torsdag, oktober 22, 2009

Stäng två reaktorer, spar 231 ton uran

Läser man på Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) hemsida om uran så står följande: Sverige har inga egna urantillgångar som är värda att utvinna. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) finns mindre än en procent av världens samlade urantillgångar i Sverige. Därför köper vi vårt uran från främst Australien, Kanada och Ryssland. Som en jämförelse kan nämnas att i Kanada finns säskilt rika malmförekomster som ger över 100 kg uran per ton. Den största uranfyndigheten i Sverige finns i alunskiffer i Billingen. Där beräknas uraninnehållet till 75 tusen ton. Halten är dock endast 300 gram per ton.


Om detta från SKB och SGU stämmer vet jag inte, men tydligen så finns det vissa som önskar att debatten om uranbrytning kommer igång på allvar. Reinfeldt utesluter ingenting när det gäller uranbrytning i Sverige och idag kan vi även läsa att chefen för myndigheten Bergsstatens syn på det hela. - Den fråga som måste ställas är om dessa politiker tycker det är bättre att under usla miljöförhållanden bryta uran i exempelvis Namibia än kontrollerat i Sverige och Norrbotten, säger Jan-Olof Hedström till Norrländska Socialdemokraten.

Sorry Jan-Olof men jag tycker knappast att det är frågan som skall avgöra frågan om uranbrytning eller inte i Sverige. Ingen av de aktiva reaktorerna vi har i Sverige använder uran från Namibia. Uranbrytning är mycket miljöförstörande och att genom att använda det värsta exemplet på denna miljöförstörelse tycker inte jag är ett argument för att brytning skall ske i Sverige. Det är anmärkningsvärt att både Reinfeldt och Hedström försöker få det att låta som att det går att bryta uran utan några nämnvärda risker för vare sig människor eller miljö. I Rössinggruvan i Namibia gör man av med omkring 10 miljoner ton koncentrerad svavelsyra varje år. Dessutom förbrukar anläggningen 10 000 kubikmeter vatten per dygn - detta i Namiböknen, ett av jordens vattenfattigaste områden. Namibia håller inte samma nivå på sin gruvdrift som exempelvis Sverige med våra järngruvor, eller Canada och Australien med deras urangruvor.

Jag tycker att det bästa är att vi ersätter kärnkraften med andra energialternativ som är förnybara och att vi gör de satsningar som behövs för att spara på vår energi. Det är inte hushållen som är de största energislukarna men för att ge ett exempel på hur vi skulle kunna stänga två av våra kärnkraftsverk är detta: Enligt NUTEX kan effektivisering av hushållselsanvändningen t ex i kylskåp, frysar, spisar och lampor kan spara 4 TWh. Effektivisering av driftsel i lokaler i t ex skolor, dagis, affärer, exempelvis via belysning kan också spara 4 TWh. Genom att investera i värmepunpar till eluppvärma hus som ligger utanför fjärrvärmenäten kan man minska elåtgången i varje hus med två tredjedelar. Totalt kan man spara 3 TWh på detta, allt enligt NUTEK. För varje TWh så använder våra kärnkraftsverk 21 ton natururan eller 4 ton anrikat uran. Med dessa åtgärder skulle vi spara 231 ton natururan eller 44 ton anrikat uran.

Gammelmedia på detta:

DN, DN2, NSD, X-pressen
Nymedia på detta:
Dagbok mot atomkraft, Norrblogg

Krassman, In Your Face

3 kommentarer:

Lasse Karlsson sa...

tack för inlägget, jag har citerat dig i min Dagbok mot atomkraft
http://dagbokmotatomkraft.blogspot.com/2009/10/uranet-reinfeldt-far-stod-av.html

Erik Laakso sa...

Den rätta siffran för vattenförbrukningen förefaller vara under 10000 kubikmeter per dygn och vattnet hämtas från två floder och avsaltat havsvatten medan grundvattnet bevaras genom avtal för driften.
Kanske ska man inte kopiera textstycken från folkkampanjen mot kärnkrafts webbplats helt okritiskt (och utan att uppge källa?).
Däremot är det säkert så att uranbrytning inte är riskfritt vare sig där eller på andra platser men det är få råvarujobb som är riskfria, vanligtvis försöker vi lösa det via fackligt miljöarbete och lagstiftning, kanske går det att tillämpa även på urangruvor?

Krassman sa...

@Erik Laakso
Tack för det Erik, skall fix siffrorna. Intessant sida det där. Ser att även denna mycket lägre siffra även den påverkar miljön kring floderna. Oavsett så ser jag inte att denna uranbrytning skulle var ett argument varför vi skulle genomföra uranbrytning av det lilla vi har Sverige.