lördag, juli 25, 2009

Landstingen avgör, både på gott och ont

Från den 1 oktober uppmanas landstingen att erbjuda omskärelse av pojkar. Men flera landsting och läkare vägrar utföra ingreppet visar DN:s kartläggning. Så här säger bland annat Gunnar Göthberg, som är ordförande för Svensk barnkirurgisk förening och överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. – Det är ett stympande ingrepp utan medicinsk grund. Det är att jämställa med kvinnlig könsstympning. Inte mindre än två av tre barnkirurger är emot att erbjuda omskärelse på andra grunder än rent medicins­ka, visar en enkät som Svensk barnkirurgisk förening låtit genomföra bland sina medlemmar.

Inte okej. Men om det görs olagligt skall vi då bara blunda?

Enligt Socialstyrelsen genomförs 3.000 omskärelser i Sverige varje år, av dessa antas 2.000 utföras av personer som vare sig är läkare eller har myndighetens tillstånd. De illegala operationerna är riskabla. I många fall genomförs de i miljöer som inte är sterila och där risken för komplikationer är stor. Av Sveriges 21 landsting och vårdregioner vägrar i dag 12 att utföra icke medicinska omskärelser. Hur många landsting som kommer ompröva sin inställning efter att det nu blir lagligt att erbjuda omskärelse är inte helt klart. Uppsala, Östergötland, Örebro och Gotlands kommun har redan bestämt att inte göra det.

Om detta beslut att uppmana landstingen är rätt beslut för att komma åt de "olagliga" omskärelserna vet jag inte. Har man inte en läkarkår som ställer upp att göra ingreppen så blir situationen likande som om 2/3 av alla präster inte skulle vilja viga samkönade. Själva poängen med lagstiftningen är god, men får ingen effekt. Idag är det upp till landstingen att själva bestämma om man skall erbjuda sprututbytesprogram för intravenösa missbrukare, trots detta så finns det bara i Malmö, och har så gjort i 2o års tid. Lagstiftning som skall ha effekt måste ha en förankring hos alla berörda, annars blir det en lag i luften (slag i luften).

Om inte politiker vill att narkomaner skall få rena sprutor, så blir det inget, även om medborgarna tycker det. Om Sveriges folkvalda riksdagsledamöter vill tillåta omskärelse av pojkar så måste även läkarkåren och landstingspolitiker vilja detta, annars blir det inget. Visst kan inställningen förändras men drar man en parallell mellan dessa två landstingsfrågor och de präster som vägrar gifta samkönande så misstänker jag att grupperna som de berör kan vara lika konservativa i sin hållning. Rent spontant så håller jag med Robsten i detta med omskärelse på pojkar. Omskärelse utan medicinsk grund skall betalas av den som vill ha ingreppet utfört och det skall enbart vara tillåtet på den som är myndig och givit sitt samtycke till ingreppet. Men löser det själva problemet som lagstiftningen är till för att lösa, nej tyvärr tror jag inte det. Omskärelse på minderåriga och omyndiga är inte okej. Men det sker ändå, skall vi blunda för det eller skall vi göra vad vi kan för att det upphör? Och vad är då detta?

Gammelmedia på detta:
DN
, SvD, Aftonbladet, Aftonbladet2, Dagen, SvD2, DN2, DN3, DN4

Nymedia på detta:

JJ:n, Guero, Zac's åsikter, Revo-Evo, Kulturvänstern, Pezter
, P.E.O, Ex Orinte Lux, Lidingö Paul

Krassman, In Your Face

21 kommentarer:

Tokmoderaten sa...

FÖRSVARA FÖRHUDEN!

Krassman sa...

@Fredrik "Förhuden" Antonsson
Förvisso sant, men hur kommer vi åt problemet med de "olagliga" omskärelserna som förekommer? Det är ändå det lagstiftningen försöker att adressera. Ett skona ett barns lidande, eller liv på grund av komplikationer efter "köksbords kirurgi" måste kunna utmana det etiska och moraliska åsikten att omskärelse inte är något annat än ett övergrepp.

