måndag, oktober 05, 2009

Rubrikernas rubrik, saknar nyanser och logik

I DN kan vi läsa en artikel med koppling till barnläkaren som är misstänkt för dråp av tre månader gamla Linnea. Med rubriken "Patienter riskerar plågsam död" får vi läsa vilka effekter dråpmisstankarna mot barnläkaren fått. Artikeln gör gällande att på sjukhus runt om i landet ges mindre smärtlindring till döende och vårdpersonal varnar för att patienter får lida i onödan. "På ytan råder ett behärskat lugn på kliniken, men i själva verket har rutiner för smärtlindring förändrats ordentligt över en enda natt. Många av de svårast sjuka, de som ligger för döden, får numera ofta mindre ångestdämpande läkemedel och smärtstillande morfin än tidigare" står det.


Jag efterlyser dock lite nyanser och logik till artikeln. Socialstyrelsens vetenskapliga råd har slagit fast att den tre månaders flickan, Linnea, fick en kraftig överdos av narkosmedlet tiopental kort innan hon dog. Vem som dock är ansvarig för den icke journalförda injektionen av tiopental av alla de 21 personer som fanns i rummet där Linnea vårdades har dock ej framkommit. Samtliga 21 personer har förhörts och ändå så finns det ingen som kan vittna vad som skett. Någon har ju däremot utfört handlingen, och de som befann sig i rummet vet med all säkerhet vem det är. Vem det är som tog beslut om att Linne skulle få sin dos, hur stor den skulle vara och att den inte skulle journalföras. Det är alltså detta som gjort att man "över en natt fått nya rutiner för smärtlindring" inom sjukvården som nu riskerar att patienter får en plågsam död.

Artiklen avslutas med att man beskriver vilka konsekvenser som Linneas död har haft på barnsjukvården. "Många läkare talar om att det finns en rädsla att göra fel, mer noggrann journalföring görs. På neonatalavdelningen, för vård av nyfödda, på Karolinska vittnar flera om att arbetet förändrats. Det har blivit besvärligare för läkare att ta svåra beslut, mer diskussioner före varje steg i vårdprocessen, ett överdrivet dokumenterade i journaler och chefsläkare som allt oftare kopplas in". Om det är någon som tycker att dessa konsekvenser som nämns när det gäller barnsjukvården, som i rimlighetens namn fallet med Linnea bör påverka, är negativa så får ni gärna kommentera detta på min blogg. Gör det, så kanske vi resonera lite om vad som hände med Linnea, den där natten på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet, X-pressen

Nymedia på detta:

Jan Rume, Barnläkarbloggen, I Sverige i denna tid, Bitchslap Barbie, Hubbardianen

Krassman, In Your Face

17 kommentarer:

Anonym sa...

Och i grunden var väl flickan döende pga en feldosering vid en tidigare behandling? Och det faktum att föräldrarna var kritiska till detta gjorde att de begärde obduktion.

Det verkar som om en stor del av läkarkåren tycker att de står över lagen!

Sven sa...

Det är inte alls fastställt att hon fått någon överdos. Då du själv tycks efterlysa "nyanser och logik" så bör du nog ta reda på fakta innan du skriver. Läs på, en gång till!

Jag föreslår att du börjar med detta gästinlägg på jhedbrinks blogg
http://jheidbrink.wordpress.com/2009/09/10/ett-gastinlagg-om-barnlakarmalet/

och då framför allt de två pdf-filer som länkas på slutet av inlägget. Den första sammanfattar vad som hänt i barnläkarmålet och den andra handlar om svårigheten att tolka koncentrationer i blodet efter döden. Båda är relevant läsning.

Krassman sa...

@Anonym
Helt rätt mina anonyma vän. Linnea fick er hjärnblödning när hon tidigare felbehandlades, och detta misstänks ha resulterat i att hon drabbades av hjärnskador. Vilket Hälso-och sjukvårdens anvarsnämnd (HSAN) redan har konstaterat. Detta resulterade i att den ansvarig sjuksköterska varnades. Sjuksköterskan uppgav till HSAN att det var mycket stressigt på neonatalavdelningen den aktuella natten på grund av underbemanning. Något som det inte var tal om den 19:e september när alltså 21 personer var inblandade.

