måndag, november 16, 2009

Fråga till Lars Svensson i Landskrona

Dessa stycken finns i Folkets Hus och Parkers idéprogram som antogs 16/5 2004.

"Vår värdegrund vilar på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. I en tid med nya förutsättningar och möjligheter finns fortfarande ett stort behov av dessa värden. Därför finns goda förutsättningar att idéerna lever vidare, utvecklas och förnyas till förmån för dagens och morgondagens generationer inom den nya samlade folketshus- och parkrörelsen."

"Sverige är på många sätt segregerat. Det gäller de nya svenskarna i våra mångkulturella förorter som stängs ute från många arenor, men också en tydligare uppdelning mellan stad och landsbygd. Samtidigt präglas hela samhället av en större internationalisering, världen krymper och vi blir mer och mer beroende av vad som sker i vår omvärld."

"Utgångspunkten är lokala lösningar utifrån lokala förutsättningar,där målet är att erbjuda mötesplatser för meningsfulla aktiviteter och sträva efter att skapa gemenskap mellan generationer,nationaliteter och kulturer."

Min fråga till dig, Lars Svensson, ställer jag till dig eftersom du är aktiv Socialdemokrat och är föreståndare för Folkets Hus i Landskrona. Delar du skrivningarna i Folkets Hus idéprogram från 2004 och Socialdemokratins syn på alla människors lika värde?

Gammelmedia på detta:
SvD, DN
, Aftonbladet

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Kuni Lingus sa...

Jag är så kallad biker. Vad tror du händer om jag och mina harleydavidson-åkande kamrater vill låna ett Folkets hus någonstans?
Tills lagen är lika för Alla, sluta gnäll om diskriminering så fort något går er emot...

Krassman sa...

@Kuni Lingus
Har haft ryggmärke jag med, men kör sedan en tid tillbaka utan väst. Jag känner mycket väl till de fördomar som finns mot oss hojåkare och det finns inga grader i diskriminering, all form av den är oacceptabel. De klubbarna som finns i min stad skulle i alla fall få hyra Folkets Hus, precis som alla andra.