det ingen som anammar den då Michael?

Eh, jo, det byggs nya. 53 reaktorbyggen pågår i världen just nu, vilket du kan se här. Sant är att de allra flesta är PWR-reaktorer, vilket har sin grund i att uran idag är så billigt och så tillgängligt att det inte funnits något större incitament att byta.

Men frågan, vem skall bygga och betala... det är ju samma fråga som gäller vilket kraftslag du än väljer.

På Gotland så produceras 25% av all konsumerade energi av vindkraft. Skulle det vara en omöjlighet på fastlandet Michael?

Gotland har en befolkning på 50 000. Sverige har en befolkning på 9 000 000, världen 7 000 000 000. Vad tror du?

Och även om man kan göra det, varför skall kärnkraft uteslutas från mixen? Ja just ja, det sa' du längre ned att man inte skulle göra. Ber att få återkomma.

De utesluter varandra eftersom mängden pengar som skatter och elanvändare är villiga till att finansiera sin energi med är begränsad. Eller vad föredrar du? Höjd skatt eller höjt elpris. Om inte vi går före så och satsar på den gröna elen så kommer det bara att kosta ännu mer i framtiden.

Det är väl om något ett problem för investeraren i så fall. Om kraftkällorna är likavärdiga vad gäller fotavtryck på miljön, tillgänglighet, tillförlitlighet, kvalité... vad bryr jag mig på konsumentsidan om industrin tycker att den ena lösningen är mer att föredra än den andra?

Nej, du. Fonden kommer inte betala nya reaktorer.

Jag missuppfattade din fråga. Ignorera den biten av mitt svar.

Vem skall betala nya kraftkällor? Investeraren så klart. Låt kraftproducenterna stå för investeringen och risken. Låt alla kraftkällor tävla på lika villkor efter att vi har ställt upp miljökraven.

Den är inte dålig på alla punkter. Jag tycker den är det efter alla rapporter som vi kunnat tagit del av. Rapporter från SSM, SKI och IAEA.

Jag har också läst dem. IAEA saknade inte precis beröm heller till de svenska anläggningarna. Anmärkningar finns. Det finns saker att förbättra, ja. Mestadels handlande det om dokumentering för att kunna utföra uppföljning, eller? Men det är ju knappast showstoppers.

Jag vet inte om jag missade det eller om jag resonerade kring att kärnkraften inte skulle ingå i energimixen men kör i vind. Den kommer att vara, och får absolut vara det.

My bad! Det lät så. :)

Tills den kan ersättas med andra alternativ. Det är min hållning och den rödgröna oppositionens. Varför tycker du att den inte är acceptabel? Varför skall vi ha kärnkraft, om den inte behövs Michael?

Varför skall förnybart få vara med om der inte behövs för att vi har kärnkraft? :)

Ok, jag retas lite... bara för att visa att argumentet att avveckla kärnkraften för att någon påstår att den är "onödig" inte är särskilt tungt. Dessutom, när vi r 2035 stänger vår sista av våra nuvarande reaktorer, kommer kärnkraften garanterat att vara "onödig" då?

Idag har vi ett överskott på elproduktion så vi kan gott och väl ersätta och utvärdera utan att få panik.

Netto-överskott över hela året, ja. I topparna? Nej. Vi importerar också när kapaciteten inte räcker till.

Och om vi inte har någon panik, varför så tvunget byta nu?

Bra funderingar och frågor från dig men på ditt resonemang gällande slutförvaringen blir det IG på. Två fel gör inte ett rätt Michael.

Du har fortfarande inte argumenterat för att KBS-3 är fel. Vad är det för fel på svenska slutförvaret?

Johan sa...

Ett hållbart samhälle, se följande:

1. Kärnkraften är en strålande framtid:
a, Först genom fission generation 3.
b, Därefter genom fission generation 4.
c, Slutligen genom fusion - den slutliga lösningen på världens energibehov.

2. Vi skall inte slutförvara något enligt KBS3 metoden. Av 1b ovan följer att idag använt generation 3 kärnbränsle fungerar som bränsle i generation 4 kärnbränsle - vilket reducerar förvaringstiden till 500 år.

Fälldin sa...

The Future so bright i got to wear shades.