Zac sa...

Jag tror på att låta KD registrera alla omskärelser...


//Zac (och, jo, jag är cynisk)

Krassman sa...

@Zac
Ha ha, de skulle de säkert vilja, eftersom majoriteten knappast är kristna. Kommer ett nytt inlägg på ämnet under kvällen, ett inlägg för omskärelse...

Anders sa...

I praktiken utöver de föräldrar, som vill ha religiöst motiverade amputationer utförda på sina barn, en slags utpressning av svenska skattebetalare (och av svensk sjukvårdspersonal) med sina barn som tillhyggen.

Betala! annars stympar vi barnen hemma på köksbordet.

De föräldrar som söker sjukvård med ett barn, som drabbats av komplikationer efter klantig och/eller osteril ”köksbordskirurgi” bör åtalas för barnmisshandel. Om föräldrarna väntat länge med att söka, varför komplikationerna är svåra och barnet har drabbats av en svår infektion eller t.o.m. en sepsis (blodförgiftning), så bör de åtalas för GROV barnmisshandel.

Afrikanska andetroende föräldrar åtalas, när de häller cayennepeppar i ögonen på sina barn och i övrigt torterar dem i syfte att driva ut onda andar.

Vari skulle skillnaden bestå?

Denna andeutdrivning är också religiöst motiverad (i voodoo och liknande trosföreställningar).

Krassman sa...

@Anders
Så till själva problemet. Idag genomförs 3000 omskärelser var av cirka 2000 görs i någon form av köksbordskirurgi. Vad är ditt alternativ till att dessa skall kunna göras av landstinget?

Anders sa...

Krassman skrev: "Idag genomförs 3000 omskärelser var av cirka 2000 görs i någon form av köksbordskirurgi. Vad är ditt alternativ till att dessa skall kunna göras av landstinget?"

Alternativet till landstinget är givetvis privata kliniker, där patienten betalar själv.

Tokmoderaten sa...

FÖRSVARA FÖRHUDEN! Hade Gud, Allah eller någon annan skapare tyckt att mannen/pojken skulle sakna förhud så skulle vi vara utan skinnfliken. Nu sitter fliken där å skyddar ditt och mitt ollon, kan det vara finare...???

Krassman sa...

@Fredrik
Ja tydligen, hittade detta på Wikipedia. "Under senare år har det blivit vanligare att vuxna män låter omskära sig för att få ett enligt dessa män mer estetiskt tilltalande utseende på sin penis. Detta kan ses som en del av det markant ökade intresset för kosmetisk kirurgi. Ännu så länge är det dock en mycket liten andel av alla omskärelser som utförs på denna grund"

Tydligen så skildes vår utvecklingslinje åt från schimpansen för omkring fem miljoner år sedan och förhuden hänger allt jämt med. Men det gör ju även håriga ryggar, fula rövar och fula trynen oxå. Inte att se som att jag syftar på någon speciell person från Sundbyberg dock.

@Anders
Det hade ju varit bra men jag tror tyvärr inte att de 3000 föräldrarna kommer att välja att gå till en klinik för detta. De Landsting som tar ut fulla kostnaderna för ingreppet har sett att kostnaden gör att man väljer bort detta "säkra" alternativ.

Tokmoderaten sa...

Fult tryne och osedvanligt äcklig bakdel har jag, det erkänner jag stolt. Dock saknar jag till min stora sorg den där härliga, maskulina kroppsbehåringen som medför en ryamatts-rygg. När det gäller omskurna pillesnoppar tycker jag att de ser brutala ut, brutala å äckliga! Ett knallrött, glansigt ormhuvud - hujedamej... Detta är min personliga åsikt och inget ur partiboken, inget som kan läggas moderaterna som parti till last. Slutligen, tack för att just du Krassman lyfter frågan om hur Petter-Niklas bör få leva sitt liv i köttgrottor, näven eller ett par svettiga kalsonger. Tack!

Anders sa...

Krassman skrev: "De Landsting som tar ut fulla kostnaderna för ingreppet har sett att kostnaden gör att man väljer bort detta "säkra" alternativ."

DN skriver: "Flera läkare DN talat med anser att avgifter på den nivån gör att idén med att erbjuda legala omskärningar för att komma bort från ”köksbordskirurgin” går förlorad."

Det är alltså idén som går förlorad enl. "flera läkare DN talat med". Däremot framförs INTE, att "de Landsting som tar ut fulla kostnaderna för ingreppet har sett att kostnaden gör att man väljer bort detta "säkra" alternativ".

Det är rätt märkligt, att det i artikeln helt saknas några uppgifter betr. hur vanligt det är med komplikationer efter en omskärelse som gjorts utanför sjukhuset. Jag vet att det förekommer - men är det vanligt med komplikationer?

Eller är det möjligen så, att komplikationer kan knytas till någon viss inkompetent person, som socialstyrelsen behandlar med silkesvantar eller som socialstyrelsen inte är tillsynsman för? Är polisen lat? Eller vore det inte "politiskt korrekt" att inskrida mot en inkompetent knivskärare??

Krassman skrev: "jag tror tyvärr inte att de 3000 föräldrarna kommer att välja att gå till en [privat] klinik för detta".

Jodå, det kommer de visst att göra, om de riskerar något års fängelse för att ha utsatt sin son för ett ingrepp med stor risk för komplikationer.

---

Det finns ingen ledig kapacitet i sjukvården, varför det självfallet inte är försvarbart att omskärelse prioriteras på bekostnad av motiverade barnkirurgiska ingrepp

Krassman sa...

@Anders
Jag läste inte det i artikeln från DN. Hittar det tyvärr inte nu men jag har för mig att det gällde Jönköping. Där kostar en omskärelse allt från 7.966 kr till 21.312 kr. 2004 år siffror säger att det utfördes cirka 15 omskärelser i Jönköpings landsting det året men skall kolla det bättre.

I rapporten från Socialstyrelsen så står det en del om kostnaderna och komplikationer men dock ingen statistik som jag ser. det här hittar jag i pdf:en.

"Det har betydelse för valet att ingreppet inte kostar orimligt mycket. En viss ökad kostnad jämfört med hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs på grund av sjukdom kan de flesta acceptera, men om kostnaden blir för hög ökar risken att människor vänder sig till illegala aktörer."

"Elva landsting anger att några få pojkar årligen kommer till den offentliga hälso- och sjukvården med komplikationer efter omskärelse. Åtta landsting har inte sett några sådana komplikationer"

Rapporten är baserad på enkäter till samtliga huvudmän, enkäter från 75 BVC, enkäter till trossamfund och intervjuer med föräldragrupper, invandrarföreningar, religiösa ledare och personer som genomför omskärelser, genom gång av gällande rätt, genomgång av ärenden som rör komplikationer vid omskärelse och omvärldsanalys från europeiska länder.

Förutom det så finns det ytterligare ett problem med rättsväsendet kring detta. I Sverige fastslog högsta domstolen 1997 att omskärelse av pojkar under 7 år inte ska betraktas som misshandel om föräldrarna samtyckt till ingreppet och barnen inte tillfogats alltför mycket smärta.

Jag tycker att omskärelse är ett övergrepp precis som vilket övergrepp som helst. Dock finns denna verklighet idag och jag ser faktiskt ingen möjlighet i att kriminalisera omskärelse. Det kanske finns en folklig opinion för detta, men landets beslutsfattare är det inte. Jag gillar det inte, men jag gillar detta mer än det görs i det dolda.

Anders sa...

Hej Krassman

Jag har inte föreslagit, att man skall kriminalisera omskärelse (även om jag iofs instämmer i att religiöst motiverade amputationer på barn är övergrepp). Jag skrev:

De föräldrar som söker sjukvård med ett barn, som drabbats av komplikationer efter klantig och/eller osteril ”köksbordskirurgi” bör åtalas för barnmisshandel. Om föräldrarna väntat länge med att söka, varför komplikationerna är svåra och barnet har drabbats av en svår infektion eller t.o.m. en sepsis (blodförgiftning), så bör de åtalas för GROV barnmisshandel.

Du skriver: "I Sverige fastslog högsta domstolen 1997 att omskärelse av pojkar under 7 år inte ska betraktas som misshandel om föräldrarna samtyckt till ingreppet och barnen inte tillfogats alltför mycket smärta".

Här finns det ju alla möjligheter att hävda, att barnen HAR tillfogats "alltför mycket smärta" om ingreppet 1. har gjorts utan bedövning och 2. resulterat i komplikationer.

Ett barn som inkommer med en svullen t.o.m. infekterad penis har de facto tillfogats mycket smärta.

Om viljan fanns, så vore det möjligt att åtala inom den lagstiftning som redan finns.

-----

Det finns ingen ledig kapacitet i sjukvården, varför det självfallet inte är försvarbart att omskärelse prioriteras på bekostnad av motiverade barnkirurgiska ingrepp

Att landstingen erbjuder religiös omskärelse är därför INTE för "barnens bästa" utan för somliga barns bästa, på bekostnad av många andra sjuka barns utdragna lidande.

Det är en djupt omoralisk prioritering att ytterligare ransonera sjuka barns tillgång till sjukvård genom att använda sjukvårdens knappa resurser till religiösa ritualer.

Krassman sa...

@Anders
Hej igen, nej jag vet att du inte skrev att du förespråkade det. Jag skrev dock att "jag ser faktiskt ingen möjlighet i att kriminalisera omskärelse" så här kanske vi är överens.

Vad du däremot skrev som jag regerade på var detta "Jodå, det kommer de visst att göra, om de riskerar något års fängelse för att ha utsatt sin son för ett ingrepp med stor risk för komplikationer", det var nog de som jag ställde mig lite frågande till hur det skulle vara möjligt, eftersom de skulle åtalas för att de utsatt någon för risk. Idag är detta bara möjligt vid könsstrypning och inte vid omskärelse. Där av skulle en kriminalisering behövas i så fall.

Jag hopas verkligen att den typen av incidenter leder till att åtal väcks. Som den som skedde i Gävle under maj månad i år. Två pojkar från Gävle, 5 och 7 år gamla, skadades allvarligt av en olaglig omskärelse. Pojkarnas mamma hade tagit med dem till en manlig bekant i Stockholm och han utförde omskärelsen under primitiva former på ett vardagsrumsbord.

Så visst finns möjligheterna. Se artikeln från 2007 i Sydsvenskan som ett exempel. http://sydsvenskan.se/sverige/article228481.ece

Vi vi sedan tar den ekonomiska frågan så måste även den ställas till vad det kommer att kosta samhället att få ta hand om de omskärelser som ger komplikationer mot dessa som görs av landstinget. Det är väl säkert ett argument för lagen om omskärelse precis som det är emot.

Sedan så tycker jag att det är hårt att hävda att det inte finns någon kapacitet inom sjukvården. Det är precis som det första ställningstagandet till lagen, finns det resurser att ta hand om de som råkat illa ut i olagliga omskärelser? Att ställa grupper mot varandra inom sjukvården tycker jag inte är bra resonemang. I så fall kan vi börja sortera bort alla de som blivit sjuka på grund av sina egna beslut först. Vård efter behov, inget annat.

Kan tycka att det blir samma fråga när det gäller vården till våra "papperslösa". Skall vi betala deras sjukvård eller inte, kostnaderna kommer ändå att drabba samhället förr eller senare.

Anders sa...

Hej Krassman

Du skriver, "Vad du däremot skrev som jag regerade på var detta "Jodå, det kommer de visst att göra, om de riskerar något års fängelse för att ha utsatt sin son för ett ingrepp med stor risk för komplikationer", det var nog de som jag ställde mig lite frågande till".

Jag valde den formuleringen i syfte att förebygga, att någon skulle missförstå och föreslå, att isf skulle föräldrarna alltid åtalas om barnet ådrog sig en postoperativ komplikation t.ex. en infektion - även om ingreppet skett enl. alla konstens regler i sjukvården. Tyvärr blev det i stället ett annat missförstånd... :-)

-----

Tack för länken till Sydsvenskan. Den stöder min misstanke, att Socialstyrelsens agerande verkar vara ett problem.

(forts)

Anders sa...

(forts)

Krassman skrev: "vi [kan] börja sortera bort alla de som blivit sjuka på grund av sina egna beslut först."

I de flesta fall är "det egna beslutet" bidragande och inte helt avgörande, varför en "sortering" inte vore så enkel att genomföra.

Men det finns undantag och dessa undantag är inte lätta att handskas med.

Bör t.ex. kroniska alkoholister som behöver en levertransplantation ha samma tillgång till transplantationsorgan som någon vars cirrhos t.ex. beror av en virusinfektion - i en situation där det finns för få transplantationsorgan?

Vi har vidare idag i Sverige ett växande problem med EXTREMT resurskrävande individer med kongenitala handikapp pga inavel (genom äktenskap mellan nära släktingar). Dessa äktenskap ingås pga egoistiska, privatekonomiska skäl i syfte att konsolidera förmögenheten inom familjen/släkten. Kostnaden för de negativa konsekvenser som blir följden - individer med svåra kongenitala handikapp t.ex. extrema förståndshandikapp - vältras över på skattebetalarna. Är det försvarbart att ha en sådan incitamentstruktur?

Krassman skrev: "..det blir samma fråga när det gäller vården till våra "papperslösa". Skall vi betala deras sjukvård eller inte"

Sjukvården för människor som uppehåller sig illegalt i landet skall givetvis INTE vara gratis.

Det är orimligt att befolkningen delas in - dels i dem som betalar sin sjukvård över skattsedeln plus en mindre summa vid vårdtillfället. Dels i dem som upphåller sig illegalt i landet och får sin sjukvård helt gratis, då man tvingar den andra gruppen att inte endast betala sin egen sjukvård, utan dessutom sjukvården för personer som har valt att vistas illegalt i landet. Horribelt!

Krassman skrev: "kostnaderna kommer ändå att drabba samhället förr eller senare."

Du bortser från, att gratis är gött. Om något är gratis, så växer klientelet som vill utnyttja gratiserbjudandet.

Krassman skrev: "Vi vi sedan tar den ekonomiska frågan så måste även den ställas till vad det kommer att kosta samhället att få ta hand om de omskärelser som ger komplikationer mot dessa som görs av landstinget."

De operationssalar som blockeras för religiös omskärelse är inte tillgängliga för motiverad barnkirurgi. Och ca 20 fall med komplikationer ("elva landsting anger att några få pojkar årligen kommer till den offentliga hälso- och sjukvården med komplikationer efter omskärelse") kostar på ingalunda lika mycket som 2000 operativa ingrepp.

Krassman skrev: "Sedan så tycker jag att det är hårt att hävda att det inte finns någon kapacitet inom sjukvården".

Så ser verkligheten ut - det finns inte någon ledig kapacitet inom sjukvården. Tvärtom, sjukvårdens resurser är knappa, varför vården redan är oförsvarligt ransonerad för de sjuka.

Krassman skrev: "Att ställa grupper mot varandra inom sjukvården tycker jag inte är bra resonemang".

Du anser alltså, att landstingen bör erbjuda religiös omskärelse på bekostnad av många andra sjuka barns utdragna lidande. Men enl. dig är det "inte är ett bra resonemang" [sic] att erkänna, att att man HANDLAR så.

Däremot skulle det (enl dig) vara OK att handla så - förutsatt att man inte låtsas om, vad man de facto GÖR.

Det är en djupt omoralisk prioritering att ytterligare ransonera sjuka barns tillgång till sjukvård genom att använda sjukvårdens knappa resurser till religiösa ritualer.

Att (som du verkar föreslå) därtill HYCKLA om att man handlar så, det gör inte agerandet mindre omoraliskt - tvärtom.