@Sven
Socialstyrelsens vetenskapliga råd har slagit fast att den tre månaders flickan, Linnea, fick en kraftig överdos av narkosmedlet tiopental kort innan hon dog. Vill du hävda något annat? Om dina länkar leder till utredningen som är gjord av detta råd är jag tveksam till.

De två experter som utgör Socialstyrelsens vetenskapliga råd är överens om att flickan fått en mycket hög dos av tiopental.

De vetenskapliga råden avvisar den kritik som riktats mot Rättsmedicinalverket (RMV) och finner det osannolikt att något fel begåtts där. Det slutliga utlåtandet från Socialstyrelsen beräknas komma i mitten av september så jag tycker att arbetet skall ha sin gång och att artiklar som denna i DN bara sytar till att skydda läkarkåren genom det som nu påvisas. Det du länkar till kan vara intressant läsning, men vad jag trycker är mer intressant är att vad som hänt Linna kommer fram.

Vem är ansvarig för den icke journalförda injektionen av Tiopental av alla de 21 personer som fanns i rummet där Linnea vårdades hennes sista kväll i livet. Att det råder brist på vittnen som sett vad hänt i det överbefolkade rummet ser jag som helt omöjligt. Någon har uppebart gjort det, och de som befann sig i rummet vet med all säkerhet vem det är. Om hon inte dog av en överdos så kan väl någon då berätta vad hon dog av. Vem utförde och tog initiativ till detta, så läge detta inte framkommer så framstår detta bara som ett barmhärtighetsmord, att sjukvården använder sig av aktiv dödshjälp och att läkarkåren håller de sina omryggen när lagen kommer på dom. Tack för din kommentar Sven, och jag skall verkligen läsa på för jag vill ju inte verka som att jag inte vet vad jag skriver om.

Sven sa...

@anonym, det är riktigt. En sköterska gav helt fel saltlösning vilket ledde till ödembildning och så att säga beseglade flickans öde.
Det blev en Lex Maria på det. Även innan detta hände var hon en mycket förtidigt född flicka med dålig chans att överleva.

@krassman, Läkarkåren behöver inte DN's beskydd, det kan du vara lugn för.

Socialstyrelsens vetenskapliga råd är inte ensam auktoritet i alla medicinska frågor. Även de måste ibland medge att "det vet vi helt enkelt inte tillräckligt säkert".
Har du läst deras utlåtande i frågan? Det har jag. Det är inte riktigt så okomplicerat och rakt på sak som det verkade vara i kvällspressen.

Har du någon aning om hur stor dos som krävs för att uppnå en sådan koncentration av tiopental som ursprungligen rapporterades från rättsmedicin? Inte det? Då ska jag tala om det. Det innebär att i den koncentration som är vanligen använd skulle i denna lilla kropp med ett blodomlopp på ca 250ml pressas in närmare en halvliter tiopenthal. Så starka medel att det skulle gå att smyga in dosen utan att någon märker det finns inte.
Hur tror du att föräldrarna skulle reagera om någon kom in med den ena stora sprutan efter den andra tills flickan var upppumpad som en fotboll? Här finns ett uppenbart rimlighetsproblem som kräver sin förklaring.

Nåja, skit i det då. Någon kanske råkade lägga på en extra nolla när de räknade. Eller så har man blandat ihop begreppen koncentration och dos. Sånt händer.

Nästa problem då. Har du någon aning om hur fort tiopental verkar? Inte det? Då ska jag tala om det. Det är så gott som omedelbart. Hade flickan fått en dödlig injektion skulle hon slutat andas inom loppet av några sekunder vilket torde ha varit uppenbart för föräldrarna. Det är svårt att inte lägga märke till att någon kommer med en spruta och sedan slutar flickan andas omedelbart.

Hur fort elimineras tiopental ur kroppen då? Här har vi en tänkbar nyckel till problemet. Tiopental är ett utmärkt narkosmedel just därför att det går snabbt in och snabbt ut igen.
Hos en frisk person är halveringstiden mycket kort.
Hos en döende liten förtidigt född flicka med svår organsvikt? Det vet ingen. Vad händer med tiopentalkoncentrationen då blodomloppat avstannar? Det vet man inte riktigt. Forskning har en tendens att avstanna när någon dör, vi är mer intresserade av de levande.
Pdf #2 handlar om det lilla man vet, baserat på avrättade brottslingar i USA.

Vad är då förklaringen till att man mätt upp så ohyggligt stora värden? Tänkbara alternativ förklaras i de pdf-er som jag länkade. Lättlästa, som sagt. Inte skrivna av en läkare heller utan av en intresserad och påläst lekman i samarbete med en mycket verbal jurist.

När jag ändå skriver här vill jag säga att jag anser att det var alldelens rätt av föräldrarna att anmäla till HSAN. Uppenbart har fel begåtts tidigare i vårdförloppet och det vore bra om föräldrarna kunde få klarhet i om deras barn fått en bra vård eller inte.

Tack för mig och god jaktlycka i framtiden!

Krassman sa...

@Sven
Intressant att du skriver att flickan hade dåliga chanser att överleva. Detta eftersom hon då vistades hemma. Hennes föräldrar tror jag knappast delar din uppfattning och jag är tveksam till om läkarna på Astrid Lindgren gjorde det också, eftersom hon då knappast hade fått åka hem. Men du kanske sitter inne med mer information om detta helt enkelt.

Visst kan människor göra fel, precis som sjuksköterskan som först felbehandlade Linnea. Hennes utredning förlöpte utan problem och utan ifrågasättande. Frågan kvartsår dock, trots din medicinska redogörelse, vem är det som tagit beslutet, gjort injetionen och inte skrivit den i journalen?

Jag är inte expert på narkos eller anestesi och kommer inte bli det heller. Jag vet inte heller om jag måste var det för att tycka att artikeln i DN, läkakårens ständiga försvar av sin kollega och Linneas öde luktar illa. Du skriver dessutom som föräldrarna var med under Linneas sista timmar i livet. Var det så? I så fall har jag helt missat det men det betyder ju att dom måste kunna svara på vem som gav den sista injetionen eller hur? Eller är det kanske så att de inte är några av de 21 personer som var inne hos Linne den sista dagen hon levde. Tack för din synpunkter och jag förväntar mig att du återkommer allt eftersom denna tragedi får sin lösning.

Sven sa...

Humhum, ett par saker till då :-)
Jag är dålig på det men ska försöka hålla mig kort.

Flickan föddes i 25:e veckan och vägde 850g. Det står i det HSAN-beslut som mamman fått efter att ha anmält första gången.

Normalt varar en graviditet ungefär 40 veckor (37-42) och normalvikten på en nyfödd är i storleksordningen 3000-4000g med viss normal variation. Hon var ungefär tre månader för tidig.
Tänk dig en normal nyfödd och tänk dig sedan en liten flicka som är en tredjedel så stor. Som fått två tredjedelar av den tiden hon skulle ha behövt i livmodern.

25:e veckan är en mycket tidig födsel och även de barn som överlever har vanligen mer eller mindre svåra födseldefekter. En knepig situation och en mycket fragil liten människa.

Ja, föräldrarna och ett flertal anhöriga var närvarande då flickan dog. Det var en planerad avstängning av respiratorn som föräldrarna samtyckt till. Det gör man inte över telefon. Normalt går det då till så att man stänger av maskinen och låter henne få sina sista minuter i mammas famn så ostört som möjligt. Så förefaller ha skett i det här fallet också. Det betyder att om en dödlig dos tiopental hade getts så skulle föräldrarna eller de anhöriga kunna peka ut den som gav sprutan. Som sagt verkar den inom några sekunder.

Krassman sa...

@Sven
Ja du Sven, vi får väl se om din utredning visar på samma resultats som åklagarens. Eller för den delen advokaten Hurting. Vem vet, du kan ju vare vem som om de två? Konstigt att ingen misstänkt hittats ännu, eller vad tycker du?

Niklas Kolhammar sa...

Själv tycker jag att din egen rapportetring Krassman är synnerligen osaklig.

För det första blandar du ihop två händelser som inte har med varandra att göra. Visst flickan blev felbehandlad innan. Men vet du överhuvudtaget om det var på samma avdelning där hon avled? Vet du om samma personal var inblandad? Så länge du inte gör det så är i princip allt du skrivit här rent ut sagt vilseledande.

Vidare nämner du inte heller att flickan, när hon fick den påstådda överdosen, var döende. Hon hade avlidit, troligtvis inom en timme, eller ännu kortare tid, oavsett injektion eller ej.

Det du uppvisar här är ett synnerligen ologisk läkarhat, som alltså inte hjälper någon patient. Snarare tvärtom, som denna undersökning alltså påvisar.

Krassman sa...

@Niklas
Välkommen till min blogg Niklas. Det du kallar för rapportering är min synpunkter. Rapportering kan väl mig veterligen bara utföras på plats.

Linnea, som flickan heter blev behandlad på samma sjukhus som hon blev felbehandlad på. Vet inte vad du menar med att jag skulle blanda ihop händelserna. Menar du att personalen som behandlade Linnea i det senare skedet inte skulle känt till den tidigare felbehandlingen och inte använde sina erfarenheter eller missförstår jag dig helt nu. Jag förstår liksom inte att dessa två tillfällen skulle kunna ses som ett i mitt inlägg.

När det gäller ditt nästa påstående så vill jag bara ställa en fråga till dig Niklas, du som är dockor i medicin, får man idag påskynda döden genom behandling i Sverige?

Vad det gäller min inställning till läkare så får du tro vad du vill. Men att döma av det du skriver så vet jag i alla fall vilken inställning vissa inom vården har till mig. Jag vet även att jag inte kommer att uppsöka vård på Astrid Lindgrens barnsjukhus om min barn blir allvarligt sjuka. Precis som Linneas föräldrar aldrig mer kommer att göra det.

Har du fler svar att lämna gällande Linnea så skulle jag vara intresserad av frågorna som nu med all säkerhet kommer att få sitt svar i domstol. Vem tog beslut om injiceringen, vem utförde den och vem är ansvarig för att inte journalfördes. Sedan så är inte heller en onyanserad artikel i dagspressen en underökning Niklas. Det är en artikel.

Niklas Kolhammar sa...

Krassman
"När det gäller ditt nästa påstående så vill jag bara ställa en fråga till dig Niklas, du som är dockor i medicin, får man idag påskynda döden genom behandling i Sverige"
ja då kom alltså den underliggande orsaken till ditt känslosvallande skrivande fram. Det rör sig alltså inte om någon större eftertanke om någon patient eller flicka i det här fallet. Deras lidande är tydligen oviktigt. nej det handlar alltså om om någon mystisk milimeterrättvisetanke där det viktigaset är huruvida om en flicka dog 15.10 av tiopental, eller 15.30 av andnöd. Det är en fråga som är viktig nog att kasta läkare i fängelse för och riskera lidande hos otaliga patienter.


Förresten jag är doktor i medicin, men inte läkare. Jag jobbar inte inom vården, så vad jag tycker om dina åsikter bör inte ligga sjuksköterskor eller läkare till last.

Krassman sa...

@Niklas Lindgren
Hur jag skulle blandat ihop händelserna, som du först nämnde, glömde du svara på i din kommenter. Du kan väl kommentera detta i sin nästa synpunkt.

När det sedan gäller mitt engagemnag för Linnea, som flickan och patienten i det här fallet heter, så vill jag ha svar på varför och vem som gav henne denna injektion med tiopental. Återigen kan jag väl nämna trots förhör av alla 21 personer som vistades i rummet den kvällen Linnea dog så finns det inga svar. Trots inkallad expertis och sex månaders utredande finns fortfarande inget svar på hur flickan skulle ha tillförts så omotiverat höga doser av Tiopental - än mindre varför. Dessutom har läkaren och hennes personal hela tiden nekat till att de skulle ha använt sig av medlet. Finns det en barnhärtighetsmördare lös på sjukhuset eller har någon gett Linnea injektionen efter sin död? Det är detta fallet med Linnea handlar om och svaren på dessa frågor måste fram, för alla inblandades skull och det berör även sjukvården Niklas.

Sedan kan du gärna få skriva att mitt engagemang saknar eftertanke och är känslosvallande. Men du vill uppenbarligen inte ha svar på de frågor som åklagaren, familjen, sjukvården och jag vill ha svar på. Undrar varför det är så Niklas.

Din synpunkter på mig som person håller jag dig ansvrig för, du får själv stå till svars för dina fördommar, och jag för mina. Jag antog att du var en i mängden från vården som utalar sig i denna fråga så det ber jag om ursäkt för. Det är dock skillnad på sak och person Niklas, och frågorna när det gäller Linneas död behöver få sina svar, oavsett bevekelsegrund.

Niklas Kolhammar sa...

"När det sedan gäller mitt engagemnag för Linnea, som flickan och patienten i det här fallet heter, så vill jag ha svar på varför och vem som gav henne denna injektion med tiopental."

Med andra ord, du är inte alls lika intresserad av att Linnea inte på något sätt drabbades av att injiceras med tiopental. Patienten bryr du dig inte det minsta om. Du är bara intressard av om linnea dog 15.20 av tiopental, eller 15.40 av en naturlig död. Denna fråga är enligt dig värd att man slänger en läkare eller någon sjuksköterska i fängelse. Men att patienter i pallidativ möjligen får sämre vård av ett sådant prejudikat är totalt ointressant för dig.

var i ligger medmänkligheten i din millimeterrättvisa?

Krassman sa...

@Niklas Lindgren
Eftersom du ställer samma frågor och påståenden på flera ställen så får du även svar som jag givit dig på andra ställen.

En tankevurpa som du kopierar från andra kommentarer är detta "Det viktigaste är tydligen om Linnea dog 15:20 av tiopental, eller 15:40 av naturlig död, inte att flickan fick ett smärtfritt ångestfritt slut".

I detta så får jag nämligen en känsla av att du inte tror att Linnea kunde slutat sitt liv smärtfritt och ångestfritt utan den "hemliga" injektionen av Tiopental. Märkligt kan tyckas med tanke på att vad jag vet så är Tiopental ett av de tre ämnen som vanligtvis används vid avrättning genom giftinjektion och att personalen hela tiden hävdat att de aldrig använt Tiopental under vården av Linnea. Varför skulle de då ge Linnea en injektion av Tiopental för att hon skulle få ett insomnande som var smärtfritt och utan ångest Niklas?.

Nej du Niklas, vi talar om olika saker här. Jag tala om fallet Linnea, du talar om riktlinjer, praxis och att jag och andra som vill få frågorna besvarade vill se millimeter rättvisa. Kallar du att få svar på varför, vem som gjorde det och på vems initiativ Tiopentalet hamnade i Linnea så får du väl göra det. Jag tycker du blandar ihop dessa två saker och undrar varför. Tycker inte du, och tror inte du att sjukvården skulle må bra av att dessa frågor besvarades?

Niklas Kolhammar sa...

Krassman,
Att tiopental används vid avrättningar har inte med saken att göra och är en rent osaklig av dig att ta upp. Varför skulle man inte vilja att avrättningar var så smärtfria som möjligt?
Dessutom har du fel. Jag har aldrig påstått att just tiopental var essentiellt för att Linnea och linneas föräldrar skulle ha upplevt slutet så ångestfritt och smärtfritt som möjligt. Men det var säkerligen en faktor till att barnet inte upplevde någon smärta och att familjen slapp se de rätt tragiska krampaktiga reflexer som kan uppenbara sig då en kropp upplever andnöd.

Vad jag tycker är det essentiella är att Linneas vård vid slutskedet av livet var så bra som möjligt (vilket den tydligen var), och att alla andra individer i samma fruktansvärda situation också har så bra vård som möjligt. Det kräver att de läkare och sjuksköterskor som tar hand om dessa människor kan fokusera på att minimera smärta och ångest. Det skall vara det ända de behöver tänka på när de ger morfin och tiopental till döende. Det är svårt nog. Dessa patienter har otroligt varierande nedbrytningsförmåga av dessa droger och vissa har även utvecklat en nära nog förbluffande tolerans. De skall inte behöva oroa sig för att ifall de går över gränsen och ger en dödlig dos som gör att en patient dör en halvtimme eller tio minuter snabbare än normalt, så kan de åka i finkan. Då gör de inte sitt jobb så bra som möjligt.

Alltså är din millimeterrättvisa ett rent ut sagt hot mot patienter (vilket utfrågningen alltså bevisade). Läkare och sjuksköterskor skall inte riskera fängelse så länge vården av deras patienter varit prickfri.

Krassman sa...

@Niklas Lindgren
Du skrev "Jag har aldrig påstått att just tiopental var essentiellt för att Linnea och linneas föräldrar skulle ha upplevt slutet så ångestfritt och smärtfritt som möjligt". Deu skrev tidigare på mitt inlägg "Tragedin får ett ännu sorgligare slut" den 7/10 klockan 17.39 följande "Det viktigaste är tydligen om Linnea dog 15:20 av tiopental, eller 15:40 av naturlig död, inte att flickan fick ett smärtfritt ångestfritt slut". Ordet essentielt finns inte med i den texten men trots detta tolkar jag dig som att om Linnea hade fått en injektion med Tiopental så hade hon fått ett smärtfritt och ångestfritt slut, tolkade jag dig fel?

Nu skriver du följande "Men det var säkerligen en faktor till att barnet inte upplevde någon smärta och att familjen slapp se de rätt tragiska krampaktiga reflexer som kan uppenbara sig då en kropp upplever andnöd" Vad var faktorn här Niklas? Var det att hon inte fick en injektion med Tiopental eller? Personalen nekar ju till att man ens använt Tiopental under hennes behandling överhuvudtaget. Vad är det du vet om den här historien som ingen annan vet egentligen? Känner du den inblandade personalen?

Jag har nu ställt ett antal frågor till dig i tidigare kommentarer som du konsekvent undviker att svara på. Det kanske har blivit rörigt för dig att hålla koll på dessa frågor, därför sammanställer jag mina frågor till dig här nedan. OBS, De är inte skrivna i kronologisk ordning som frågorna är ställda.

1, Får man idag påskynda döden genom behandling i Sverige?

2, Hur har jag blandat ihop den första felbehandlingen och denna fråga kring ijektionen av Tiopental

3, Jag gör kopplingen till det du skriver som att du skulle vara för aktiv dödshjälp, eller har jag fel?

4, Tycker inte du, och tror inte du att sjukvården skulle må bra av att dessa frågor besvarades?

5, Du vill uppenbarligen inte ha svar på de frågor som åklagaren, familjen, sjukvården och jag vill ha svar på. Varför är det så?

Tacksam för svar.

Niklas Kolhammar sa...

Krassman, jag har svarat på min blogg..

Anonym sa...

Varje gång en anklagelse/anmälan mot en vårdande instans avslås eller läggs ner utan åtgärd ska anmälarna stå för vad det kostat. I detta fall skulle föräldrarna, i mitt tycke, tvingas betala mångmiljonbelopp till sjukhus, stat och rättsväsende för allt de ställt till med. Har de inga pengar kan herr Althins advokatbyra betala beloppet.