torsdag, juli 23, 2009

Den här ledaren har jag betalat skatt för

Idag firar SvD:s ledarsida högtidsdagen som Skattebetalarnas förening infört och kallar för "skattefridagen". Skattefridagen är ett förenklat sätt att visa hur mycket av en genomsnittlig löntagares pengar som går till skatt. Allt en snittlöntagare tjänat fram tills idag har enligt kalkylen gått till skatteinbetalningar. Med en sällan skådad blåögd retorik lovordar SvD idag de borgerliga skattesänkningarna och att de medfört att skattekvoten sänkts från 60 procent till 55,6 procent.

"Så har Alliansens skattesänkningar påverkat den genomsnittlige löntagaren. Så konkret är skillnaden för polisen, sjuksköterskan och metallarbetaren, mellan Alliansens politik och Socialdemokraternas"

Vad SvD väljer att inte skriva är Riksgäldens senaste prognos som visar att budgetunderskottet blir 198 mil­jarder kronor i år och 72 miljarder kronor 2010. Det faktum att den borgerliga regeringen lånar pengar för att sänka skatterna för de med högst inkomster är inget som bekymrar SvD:s ledare. Sedan så är besparingarna inom polisen, problemen inom sjukvården och att närmare 25% av alla metallarbetare i Sverige idag är arbetslösa är inte heller av intresse. Det faktum att Sverige står inför större problem än att skattefridagen inte infaller ytterligare ett par dagar tidigare reflekterar inte författarna av detta lågvattenmärke över.

Istället så varnar man för oppositionen och kommande skattehöjningar och att Lars Ohly vill flytta denna nya högtidsdag långt in i augusti. Detta vill SvD:s ledare att vi skall fundera över idag. Själv skall jag fundera på om vi inte skall damma av det borgerliga förslaget att dra in presstödet. I år ligger presstödet 530 miljoner kronor och eftersom SvD är den största mottagaren av presstöd så kanske vi kan flytta dagen lite ytterligare. För den här ledaren som SvD levererar idag har vi alla varit med och betalat skatt för, något som jag gärna skulle vilja slippa.

Gammelmedia på detta:
SvD

Nymedia på detta:
Westerholm
, Mario, Peter Andersson, Andrines vapensmedja, Mona For President

Krassman, In Your Face

8 kommentarer:

Gun Svensson sa...

”För den här ledaren som SvD levererar idag har vi alla varit med och betalat skatt för, något som jag gärna skulle vilja slippa”, avslutar du en i övrigt läsvärd kommentar till SvD:s ledare. Hade du satt punkt vid kommat, hade det varit något av pricken över i:et. Men, efterslängen ”något som jag gärna skulle vilja slippa” väcker en rad frågor kring ditt demokratiska sinnelag och partiets inställning i frågan om presstöd, som tidigare ansetts vara av vikt för en bred politisk debatt. - Har den inställningen ändrats i takt med att A-pressen krympt? - Kommer S att medverka till att presstödet försvinner? - Varför har du, i likhet med många andra socialdemokrater, lättare för att nagelfara andra än att föra ut vad ni själva skulle göra om väljarna gav er sitt stöd?

Anonym sa...

"För den här ledaren som SvD levererar idag har vi alla varit med och betalat skatt för, något som jag gärna skulle vilja slippa."

Det här blogginlägget har jag betalat skatt för, något jag gärna skulle vilja slippa.

Fast kul att vi är överens om att ta bort presstödet. Har du tagit upp detta med dina partikollegor?

Krassman sa...

@Farmorgun
”För den här ledaren som SvD levererar idag har vi alla varit med och betalat skatt för, något som jag gärna skulle vilja slippa” Det betyder att jag skulle gärna vilja slippa betala skatt för den ledaren som SvD idag levererar.

Som du säkert vet så är detta min blogg och mina egna åsikter och tar inte upp Socialdemokraternas ställning i presstöds-frågan, i så fall hade det framgått av inlägget. Kan tycka att din kommentar är ett resultat av ett närmast medvetet missförstånd, men jag kanske har fel.

Vad sedan vi Socialdemokrater vill tror jag mer eller mindre framgår av de blogginlägg som gäller Socialdemokraternas politik. Precis som mina egna uppfattning i en rad frågor. För övrigt Gun så tror jag mig kunna säga att du väl känner till mitt demokratiska sinnelag.

@Anonym
Frågan om presstödet är ett sätt att visa exempel på vad skatter används till, i ett passande sammanhang. Om du har röstat på Socialdemokraterna i riksdagsvalet eller i kommunalvalet i Norrtälje kommun så är du med och betalar det här inlägget, om inte, så gör du inte det.

Anonym sa...

Det landet med lägst skattetryck borde vara Somalia.
Framtidslandet hör SvD? Dom kanske borde åka dit och kolla hur dom vill att vi har det här när inga pengar går till något styre.

Per Hagwall sa...

Nej Krassman, det är inte du, eller "alla" som betalat skatt för SvD:s ledare, det är Bonniers. Presstödet finansieras fullt ut av reklamskatten.

Krassman sa...

@Per Hagwall
Aha, du kanske har rätt. Men som det ser ut så är intäkterna av reklamskatten bra mycket större än presstödet, tyder på att sambandet är något mer än bara detta i så fall.

Sedan så är lagstiftningen på dessa två områden inte den samma. Pressstöd får man ansöka om, reklamskatt är man skyldig att betala. Misstänker även att den som är skattskyldig som i detta den som i yrkesmässig verksamhet offentliggör skattepliktig annons och reklam låter sina kunder som köper annonsplats i tidningen betala skatten vi annonskostnaden, men vad vet jag. Skall ringa lite samtal och kolla upp detta lite mer noga.

Gun Svensson sa...

"För övrigt Gun så tror jag mig kunna säga att du väl känner till mitt demokratiska sinnelag", skrev du i ditt svar. Jag trodde att jag visste, men din eftersläng fick mig att börja undra samt göra mig besväret att lämna en kommentar - inte för att vara taskig, utan för att du skulle få ett tillfälle att pröva om du kan ta en upplysning om att argumentationen haltar. Man kan utan större ansträngning tolka efterslängen som att du vill begränsa yttrande- och tryckfriheten för SvD.

Krassman sa...

@Farmorgun
Du kan tolka mitt svar som att jag förväntade mig ett annat tonläge från dig, vilket gjorde mig besviken.