-----

PS Jag har aldrig sett någon annan än du använda begreppet "könsstrypning" - uncle Google ställer sig lika frågande som undertecknad.

Krassman sa...

@Anders.
Ha ha, låt oss börja med det enkla, könsstympning skall det naturligtvis vara, bäst jag raderar könsstrypning från rättstavningen.

Vård efter behov, det förspråkar jag och det skall inte göras skillnad. Jag tycker det är skamligt att vi idag har vissa landsting idag 2009 där läkare utan gränser måste vård svårt sjuka flyktingar eftersom landstinget inte är villiga att ta emot dom. Som tur är det inte alla sjukhus som lyssnar på sina landsting i denna fråga. Har själv träffat läkare utan gränser ett antal tillfällen och det är inga solskens historier man får höra om hur den Svenska sjukvården behandlar sjuka och de mest utsatta i samhället. Trodde att Sverige var ett föredöme men här är vi verkligen inte det. Sverige har flera gånger fått skarp kritik från FN för att papperslösa inte får vård, att den enda vård de har rätt till är akut vård.

Det landsting som genomför absolut flest omskärelser Stockholms läns landsting visar i alla fall för 2008 en ekonomi i balans med ett totalt överskott på 219 miljoner kronor. Detta trots alla omskärelser som görs. Professor Hugo Lagercrantz har skrivit att man inte skall ge allt för tidigt födda så mycket resurser eftersom detta skulle göra att fler klarade sig och skulle behöva vård efteråt. Jag väljer att prioritera fler som klarar sig och som får vård, och det är jag beredd att ge resurser till. Det är där vi ser olika på det hela.

Anders sa...

Krassman skrev: "Sverige har flera gånger fått skarp kritik från FN för att papperslösa inte får vård, att den enda vård de har rätt till är akut vård.

Höhö.. "kritik från FN". När Storbritannien utvisar en dialysberoende kvinna till ett afrikanskt land, där hon avlider inom ett par veckor, så resulterar det inte i någon "kritik från FN".

Däremot skulle "FN" anse, att just Sverige bör erbjuda dem som uppehåller sig illegalt i landet vård på samma villkor som landets egna medborgare.

Jag ser, att du arbetar som "pol.handläggare för Socialdemokraterna i riksdagen".

Du är därför sannolikt väl medveten om, hur charaden "kritik från FN" orkestreras.

Krassman skrev: "Vård efter behov, det förspråkar jag och det skall inte göras skillnad. Jag tycker det är skamligt att vi idag har vissa landsting idag 2009 där läkare utan gränser måste vård svårt sjuka flyktingar eftersom landstinget inte är villiga att ta emot dom."

Jasså, du förespråkar "vård efter behov"... Då kanske du kan förklara, hur du har t.ex. kommit fram till, att nyinsjuknade patienter med cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdomar i Västra Götaland inte längre "har behov" av de dyra (och mer effektiva) läkemedlen, som Sahlgrenska “tills vidare” nyligen har stoppat av ekonomiska skäl samtidigt som Sahlgrenska inte ser några ekonomiska begränsningar för att vårda människor som uppehåller sig illegalt i landet.

Hur motiverar du det? Varför anser du, att nyinsjuknade patienter med cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdomar i Västra Götaland inte längre "har behov" av mer effektiva läkemedel?

Här är en artikel från 2003, där Lars-Bertil Arvidsson framför att "ekonomin sätter gränser för vad man kan erbjuda" i sjukvården.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=287420

När du och ditt parti ytterligare vill ransonera sjukvården, då framför ni, att ekonomin sätter gränser för vad sjukvården kan erbjuda.

Men när ni vill styra sjukvårdens redan oförsvarligt knappa resurser till t.ex. religiösa ritualer (!), då låtsas ni som om ekonomin inte sätter några gränser, utan ni förespråkar att religiös omskärelse skall ske på sjuka barns bekostnad.

Krassman skrev: "Det landsting som genomför absolut flest omskärelser Stockholms läns landsting visar i alla fall för 2008 en ekonomi i balans"

Och relevansen av detta är? Man kan förmodligen avskriva, att du som pol.handläggare inte skulle inse, att man lätt få "en ekonomi i balans" genom att ransonera sjukvården.

"– Landstingens intäkter ökar inte på samma sätt som kostnaderna och resultaten blir underskott i många landsting, säger Lars Isaksson i Landstingsförbundet [2003]. Vi måste ta ansvar för balans i budgeten och min uppfattning är att vi måste arbeta med de ekonomiska förutsättningar som finns. För att vända ett underskott på 2,5 miljarder kronor i Stockholms läns landsting har en lista över tänkbara besparingar tagits fram."

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=287403

Krassman skrev: "Professor Hugo Lagercrantz har skrivit att man inte skall ge allt för tidigt födda så mycket resurser eftersom detta skulle göra att fler klarade sig och skulle behöva vård efteråt. Jag väljer att prioritera fler som klarar sig och som får vård, och det är jag beredd att ge resurser till."

Förmodligen kan du inte riktigt föreställa dig, vilken avsmak det väcker, när du bröstar dig, att du är "beredd att ge resurser" på sjuka människors bekostnad.

Det är DJUPT OMORALISKT att förespråka, att landstingen bör erbjuda religiös omskärelse på bekostnad av sjuka barn, vilka tillfogas ett utdraget lidande.

Liksom det är DJUPT OMORALISKT att förespråka, att sjuka människor från länder utanför EU skall erbjudas vård på bekostnad av de sjuka människor som redan befinner sig i landet.

Anders sa...

Rättelse (för att undvika missförstånd)

Förmodligen kan du inte riktigt föreställa dig, vilken avsmak det väcker, när du bröstar dig, att du är "beredd att ge resurser" på sjuka människors bekostnad.

Det är DJUPT OMORALISKT att förespråka, att landstingen bör erbjuda religiös omskärelse på bekostnad av sjuka barn, vilka tillfogas ett utdraget lidande.

Liksom det är DJUPT OMORALISKT att förespråka, att sjuka människor från länder utanför EU skall erbjudas vård på bekostnad av de svenska väljare, som lider av någon sjukdom.

Krassman sa...

@Anders
Anders skrev: "Du är därför sannolikt väl medveten om, hur charaden "kritik från FN" orkestreras". Nej det vet jag faktiskt inte, jag kan bara konstatera att FN kritiserat Sverige offentligt för detta.

Anders skrev: "Då kanske du kan förklara, hur du har t.ex. kommit fram till, att nyinsjuknade patienter med cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdomar i Västra Götaland inte längre "har behov" av de dyra (och mer effektiva) läkemedlen, som Sahlgrenska “tills vidare” nyligen har stoppat av ekonomiska skäl samtidigt som Sahlgrenska inte ser några ekonomiska begränsningar för att vårda människor som uppehåller sig illegalt i landet. Hur motiverar du det? Varför anser du, att nyinsjuknade patienter med cancer, reumatologiska och neurologiska sjukdomar i Västra Götaland inte längre "har behov" av mer effektiva läkemedel?".

Det kan jag inte förklara eller heller motivera, jag kan heller inte förklara hur jag kommit fram till detta eftersom denna fråga inte är något jag känner till. Om du vill att jag skall svara på frågor som jag inte känner till eller ens tar upp på min blogg så kan du inte förvänta dig svar.

Anders skrev: "Och relevansen av detta är?" Att du skrev att det inte finns några resurser i vården, pengar är en resurs.

Du har tidigare varit ett bra inslag i debatten och verkligen tillfört mig nya tankar och idéer. Känns synd att behöva säga att du nu helt spolierat den känslan jag hade tidigare av dina kommentarer. Vi säger att du har helt rätt i allt du skriver istället och att jag har fel. Jag kommer inte svara på dina kommentarer i fortsättningen.

Anonym sa...

somliga gör allt för pengar.tur det finns några få rakryggade läkare som skiter i detta.omskärelser får mig att spy över svenska läkare och dess profithunger!jag kan fortfarande inte fatta att bara så få läkare motsatt sig detta.....