onsdag, november 25, 2009

Kommer alternativen ges utrymme?

Alla vet vi att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att det görs alldeles för lite. Vi står vid ett vägskäl, ny politik eller nytt klimat. Trots riskerna med att klimatmötet i Köpenhamn inte blir den framgången som vi alla hoppas på, och behöver, så skall goda initiativ ges utrymme när vi ser dom. Här är ett som jag välkomnar från Fortum och Skanska. Ett bostadshus med solpaneler på taket invigdes på måndagen på Kungsholmen i Stockholm. Solpaneler täcker 40 kvadratmeter av taket på huset Lindhagensterrassen. Det bidrar med 3 500 kWh el per år till husets gemensamma utrymmen och laddplatserna i garaget och utanför huset.

Nu till det sorgligaste med detta, varför får vi inte se fler initiativ av den här typen och varför läser jag om detta i en biltidning? För att alternativen skall få utrymme så måste dagens lösningar flyttas från ljuset och in i skuggan, annars kommer aldrig altenativen att få den plats i solen som de behöver för att växa. Det är synd att denna invigning bara ges plats i DN:s "allt om motor", den borde ges mycket större utrymme och en tydligare koppling till arbetet med klimat frågan. För det är precis detta som klimatfrågan handlar om. Marie Fossum, från Fortum, säger att de får möjlighet att testa flera av de lösningar som de tror kommer att bli alltmer vanliga framöver. Men då måste politiken och samhället ge den signalen också. Om inte det görs kommer alternativen aldrig att ses som "riktiga" alternativ och inte ges det utrymme som behövs. Då kommer nyheter som detta ständigt att förpassas till biltidningar och frågan om nybyggd kärnkraft kommer få de feta rubrikerna i media.

Gammelmedia på detta:

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: